Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA SEMESTRU ZIMOWEGO 2023/2024

25 WRZEŚNIA -1 PAŹDZIERNIKA

REJESTRACJA DLA STUDENTÓW 2 stopnia (studia magisterskie)

1. REJESTRACJA NA WYBRANE ZAJĘCIA PRZEZ FORMULARZE GOOGLE (dwuetapowa)

25.09 (poniedziałek) od godziny 16.00 do 30.09 (sobota) do g.16.00

W tym czasie należy wypełnić ankietę dostępną pod linkiem, która zostanie przekazana koordynatorowi zajęć. Decyzje o przyjęciu na dane zajęcia będą pojawiać się w systemie UsosWEB  1 lub 2 października, w zależności od czasu kiedy lista przyjętych zostanie przekazana przez koordynatora zajęć do dziekanatu. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia, na etapie wypełniania formularza nie jest też konieczne posiadania aktywnego konta w USOS. Linki do arkuszy dostępne są przy nazwach przedmiotów poniżej oraz  w USOSWEB w polach „Uwag” konkretnych przedmiotów.

Przedmioty, których tytuły widnieją w języku angielskim prowadzone są w tym języku. Decyzją KJD i Rady Dydaktycznej uznawane są za równoważne ich polskim odpowiednikom z grup specjalizacyjnych, a ponadto mają większą o 50% liczbę punktów ECTS.

REJESTRACJE PRZEZ USOS

28.09 (czwartek) od godziny  21.30  do 01.10, g.23.59   (niedziela)

REJESTRACJE bezpośrednie (przez USOS) na przedmioty obowiązkowe i specjalizacyjne dla studentów I i II roku studiów magisterskich oraz przedmioty dowolnego wyboru dla wszystkich studentów .

UWAGA! Studenci przyjęci na I rok studiów, którzy złożą wymagane  dokumenty do Komisji Rekrutacyjnej  25 i 26 września br., dostęp do USOS-a i uprawnienia rejestracyjne otrzymują w czwartek 28 września. Studenci donoszący dokumenty w turze uzupełniającej (28, 29 września) uprawnienia otrzymują następnego dnia po złożeniu dokumentów.

Studentów rozpoczynających studia II stopnia na Wydziale Biologii UW zapraszamy na szkolenie on line organizowane przez Samorząd Studencki 27 września o g.19.00.

facebook.com/SamorzadWBUW


I INFORMACJE OGÓLNE

Zapisy na zajęcia odbywają w USOSweb (https://usosweb.uw.edu.pl) lub (z wykorzystaniem formularzy Google (wybrane przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne).

Linki do wszystkich będą dostępne w sekcji III FORMULARZE GOOGLE, także w polach uwag tych przedmiotów.

Logowanie do systemu. Należy podać identyfikator (PESEL) oraz aktualne hasło (studenci i roku posługują się hasłem z IRK). Problemy z logowaniem proszę zgłosić się do dziekanatu swojego wydziału (studenci MSOŚ, MISMAP, ARTES LIBERALES zgłaszają się do swoich dziekanatów).

Układając własny plan zajęć, należy posługiwać się obowiązującym programem studiów oraz planszami siatek zajęć właściwymi dla swojego roku /kierunku /specjalizacji. Obowiązujące programy studiów oraz plansze siatek zajęć dostępne są na stronach WB, w sekcji studia.

Wszyscy studenci rejestrujący się na zajęcia z oferty Wydziału Biologii powinni zapoznać się z niniejszym dokumentem oraz śledzić aktualności rejestracyjne, w których będą podawane komunikaty koordynatorów zajęć oraz dodatkowe informacje związane z zapisami. W trakcie rejestracji mogą być również rozsyłane dodatkowe wiadomości na studenckie adresy mailowe zarejestrowane w USOS.

Przed rejestracją, należy zapoznać się z opisem przedmiotu, zamieszczonym w USOSweb – dotyczy to zwłaszcza przedmiotów wybieranych (kierunkowe, specjalizacyjne oraz dowolnego wyboru), w których warunkiem uczestnictwa w zajęciach może być spełnienie dodatkowych wymagań (te informacje pojawią się w polu uwag). Nie należy rejestrować się na zajęcia ‘na wszelki wypadek.

W przypadkach znalezienia jakichkolwiek błędów w USOSweb lub na siatkach zajęć prosimy o mail: siatka.biol@uw.edu.pl, telefon: (22) 55 42-509, kontakt osobisty – pok. 109B lub zgłoszenie problemu do Samorządu Studenckiego WB.

Studenci powtarzający cały rok lub zarejestrowani warunkowo z powodu braku zaliczenia ćwiczeń, rejestrują się samodzielnie na cały przedmiot. Uprawnienia do właściwej rejestracji nabywa się na podstawie podania złożonego w dziekanacie. W przypadku niezdanego egzaminu, rejestracji na zajęcia dokonuje się w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów, z tą różnicą, że należy wybrać dedykowaną grupę ćwiczeniową (zwykle jest to ostatnia grupa, a jej godziny pokrywają się z godzinami wykładu danego przedmiotu).

Rejestracja na podstawie podań odbywa się w turze wrześniowej.


II TERMINARZ REJESTRACJI na zajęcia semestru zimowego 2023/2024

HARMONOGRAM REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

Link do systemu USOSul, w którym odbywają się zapisy na zajęcia w trybie rejestracji żetonowych: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/index.php?item=2

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.

I tura: 05.06.2023 r. – 30.06.2023 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych).

Od 05.06.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Od 06.06.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Od 12.06.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

II tura: 11.09.2023 r. – 23.10.2023 r. (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych).
Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 23.10.2023 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ zajęcia w roku akad. 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczynają się od 02.10.2023 r.

Od 12.09.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

Od 14.09.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

Informacje o  pozostałych rejestracjach żetonowych na przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne, zajęcia Studium WF i inne dostępne na stroniehttps://rejestracja.USOS.uw.edu.pl/


REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY WYDZIAŁU BIOLOGII UW I tury (czerwcowej)

Rejestracje WB rozpoczną się 12.06 (pon.) o godzinie 21.30, a zakończą się o 09.07.2023 o godzinie 23.59


I TURA (czerwcowa) jest główną turą rejestracji dla studentów II i III roku 1 stopnia. W tym czasie należy zapisać się na zajęcia obowiązkowe i kierunkowe (III rok).

Przedmioty obowiązkowe dla wszystkich roczników
Przedmioty bloku pedagogicznego

 12.06 (poniedziałek) – 09.07 (niedziela)

W przypadku większości rejestracji na przedmioty obowiązkowe wyodrębnione zostały dwie tury:
(A): 12.06 (pon.) – 18.06 (niedz.) godz. 21:30, w której uprawnieni są studenci MISMAP z pierwszym kierunkiem na WB;
(B): 20.06 (wt.) – 09.07 (niedz.), w której uprawnieni są już wszyscy studenci MISMAP.


Przedmioty kierunkowe

12.06 (pon.) – 19.06 (pon.) – tura dedykowana

W tej turze uprawnienia do zapisów mają studenci WB oraz studenci MISMAP, którzy jako pierwszy kierunek wskazali: Biologię, Biotechnologię lub Ochronę środowiska

12.06 (pon.) – 19.06 (pon.) – rejestracja przez formularze Google

Wybrane przedmioty kierunkowe. Formularze Google zostaną otwarte o godzinie 21.30
O przyjęciu na zajęcia decyduje koordynator, na podstawie przesłanych zgłoszeń

20.06 (czw.) – 09.07 (sob.) – tura bez dedykacji

Zapisy dla wszystkich studentów III roku oraz wybranych roczników studiów I stopnia w ramach przedmiotów dowolnego wyboru oraz studentów MISMAP I stopnia

II TURA (wrześniowa) to: (a) kontynuacja zapisów z I tury; (b) główna tura zapisów dla nowoprzyjętych studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich; (c) zapisy na przedmioty obowiązkowe dla II MU.

Podobnie jak w turze czerwcowej studenci MISMAP, którzy studiują jeden z kierunków WB ‘jako pierwszy’ oraz studenci ARTES LIBERALES będą uprawnieni do rejestracji od początku rejestracji, pozostałe grupy z około tygodniowym opóźnieniem.

Orientacyjny terminarz II TURY (wrześniowej)

~5 września – ~1 października

Uwaga! Wszystkie terminy tej tury mogą ulec niewielkim zmianom.

05.09 (wtorek) od godziny  21.30 do 28.09, g.23.59   (czwartek).

Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku I stopnia.

Przedmioty obowiązkowe dla II i III roku studiów licencjackich – kontynuacja z uwzględnieniem podań.

Przedmioty kierunkowe i w ramach “dowolnego wyboru” dla wszystkich studentów I stopnia oraz uprawnionych studentów z innych wydziałów UW z uwzględnieniem podań.

Przedmioty bloku pedagogicznego – kontynuacja rejestracji

28.09 (czwartek) od godziny  21.30  do 01.10, g.23.59   (niedziela)

Po immatrykulacji studentów 2 stopnia.

Przedmioty obowiązkowe dla studentów I i II roku studiów magisterskich.

Przedmioty specjalizacyjne dla st. II stopnia (także w ramach puli “dowolnego wyboru”) oraz przedmioty dowolnego wyboru dla wszystkich studentów I i II stopnia oraz wszystkich st. MISMAP, MSOŚ oraz Artes Liberales i BIBS.


III FORMULARZE GOOGLE

Lista przedmiotów, na które zapiszesz się korzystając wyłącznie z formularzy Google:

Przedmioty KIERUNKOWE – TURA CZERWCOWA:

Formularze będą otwarte 12.06 o godzinie 21.30 -19 czerwca, g.23.59

Przedmioty SPECJALIZACYJNE – TURA WRZEŚNIOWA:

  • Botanika praktyczna
  • Medyczne aspekty regulacji metabolizmu
  • Molekularne podstawy bakteryjnej patogenezy
  • Molecular techniques of RNA analysis
  • Proteomics
  • Ruchome elementy genetyczne bakterii
  • Advanced techniques in molecular biotechnology
  • Zarodki i zarodkowe komórki macierzyste

Formularze będą otwarte 27.09 o godzinie 21.30

Przedmioty dowolnego wyboru – TURA WRZEŚNIOWA:
W PRZYGOTOWANIU

Linki do formularzy Google będą dostępne także w usosWEB w polach „Uwag” konkretnych przedmiotów. Rejestracja dotyczy przedmiotów cyklu zimowego 2023Z roku akademickiego 2023/24.