Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Lista projektów realizowanych przez Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

2023

Tytuł projektuKierownik projektuPrzyznane środki finansoweRozpoczęcieZakończenieInstytucja finansująca
Plastic-(nie) fantastic? Wpływ bisfenolu A i jego analogów na homeostazę jonów wapnia w oocytach ssakówdr hab. Anna Ajduk190076020232026NCN
Zagospodarowanie popiołów lotnych - mikrobiologiczna degradacja niespalonego węglaprof. dr hab. Łukasz Drewniak jako lider konsorcjum209998020232027NCN
Receptory z domeną VPS10P w polaryzacji fenotypu astrocytów i mikroglejudr Anna Malik220653620232025NCN
Behawior przodków i pochodzenie lori (Primates, Mammalia): nowe spojrzenie na ich ewolucję zmysłów i rekonstrucję diety kopalnych formdr Sergi López-Torres109269320232026NCN
Badanie historii potencjalnie toksycznych szkodliwych zakwitów sinic w jeziorach mezotroficznych i eutroficznych w Polscemgr Robin Michael Thoo13924820232025NCN
Określenie profilu glikozylacji białek limfocytów Treg podczas odpowiedzi komórkowej hamowanej lekami immunosupresyjnymimgr Maria Piórkowska2777820232024FUNDACJA EMPIRIA I WIEDZA
Opracowanie narzędzia opartego o bakteriofagi jako alternatywy dla antybiotykoterapii w leczeniu lekoopornej rzeżączkidr hab. Monika Popławska68780020232027NCN
Identification of factors driving the emergence and spread of avian influenza viruses with zoonotic potentialdr inż. Paweł Sikorski32994720232025NCBiR ERA-NET CO-FUND ICRAD 2021
Analiza wpływu antybiotyków na funkcjonowanie pasywnych systemów oczyszczania ściekówmgr Mikołaj Wołącewicz23996520232024MEiN
Evolutionary patterns and colonization of new environments: understanding the evolution and functional morphology of freshwater cheliceratesdr hab. Kenneth René De Baets61561220232027NCN
Ocena potencjału Entomortierella parvispora w bioremediacji gleby zanieczyszczonejKoło Biologii Mikroorganizmów6967820232024MEiN
Zależności pomiędzy patogenami z rodzajów Babesia, Borrelia i Theileria a wektorami-kleszczami w różnych ekosystemach świataprof. dr hab. Bajer Anna244392020232027NCN
Zagrożenia ze strony ciepłolubnych gatunków kleszczy w dobie ocieplenia klimatu: Hyalomma spp. (monster tick), wirus krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej (CCHFV) i nauka obywatelska (Citizen science) klimatu: Hyalomma spp. (monster tick), wirus krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej (CCHFV) i nauka obywatelska (Citizen science)prof. dr hab. Bajer Anna145966220232027NCN
Viruses of freshwater microbial eukaryotesdr hab. Karnkowska Anna41 000 EUR20232024EMBO SOLIDARITY
Analysis of functional and taxonomic diversity of symbionts among Euglenozoan protistsdr hab. Karnkowska Anna116513420232025NCN
Clonal Haematopoiesis in Ischemic Strokedr Malik Anna90000020232025NCBiR-NEURON COFOUND
Rola psychro- i halotolerancyjnych bakterii Antarktycznych oraz ich osmoprotektantów w regeneracji zasolonych gleb o potencjale rolniczymdr Dębiec - Andrzejewska Klaudia160694020232026NCN
Rola miejskich kąpielisk w akumulacji, rozpowszechnianiu i horyzontalnym transferze genów oporności na antybiotykidr Przemysław Decewicz 175009020232027NCN
Bakteryjne endofity roślinne jako ważny wektor rozprzestrzeniania antybiotykoopornościdr inż. Magdalena Zalewska214100020232026NCN
Udomowianie mobilnego DNA - studium przypadku plazmidów wirulencji bakterii z rodzaju Cronobacterprof. dr hab. Dariusz Bartosik166469020232026NCN
Direct deposition of therapeutic bacteriophages on orthopedic implant materials: development of an in vitro, preclinical proof-of-concept antibacterial strategy” (PHAGE-DEPOSIT)dr Piotr Golec30000 EUR20232025CELSA RESEARCH FOUND
Rola i znaczenie chemokin w inwazjach pasożytniczych – nowa droga do opracowania skutecznej szczepionki przeciw helmintomdr inż. Anna Zawistowska (projekt przeniesiony z Instytutu Parazytologii PAN)204420020232025NCN

2022

Tytuł projektuKierownik projektuPrzyznane środki finansoweRozpoczęcieZakończenieInstytucja finansująca
Fotosymbioza u słodkowodnych orzęsków: badanie różnorodności, funkcjonowania i ewolucji z zastosowaniem sekwencjonowania pojedynczych komórekdr hab. Anna Karnkowska68784220222026NCN
Analiza profilu steroli w liściach jarmużu (Brassica oleracea acephala) poddanego stresowi niedoboru wodydr Monika Kamińska4850020222023NCN
Wpływ urbanizacji na mikrobiotę układu pokarmowego u ptaków: podejścia porównawcze i eksperymentalnedr hab. Marta Szulkin202808520222026NCN
Optymalizacja schematu badawczego parametrów cząsteczek o potencjale terapeutycznym z uwzględnieniem przenikalności przez bariery komórkowe, w modelu in vitromgr Artur Janusz32407720222026MEiN
Proteomiczna analiza celowana kluczem do opracowywania nowoczesnych leków, redukcji działań niepożądanych i skutecznej terapii w chorobach układu nerwowegomgr Tomasz Banach32407720222026MEiN
Stypendium w ramach Programu dla Studentów i Naukowców z Ukrainy
,
mgr Nadiia Skobel6000020222023NCN
Zrozumienie jak wirusowy epitranskryptom kształtuje odpowiedź immunologiczną gospodarzadr inż. Paweł Sikorski399672020222026NCN
W poszukiwaniu rezerwuaru prątków niegruźliczych - badania środowiskowe i molekularnedr Zofia Bakuła155516020222025NCN
Badania oddziaływań międzykomórkowych za pomocą wysokoprzepustowych mikroprzepływów dwufazowychdr inż. Tomasz Kamiński164623020222025NCN
Różnorodność mikroorganizmów eukariotycznych w osadzie i w planktonie okresowo wysychających zbiorników wodnychdr Maja Łukomska-Kowalczyk 4999520222023NCN
Opracowanie nowego podejścia do badania transkryptomu mitochondrialnego Candida albicans na drodze bezpośredniego sekwencjonowania RNAdr Jakub Piątkowski4515620222022NCN
Analiza mitochondrialnych systemów zaangażowanych w utrzymanie homeostazy oksydoredukcyjnej komórek roślinnych w odpowiedzi na czynniki stresowe – badania in vivodr Anna Podgórska151538020222025NCN
Biologiczna rola sRNA OmrA i jego wpływ na poziom zjadliwości i zdolności adaptacyjnych enteropatogenu Yersinia enterocoliticadr hab. Adrianna Raczkowska61960020222026NCN
Rola domieszki genetycznej w ekologicznym różnicowaniu się Anthriscus sylvestris sensu lato, domniemanego gatunku pierścieniowegoprof. dr hab. Krzysztof Spalik jako lider konsorcjum195232620222026NCN
Opracowanie i wdrożenie dobrych praktyk wykorzystania wilków i rysi leczonych w ośrodkach rehabilitacji dzikich zwierząt w ochronie ich populacji w środowisku naturalnymdr hab. inż. Robert Mysłajek32407720222025MEiN
Badanie mechanizmów regulacji transkrypcji u Arabidopsisprof. dr hab. Joanna Kufel jako lider konsorcjum271520020222024NCN
Wzbogacenie proteomu mitochondrialnego poprzez niekanoniczne mechanizmy translacjiprof. dr hab. Joanna Kufel198600020222026NCN
Terapia fagowa i pasywne systemy oczyszczania jako strategia zapobiegania rozprzestrzenianiu się oporności na antybiotyki w wodach powierzchniowychdr hab. Łukasz Dziewit jako partner konsorcjum122976520222024ERA-NET/NCN
Rola pozakomórkowego DNA, powstającego w trakcie oczyszczania ścieków komunalnych, w transmisji genów wirulencji i oporności na antybiotyki w ekosystemach wodnych dr hab. Łukasz Dziewit jako lider konsorcjum130052020222024NCN
Analiza porównawcza systemów hodowli tkanek ludzkich, które naśladują mikrośrodowisko guzadr Tomasz Kamiński jako partner konsorcjum88810020222026NCN
Zastosowanie metod biologii systemowej w celu zrozumienia ewolucji i roli ścieżek molekularnych powiązanych z wielokomórkowościądr Stanisław Dunin-Horkawicz186898820222024NCN
Struktura i ewolucja genomów mitochondrialnych eugleninmgr Paweł Hałakuc20894020222025NCN
Aklimatyzacja aparatu fotosyntetycznego psychrotolerancyjnej jednokomórkowej zielenicy Coccomyxa subellipsoidea C-169 do życia w niskich temperaturachmgr Kinga Kania13900020222024NCN
Rola komórek CD146+ oraz komórek potomnych w rozwoju i regeneracji mięśnimgr Bartosz Mierzejewski 20820020222024NCN
Razem czy osobno - jak bakterie wewnątrzstrzępkowe wpływają na swojego grzybowego gospodarza?mgr Anna Okrasińska21000020222025NCN
Wyjaśnienie funkcjonalnego związku pomiędzy LHP1 z grupy białek Polycomb a histonami łącznikowymi u Arabidopsis thalianamgr Ewelina Małecka13966020222024NCN

2021

Tytuł projektuKierownik projektuPrzyznane środki finansoweRozpoczęcieZakończenieInstytucja finansująca
Badanie kinetyki enzymatycznej fotosystemu Idr Paweł Rogowski4807020212022NCN
Bioróżnorodność psychrofili w dobie zmian klimatu na przykładzie znikających lodowców w Turcjidr Ewa Poniecka4970520212022NCN
Opracowanie nowego podejścia do badania transkryptomu mitochondrialnego Candida albicans na drodze bezpośredniego sekwencjonowania RNAdr Jakub Piątkowski4515620222022NCN
Granice życia: różnorodność, strategie adaptacyjne oraz potencjał biotechnologiczny drobnoustrojów żyjących w głębinach morskich Arktykidr hab. Łukasz Dziewit jako partner konsorcjum85000020212024NCN
Forecasting hydrological response, Carbon balance and Emissions from natural mires in arctic-to-temperate zone transect in abrupt climatic change prof. dr hab. Wiktor Kotowski jako partner konsorcjum40825020212024NCN
Biomechaniczne właściwości trofektodermy jako wskaźnik jakości zarodków ssakówdr hab. Anna Ajduk100528020212024NCN
Badanie specyficzności substratowej niekanonicznej cytoplazmatycznej polimerazy poli(A) TENT5C w limfocytach B mgr Aleksandra Bilska13920020212023NCN
Ekologiczne konsekwencje zatapiania broni chemicznej w Morzu Bałtyckimdr Michał Czub76104020212023NCN
Analiza prędkości ruchu cytoplazmy jako narzędzie do oceny jakości cytoszkieletu aktyno-miozynowego w oocycie ssakamgr Monika Fluks13980020212022NCN
Zespoły mikroorganizmów słodkowodnych w gradiencie eutrofizacji: różnorodność i interakcje protistów i bakterii (MicroDivEr) dr Anna Karnkowska155224220212024NCN
Wykorzystanie metabarkodingu do oceny zagrożenia zoonotycznego stwarzanego przez małe ssaki (gryzonie i nietoperze) dr hab. Agnieszka Kloch78354020212024NCN
Co filogeologia może nam powiedzieć o ewolucji zywicieli i ich pasożytówdr hab. Agnieszka Kloch49052020212025NCN
Nawadnianie torfowisk w środowisku zanieczyszczonym azotem: synergie i kompromisy miedzy rożnorodnością bilogiczną, klimatem,ochroną jakości wody i społeczeństwemdr hab. Wiktor Kotowski71040620212203BiodivERsA/NCN
Niekanoniczna poliadenylacja RNA oraz inne posttranskrypcyjne mechanizmy regulatorowe w adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej zależnej od komórek Tdr hab. Seweryn Mroczek349992020212023NCN
Opracowanie biostarterów wspomagających dojrzewanie mięsa wołowego na suchodr Julia Pawłowska212830420212024NCBR
Od mieszkańca lasu do lokatora przedmieść-wilcze adaptacje do krajobrazów zdominowanych przez ludzidr hab. Sabina Pierużek-Nowak93367820212024NCN
Badanie mechanizmów odpowiedzialnych za modyfikacje kierunku wzrostu korzeni tytoniu w sytuacji heterologicznej dystrybucji, osobno Zn i Fe w środowiskudr Oskar Siemianowski126156820212024NCN
W poszukiwaniu nowych mechanizmów adaptacji kukurydzy w warunkach chłodnej wiosnyprof. dr hab. Paweł Sowiński161620020212024NCN
Wpływ bojowych środków trujących na wybrane parametry historii życia i mikrobiotę w przewodzie pokarmowym rybmgr Wojciech Wilczyński20998020212023NCN
Wpływ mikrobiomu kleszczy i koinfekcji na występowanie Borrelia u kleszczy Ixodes ricinus oraz na sukces transmisji krętków na drodze kleszcz-człowiekdr hab. Renata Welc-Falęciak125866820212025NCN
Teraźniejszość jest kluczem do przeszłości - mikrofosylia pozapyłkowe jako wskaźniki wpływu zwierząt roślinożernych na roślinność w Puszczy Białowieskiejprof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz122639220212025NCN
Czynnik transkrypcyjny TCF7L2 w regulacji różnicowania postmitotycznego i utrzymaniu pobudliwości neuronów wzgórza u myszydr Marcin Lipiec13935220212022NCN

2020

Tytuł projektuKierownik projektuPrzyznane środki finansoweRozpoczęcieZakończenieInstytucja finansująca
Mechanizmy redystrybucji cynku z korzeni do pędów w warunkach deficytu cynkudr hab. Anna Barabasz195315720202023NCN
Zmiany w metabolizmie apoplastowym u rzodkiewnika (Arabidopsis thaliana) w warunkach krotkootrwalej hodowli roślin w obecności jonów amonowychmgr Maria Burian14000020202022NCN
Nowy system wysoko wydajnej edycji genomów prokariotycznychdr Burmistrz Michał4510020202021NCN
Funkcjonalizowane hydrożele peptydowe jako narzędzie wspomagające regenerację mięśni szkieletowych i zwiększające właściwości terapeutyczne prekursorowych komórek miogenicznychprof. dr hab. Anna Ciemerych-Litwinienko292679920202023NCN
Wczesne zróżnicowanie gadów naczelnych u zarania ery dinozaurówmgr Łukasz Czepiński21000020202021NCN
Jakość i ilość pokarmu jako czynniki regulujące konkurencję w zespołach gatunków wioślarek planktonowych różniących się wielkością ciałaprof. dr hab. Piotr Dawidowicz143488120202023NCN
Zwierzęta dziko żyjące jako rezerwuar zoonotyczny pierwotniaków z rodzaju Cryptosporidium i Giardia ze szczególnym uwzględnieniem terenow miasta stołecznego Warszawymgr Dorota Dwużnik11328020202022NCN
Związek pomiędzy cechami funkcjonalnymi roślin a czynnikami środowiska w kształtowaniu się zbiorowiska roślinnego torfowiska niskiego - model indywidualnymgr Klara Goldstein5148020202023NCN
Uwarunkowania stabilności i dynamiki roślinności torfowisk Polesiadr hab. Ewa Jabłońska53000920202024NCN
Ocena potencjału wirulentnego glonów Prototheca spp., oportunistycznych patogenów ludzi i zwierząt - badania in vitro oraz in vivodr hab. Tomasz Jagielski198308020202023NCN
Dr Forest: różnorodność biologiczna lasów a zdrowie i dobre samopoczucie społeczeństwaprof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz63864620202023NCN
Rola dwóch paralogów RyhB w patofizjologii Yersinia enterocoliticamgr Karolina Jaworska20644020202023NCN
Mechanizmy regulacji ekspresji genów na poziomie chromatyny - rola potranslacyjnych modyfikacji histonu H3 w regulacji ekspresji genów odpowiedzi na stres zasolenia u Arabidopsis thalianadr hab. Marta Koblowska prof. UW168072020202023NCN
Molekularny i fizjologiczny mechanizm odpowiedzi patogenów zywności na wybrane naturalne związki bioaktywne oraz opracowanie polimerow bodegradowalnych o aktywności antybakteryjnejdr hab. Dorota Korsak /WB jako partner85200020202023NCN
Formowanie sześciennych układów błonowych w chloroplastach roślindr Łucja Kowalewska85200020202023NCN
Potencjalna strategia przeciw wirusowi SARS-Cov-2 oparta na zahamowaniu programowanej zmiany ramki odczytu podczas translacji genomu wirusaprof. dr hab. Joanna Kufel87792020202021NCN
Wpływ mikroplastiku na wybrane ekologiczne interakcje między organizmamidr hab. inż. dr Piotr Maszczyk168363720202023NCN
Hybrydyzacja pomiędzy wilkiem szarym i psem domowym i jej ekologiczne konsekwencjedr inż. Robert Mysłajek52128020202024NCN
Hybrydy transmitochondrialne jako model komórkowy do badania selekcji haplotypow mitochondrialnego DNAdr Agnieszka Piotrowska-Nowak4994020202021NCN
Bioróżnorodność jako ekologiczna bariera dla rozprzestrzeniania się istotnej klinicznie oporności na antybiotyki w środowiskudr hab. Magdalena Popowska prof. UW154761420202023NCN
Rola aktywiny A w regulacji rozwoju przedimplantacyjnego zarodka ssakadr hab. Aneta Suwińska154761420202023NCN
W jakim stopniu dehydrogenaza NADH typu II NDA2 może kompensować brak aktywności kompleksu I w roślinnym mitochondrialnym łańcuchu oddechowymdr hab. Bożena Szal154761420202024NCN
Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskichdr Piotr Tykarski595079320202022CPPC
Distributed system of scientyfic collectionsdr Piotr Tykarski5230020202023COST
Piękne tylko z wierzchu? - czy koszenie zarastających krzewami i drzewami torfowisk niskich odtwarza też podziemne zbiorowiska mykoryzowych i saprotroficznych grzybów?dr Mateusz Wilk124186820202023NCN
Opracowanie bionawozów przeznaczonych do poprawy jakości biologicznej glebdr Klaudia Dębiec-Andrzejewska150000020202024NCBR
Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych do zastosowania w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwiedr Tomasz Kamiński, dr Kumar Pranaw/WB jako partner699999920202023FNP

2019

Tytuł projektuKierownik projektuPrzyznane środki finansowe RozpoczęcieZakończenieInstytucja finansująca
Efekt ryby planktonożernej oraz Daphnia na zagęszczenie i cechy jakościowe cząstek mikroplastikumgr Ewa Babkiewicz20756909/07/201908/07/2022NCN
Identyfikacja białek histon H1 oraz ocena wpływu modyfikacji potranslacyjnych na powinowactwo H1 do nukleosomudr Maciej Kotliński98735024/07/201923/07/2022NCN
Ewolucja i funkcia odwróconych powtórzeń (IR) w genomach pklastydowych Euglenophyta)mgr Kacper Maciszewski21000008/07/201907/07/2022NCN
Chemiczna komunikacja w ekosystemach wodnych:strach drapieżnika jako kolejna informacja, która nie może być ignorowana przez ofiaręmgr Monika Sysiak21000009/07/201908/07/2022NCN
Wpływ warunkow glebowych na zimową przeżywalność chomika europejskiego mgr Aleksandra Zarzycka20924408/07/201907/07/2022NCN
Identyfikacja białek zaangażowanych w utrzymanie ludzkiego genomu mitochondrialnego z użyciem wysokoprzepustowego przeszukania biblioteką siRNA pokrywającą caly genom jądrowydr łukasz Borowski134800023/10/201902/10/2022NCN
Identyfikacja kluczowych determinantow genetycznych Staphylococcus aureus związanych z rozwojem zakażeń krwidr Marta Zapotoczna164910004/11/201903/11/2022NCN
Rola czynników transkrypcyjnych Smad w cyklicznej regulacji komórek macierzystych mieszka wlosowegomgr Patrycja Daszczuk9767610/01/201930/09/2020NCN
Analiza oddziaływania jednego z białek kompleksu rekrutowanego prze modyfikowany histon H3 z czynnikiem elF4AIII - rdzenową podjednostką eksonowego kompleksu łącznikowego u Arabidopsis thalianadr inż. Helena Kossowska4900501/02/201920/10/2021NCN
Tempo uczenia się i typy behawioralne w populacjach gatunków rodzimych i konkurujących z nimi gatunkow inwazyjnych ryb słodkowodnychmgr Alicja Olimpia Pawelec17988524/01/201923/01/2023NCN
Wpływ zmian w dystrybucji auksyn na zahamowanie wzrostu roślin w warunkach żywienia amonowegodr Anna Urszula Podgórska82556024/01/201923/01/2023NCN
Regulalcja transkrypcji genow z rodziny Grainyhead-like w komorkach ludzkich, w kontekście ich roli w chorobach nowotworowychdr hab. Tomasz Michał Wilanowski316572.8531/01/201922/01/2020NCN
Różnicowanie miogeniczne pluripotencjalnych komórek macierzystych i ich potencjał do wspomagania regeneracji mięśni szkieletowych-rola niekodujących RNAprof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko227602202/09/201901/09/2020NCN
Tialowe oxydoreduktazy bakterii rodzaju Helicobacter-biochemiczna i strukturalna charakterystyka systemu DSB Helicobacter hepaticus oraz zaplanowanie i testowanie inhibitorow procesu oksydacyjnego zwijania bialek Helicobacter pyloriElżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka175344003/06/201902/06/2020NCN
W jakim stopniu stosunki stechiometryczne pierwiastków biogennych w biomasie mchów torfowisk niskich odzwierciedlają ich dostępność w siedlisku?dr Kozub Łukasz3960015/03/201914/03/2020NCN
Niekanoniczny kap 5’ RNA NAD+ u roślin Arabidopsis thaliana: metabolizm, funkcje komórkowe i znaczenie fizjologiczneprof dr hab. Joanna Kufel244220031/01/201930/01/2022NCN
Evolution of phototrophy in Eukaryotesdr Anna Karnkowska150000 EUR01/01/201931/12/2021EMBO
Installation
Grant
Różnorodność, biogeografia i ekologiczne znaczenie ruchomych elementow genetycznych psychrotolerancyjnych bakterii i archeonówmgr Przemyslaw Decewicz13180010/01/201909/01/2022NCN

2018

Tytuł projektuKierownik projektuPrzyznane środki finansowe RozpoczęcieZakończenieInstytucja finansująca
Opracowanie optymalnego składu roztworu koloidalnego nanocząstek produkowanych przez Nano-Tech Polska w oparciu o technologię aXonnite o dużej skuteczności antybakteryjnej i przeciwgrzybicznej, wobec typowej mikroflory występującej na błonach śluzowychdr Anna Grudniak40000028/05/201831/12/2020PARP
Charakterystyka kompleksu chloroplastowej dehydrogenazy NADH (NDH) u chwastnicy jednostronnej w wysokim natężeniu światładr Wasilewska-Dębowska Wioleta4393419/10/201818/10/2019NCN
Identyfikacja i analiza substratów komórkowych roślinnego białka DXO1dr Gozdek Agnieszka5000019/10201818/10/2019NCN
Analiza oddziaływania jednego z białek kompleksu rekrutowanego prze modyfikowany histon H3 z czynnikiem elF4AIII - rdzenową podjednostką eksonowego kompleksu łącznikowego u Arabidopsis thalianadr Kossowska Helena4900521/12/201820/12/2019NCN
Stress adaptation and regulation of gene expression in eukaryotic cells via alternative transcriptional and translational mechanismsprof. dr hab. Joanna Kufel350000001/12/201830/11/2021FNP
Badanie funkcji modyfikacji 3’ końców RNAdr Michał Małecki199964501/11/201831/10/2021FNP
Nano-fagi i możliwości ich wykorzystania jako innowacyjnej terapii infekcji bakteryjnychdr Piotr Golec138505020/07/201719/07/2020NCN
Regulacja mechanizmu NMD u Arabidopsis thaliana: nowe czynniki białkowe i fizjologiczne znaczenie tego procesumgr Aleksandra Sulkowska11794001/10/201830/09/2019NCN
Oddychanie związkami arsenu i selenu u zróżnicowanych filogenetycznie bakterii - ku zrozumieniu genetycznych, biochemicznych i ewolucyjnych podstaw procesudr Lucian Staicu119500015/06/201814/06/2021NCN
Tolerancja chłodu u kukurydzy na wczesnym etapie rozwoju, a wrażliwość na światłoprof. dr hab. Paweł Sowiński125236020/06201819/06/2021NCN
Wpływ warunków środowiskowych na wirulencję Neisseria gonorhhoeaemgr Jagoda Płaczkiewicz13972020/07/201819/07/2020NCN
Rola FAM46C w fizjologii komórek Bdr Seweryn Mroczek179820002/10/201801/10/2021NCN
Rola oddziaływań międzykomórkowych z udziałem receptorów FgfR1 i FgfR2 w regulacji rozwoju przedimplantacyjnego zarodka myszymgr Katarzyna Klimczewska6934227/06/201826/06/2019NCN
Zastosowanie analizy genomicznej dla zbadania mechanizmów lekoodporności, wirulencji i transmisji szczepów Mycobacterium tuberculosis z obszaru Litwy i Polskidr Tomasz Jagielski174319401/09/201831/08/2021NCN
(Daina 1)
Charakterystyka kolistych, pozachromosomowych DNA u klejnotek 9Euglenida)mgr Natlia Gumińska16752424/07/201823/07/2021NCN
Charakterystyka biochemiczna metylotransferazy SETD3 człowiekadr hab. Jakub Drożak61482024/07/201823/07/2021NCN
Rozprzestrzenienie, zmienność genetyczna i rezerwuar zoonotyczny Dirofilaria spp., nicieni wywołujących dirofilariozę u ludzi i psówdr Anna Bajer68560026/07/201825/07/2021NCN
Obrazowanie OCM w ocenie potencjału rozwojowego oocytów i wczesnych zarodków ssakówdr Anna Ajduk91390029/06/201828/06/2021NCN
Przełączanie stanów chromatyny:mechanizmy dzialania oraz regulacja aktywności kompleksu SWI/SNF w Arabidopsis thalianadr Rafał Archacki299880020/04/201819/04/2023NCN
Ograniczenie transferu oporności na antybiotyki do łańcucha pokarmowego (w ramach "Intervention of antimicrobial resistance transfer into the food chain")Dr hab. Magdalena Popowska135313527/04/201826/04/2021NCN
Wolnokrążące DNA (cfDNA) w przebiegu zarażenia Babesia microti u myszy szczepu BALB/cDr Renata Welc-Falęciak5000030/01/201826/01/2019NCN
W jakim stopniu deficyt wapnia w tkankach przyczynia się do powstawania syndromu amonowego?Dr hab. Bożena Szal92618015/01/201814/01/2021NCN
Analiza zespołu bakteriofagów infekujących bakterie zasiedlające ekstremalne środowisko zanieczyszczone metalami ciężkimiDr hab. Monika Radlińska121900019/01/201818/01/2022NCN
Wpływ zanieczyszczenia gleby na występowanie i różnorodność przedstawicieli Mucoromycota oraz ich bakteryjnych endosymbiontówDr Julia Pawłowska80260012/01/201811/01/2022NCN
Wpływ biologicznych skorup glebowych na rozwój gleb w warunkach klimatu półsuchego: ocena sekwestracji C i N w ekosystemach wysokogórskichDr hab. Małgorzata Suska - Malawska77655212/01/201811/01/2021NCN
Zdolności kompensacyjne aparatu fotosyntetycznego mutantów ch1 (A. thaliana) o obniżonej zawartości chlorofilu bmgr Joanna Wójtowicz6000010/01/201809/01/2019NCN
Wpływ płci nicieni na mechanizm hamowania odpowiedzi immunologicznej z udziałem komórek dendrytycznychmgr Marta Maruszewska-Cheruiyot12000005/03/201804/03/2020NCN

2017

Tytuł projektuKierownik projektuPrzyznane środki finansowe RozpoczęcieZakończenieInstytucja finansująca
Nano-fagi i możliwości ich wykorzystania jako innowacyjnej terapii infekcji bakteryjnychdr Piotr Golec138505020/11/201719/07/2021NCN
Akcja COST16233 - Drylands Facing Change: Interdisciplinary Research On Climate Change, Food Insecurity, Political Instabilitydr hab. Małgorzata Suska – Malawska23/06/2017
Zastosowanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego do rozwiązywania problemu zanieczyszczenia rzek pierwiastkami biogennymi pochodzenia rolniczego z wykorzystaniem ekosystemów akumulujących węgieldr hab.Wiktor Kotowski70499201/05/201730/04/2020H2020
Modyfikacja anten fikobilisomalnych Cyanidiaschyzon merolae-przystosowanie do zmiennych warunków świetlnych środowiskadr Tomasz Krupnik98374013/07/201712/07/2021NCN
Potencjalna rola microRNA w migracji komórek macierzystych podczas regeneracji mięśni szkieletowychdr hab. Edyta Brzóska-Wójtowicz148850028/09/201727/09/2021NCN
Sekwencjonowanie środowiskowe (metabarcoding) kluczem do poznania rożnorodności biologicznej autotroficznych euglenin (Euglenida)prof.dr hab. Bożena Zakryś77656009/08/201708/08/2020NCN
Grzyby Mortierellomycotina jako symbiotyczne orgfanizmy siedlisk oligotroficznychdr Marta Wrzosek44820013/07/201712/07/2020NCN
Analiza właściwości biochemicznych, akktywności biologicznej i potencjału biotechnologicznego sideroforów oraz biosurfaktantów produkowanych przez antarktyczne bakterie psychrotolerancyjnedr hab. Łukasz Dziewit94900004/08/201703/02/2021NCN
Badanie zmienności, ewolucji i aktywności transkrypcyjnej genów kodujących rybosomalne RNA w oparciu o sekwencjonowanie de novo macierzy rDNA u drożdżymgr Agnieszka Czarnocka9996006/07/201705/07/2019NCN
Pax7 jako "przełącznik" regulujące wczesne i zaawansowane etapy miogenicznego różnicowania ESC in vivo.mgr Anita Helińska9998420/07/201719/07/2019NCN
Mezenchymalne komórki macierzyste jako potencjalny czynnik immunosupresyjny w terapii komórek mięśni szkieletowych-badania na mysim modelumgr Barbara Świerczek9960025/07/201724/07/2019NCN
Regulacja fosforylacji białek antenowych LHCII w warunkach stresu niskiej temperatury u roślin chłodnoodpornych i chłodnowrażliwych.dr Radosław Mazur74172020/07/201719/07/2020NCN
Identyfikacja mechanizmów odpowiedzialnych za zwiększenie udziału małych gatunków w zespołach zooplanktonu w ciepłych jeziorach.dr Piotr Maszczyk69438406/07/201705/07/2021NCN
Mechanizmy kształtowania się indywidualności behawioralnej zwierząt.dr Barbara Pietrzak43848010/08/201709/08/2020NCN
Wpływ bioaugumentacjigleby bakteriami utleniającymi arsen na zmianę struktury i aktywności mikroorganizmów glebowych w kontekście ich oddziaływania z metalofitami.mgr Klaudia Dębiec9780028/06/201727/06/2019NCN
Metabolizm metali ciężkich oraz antybiotyków w arktycznych mikrobiocenozach bakteryjnych - analizy metagenomiczne, metatranskryptomiczne i genomicznedr hab. Łukasz Dziewit196500020/04/201719/04/2022NCN
Genetycznie zmodyfikowane szczepy bakterii z klasy Alphaproteobacteria i ich wykorzystanie do stworzenia zoptymalizowanych układów do bioprodukcji barwników karotenoidowychprof.dr hab. Dariusz Bartosik132645001/05/201731/12/2019NCBR
Opracowanie procesu (bio)technologicznego zagospodarowania odpadów i odzyskiwania wody z odcieków pochodzących z procesów hydrometalurgicznychdr hab. Łukasz Drewniak271493622/03/201731/03/2020FNP
Mechanizm regulacji syntezy neurosteroidów pod wpływem czynników prozapalnych i zegara molekularnego w szyszynkach kurczątdr Iwona Adamska112983103/02/201702/02/2020NCN
Funkcja białka OmpR i małego, niekodującego RNA OmrA w regulacji asymilacji żelaza u eneteropatogenu Yersinia enterocoliticadr hab. K. Brzostek90370006/02/201705/02/2020NCN
Analiza funkcjonalna nieznanych czynników wirulencji, oporności na antybiotyki oraz odpowiedzi stresowej kodowanych przez geny operonu ferrytyny Listeria monocytogenesdr hab. Agata Krawczyk-Balska77260008/03/201707/03/2021NCN
Określenie roli mobilnego DNA w kształtowaniu pangenomu bakterii z rodzaju Listeria (Firmicutes)prof. dr hab. Dariusz Bartosik64460008/03/201707/03/2020NCN
Charakterystyka intronów niekonwencjonalnych w genach jądrowych euglenindr Rafał Milanowski32000016/02/201715/02/2020NCN
Ograniczenie wnikania metali ciężkich do roślin uprawnych dzięki zastosowaniu aktywatora transportu wapniaprof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka94999515/03/201714/03/2020NCN
Analiza funkcjonalna plazmidów bakterii psychrofilnej Psychrobacter sp.ANT_AH3-badanie wpływu plazmidów na biologię komórki oraz kształtowanie się genomu wieloreplikonowegomgr Krzysztof Romaniuk15000024/01/201723/01/2020NCN
Wpływ sztucznego światła w nocy na interakcję zwierzęta planktonowe-ryby planktonożerne w systemach pelagicznychmgr Joanna Tałanda10005623/01/201722/01/2020NCN
Zastosowanie analizy izotopów trwałych do identyfikacji wpływu czynników środowiskowych na populację wioślarek planktonowychdr Tomasz Brzeziński os. fizyczna88674024/02/201723/03/2020NCN
Rola mobilomu w przjściu bakterii od saprofitycznego do patogennego trybu życia na przykładzie Paracoccus yeeidr Magdalena Szuplewska50150008/03/201706/03/2021NCN
Opracowanie wieloskaładnikowej szczepionki podjednostkowej ograniczającej poziom kolonizacji jelit kurcząt przez pałeczki Campylobacterdr Agnieszka Wyszyńska81416007/03/201706/03/2020NCN
Ewolucja i funkcja plastydów bezbarwnych glonów z grupy Euglenophyta i Dictyochophyceaedr Anna Karnkowska45935023/01/201722/01/2020NCN
Mechanizmy modulujące ekspresję czynnika transkrypcyjnego HIF-1 w kanalikach proksymalnych oraz jego rola w regulacji aktywność nerkowej glukoneogenezy - badania w odniesieniu do nefropatii cukrzycowejdr hab.Katarzyna Winiarska69480007/03/201706/03/2020NCN
Odtwarzanie i prognozowanie akumulacji torfu na torfowiskach niskich-związki pomiędzy cechami funkcjonalnymi roślin a glebowymi procesami biologicznymi i biogeochemicznymidr hab. Wiktor Kotowski150468915/02/201714/02/2020H2020

2016

Tytuł projektuKierownik projektuPrzyznane środki finansowe RozpoczęcieZakończenieInstytucja finansująca
Populacyjna odpowiedź funkcjonalna ryby planktonożernej - efekty wielkości układu eksperymentalnego i heterogenności w rozmieszczeniu pokarmumgr Piotr Mariusz Maszczyk30000019/10/201618/10/2019MNiSW
Charakterystyka mykobiomu skóry osób zdrowych oraz pacjentów z atopowym zapaleniem skórydr Tomasz Jagielski30000012/10/201611/04/2019MNiSW
Uwarunkowania i perspektywy reprodukcji cennych gatunków roślin starych lasów w warunkach fragmentacji środowiskamgr Maciej Ziemiański14995208/07/201607/07/2019NCN
Odziaływanie mitochondrialne u drożdży Candida albicansprof. dr hab.Paweł Golik96188020/06/201619/06/2020NCN
Czynniki ekologiczne i ograniczenia rozwojowe warunkujące ewolucję wtórnej drzewiastości na przykładzie baldaszkowatych z podrodziny Apioideaeprof. dr hab. Krzysztof Spalik77965208/07/201607/07/2019NCN
Ewolucja intronów w genach jądrowych euglenindr Rafał Milanowski82920023/06/201622/06/2019NCN
Czynniki wpływające na różnorodność i występoiwanie mat cyjanobakteryjnych zawierających szczepy toksyczne i nuetoksyczne w środowiskach ekstremalnych, podejście metagenomowedr hab. Iwona Jasser68618405/08/201604/02/2021NCN
Analiza ChIP-seq w celu określenia funkcji OmpR w regulacji ekspresji genów warunkujących wirulencję oraz zdolności adaptacyjne Yersina enterocolitica 1B/O:8mgr Marta Nieckarz9999622/07/201621/07/2019NCN
Zagrożenia mikrobiologiczne w wodach wybranych jezior Jako skutek eutrofizacji Systemu Wielkich Jezior MazurskichProf. dr hab. Ryszard Chróst78600019/02/201618/07/2019NCN
Mechanizm wprowadzania mostków disiarczkowych do białek Campylobacter jejuniprof. dr hab. Krystyna Jagusztyn Krynicka94036025/02/201624/08/2019NCN
Wpływ obecności sinic i warunków prognozowanego ocieplenia klimatu na elementy ekologii rozrodu wioślarek planktonowych z rodzaju Daphniamgr Anna Bednarska47830019/02/201618/08/2019NCN
Mechanizmy regulacyjne dwóch pokrewnych systemów restrykcji - modyfikacji plazmidu pP62BP1 pochodzącego z arktycznego szczepu Psychrobacter sp.mgr Robert Lasek15000018/02/201617/02/2020NCN
Wyjaśnienie mechanizmu regulacji ekspresji genów operonu ferrytyny przy udziale chaperonu RNA - białka Hfq Listeria monocytogrenes i jego roli w metabolizmie żelaza hemowego i adaptacji do różnych czynników stresowychdr Agata Krawczyk-Balska159072013/05/201612/05/2021NCN
Projektowanie i zastosowanie małych celowanych cząsteczek chemicznych do kontroli procesów wzrostowych u roślindr Rafał Archacki120000001/01/201631/12/2019NCBR
Big Picnic: Big Questions - engaging the public with Responsible Research and Innovation on FoodSecuritymgr Iwona Kołodziejska-Degórska131991,25 EUR01/05/201630/04/2019H2020
Procesy zachodzące w siedliskach zmienionych antropogenicznie – herbicyd Roundup na torach Kolejowych i skutki jego stosowania dla roślin Geranium robertianummgr Olga Bemowska - Kałabun15000023/08/201622/08/2019NCN
Zagrożenia mikrobiologiczne w wodach wybranych jezior Jako skutek eutrofizacji Systemu Wielkich Jezior MazurskichProf. dr hab. Ryszard Chróst78600019/02/201618/02/2019NCN
Mechanizm wprowadzania mostków disiarczkowych do białek Campylobacter jejuniProf. dr hab. Elżbieta Jagusztyn - Krynicka94036025/02/201624/02/2019NCN
Wyjaśnienie mechanizmu regulacji ekspresji genów operonu ferrytyny przy udziale chaperonu RNA - białka Hfq Listeria monocytogrenes i jego roli w metabolizmie żelaza hemowego i adaptacji do różnych czynników stresowychdr Agata Krawczyk-Balska159072013/05/201612/05/2020NCN
Ewolucja zdolności asymilacji różnych źródeł węgla u przedstawicieli rzędu Mucoralesdr Julia Pawłowska30380004/02/201603/02/2019NCN

2015

Tytuł projektuKierownik projektuPrzyznane środki finansowe RozpoczęcieZakończenieInstytucja finansująca
Rola fragmentów rRNA generowanych podczas stresu oksydacyjnego w regulacji ekspresji genów metaolizmu RNA u drożdży S. cerevisiaeŻaneta Matuszek19700018/11/201517/11/2019MNiSW
Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro- uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórekprof. dr hab. Grazyna Korczak-Kowalska155000001/04/201631/03/2019NCBiR
Udział mechanizmów kontroli jakości końca 5' RNA w procesach komórkowych u Arabidopsis thalianaprof. dr hab. Joanna Kufel145262016/07/201515/07/2019NCN
Neuropatia wzrokowa Lebera - od czego zależy wzór zachorowania u mężczyzn (i u kobiet)?prof. dr hab. Ewa Bartnik136739316/07/201515/07/2019NCN
Systemy regulacji ogólnej związane z metabolizmem azotu i węgla oraz stresem oksydacyjnym u Aspergillus nidulans - organiszmu modelowego dla grzybów filamentalnych, istotnych w biotechnologii i medycynie.dr Agnieszka Dzikowska46800006/08/201505/08/2019NCN
Poszukiwanie genów jądrowych odpowiedzialnych za choroby mitochondrialne wynikające z niestabilności mitochondrialnego DNAdr hab. Katarzyna Tońska88786009/07/201508/07/2019NCN
Szybkość odpowiedzi numerycznych, behawioralnych, fizjologicznych, neurobiologicznych i socjalnych na wzrost temperatury (Q10) u ryb planktonożernychprof. dr hab. Z Maciej Gliwicz73737003/08/201531/08/2020NCN
W jaki sposób wielkość populacji i dostępność zapylaczy moduluje system rozrodu i strukturę genetyczną roślin? Przypadek wielosiłu błękitnego (Polemonium caeruleum, Polemoniaceae), limitowanego pyłkiem gatunku z "Polskiej Czerwonej Księgi Roślin"dr Marcin Zych76071030/09/201529/09/2019NCN
Molekularne podstawy zmian translokacji Zn do pędu pod wpływem Cdprof. dr hab. Danuta M. Antosiewicz148331222/09/201521/04/2021NCN Opus
Rola interakcji międzykomórkowych z udziałem ścieżki sygnalizacyjnej Fgf4/MAPK w regulacji rozwoju chimerowego zarodka myszydr Aneta Suwińska64940010/08/201509/08/2019NCN
Szacowanie czasów dywergencji baldaszkowatych (Apiaceae) na podstawie rekonstrukcji ewolucji pyłku oraz danych kopalnychdr Łukasz Banasiak34414005/08/201504/02/2019NCN
Adaptacja bakterii Lactobacillus salivarius do środowiska - identyfikacja i charakterystyka indukowanych temperaturą promotorówmgr Patrycja Kobierecka15000021/07/201520/07/2019NCN
Metabolizm metyloglioksalu u rzodkiewnika (Arabidopsis thaliana) hodowanego na jonach amonowychdr Bożena Krystyna Szal13635593/06/201502/06/2021NCN
Eko-epidemiologia patogenów wektorowanych (Babesia, Theileria, Rickettsia) w strefie ekspansji kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus: zagęszczenia kleszczy, rezerwuar zoonotyczny i charakterystyka molekularna patogenówdr hab. Anna Bajer8330003/06/20152/06/2019NCN
Badanie zależności między metabolizmem RNA a regulacją odpowiedzi na stres biotyczny u Arabidopsis thalianadr Anna Golisz97500013/02/201512/08/2019NCN