Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Siatki zajęć

Semestr letni 2023/2024

I rok – wszystkie kierunki (Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska), zajęcia stacjonarne – plik pdf

II rok – wszystkie kierunki (Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska), zajęcia stacjonarne – plik pdf

III rok, IMU – kierunek Biologia, zajęcia stacjonarne – plik pdf

III rok, IMU – kierunek Biotechnologia, zajęcia stacjonarne – plik pdf

III rok, IMU – kierunek Ochrona środowiska, zajęcia stacjonarne – plik pdf

III rok , I i II MU – Przedmioty obowiązkowe, kierunkowe i specjalizacyjne Biologia komórki i organizmu, ekologia i ewolucja – plik pdf

III rok , I i II MU – Przedmioty obowiązkowe, kierunkowe i specjalizacyjne Biotechnologia molekularna, mikrob. stosowana, biotech. medyczna, biologia molekularna, mikrobiologia ogólna – plik pdf

III rok , I i II MU – Przedmioty obowiązkowe, kierunkowe i specjalizacyjne Ochrona środowiska – plik pdf

Wykłady monograficzne, zajęcia dowolnego wyboru, seminaria, blok pedagogiczny – plik pdf

Semestr zimowy 2023/2024

I rok – Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska – plik pdf

II rok – Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska – plik pdf

III rok – Biotechnologia – Przedmioty obowiązkowe i kierunkowe – plik pdf

III rok – Biologia – Przedmioty obowiązkowe i kierunkowe – plik pdf

III rok – Ochrona środowiska – Przedmioty obowiązkowe i kierunkowe – plik pdf

I i II MU – Przedmioty obowiązkowe i specjalizacyjne – biologia komórki i organizmu, ekologia i ewolucja – plik pdf

I i II MU – Przedmioty obowiązkowe i specjalizacyjne – biotechnologia molekularna, biotechnologia medyczna, mikrobiologia stosowana, biologia molekularna, mikrobiologia ogólna – plik pdf

I i II MU – Przedmioty obowiązkowe i specjalizacyjne – Ochrona środowiska – plik pdf

Wykłady, seminaria i pracownie, blok pedagogiczny, OGUNY – plik pdf

Semestr letni 2022/2023

I rok – wszystkie kierunki (Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska), zajęcia stacjonarne – plik pdf

II rok – wszystkie kierunki (Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska), zajęcia stacjonarne – plik pdf

III rok, IMU – kierunek Biologia, zajęcia stacjonarne – plik pdf

III rok, IMU – kierunek Biotechnologia, zajęcia stacjonarne – plik pdf

III rok, IMU – kierunek Ochrona środowiska, zajęcia stacjonarne – plik pdf

III rok , I i II MU – Przedmioty obowiązkowe, kierunkowe i specjalizacyjne Biologia komórki i organizmu, ekologia i ewolucja – plik pdf

III rok , I i II MU – Przedmioty obowiązkowe, kierunkowe i specjalizacyjne Biotechnologia molekularna, mikrob. stosowana, biotech. medyczna, biologia molekularna, mikrobiologia ogólna – plik pdf

III rok , I i II MU – Przedmioty obowiązkowe, kierunkowe i specjalizacyjne Ochrona środowiska – plik pdf

Wykłady, seminaria i pracownie, blok pedagogiczny, przedmioty ogólnouniwersyteckie WB, zajęcia stacjonarne – plik pdf

Semestr zimowy 2022/2023

I rok – Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska – plik pdf

II rok – Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska – plik pdf

III rok – Biotechnologia – Przedmioty obowiązkowe i kierunkowe – plik pdf

III rok – Biologia – Przedmioty obowiązkowe i kierunkowe – plik pdf

III rok – Ochrona środowiska – Przedmioty obowiązkowe i kierunkowe – plik pdf

I i II MU – Przedmioty obowiązkowe i specjalizacyjne – biologia komórki i organizmu, ekologia i ewolucja – plik pdf

I i II MU – Przedmioty obowiązkowe i specjalizacyjne – biotechnologia molekularna, biotechnologia medyczna, mikrobiologia stosowana, biologia molekularna, mikrobiologia ogólna – plik pdf

I i II MU – Przedmioty obowiązkowe i specjalizacyjne – Ochrona środowiska – plik pdf

Wykłady, seminaria i pracownie, blok pedagogiczny, OGUNY – plik pdf

Semestr letni 2021/2022

I rok – wszystkie kierunki (Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska), zajęcia stacjonarne – plik pdf

II rok – wszystkie kierunki (Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska), zajęcia stacjonarne – plik pdf

III rok, IMU – kierunek Biologia, zajęcia stacjonarne – plik pdf

III rok, IMU – kierunek Biotechnologia, zajęcia stacjonarne – plik pdf

III rok, IMU – kierunek Ochrona środowiska, zajęcia stacjonarne – plik pdf

III rok , I i II MU – Przedmioty obowiązkowe, kierunkowe i specjalizacyjne Biologia komórki i organizmu, ekologia i ewolucja – plik pdf

III rok , I i II MU – Przedmioty obowiązkowe, kierunkowe i specjalizacyjne Biotechnologia molekularna, mikrob. stosowana, biotech. medyczna, biologia molekularna, mikrobiologia ogólna – plik pdf

III rok , I i II MU – Przedmioty obowiązkowe, kierunkowe i specjalizacyjne Ochrona środowiska – plik pdf

I rok – wszystkie kierunki (Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska), zajęcia stacjonarne – plik pdf

Semestr zimowy 2021/2022

I rok – Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska – plik pdf

II rok – Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska (z uwzględnieniem zajęć zdalnych) – plik pdf

III rok – Biotechnologia – Przedmioty obowiązkowe i kierunkowe (z uwzględnieniem zajęć zdalnych) – plik pdf

III rok – Biologia – Przedmioty obowiązkowe i kierunkowe (z uwzględnieniem zajęć zdalnych) – plik pdf

III rok – Ochrona środowiska – Przedmioty obowiązkowe i kierunkowe (z uwzględnieniem zajęć zdalnych) – plik pdf

I i II MU – Przedmioty obowiązkowe i specjalizacyjne – biologia komórki i organizmu, ekologia i ewolucja (z uwzględnieniem zajęć zdalnych) – plik pdf

I i II MU – Przedmioty obowiązkowe i specjalizacyjne – biotechnologia molekularna, biotechnologia medyczna, mikrobiologia stosowana, biologia molekularna, mikrobiologia ogólna (z uwzględnieniem zajęć zdalnych) – plik pdf

I i II MU – Przedmioty obowiązkowe i specjalizacyjne – Ochrona środowiska (z uwzględnieniem zajęć zdalnych) – plik pdf

Wykłady, seminaria i pracownie, blok pedagogiczny, OGUNY – plik pdf

Semestr letni 2020/2021

I rok – wszystkie kierunki (Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska), zajęcia zdalne – plik pdf

II rok – wszystkie kierunki (Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska), zajęcia zdalne – plik pdf

III rok, IMU – kierunek Biologia, zajęcia zdalne – plik pdf

III rok, IMU – kierunek Biotechnologia, zajęcia zdalne – plik pdf

III rok, IMU – kierunek Ochrona środowiska, zajęcia zdalne – plik pdf

III rok , I i II MU – Przedmioty obowiązkowe, kierunkowe i specjalizacyjne Biologia komórki i organizmu, ekologia i ewolucja, zajęcia zdalne – plik pdf

III rok , I i II MU – Przedmioty obowiązkowe, kierunkowe i specjalizacyjne Biotechnologia molekularna, mikrob. stosowana, biotech. medyczna, biologia molekularna, mikrobiologia ogólna, zajęcia zdalne – plik pdf

Wykłady, seminaria i pracownie, blok pedagogiczny, przedmioty ogólnouniwersyteckie WB, zajęcia zdalne – plik pdf

Semestr zimowy 2020/2021

I rok – Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska (z uwzględnieniem zajęć zdalnych) – plik pdf

II rok – Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska (z uwzględnieniem zajęć zdalnych) – plik pdf

III rok – Biotechnologia (z uwzględnieniem zajęć zdalnych) – plik pdf

III rok – Biologia (z uwzględnieniem zajęć zdalnych) – plik pdf

III rok – Ochrona środowiska (z uwzględnieniem zajęć zdalnych) – plik pdf

I MU – Biotechnologia – specjalizacje: biot. molekularna, mikrobiologia ogólna, biot. medyczna, Biologia – specjalizacje: biologia molekularna, mikrobiologia stosowana (z uwzględnieniem zajęć zdalnych) – plik pdf

I MU – Biologia – specjalizacje: Biologia komórki i organizmu, Ekologia i ewolucja (z uwzględnieniem zajęć zdalnych) – plik pdf

Wykłady, seminaria i pracownie, blok pedagogiczny, OGUNY – plik pdf

Semestr letni 2019/2020

I rok – wszystkie kierunki (Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska) – plik pdf

II rok – wszystkie kierunki (Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska) – plik pdf

III rok, IMU – kierunek Biologia; specjalizacje Biologia komórki i organizmu, Ekologia – plik pdf

III rok, IMU – kierunek Biotechnologia: specjalizacje biotechnologia molekularna, mikrobiologia ogólna, biotechnologia medyczna, kierunek Biologia: biologia molekularna, mikrobiologia stosowana – plik pdf

III rok, IMU – kierunek Ochrona środowiska; specjalizacje Ochrona przyrody, Monitoring i rekultywacja środowiska – plik pdf

III rok, IMU – Seminaria, wykłady dowolnego wyboru, monograficzne, przedmioty bloku pedagogicznego – plik pdf

Semestr zimowy 2019/2020

I rok – Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska – plik pdf

II rok – Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska – plik pdf

III rok, I i II MU – Biologia: BKiO, Ekologia i ewolucja – plik pdf

III rok, I i II MU – Biotechnologia: biotechnologia molekularna, mikrobiologia stosowana, biotechnologia medyczna; Biologia: biologia molekularna, mikrobiologia ogólna – plik pdf

III rok, I i II MU – Ochrona środowiska – plik pdf

III rok, I i II MU – seminaria, wykłady dowolnego wyboru, monograficzne, przedmioty bloku pedagogicznego – plik pdf