Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

I Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Warszawie

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

Skład I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach kadencja 01.02.2020-31.01.2024 r.

Przewodnicząca:

Dobrowolska Agata

Wiceprzewodnicząca:

Cabaj Anna

Członkowie:

  1. Bartkowska Katarzyna
  2. Dzwonkowska Dominika
  3. Elżanowski Andrzej
  4. Karlik Wojciech
  5. Kosowska Anna
  6. Modlińska Klaudia
  7. Remiszewska Małgorzata
  8. Suwińska Aneta
  9. Topczewska Katarzyna

UWAGA od 01.01.2021 r. obowiązuje nowy wzór „streszczenia nietechnicznego”
http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/

Wnioski prosimy wypełniać według instrukcji, wniosków prosimy nie modyfikować
„W przypadku stwierdzenia wad formalnych wniosku komisja wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia z pouczeniem, że nieusunięcie tych wad spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania”.

REGULAMIN I LKE w Warszawie (plik pdf)

Terminarz  posiedzeń: Z uwagi na pandemie terminarz może ulec zmianie
7 września 2021, ( składanie wniosków do 20.08.2021 r. do godz. 13.00)
21 września 2021
5 października 2021 r. (składanie wniosków do 24.09.2021 r. do godz. 13.00)
19 października 2021 r.
9 listopada 2021 r. (składanie wniosków do 29.10.2021 r. do godz. 13.00)
23 listopada 2021 r.
7 grudnia 2021 r. (składanie wniosków do 19.11.2021 r. do godz. 13.00)
14 grudnia 2021 r

Wnioski (podania)należy składać w Sekretariacie Komisji w 3 podpisanych egzemplarzach, druk dwustronny oraz obowiązkowo w formie elektronicznej (plik pdf albo plik word) mailowo na adres lke1waw@biol.uw.edu.pl
Wnioski (podania) złożone w późniejszym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji

Termin rozpatrzenia wniosku może ulec przedłużeniu, jeżeli złożony wniosek będzie zawierał braki formalne.

Z powodu  dużej ilości składanych wniosków Komisja nie może zagwarantować rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu 1LKE.

Możliwe są także dodatkowe posiedzenia komisji ustalane na bieżąco

 (prosimy pamiętać o prawidłowym nagłówku, terminie realizacji doświadczenia dd/mm/rr, pełnej nazwie szkolenia, załącznikach T/N, prawidłowych nazwach i numerach użytkownika/hodowcy – według rejestrów, pkt. 4 klasyfikacji doświadczenia, prawidłowościach statystycznych, uzasadnienie dla odstąpienia od zastosowania znieczulenia, warunki w jakim będą utrzymywane zwierzęta,  Pkt.8- zasada 3R wypełnić wg instrukcji, prawidłowy format streszczenia nietechnicznego według wzoru oraz instrukcji pisania)

Podania o przedłużenie terminu doświadczenia prosimy składać z uwzględnieniem terminów posiedzeń I LKE. Termin zakończenia doświadczenia nie może być wcześniejszy od terminu posiedzenia ILKE na którym będzie podanie rozpatrywane – ciągłość doświadczenia (data posiedzenia I LKE, nie data złożenia podania). Przypominamy o złożeniu  3egz. oraz przesłania wersji elektronicznej podania.

Miejsce składania wniosków:
Sekretarz Komisji:
Angelika Hejchman
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
e-mail: lke1waw@biol.uw.edu.pl

Portiernia Wydziału Biologii (w zaadresowanych kopertach 1LKE Angelika Hejchman)

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA LOKALNYCH KOMISJI

I Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Warszawie dla części obszaru województwa mazowieckiego obejmującego powiaty: mławski, ciechanowski, przasnyski, ostrołęcki, makowski, ostrowski, pułtuski, wyszkowski, węgrowski, sokołowski, siedlecki, łosicki, miński, otwocki, garwoliński oraz dzielnice miasta stołecznego Warszawy: Śródmieście, Ochota (część północna do ulic Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz ulice Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. numery parzyste), Wilanów, Praga Północ, Wawer, Targówek, Praga Południe, Wesoła, Rembertów

AKTY PRAWNE: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/krajowa-komisja-etyczna-do-spraw-doswiadczen-na-zwierzetach
REJESTRY http://www.bip.nauka.gov.pl/rejestry_zwierzeta/
STRESZCZENIA  NIETECHNICZNE http://www.bip.nauka.gov.pl/streszczenia-nietechniczne/
SZKOLENIA i KURSY  http://pollasa.pl/kursy/kursy-pollasa/
Dobre praktyki http://www.bip.nauka.gov.pl/dobre-praktyki/