Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

I Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Warszawie

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

Skład I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach kadencja 01.02.2020-31.01.2024 r.

Przewodnicząca:

Dzwonkowska Dominika

Wiceprzewodnicząca:

Dobrowolska Agata

Członkowie:

  1. Bartkowska Katarzyna
  2. Borowska Mariola
  3. Cabaj Anna
  4. Elżanowski Andrzej
  5. Kautz Ewa
  6. Kosowska Anna
  7. Matak Damian
  8. Modlińska Klaudia
  9. Solga Marcin
  10. Suwińska Aneta

UWAGA od 01.01.2022 r. obowiązuje nowy wzór „wniosków”
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia

UWAGA od 01.01.2021 r. obowiązuje nowy wzór „streszczenia nietechnicznego”
https://www.gov.pl/attachment/2056c446-cabb-4e6b-bc85-c81d6e42bc40

Wnioski prosimy wypełniać według instrukcji, wniosków prosimy nie modyfikować
„W przypadku stwierdzenia wad formalnych wniosku Komisja wzywa Wnioskodawcę do ich usunięcia z pouczeniem, że nieusunięcie tych wad spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania”.

REGULAMIN I LKE w Warszawie (plik pdf)

Terminarz  posiedzeń:
6 grudnia 2022 r. (składanie wniosków do 21.11.2022 r. do godz. 13)
13 grudnia 2022 r.
10 stycznia 2023 r. (termin składania wniosków do 26.12.2022 r. do godz. 13)
24 stycznia 2023 r.
07 lutego 2023 r. (termin składania wniosków do 23.01.2023 r. do godz. 13)
28 lutego 2023 r.
14 marca 2023 r. (termin składania wniosków do 27.02.2023 r. do godz. 13)
21 marca 2023 r.
04 kwietnia 2023 r. (termin składania wniosków do 20.03.2023 r. do godz. 13)
18 kwietnia 2023 r.
09 maja 2023 r. (termin składania wniosków do 24.04.2023 r. do godz. 13)
23 maja 2023 r.
13 czerwca 2023 r. (termin składania wniosków do 29.05.2023 r. do godz. 13)
20 czerwca 2023 r.
04 lipca 2023 r. (termin składania wniosków do 19.06.2023 r. do godz. 13)
11 lipca 2023 r.

Wnioski (podania) należy składać w Sekretariacie Komisji w 3 podpisanych egzemplarzach, druk dwustronny oraz obowiązkowo w formie elektronicznej (plik pdf albo plik word, prosimy nie przesyłać skanów) mailowo na adres lke1waw@uw.edu.pl
Wnioski (podania) złożone w późniejszym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Termin rozpatrzenia wniosku może ulec przedłużeniu, jeżeli złożony wniosek będzie zawierał braki formalne.

Z powodu dużej liczby składanych wniosków Komisja nie może zagwarantować rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu I LKE.

Możliwe są także dodatkowe posiedzenia Komisji ustalane na bieżąco.

(prosimy pamiętać o prawidłowym nagłówku, terminie realizacji doświadczenia dd/mm/rr, pełnej nazwie szkolenia, załącznikach T/N, prawidłowych nazwach i numerach użytkownika/hodowcy – według rejestrów, pkt. 4 klasyfikacji doświadczenia, prawidłowościach statystycznych, uzasadnieniu dla odstąpienia od zastosowania znieczulenia, warunkach, w jakich będą utrzymywane zwierzęta,  pkt. 8 – zasada 3R wypełnić według instrukcji, prawidłowym formacie streszczenia nietechnicznego według wzoru oraz instrukcji pisania)

Podania o przedłużenie terminu doświadczenia prosimy składać z uwzględnieniem terminów posiedzeń I LKE. Termin zakończenia doświadczenia nie może być wcześniejszy od terminu posiedzenia I LKE, na którym będzie podanie rozpatrywane – ciągłość doświadczenia (data posiedzenia I LKE, nie data złożenia podania). Przypominamy o złożeniu 3 egzemplarzy oraz przesłaniu wersji elektronicznej podania.

Miejsce składania wniosków:
Sekretarz Komisji:
Weronika Pilecka
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
e-mail: lke1waw@uw.edu.pl

Portiernia Wydziału Biologii (w zaadresowanych kopertach I LKE Weronika Pilecka). Na kopercie powinna być podana data pozostawienia wniosku opatrzona podpisem Wnioskodawcy.

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA LOKALNYCH KOMISJI

I Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Warszawie dla części obszaru województwa mazowieckiego obejmującego powiaty: mławski, ciechanowski, przasnyski, ostrołęcki, makowski, ostrowski, pułtuski, wyszkowski, węgrowski, sokołowski, siedlecki, łosicki, miński, otwocki, garwoliński oraz dzielnice miasta stołecznego Warszawy: Śródmieście, Ochota (część północna do ulic Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz ulice Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. numery parzyste), Wilanów, Praga Północ, Wawer, Targówek, Praga Południe, Wesoła, Rembertów.

AKTY PRAWNE: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/krajowa-komisja-etyczna-do-spraw-doswiadczen-na-zwierzetach
REJESTRY: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rejestry
STRESZCZENIA NIETECHNICZNE: https://www.gov.pl/attachment/2056c446-cabb-4e6b-bc85-c81d6e42bc40
SZKOLENIA i KURSY:  http://pollasa.pl/?page_id=797
RAPORT UŻYTKOWNIKA: LKE Raport użytkownika – wzór (plik doc)
DOBRE PRAKTYKI: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dobre-praktyki