Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA SEMESTRU ZIMOWEGO 2021/2022

INFORMACJE OGÓLNE

Zapisy na zajęcia odbywają w USOSweb (https://usosweb.uw.edu.pl).

Logowanie do systemu. Należy podać identyfikator (PESEL) oraz aktualne hasło (studenci i roku posługują się hasłem z IRK). Problemy z logowaniem proszę zgłosić się do dziekanatu swojego wydziału (studenci MSOŚ, MISMAP, ARTES LIBERALES zgłaszają się do swoich dziekanatów).

Układając własny plan zajęć, należy posługiwać się obowiązującym programem studiów oraz planszami siatek zajęć właściwymi dla swojego roku /kierunku /specjalizacji. Obowiązujące programy studiów oraz plansze siatek zajęć dostępne są na stronach WB, w sekcji studia.

Wszyscy studenci rejestrujący się na zajęcia z oferty Wydziału Biologii powinni zapoznać się z niniejszym dokumentem oraz śledzić aktualności rejestracyjne, w których będą podawane komunikaty koordynatorów zajęć oraz dodatkowe informacje związane z zapisami. W trakcie rejestracji mogą być również rozsyłane dodatkowe wiadomości na studenckie adresy mailowe zarejestrowane w USOS.

Przed rejestracją, należy zapoznać się z opisem przedmiotu, zamieszczonym w USOSweb – dotyczy to zwłaszcza przedmiotów wybieranych (kierunkowe, specjalizacyjne oraz dowolnego wyboru), w których warunkiem uczestnictwa w zajęciach może być spełnienie dodatkowych wymagań (te informacje pojawią się w polu uwag). Nie należy rejestrować się na zajęcia ‘na wszelki wypadek.

W przypadkach znalezienia jakichkolwiek błędów w USOSweb lub na siatkacha zajęć prosimy o mail: rejestracjanazajecia@biol.uw.edu.pl, telefon: (22) 55 42-509, kontakt osobisty – pok. 109B lub zgłoszenie problemu do Samorządu Studenckiego WB.

Studenci powtarzający cały rok lub zarejestrowani warunkowo z powodu braku zaliczenia ćwiczeń, rejestrują się samodzielnie na cały przedmiot. Uprawnienia do właściwej rejestracji nabywa się na podstawie podania złożonego w dziekanacie. W przypadku niezdanego egzaminu, rejestracji na zajęcia dokonuje się w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów, z tą różnicą, że należy wybrać dedykowaną grupę ćwiczeniową (zwykle jest to ostatnia grupa, a jej godziny pokrywają się z godzinami wykładu danego przedmiotu).

Rejestracja na podstawie podań odbywa się w turze wrześniowej.


HARMONOGRAM REJESTRACJI ŻETONOWYCH

Link do systemu USOSul, w którym odbywają się zapisy na zajęcia w trybie rejestracji żetonowych: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/index.php?item=2


HARMONOGRAM REJESTRACJI na WYDZIALE BIOLOGII

Wszystkie rejestracje rozpoczynają się o godz. 20.00 i kończą o 23.59

I TURA (czerwcowa) jest główną turą rejestracji dla studentów II i III roku i stopnia. W tym czasie należy zapisać się na zajęcia obowiązkowe i kierunkowe (III rok).

Od początku tury czerwcowej, pełne uprawnienia do rejestrują mają (1) studenci WB, realizujący program zgodnie z planem studiów, (2) studenci MISMAP, którzy jako pierwszy kierunek studiów mają jeden z kierunków WB oraz (3) studenci ARTES LIBERALES kierunku Antropozoologia. Pozostali studenci I stopnia MISMAP oraz studenci studiów jednolitych MISMAP będą mogli zapisać się na zajęcia od 15.06 (wtorek).

Osoby, które muszą zapisać się na zajęcia spoza swojego programu, (niezaliczenie przedmiotu, uzupełnianie różnic programowych) lub posiadają pisemną zgodę Dziekana na rejestrację, uzyskują uprawnienia do zapisów w II TURZE (wrześniowej).

Terminarz I TURY
8 – 30 czerwca

przedmioty obowiązkowe dla studentów II i III roku studiów licencjackich

przedmioty kierunkowe – ściśle dla studentów kierunku

przedmioty bloku pedagogicznego z oferty WB

II TURA (wrześniowa) to: (a) kontynuacja zapisów z I tury; (b) główna tura zapisów dla nowoprzyjętych studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich; (c) zapisy na przedmioty obowiązkowe dla II MU.

Podobnie jak w turze czerwcowej studenci MISMAP, którzy studiują jeden z kierunków WB ‘jako pierwszy’ oraz studenci ARTES LIBERALES będą uprawnieni do rejestracji od początku rejestracji, pozostałe grupy z około tygodniowym opóźnieniem.

Terminarz II TURY
~10 września – ~4 października

Uwaga! Wszystkie terminy tej tury mogą ulec niewielkim zmianom.

~10 września – ~xx października

Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku I stopnia

Przedmioty obowiązkowe dla II i III roku studiów licencjackich – kontynuacja z uwzględnieniem podań

przedmioty kierunkowe i w ramach “dowolnego wyboru” dla wszystkich studentów I stopnia z uwzględnieniem podań

przedmioty bloku pedagogicznego – kontynuacja rejestracji

II połowa września (po immatrykulacji studentów st. magisterskich) – xx października

Przedmioty obowiązkowe dla studentów I i II roku studiów magisterskich.

Przedmioty specjalizacyjne dla st. II stopnia (także w ramach puli „dowolnego wyboru”) oraz przedmioty dowolnego wyboru dla wszystkich studentów I i II stopnia oraz wszystkich st. MISMAP, MSOŚ oraz Artes Liberales.


ZASADY ZAPISÓW na ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

Przed zarejestrowaniem się na wybrany przedmiot, proszę zapoznać się z sylabusem przedmiotu i warunkami przyjęcia. w niektórych przypadkach o przyjęciu mogą decydować: ranking ocen z innych przedmiotów, średnia z ostatniego roku, status magistranta/licencjusza lub inny warunek określony przez koordynatora.

W takim przypadku należy zarejestrować się przez USOSweb i wysłać wymagane informacje zgłoszeniowe na adres rejestracjanazajecia@biol.uw.edu.pl.

Schemat wiadomości z dodatkowymi informacjami o ocenach i preferencją grup ćwiczeniowych

W temacie wiadomości wpisujemy pełną nazwę przedmiotu (np. PROTEOMIKA)

W treści maila:

a. imię, nazwisko, NR INDEKSU studenta
b. kierunek i rok studiów w r. ak. 2021/22
c. pełna nazwa przedmiotu 1 (ocena z ćw., ocena z ezg.)
c. pełna nazwa przedmiotu 2 (ocena z ćw., ocena z ezg.)
c. pełna nazwa przedmiotu 3 (ocena z ćw., ocena z ezg.)
e. uwagi /informacje dodatkowe
d. numery grup w preferowanej kolejności

Jeżeli wymagane jest podanie ocen z większej liczby przedmiotów, dopisujemy kolejny punkt „c”. W uwagach proszę podać dodatkowe informacje np. dot. zakładu w którym jest pisana praca.

Przykładowa wiadomość

PROTEOMIKA

a. Alicja Kowalska, 517137
b. Biologia, III rok,
c. Biochemia D (ćw. 4,5, egz. 5,0)
c. Fizjologia zwierząt M (egz. 4,0)
d. 3, 1
e. licencjat w Zakładzie Parazytologii