Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

I Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Warszawie

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

Skład I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach kadencja 01.02.2024-31.01.2028 r.

Przewodnicząca:

Cabaj Anna

Wiceprzewodnicząca:

Modlińska Klaudia

Członkowie:

  1. Bartkowska Katarzyna
  2. Borowska Joanna
  3. Dziliński Paweł Antoni
  4. Grabowska-Kowalik Iwona
  5. Koperski Paweł
  6. Krakowiak Patrycja
  7. Krupa-Polak Magdalena
  8. Kuczeriszka Marta
  9. Mroczek Seweryn
  10. Pucia Katarzyna

UWAGA od 01.01.2022 r. obowiązuje nowy wzór „wniosków”
https://www.gov.pl/web/nauka/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia

UWAGA od 01.01.2021 r. obowiązuje nowy wzór „streszczenia nietechnicznego”
https://www.gov.pl/attachment/2056c446-cabb-4e6b-bc85-c81d6e42bc40

Wnioski prosimy wypełniać według instrukcji, wniosków prosimy nie modyfikować
„W przypadku stwierdzenia wad formalnych wniosku Komisja wzywa Wnioskodawcę do ich usunięcia z pouczeniem, że nieusunięcie tych wad spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania”.

REGULAMIN I LKE w Warszawie (plik pdf)

Terminarz  posiedzeń:
09.07.2024 r. (termin składania wniosków: 28.06.2024 r. godz. 13)
30.07.2024 r.
03.09.2024 r. (termin składania wniosków: 23.08.2024 r. godz. 13)
17.09.2024 r.
08.10.2024 r. (termin składania wniosków: 27.09.2024 r. godz. 13)
22.10.2024 r.
05.11.2024 r. (termin składania wniosków: 25.10.2024 r. godz. 13)
19.11.2024 r.
03.12.2024 r. (termin składania wniosków: 22.11.2024 r. godz. 13)
10.12.2024 r.

Wnioski (podania) należy składać na portierni Wydziału Biologii UW w 3 podpisanych egzemplarzach, druk dwustronny oraz obowiązkowo w formie elektronicznej (plik pdf albo plik word, prosimy nie przesyłać skanów) mailowo na adres lke1waw@uw.edu.pl
Wnioski (podania) złożone w późniejszym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Termin rozpatrzenia wniosku może ulec przedłużeniu, jeżeli złożony wniosek będzie zawierał braki formalne.

Z powodu dużej liczby składanych wniosków Komisja nie może zagwarantować rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu I LKE.

Możliwe są także dodatkowe posiedzenia Komisji ustalane na bieżąco.

(prosimy pamiętać o prawidłowym nagłówku, terminie realizacji doświadczenia dd/mm/rr, pełnej nazwie szkolenia, załącznikach T/N, prawidłowych nazwach i numerach użytkownika/hodowcy – według rejestrów, pkt. 4 klasyfikacji doświadczenia, prawidłowościach statystycznych, uzasadnieniu dla odstąpienia od zastosowania znieczulenia, warunkach, w jakich będą utrzymywane zwierzęta,  pkt. 8 – zasada 3R wypełnić według instrukcji, prawidłowym formacie streszczenia nietechnicznego według wzoru oraz instrukcji pisania)

Podania o przedłużenie terminu doświadczenia prosimy składać z uwzględnieniem terminów posiedzeń I LKE. Termin zakończenia doświadczenia nie może być wcześniejszy od terminu posiedzenia I LKE, na którym będzie podanie rozpatrywane – ciągłość doświadczenia (data posiedzenia I LKE, nie data złożenia podania). Przypominamy o złożeniu 3 egzemplarzy oraz przesłaniu wersji elektronicznej podania.

Miejsce składania wniosków:
Sekretarz Komisji:
dr Katarzyna Krawczyk
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
e-mail: lke1waw@uw.edu.pl

Portiernia Wydziału Biologii (w zaadresowanych kopertach I LKE Katarzyna Krawczyk). Na kopercie powinna być podana data i godzina pozostawienia wniosku opatrzona podpisem Wnioskodawcy. Wnioski pozostawione bez daty, godziny i podpisu nie będą rozpatrywane na posiedzeniu Komisji.

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA LOKALNYCH KOMISJI

I Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Warszawie dla części obszaru województwa mazowieckiego obejmującego powiaty: mławski, ciechanowski, przasnyski, ostrołęcki, makowski, ostrowski, pułtuski, wyszkowski, węgrowski, sokołowski, siedlecki, łosicki, miński, otwocki, garwoliński oraz dzielnice miasta stołecznego Warszawy: Śródmieście, Ochota (część północna do ulic Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz ulice Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. numery parzyste), Wilanów, Praga Północ, Wawer, Targówek, Praga Południe, Wesoła, Rembertów.

SZKOLENIA i KURSY:  http://pollasa.pl/?page_id=797
RAPORT UŻYTKOWNIKA: LKE Raport użytkownika – wzór (plik doc)
DOBRE PRAKTYKI: https://www.gov.pl/web/nauka/dobre-praktyki

Dokumenty do pobrania: