Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA SEMESTRU LETNIEGO 2021/2022

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Rejestracja na zajęcia semestru letniego 2021/2022 odbędzie się zgodnie z TERMINARZEM REJESTRACJI zamieszczonym w sekcji II;
 2. Studenci: MISMAP, MSOŚ, AL, AZ i z pozostałych wydziałów UW zapisują się wg tego samego TERMINARZA co studenci WB;
 3. Zapisy prowadzone są: (1) przez ogólnouniwersytecki system USOSWEB (https://USOSweb.uw.edu.pl/), lub (2) w przypadku niektórych przedmiotów fakultatywnych z wykorzystaniem formularzy Google;
 4. Zapisując się na zajęcia należy posługiwać się siatkami zajęć danego cyklu, odpowiedniego kierunku i/lub specjalizacji. Pliki siatek znajdują się w zakładce „Organizacja roku /siatki zajęć”. W przypadku znalezienia błędu, prosimy o kontakt: siatkazajec@biol.uw.edu.pl, telefonicznie pod nr. (22) 55 42-509 lub kontakt z samorządem studenckim.
 5. Proszę uważnie czytać komunikaty zamieszczane w uwagach do przedmiotu w USOSWEB. W przypadku części zajęć fakultatywnych (kierunkowych lub specjalizacyjnych), wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków. Od tej rejestracji informacje: o ocenach, preferencji grup ćwicz., związane z pracą licencjacką/magisterską będą dostarczane koordynatorom zajęć bezpośrednio przez wspomniane formularze Google. Nie będzie równoległej rejestracji w USOSWEB. Linki do wszystkich formularzy zostały zebrane w sekcji III. FORMULARZE GOOGLE.
 6. REJESTRACJA DWUETAPOWA na zajęcia fakultatywne (tzw. „REJESTRACJA OTWARTA”) zostaje zastąpiona rejestracją przez formularze Google, która będzie przebiegała w następujący sposób: (1) student wypełnia formularz zgłoszeniowy (II TERMINAŻ REJESTRACJI); (2) koordynator rozpatruje zgłoszenia i przekazuje listę przyjętych do dziekanatu; (3) dziekanat wprowadza listę przyjętych do USOS, wyniki są widoczne w USOSWEB; (4) wszyscy studenci kontynuują zapisy w USOSWEB na pozostałe przedmioty fakultatywne w ramach wolnych miejsc.
 7. W przypadku rejestracji BEZPOŚREDNIEJ nic się nie zmienia, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i limity miejsc.
 8. W przypadku małej liczby chętnych decyzja o otwarciu/odwołaniu zajęć, należy do koordynatora przedmiotu.
 9. W przypadku zajęć cieszących się dużym zainteresowaniem, istnieje możliwość zwiększenia limitu miejsc, decyzja również należy do koordynatora, do niego należy kierować prośby o podniesienie limitów.
 10. Dopisanie do zajęć, po zakończeniu rejestracji, jest możliwe tylko po uzgodnieniu z koordynatorem i przedstawieniu jego PISEMNEJ (także mailowej) zgody. Nie dopisujemy do grup na podstawie oświadczeń studentów.

II TERMINARZ REJESTRACJI na zajęcia semestru letniego 2021/2022

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY WYDZIAŁU BIOLOGII UW

Rejestracje WB rozpoczną się 07.12 (wtorek) o godzinie 21.30, zakończą się 20.01.2022. Szczegółowy harmonogram:

7.12 (wt.) – 20.01.2022 (czw.)

Przedmioty obowiązkowe wszystkich roczników

7.12 (wt.) – 14.12 (wt.) – Kierunkowe I TURA

Przedmioty kierunkowe – tura dedykowana

W tej turze uprawnienia do zapisów mają studenci WB oraz studenci MISMAP, którzy jako pierwszy kierunek wskazali: Biologię, Biotechnologię lub Ochronę środowiska

14.12 (wt.) – 21.12 (sob.) – Specjalizacyjne I TURA

Przedmioty specjalizacyjne

W tej turze uprawnienia do zapisów mają studenci II st., oraz studenci MISMAP, którzy jako pierwszy kierunek wskazali: Biologię, Biotechnologię lub Ochronę środowiska

12.12 (wt.) – 18.12 (sob.) – Rejestracja przez formularze Google

Wybrane przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne

O przyjęciu na zajęcia decyduje koordynator, na podstawie przesłanych zgłoszeń

16.12 (czw.) – 21.12 (wt.) – Kierunkowe II TURA

Przedmioty kierunkowe – tura bez dedykacji

Zapisy dla wszystkich st. III roku (bez podziału na kierunki) i studentów MISMAP z pierwszym kierunkiem na WB

23.12 (śr.) od rana – Wyniki rejestracji przez formularze Google

23.12 (czw.) – 20.01.2022 (czw.) – TURA KOŃCOWA

Przedmioty kierunkowe

Zapisy dla wszystkich st. III roku, wybranych roczników studiów I st. w ramach przedmiotów dowolnego wyboru, studentów MISMAP I st.

Przedmioty specjalizacyjne

Studenci III roku, wybrane roczniki I st. w ramach p. dowolnego wyboru, studenci II stopnia oraz studenci MISMAP

Przedmioty dowolnego wyboru oraz wykłady monograficzne

Wszyscy studenci w ramach przedmiotów dowolnego wyboru z uwzględnieniem rozdziału na przedmioty dla I i dla II stopnia

W tej turze uprawnienia uzyskują także studenci innych wydziałów UW korzystający z oferty WB oraz osoby ubiegające się o zapisy na podstawie podań


REJESTRACJE ŻETONOWE

Informacje o rejestracjach: na przedmioty ogólnouniwersyteckie, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne, zajęcia Studium WF i pozostałe są dostępne na stronie: https://rejestracja.USOS.uw.edu.pl/


III FORMULARZE GOOGLE

Lista przedmiotów, na które zapiszesz się korzystając wyłącznie z formularzy Google:

 • Kierunkowe:
  Bioinformatyka praktyczna (1400-126BP)
  Biochemia roślin (1400-216BCHR)
  Genetyka bakterii i archeonów (1400-216GENBA)
  Immunologia (1400-216IMM)
 • Specjalizacyjne:
  Białka i kwasy nukleinowe (1400-216BKWN)
  Biologia molekularna roślin (1400-216BMR)
  Genomika i transkryptomika (1400-216GTR)
  Wirusologia molekularna (1400-216WIRM)
  Mechanizmy nowotworzenia i nowoczesne terapie przeciwnowotworowe (1400-217MNiTP)
  Neurobiologia (1400-226NBIOL)
  Cytometria – zastosowania w badaniach biologicznych (1400-228CM)
 • Przedmioty dowolnego wyboru:
  Biologia zapylania roślin w praktyce (1400-236BZRwP)