Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Wydział Biologii dla klimatu

W obliczu narastającego kryzysu klimatyczno-środowiskowego i wyzwań z nim związanych, przyszłość naszych absolwentów w pełni zależy od tego, jakie kroki podejmą społeczeństwa na całej planecie. Uniwersytety mają do odegrania szczególną rolę, zapewniając młodym ludziom wykształcenie pozwalające zmierzyć się z obecną sytuacją i znajdować skuteczne rozwiązania problemów, przed którymi stoimy.

Na Wydziale Biologii UW prowadzimy badania nad kluczowymi dla klimatu i stanu środowiska procesami, pogłębiamy zrozumienie interakcji człowieka i reszty przyrody i ich globalnych konsekwencji. Podjęliśmy się też istotnego ograniczenia naszego środowiskowego śladu i promowania postaw zrównoważonego rozwoju.

STANOWISKO WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO W SPRAWIE KRYZYSU KLIMATYCZNO-EKOLOGICZNEGO:

W celu wypełnienia zobowiązań zawartych w uchwale, został powołany Zespół do spraw odpowiedzialności klimatycznej i środowiskowej, którego głównym zadaniem jest opracowanie strategii działań zmierzających do znaczącego ograniczenia śladu środowiskowego Wydziału Biologii UW, a także dbanie o jej wdrażanie i realizację.

Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany współpracą, chciałby przyłączyć się do naszych działań i ma pomysły na wdrażanie nowych rozwiązań sprzyjających w dążeniu do neutralności klimatycznej Wydziału, zapraszamy do kontaktu:

KONTAKT Z ZESPOŁEM:

klimatyczny@biol.uw.edu.pl

KOORDYNATORZY ZESPOŁU:

Michał Chiliński: mich@igf.fuw.edu.pl

BAZA WIEDZY:

Zachęcamy do skorzystania z interdyscyplinarnego i kompleksowego  podręcznika – Klimatyczne ABC, który powstał z inicjatywy UW dla Klimatu  – czyli grona naukowców pracujących na różnych wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego. Współautorami książki są także eksperci z innych ośrodków akademickich: Politechnika Warszawska, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

“Co to jest ślad węglowy i jak można go zmniejszyć w życiu codziennym i uniwersyteckim?” – broszura powstała w ramach inicjatywy UW dla Klimatu, autorstwa dr Michała Czepkiewicza – geografa, pracownika Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu.

Źródła rzetelnych informacji dotyczących klimatu i środowiska:

Nauka o klimacie – naukaoklimacie.pl

Ziemia na rozdrożu – ziemianarozdrozu.pl

Chrońmy klimat – chronmyklimat.pl

Nauka dla przyrody – naukadlaprzyrody.pl

Centrum ochrony mokradeł – bagna.pl

Smog w Polsce – smoglab.pl

Komentarz naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, w tym członków Zespołu do spraw odpowiedzialności klimatycznej oraz środowiskowej, dotyczący problemów jakie niosą za sobą zmiany klimatu, a także proponowanych rozwiązań i zmian jakie powinny się dokonać aby temu zapobiec.

Film zrealizowany z okazji Dnia Ziemi 2021


WSPÓLNIE OSZCZĘDZAMY ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej nakłada na jednostki administracji publicznej w tym uczelnie publiczne obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w ciągu całego roku 2023.

Ustawa nie precyzuje, w jaki sposób należy doprowadzić do redukcji zużycia prądu. Jednak Ministerstwo Klimatu i Środowiska na swojej stronie internetowej opublikowało komunikat, w którym podaje przykładowe sposoby na oszczędzanie energii elektrycznej.

Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska do istotnych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej należy zaliczyć m.in.:

 • ograniczenie oświetlenia zewnętrznego, wyłączenie dobowej lub świątecznej iluminacji budynków;
 • dążenie do zapewnienia temperatury pomieszczeń: przy ogrzewaniu budynku – na poziomie 19 stopni Celsjusza, przy chłodzeniu budynku – na poziomie 25 stopni Celsjusza;
 • modernizację lub wymianę oświetlenia;
 • zastosowanie systemów pomiarowych, monitorujących i sterujących w ramach wdrażania systemów zarządzania energią;
 • wprowadzenie usprawnień organizacyjnych oraz działań edukacyjno-informacyjnych racjonalizujących zużycie energii przez pracowników;
 • wykorzystanie ciepła odpadowego z serwerowni do ogrzewania zajmowanych budynków.

Jeśli chodzi o działania podejmowane indywidualnie przez pracowników to wskazane jest:

 • wyłączanie komputera, drukarki, czajnika, telewizora, radia, po zaprzestaniu ich używania.
 • wyłączanie wszystkich urządzeń biurowych na noc, na weekend oraz podczas dłuższych okresów bezczynności.
 • niepozostawianie urządzeń w trybie czuwania – świecąca dioda na urządzeniu wskazuje, że nadal zużywa ono energię.
 • gaszenie niepotrzebnego światła.
 • wyłączanie oświetlenie sztucznego, gdy naturalne jest wystarczające.
 • stosowanie oświetlenia lokalnego zamiast ogólnego.
 • niepozostawianie zbyt długo otwartego okna. Regulowanie temperatury w pomieszczeniu zaworami na kaloryferach. Pomieszczenia należy wietrzyć intensywnie i maksymalnie krótko. Uruchamianie klimatyzacji tylko przy zamkniętych drzwiach i oknach do pomieszczenia, wyłączanie jej na czas nieobecności w pracy.
 • gotowanie tylko takiej ilości wody jaka będzie wykorzystana, wspólne korzystanie z czajnika przez kilka osób.

wersja graficzna zaleceń – plik pdf