Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Lista projektów realizowanych przez Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

2020

Tytuł projektuKierownik projektuPrzyznane środki finansowe RozpoczęcieZakończenieInstytucja finansująca
Dr. Forest: Różnorodność biologiczna lasów a zdrowie i dobre samopoczucie społeczeństwaprof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz63864603/02/202002/02/2023NCN
(Biodiversa)
Teraźniejszość jest kluczem do przeszłości - mikrofosylia pozapyłkowe jako wskaźniki wpływu zwierząt roślinożernych na roślinność w Puszczy Białowieskiejprof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz122639201/03/202128/02/2025NCN
Wpływ mikroplastiku na wybrane ekologiczne interakcje między organizmamidr hab. inż. dr Piotr Maszczyk1683637umowa jeszcze niepodpisanaNCN
W jakim stopniu dehydrogenaza NADH typu II NDA2 może kompensować brak aktywności kompleksu I w roślinnym mitochondrialnym łańcuchu oddechowymdr hab. Bożena Szal139560028/07/202027/07/2024NCN
Ograniczenie transferu odporności na antybiotyki do lańcucha pokarmowegodr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz.135313527/04/201826/04/2021NCN
Molekularny i fizjologiczny mechanizm odpowiedzi patogenów zywności na wybrane naturalne związki bioaktywne oraz opracowanie polimerow bodegradowalnych o aktywności antybakteryjnejdr hab. Dorota Korsak/WB jako partner852000--NCN
Czasowe i przestrzenne koordynaty sukcesji kręgowców w późnej kredzie pustyni Gobimgr Łukasz Czepiński9960801/10/202030/09/2021NCN
Potencjalna strategia przeciw wirusowi SARS-Cov-2 oparta na zahamowaniu programowanej zmiany ramki odczytu podczas translacji genomu wirusaprof. dr hab. Joanna Kufel87792015/06/202014/12/2021NCN
Wczesne zróżnicowanie gadów naczelnych u zarania ery dinozaurówmgr Łukasz Czepiński21000001/10/202030/09/2021NCN
Mechanizmy regulacji ekspresji genów na poziomie chromatyny - rola potranslacyjnych modyfikacji histonu H3 w regulacji ekspresji genów odpowiedzi na stres zasolenia u Arabidopsis thalianadr hab. Marta Koblowska, prof. UW1680720NCN
Mechanizmy redystrybucji cynku z korzeni do pędów w warunkach deficytu cynkudr hab. Anna Barabasz1953157NCN
Zwierzęta dziko żyjące jako rezerwuar zoonotyczny pierwotniaków z rodzaju Cryptosporidium i Giardia ze szczególnym uwzględnieniem terenow miasta stołecznego Warszawymgr. Dorota Dwużnik11328020/07/202019/07/2022NCN
Formowanie sześciennych układów błonowych w chloroplastach roślindr Łucja Kowalewska1385160NCN
Piękne tylko z ierzchu? - czy koszenie zarastających krzewami i drzewami torfowisk
niskich odtwarza też podziemne zbiorowiska mykoryzowych i saprotroficznych grzybów?
dr Mateusz Wilk124186803/08/202002/08/2023NCN
Wpływ mikroplastiku na wybrane ekologiczne interakcje między organizmamidr hab. inż. dr Piotr Maszczyk1683637NCN
Hybrydyzacja pomiędzy wilkiem szarym i psem domowym i jej ekologiczne konsekwencjedr inż. Robert Mysłajek521 28001/10/202030/09/2024NCN
Uwarunkowania stabilności i dynamiki roślinności torfowisk Polesiadr hab. Ewa Jabłońska530 009,00NCN
W jakim stopniu dehydrogenaza NADH typu II NDA2 może kompensować brak aktywności kompleksu I w roślinnym mitochondrialnym łańcuchu oddechowym dr hab. Bożena Szal1 395 60028/07/202027/07/2024NCN
Funkcjonalizowane hydrożele peptydowe jako narzędzie wspomagające regenerację mięśni szkieletowych i zwiększające właściwości terapeutyczne prekursorowych komórek miogenicznychprof. dr hab. Maria Ciemerych-Litwinienko292679901/10/202023/02/2023NCN
Rola dwóch paralogów RyhB w patofizjologii Yersinia enterocoliticamgr Karolina Jaworska20644005/02/202004/02/2023NCN
Ocena potencjału wirulentnego glonów Prototheca spp., oportunistycznych patogenów ludzi i zwierząt - badania in vitro oraz in vivodr hab. Tomasz Jagielski198308006/02/202005/02/2023NCN
Jakość i ilość pokarmu jako czynniki regulujące konkurencję w zespołach gatunków wioślarek planktonowych różniących się wielkością ciałaprof. dr hab. Piotr Dawidowicz143488106/02/202005/02/2023NCN
Związek pomiędzy cechami funkcjonalnymi roślin a czynnikami środowiska w kształtowaniu się zbiorowiska roślinnego torfowiska niskiego - model indywidualnymgr Klara Goldstein5148024/02/202023/02/2023NCN
Bioróżnorodność jako ekologiczna bariera dla rozprzestrzeniania się istotnej klinicznie oporności na antybiotyki w środowiskudr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz.154761409/03/202008/03/2023NCN
Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych" (IMBIO)
https://www.imbio.uw.edu.pl
dr Piotr Tykarski595079301/01/202031/12/2022CPPC
Mazurskie Centrum Różnorodności i Edukacji Przyrodniczej w Urwitałciemgr Grzegorz Górecki24716471.9118/10/201931/12/2022RPWiM
Zmiany w metabolizmie apoplastowym u rzodkiewnika (Arabidopsis thaliana) w warunkach krotkootrwalej hodowli roślin w obecności jonów amonowychmgr Maria Burian14000031/01/202030/01/2022NCN
Distributed system of scientyfic collectionsdr Piotr Tykarski11726,25 EU01/02/202001/02/2023COST
Rola aktywiny A w regulacji rozwoju przedimplantacyjnego zarodka ssakadr hab. Aneta Suwińska199540620/02/202019/02/2023NCN

2019

Tytuł projektuKierownik projektuPrzyznane środki finansowe RozpoczęcieZakończenieInstytucja finansująca
Efekt ryby planktonożernej oraz Daphnia na zagęszczenie i cechy jakościowe cząstek mikroplastikumgr Ewa Babkiewicz20756909/07/201908/07/2022NCN
Identyfikacja białek histon H1 oraz ocena wpływu modyfikacji potranslacyjnych na powinowactwo H1 do nukleosomudr Maciej Kotliński98735024/07/201923/07/2022NCN
Ewolucja i funkcia odwróconych powtórzeń (IR) w genomach pklastydowych Euglenophyta)mgr Kacper Maciszewski21000008/07/201907/07/2022NCN
Chemiczna komunikacja w ekosystemach wodnych:strach drapieżnika jako kolejna informacja, która nie może być ignorowana przez ofiaręmgr Monika Sysiak21000009/07/201908/07/2022NCN
Wpływ warunkow glebowych na zimową przeżywalność chomika europejskiego mgr Aleksandra Zarzycka20924408/07/201907/07/2022NCN
Identyfikacja białek zaangażowanych w utrzymanie ludzkiego genomu mitochondrialnego z użyciem wysokoprzepustowego przeszukania biblioteką siRNA pokrywającą caly genom jądrowydr łukasz Borowski134800023/10/201902/10/2022NCN
Identyfikacja kluczowych determinantow genetycznych Staphylococcus aureus związanych z rozwojem zakażeń krwidr Marta Zapotoczna164910004/11/201903/11/2022NCN
Rola czynników transkrypcyjnych Smad w cyklicznej regulacji komórek macierzystych mieszka wlosowegomgr Patrycja Daszczuk9767610/01/201930/09/2020NCN
Analiza oddziaływania jednego z białek kompleksu rekrutowanego prze modyfikowany histon H3 z czynnikiem elF4AIII - rdzenową podjednostką eksonowego kompleksu łącznikowego u Arabidopsis thalianadr inż. Helena Kossowska4900501/02/201920/10/2021NCN
Tempo uczenia się i typy behawioralne w populacjach gatunków rodzimych i konkurujących z nimi gatunkow inwazyjnych ryb słodkowodnychmgr Alicja Olimpia Pawelec17988524/01/201923/01/2023NCN
Wpływ zmian w dystrybucji auksyn na zahamowanie wzrostu roślin w warunkach żywienia amonowegodr Anna Urszula Podgórska82556024/01/201923/01/2023NCN
Regulalcja transkrypcji genow z rodziny Grainyhead-like w komorkach ludzkich, w kontekście ich roli w chorobach nowotworowychdr hab. Tomasz Michał Wilanowski316572.8531/01/201922/01/2020NCN
Różnicowanie miogeniczne pluripotencjalnych komórek macierzystych i ich potencjał do wspomagania regeneracji mięśni szkieletowych-rola niekodujących RNAprof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko227602202/09/201901/09/2020NCN
Tialowe oxydoreduktazy bakterii rodzaju Helicobacter-biochemiczna i strukturalna charakterystyka systemu DSB Helicobacter hepaticus oraz zaplanowanie i testowanie inhibitorow procesu oksydacyjnego zwijania bialek Helicobacter pyloriElżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka175344003/06/201902/06/2020NCN
W jakim stopniu stosunki stechiometryczne pierwiastków biogennych w biomasie mchów torfowisk niskich odzwierciedlają ich dostępność w siedlisku?dr Kozub Łukasz3960015/03/201914/03/2020NCN
Niekanoniczny kap 5’ RNA NAD+ u roślin Arabidopsis thaliana: metabolizm, funkcje komórkowe i znaczenie fizjologiczneprof dr hab. Joanna Kufel244220031/01/201930/01/2022NCN
Evolution of phototrophy in Eukaryotesdr Anna Karnkowska150000 EUR01/01/201931/12/2021EMBO
Installation
Grant
Różnorodność, biogeografia i ekologiczne znaczenie ruchomych elementow genetycznych psychrotolerancyjnych bakterii i archeonówmgr Przemyslaw Decewicz13180010/01/201909/01/2022NCN

2018

Tytuł projektuKierownik projektuPrzyznane środki finansowe RozpoczęcieZakończenieInstytucja finansująca
Opracowanie optymalnego składu roztworu koloidalnego nanocząstek produkowanych przez Nano-Tech Polska w oparciu o technologię aXonnite o dużej skuteczności antybakteryjnej i przeciwgrzybicznej, wobec typowej mikroflory występującej na błonach śluzowychdr Anna Grudniak40000028/05/201831/12/2020PARP
Charakterystyka kompleksu chloroplastowej dehydrogenazy NADH (NDH) u chwastnicy jednostronnej w wysokim natężeniu światładr Wasilewska-Dębowska Wioleta4393419/10/201818/10/2019NCN
Identyfikacja i analiza substratów komórkowych roślinnego białka DXO1dr Gozdek Agnieszka5000019/10201818/10/2019NCN
Analiza oddziaływania jednego z białek kompleksu rekrutowanego prze modyfikowany histon H3 z czynnikiem elF4AIII - rdzenową podjednostką eksonowego kompleksu łącznikowego u Arabidopsis thalianadr Kossowska Helena4900521/12/201820/12/2019NCN
Stress adaptation and regulation of gene expression in eukaryotic cells via alternative transcriptional and translational mechanismsprof. dr hab. Joanna Kufel350000001/12/201830/11/2021FNP
Badanie funkcji modyfikacji 3’ końców RNAdr Michał Małecki199964501/11/201831/10/2021FNP
Nano-fagi i możliwości ich wykorzystania jako innowacyjnej terapii infekcji bakteryjnychdr Piotr Golec138505020/07/201719/07/2020NCN
Regulacja mechanizmu NMD u Arabidopsis thaliana: nowe czynniki białkowe i fizjologiczne znaczenie tego procesumgr Aleksandra Sulkowska11794001/10/201830/09/2019NCN
Oddychanie związkami arsenu i selenu u zróżnicowanych filogenetycznie bakterii - ku zrozumieniu genetycznych, biochemicznych i ewolucyjnych podstaw procesudr Lucian Staicu119500015/06/201814/06/2021NCN
Tolerancja chłodu u kukurydzy na wczesnym etapie rozwoju, a wrażliwość na światłoprof. dr hab. Paweł Sowiński125236020/06201819/06/2021NCN
Wpływ warunków środowiskowych na wirulencję Neisseria gonorhhoeaemgr Jagoda Płaczkiewicz13972020/07/201819/07/2020NCN
Rola FAM46C w fizjologii komórek Bdr Seweryn Mroczek179820002/10/201801/10/2021NCN
Rola oddziaływań międzykomórkowych z udziałem receptorów FgfR1 i FgfR2 w regulacji rozwoju przedimplantacyjnego zarodka myszymgr Katarzyna Klimczewska6934227/06/201826/06/2019NCN
Zastosowanie analizy genomicznej dla zbadania mechanizmów lekoodporności, wirulencji i transmisji szczepów Mycobacterium tuberculosis z obszaru Litwy i Polskidr Tomasz Jagielski174319401/09/201831/08/2021NCN
(Daina 1)
Charakterystyka kolistych, pozachromosomowych DNA u klejnotek 9Euglenida)mgr Natlia Gumińska16752424/07/201823/07/2021NCN
Charakterystyka biochemiczna metylotransferazy SETD3 człowiekadr hab. Jakub Drożak61482024/07/201823/07/2021NCN
Rozprzestrzenienie, zmienność genetyczna i rezerwuar zoonotyczny Dirofilaria spp., nicieni wywołujących dirofilariozę u ludzi i psówdr Anna Bajer68560026/07/201825/07/2021NCN
Obrazowanie OCM w ocenie potencjału rozwojowego oocytów i wczesnych zarodków ssakówdr Anna Ajduk91390029/06/201828/06/2021NCN
Przełączanie stanów chromatyny:mechanizmy dzialania oraz regulacja aktywności kompleksu SWI/SNF w Arabidopsis thalianadr Rafał Archacki299880020/04/201819/04/2023NCN
Ograniczenie transferu oporności na antybiotyki do łańcucha pokarmowego (w ramach "Intervention of antimicrobial resistance transfer into the food chain")Dr hab. Magdalena Popowska135313527/04/201826/04/2021NCN
Wolnokrążące DNA (cfDNA) w przebiegu zarażenia Babesia microti u myszy szczepu BALB/cDr Renata Welc-Falęciak5000030/01/201826/01/2019NCN
W jakim stopniu deficyt wapnia w tkankach przyczynia się do powstawania syndromu amonowego?Dr hab. Bożena Szal92618015/01/201814/01/2021NCN
Analiza zespołu bakteriofagów infekujących bakterie zasiedlające ekstremalne środowisko zanieczyszczone metalami ciężkimiDr hab. Monika Radlińska121900019/01/201818/01/2022NCN
Wpływ zanieczyszczenia gleby na występowanie i różnorodność przedstawicieli Mucoromycota oraz ich bakteryjnych endosymbiontówDr Julia Pawłowska80260012/01/201811/01/2022NCN
Wpływ biologicznych skorup glebowych na rozwój gleb w warunkach klimatu półsuchego: ocena sekwestracji C i N w ekosystemach wysokogórskichDr hab. Małgorzata Suska - Malawska77655212/01/201811/01/2021NCN
Zdolności kompensacyjne aparatu fotosyntetycznego mutantów ch1 (A. thaliana) o obniżonej zawartości chlorofilu bmgr Joanna Wójtowicz6000010/01/201809/01/2019NCN
Wpływ płci nicieni na mechanizm hamowania odpowiedzi immunologicznej z udziałem komórek dendrytycznychmgr Marta Maruszewska-Cheruiyot12000005/03/201804/03/2020NCN

2017

Tytuł projektuKierownik projektuPrzyznane środki finansowe RozpoczęcieZakończenieInstytucja finansująca
Nano-fagi i możliwości ich wykorzystania jako innowacyjnej terapii infekcji bakteryjnychdr Piotr Golec138505020/11/201719/07/2021NCN
Akcja COST16233 - Drylands Facing Change: Interdisciplinary Research On Climate Change, Food Insecurity, Political Instabilitydr hab. Małgorzata Suska – Malawska23/06/2017
Zastosowanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego do rozwiązywania problemu zanieczyszczenia rzek pierwiastkami biogennymi pochodzenia rolniczego z wykorzystaniem ekosystemów akumulujących węgieldr hab.Wiktor Kotowski70499201/05/201730/04/2020H2020
Modyfikacja anten fikobilisomalnych Cyanidiaschyzon merolae-przystosowanie do zmiennych warunków świetlnych środowiskadr Tomasz Krupnik98374013/07/201712/07/2021NCN
Potencjalna rola microRNA w migracji komórek macierzystych podczas regeneracji mięśni szkieletowychdr hab. Edyta Brzóska-Wójtowicz148850028/09/201727/09/2021NCN
Sekwencjonowanie środowiskowe (metabarcoding) kluczem do poznania rożnorodności biologicznej autotroficznych euglenin (Euglenida)prof.dr hab. Bożena Zakryś77656009/08/201708/08/2020NCN
Grzyby Mortierellomycotina jako symbiotyczne orgfanizmy siedlisk oligotroficznychdr Marta Wrzosek44820013/07/201712/07/2020NCN
Analiza właściwości biochemicznych, akktywności biologicznej i potencjału biotechnologicznego sideroforów oraz biosurfaktantów produkowanych przez antarktyczne bakterie psychrotolerancyjnedr hab. Łukasz Dziewit94900004/08/201703/02/2021NCN
Badanie zmienności, ewolucji i aktywności transkrypcyjnej genów kodujących rybosomalne RNA w oparciu o sekwencjonowanie de novo macierzy rDNA u drożdżymgr Agnieszka Czarnocka9996006/07/201705/07/2019NCN
Pax7 jako "przełącznik" regulujące wczesne i zaawansowane etapy miogenicznego różnicowania ESC in vivo.mgr Anita Helińska9998420/07/201719/07/2019NCN
Mezenchymalne komórki macierzyste jako potencjalny czynnik immunosupresyjny w terapii komórek mięśni szkieletowych-badania na mysim modelumgr Barbara Świerczek9960025/07/201724/07/2019NCN
Regulacja fosforylacji białek antenowych LHCII w warunkach stresu niskiej temperatury u roślin chłodnoodpornych i chłodnowrażliwych.dr Radosław Mazur74172020/07/201719/07/2020NCN
Identyfikacja mechanizmów odpowiedzialnych za zwiększenie udziału małych gatunków w zespołach zooplanktonu w ciepłych jeziorach.dr Piotr Maszczyk69438406/07/201705/07/2021NCN
Mechanizmy kształtowania się indywidualności behawioralnej zwierząt.dr Barbara Pietrzak43848010/08/201709/08/2020NCN
Wpływ bioaugumentacjigleby bakteriami utleniającymi arsen na zmianę struktury i aktywności mikroorganizmów glebowych w kontekście ich oddziaływania z metalofitami.mgr Klaudia Dębiec9780028/06/201727/06/2019NCN
Metabolizm metali ciężkich oraz antybiotyków w arktycznych mikrobiocenozach bakteryjnych - analizy metagenomiczne, metatranskryptomiczne i genomicznedr hab. Łukasz Dziewit196500020/04/201719/04/2022NCN
Genetycznie zmodyfikowane szczepy bakterii z klasy Alphaproteobacteria i ich wykorzystanie do stworzenia zoptymalizowanych układów do bioprodukcji barwników karotenoidowychprof.dr hab. Dariusz Bartosik132645001/05/201731/12/2019NCBR
Opracowanie procesu (bio)technologicznego zagospodarowania odpadów i odzyskiwania wody z odcieków pochodzących z procesów hydrometalurgicznychdr hab. Łukasz Drewniak271493622/03/201731/03/2020FNP
Mechanizm regulacji syntezy neurosteroidów pod wpływem czynników prozapalnych i zegara molekularnego w szyszynkach kurczątdr Iwona Adamska112983103/02/201702/02/2020NCN
Funkcja białka OmpR i małego, niekodującego RNA OmrA w regulacji asymilacji żelaza u eneteropatogenu Yersinia enterocoliticadr hab. K. Brzostek90370006/02/201705/02/2020NCN
Analiza funkcjonalna nieznanych czynników wirulencji, oporności na antybiotyki oraz odpowiedzi stresowej kodowanych przez geny operonu ferrytyny Listeria monocytogenesdr hab. Agata Krawczyk-Balska77260008/03/201707/03/2021NCN
Określenie roli mobilnego DNA w kształtowaniu pangenomu bakterii z rodzaju Listeria (Firmicutes)prof. dr hab. Dariusz Bartosik64460008/03/201707/03/2020NCN
Charakterystyka intronów niekonwencjonalnych w genach jądrowych euglenindr Rafał Milanowski32000016/02/201715/02/2020NCN
Ograniczenie wnikania metali ciężkich do roślin uprawnych dzięki zastosowaniu aktywatora transportu wapniaprof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka94999515/03/201714/03/2020NCN
Analiza funkcjonalna plazmidów bakterii psychrofilnej Psychrobacter sp.ANT_AH3-badanie wpływu plazmidów na biologię komórki oraz kształtowanie się genomu wieloreplikonowegomgr Krzysztof Romaniuk15000024/01/201723/01/2020NCN
Wpływ sztucznego światła w nocy na interakcję zwierzęta planktonowe-ryby planktonożerne w systemach pelagicznychmgr Joanna Tałanda10005623/01/201722/01/2020NCN
Zastosowanie analizy izotopów trwałych do identyfikacji wpływu czynników środowiskowych na populację wioślarek planktonowychdr Tomasz Brzeziński os. fizyczna88674024/02/201723/03/2020NCN
Rola mobilomu w przjściu bakterii od saprofitycznego do patogennego trybu życia na przykładzie Paracoccus yeeidr Magdalena Szuplewska50150008/03/201706/03/2021NCN
Opracowanie wieloskaładnikowej szczepionki podjednostkowej ograniczającej poziom kolonizacji jelit kurcząt przez pałeczki Campylobacterdr Agnieszka Wyszyńska81416007/03/201706/03/2020NCN
Ewolucja i funkcja plastydów bezbarwnych glonów z grupy Euglenophyta i Dictyochophyceaedr Anna Karnkowska45935023/01/201722/01/2020NCN
Mechanizmy modulujące ekspresję czynnika transkrypcyjnego HIF-1 w kanalikach proksymalnych oraz jego rola w regulacji aktywność nerkowej glukoneogenezy - badania w odniesieniu do nefropatii cukrzycowejdr hab.Katarzyna Winiarska69480007/03/201706/03/2020NCN
Odtwarzanie i prognozowanie akumulacji torfu na torfowiskach niskich-związki pomiędzy cechami funkcjonalnymi roślin a glebowymi procesami biologicznymi i biogeochemicznymidr hab. Wiktor Kotowski150468915/02/201714/02/2020H2020

2016

Tytuł projektuKierownik projektuPrzyznane środki finansowe RozpoczęcieZakończenieInstytucja finansująca
Populacyjna odpowiedź funkcjonalna ryby planktonożernej - efekty wielkości układu eksperymentalnego i heterogenności w rozmieszczeniu pokarmumgr Piotr Mariusz Maszczyk30000019/10/201618/10/2019MNiSW
Charakterystyka mykobiomu skóry osób zdrowych oraz pacjentów z atopowym zapaleniem skórydr Tomasz Jagielski30000012/10/201611/04/2019MNiSW
Uwarunkowania i perspektywy reprodukcji cennych gatunków roślin starych lasów w warunkach fragmentacji środowiskamgr Maciej Ziemiański14995208/07/201607/07/2019NCN
Odziaływanie mitochondrialne u drożdży Candida albicansprof. dr hab.Paweł Golik96188020/06/201619/06/2020NCN
Czynniki ekologiczne i ograniczenia rozwojowe warunkujące ewolucję wtórnej drzewiastości na przykładzie baldaszkowatych z podrodziny Apioideaeprof. dr hab. Krzysztof Spalik77965208/07/201607/07/2019NCN
Ewolucja intronów w genach jądrowych euglenindr Rafał Milanowski82920023/06/201622/06/2019NCN
Czynniki wpływające na różnorodność i występoiwanie mat cyjanobakteryjnych zawierających szczepy toksyczne i nuetoksyczne w środowiskach ekstremalnych, podejście metagenomowedr hab. Iwona Jasser68618405/08/201604/02/2021NCN
Analiza ChIP-seq w celu określenia funkcji OmpR w regulacji ekspresji genów warunkujących wirulencję oraz zdolności adaptacyjne Yersina enterocolitica 1B/O:8mgr Marta Nieckarz9999622/07/201621/07/2019NCN
Zagrożenia mikrobiologiczne w wodach wybranych jezior Jako skutek eutrofizacji Systemu Wielkich Jezior MazurskichProf. dr hab. Ryszard Chróst78600019/02/201618/07/2019NCN
Mechanizm wprowadzania mostków disiarczkowych do białek Campylobacter jejuniprof. dr hab. Krystyna Jagusztyn Krynicka94036025/02/201624/08/2019NCN
Wpływ obecności sinic i warunków prognozowanego ocieplenia klimatu na elementy ekologii rozrodu wioślarek planktonowych z rodzaju Daphniamgr Anna Bednarska47830019/02/201618/08/2019NCN
Mechanizmy regulacyjne dwóch pokrewnych systemów restrykcji - modyfikacji plazmidu pP62BP1 pochodzącego z arktycznego szczepu Psychrobacter sp.mgr Robert Lasek15000018/02/201617/02/2020NCN
Wyjaśnienie mechanizmu regulacji ekspresji genów operonu ferrytyny przy udziale chaperonu RNA - białka Hfq Listeria monocytogrenes i jego roli w metabolizmie żelaza hemowego i adaptacji do różnych czynników stresowychdr Agata Krawczyk-Balska159072013/05/201612/05/2021NCN
Projektowanie i zastosowanie małych celowanych cząsteczek chemicznych do kontroli procesów wzrostowych u roślindr Rafał Archacki120000001/01/201631/12/2019NCBR
Big Picnic: Big Questions - engaging the public with Responsible Research and Innovation on FoodSecuritymgr Iwona Kołodziejska-Degórska131991,25 EUR01/05/201630/04/2019H2020
Procesy zachodzące w siedliskach zmienionych antropogenicznie – herbicyd Roundup na torach Kolejowych i skutki jego stosowania dla roślin Geranium robertianummgr Olga Bemowska - Kałabun15000023/08/201622/08/2019NCN
Zagrożenia mikrobiologiczne w wodach wybranych jezior Jako skutek eutrofizacji Systemu Wielkich Jezior MazurskichProf. dr hab. Ryszard Chróst78600019/02/201618/02/2019NCN
Mechanizm wprowadzania mostków disiarczkowych do białek Campylobacter jejuniProf. dr hab. Elżbieta Jagusztyn - Krynicka94036025/02/201624/02/2019NCN
Wyjaśnienie mechanizmu regulacji ekspresji genów operonu ferrytyny przy udziale chaperonu RNA - białka Hfq Listeria monocytogrenes i jego roli w metabolizmie żelaza hemowego i adaptacji do różnych czynników stresowychdr Agata Krawczyk-Balska159072013/05/201612/05/2020NCN
Ewolucja zdolności asymilacji różnych źródeł węgla u przedstawicieli rzędu Mucoralesdr Julia Pawłowska30380004/02/201603/02/2019NCN

2015

Tytuł projektuKierownik projektuPrzyznane środki finansowe RozpoczęcieZakończenieInstytucja finansująca
Rola fragmentów rRNA generowanych podczas stresu oksydacyjnego w regulacji ekspresji genów metaolizmu RNA u drożdży S. cerevisiaeŻaneta Matuszek19700018/11/201517/11/2019MNiSW
Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro- uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórekprof. dr hab. Grazyna Korczak-Kowalska155000001/04/201631/03/2019NCBiR
Udział mechanizmów kontroli jakości końca 5' RNA w procesach komórkowych u Arabidopsis thalianaprof. dr hab. Joanna Kufel145262016/07/201515/07/2019NCN
Neuropatia wzrokowa Lebera - od czego zależy wzór zachorowania u mężczyzn (i u kobiet)?prof. dr hab. Ewa Bartnik136739316/07/201515/07/2019NCN
Systemy regulacji ogólnej związane z metabolizmem azotu i węgla oraz stresem oksydacyjnym u Aspergillus nidulans - organiszmu modelowego dla grzybów filamentalnych, istotnych w biotechnologii i medycynie.dr Agnieszka Dzikowska46800006/08/201505/08/2019NCN
Poszukiwanie genów jądrowych odpowiedzialnych za choroby mitochondrialne wynikające z niestabilności mitochondrialnego DNAdr hab. Katarzyna Tońska88786009/07/201508/07/2019NCN
Szybkość odpowiedzi numerycznych, behawioralnych, fizjologicznych, neurobiologicznych i socjalnych na wzrost temperatury (Q10) u ryb planktonożernychprof. dr hab. Z Maciej Gliwicz73737003/08/201531/08/2020NCN
W jaki sposób wielkość populacji i dostępność zapylaczy moduluje system rozrodu i strukturę genetyczną roślin? Przypadek wielosiłu błękitnego (Polemonium caeruleum, Polemoniaceae), limitowanego pyłkiem gatunku z "Polskiej Czerwonej Księgi Roślin"dr Marcin Zych76071030/09/201529/09/2019NCN
Molekularne podstawy zmian translokacji Zn do pędu pod wpływem Cdprof. dr hab. Danuta M. Antosiewicz148331222/09/201521/04/2021NCN Opus
Rola interakcji międzykomórkowych z udziałem ścieżki sygnalizacyjnej Fgf4/MAPK w regulacji rozwoju chimerowego zarodka myszydr Aneta Suwińska64940010/08/201509/08/2019NCN
Szacowanie czasów dywergencji baldaszkowatych (Apiaceae) na podstawie rekonstrukcji ewolucji pyłku oraz danych kopalnychdr Łukasz Banasiak34414005/08/201504/02/2019NCN
Adaptacja bakterii Lactobacillus salivarius do środowiska - identyfikacja i charakterystyka indukowanych temperaturą promotorówmgr Patrycja Kobierecka15000021/07/201520/07/2019NCN
Metabolizm metyloglioksalu u rzodkiewnika (Arabidopsis thaliana) hodowanego na jonach amonowychdr Bożena Krystyna Szal13635593/06/201502/06/2021NCN
Eko-epidemiologia patogenów wektorowanych (Babesia, Theileria, Rickettsia) w strefie ekspansji kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus: zagęszczenia kleszczy, rezerwuar zoonotyczny i charakterystyka molekularna patogenówdr hab. Anna Bajer8330003/06/20152/06/2019NCN
Badanie zależności między metabolizmem RNA a regulacją odpowiedzi na stres biotyczny u Arabidopsis thalianadr Anna Golisz97500013/02/201512/08/2019NCN