Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Wydział Biologii dla klimatu

W obliczu narastającego kryzysu klimatyczno-środowiskowego i wyzwań z nim związanych, przyszłość naszych absolwentów w pełni zależy od tego, jakie kroki podejmą społeczeństwa na całej planecie. Uniwersytety mają do odegrania szczególną rolę, zapewniając młodym ludziom wykształcenie pozwalające zmierzyć się z obecną sytuacją i znajdować skuteczne rozwiązania problemów, przed którymi stoimy.

Na Wydziale Biologii UW prowadzimy badania nad kluczowymi dla klimatu i stanu środowiska procesami, pogłębiamy zrozumienie interakcji człowieka i reszty przyrody i ich globalnych konsekwencji. Podjęliśmy się też istotnego ograniczenia naszego środowiskowego śladu i promowania postaw zrównoważonego rozwoju.

STANOWISKO WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO W SPRAWIE KRYZYSU KLIMATYCZNO-EKOLOGICZNEGO:

W celu wypełnienia zobowiązań zawartych w uchwale, został powołany Zespół do spraw odpowiedzialności klimatycznej i środowiskowej, którego głównym zadaniem jest opracowanie strategii działań zmierzających do znaczącego ograniczenia śladu środowiskowego Wydziału Biologii UW, a także dbanie o jej wdrażanie i realizację.

Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany współpracą, chciałby przyłączyć się do naszych działań i ma pomysły na wdrażanie nowych rozwiązań sprzyjających w dążeniu do neutralności klimatycznej Wydziału, zapraszamy do kontaktu:

KONTAKT Z ZESPOŁEM:

klimatyczny@biol.uw.edu.pl

KOORDYNATORZY ZESPOŁU:

Michał Chiliński: mich@igf.fuw.edu.pl

BAZA WIEDZY:

Zachęcamy do skorzystania z interdyscyplinarnego i kompleksowego  podręcznika – Klimatyczne ABC, który powstał z inicjatywy UW dla Klimatu  – czyli grona naukowców pracujących na różnych wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego. Współautorami książki są także eksperci z innych ośrodków akademickich: Politechnika Warszawska, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

“Co to jest ślad węglowy i jak można go zmniejszyć w życiu codziennym i uniwersyteckim?” – broszura powstała w ramach inicjatywy UW dla Klimatu, autorstwa dr Michała Czepkiewicza – geografa, pracownika Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu.

Źródła rzetelnych informacji dotyczących klimatu i środowiska:

Nauka o klimacie – naukaoklimacie.pl

Ziemia na rozdrożu – ziemianarozdrozu.pl

Chrońmy klimat – chronmyklimat.pl

Nauka dla przyrody – naukadlaprzyrody.pl

Centrum ochrony mokradeł – bagna.pl

Smog w Polsce – smoglab.pl

Komentarz naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, w tym członków Zespołu do spraw odpowiedzialności klimatycznej oraz środowiskowej, dotyczący problemów jakie niosą za sobą zmiany klimatu, a także proponowanych rozwiązań i zmian jakie powinny się dokonać aby temu zapobiec.

Film zrealizowany z okazji Dnia Ziemi 2021