Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA SEMESTRU LETNIEGO 2023/2024

I INFORMACJE OGÓLNE

  1. Rejestracja na zajęcia semestru letniego 2023/2024 odbędzie się zgodnie z TERMINARZEM REJESTRACJI zamieszczonym w sekcji II;
  2. Studenci: MISMAP, MSOŚ, BIBS, AL, AZ i z pozostałych wydziałów UW zapisują się wg tego samego TERMINARZA co studenci WB;
  3. Zapisy prowadzone są: (1) przez ogólnouniwersytecki system USOSWEB (https://USOSweb.uw.edu.pl/), czyli rejestracja bezpośrednia, gdzie o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, lub (2) w przypadku niektórych przedmiotów fakultatywnych z wykorzystaniem formularzy Google;
  4. Zapisując się na zajęcia należy posługiwać się siatkami zajęć danego cyklu, odpowiedniego kierunku i/lub specjalizacji. Pliki siatek pojawią się w zakładce „Organizacja roku /siatki zajęć”. W przypadku znalezienia błędu, prosimy o kontakt: siatka.biol@uw.edu.pl, telefonicznie pod nr. (22) 55 42-509 lub kontakt z samorządem studenckim.
  5. Proszę uważnie czytać komunikaty zamieszczane w uwagach do przedmiotu w USOSWEB. W przypadku zajęć z rejestracją dwuetapową (Google Forms), wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków (o ocenach, preferencji grup ćwicz., związane z pracą licencjacką/magisterską ). Nie będzie równoległej rejestracji w USOSWEB. Linki do wszystkich formularzy zostały zebrane w sekcji III. FORMULARZE GOOGLE.
  6. REJESTRACJA DWUETAPOWA przez formularze Google, przebiega w następujący sposób: (1) student wypełnia formularz zgłoszeniowy (II TERMINAŻ REJESTRACJI); (2) koordynator rozpatruje zgłoszenia i przekazuje listę przyjętych do dziekanatu; (3) dziekanat wprowadza listę przyjętych do USOS, wyniki są widoczne w USOSWEB; (4) wszyscy studenci kontynuują zapisy w USOSWEB na pozostałe przedmioty fakultatywne w ramach wolnych miejsc.
  7. W przypadku małej liczby chętnych decyzja o otwarciu/odwołaniu zajęć, należy do koordynatora przedmiotu.
  8. W przypadku zajęć cieszących się dużym zainteresowaniem, istnieje możliwość zwiększenia limitu miejsc, decyzja również należy do koordynatora, do niego należy kierować prośby o podniesienie limitów.
  9. Dopisanie do zajęć po zakończeniu rejestracji jest możliwe tylko po uzgodnieniu z koordynatorem i przedstawieniu jego PISEMNEJ (także mailowej) zgody. Nie dopisujemy do grup na podstawie oświadczeń studentów.

II TERMINARZ REJESTRACJI na zajęcia semestru letniego 2023/2024

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY WYDZIAŁU BIOLOGII UW

Szczegółowy harmonogram:

01.12 (pt.) – 06.12 (śr.) – Rejestracja przez FORMULARZE GOOGLE

Wybrane przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne. Formularze Google zostaną otwarte o godzinie 10.00
O przyjęciu na zajęcia decyduje koordynator, na podstawie przesłanych zgłoszeń

Najpóźniej do 12.12 (wt.) wyniki rejestracji przez formularze Google będą widoczne w USOSie.

WSZYSTKIE TURY REJESTRACJI BEZPOŚREDNICH W SYSTEMIE USOS rozpoczynają się o g.21.30 i kończą się o 23.59

12.12.2023 (wt.) – 20.01.2024 (sob.) – TURA ZIMOWA, REJESTRACJE BEZPOŚREDNIE PRZEZ USOS

Przedmioty do wyboru dla I i II stopnia
Przedmioty bloku pedagogicznego

W przypadku większości rejestracji bezpośrednich wyodrębnione zostały dwie tury:
I TURA – 12.12 (czw.) – 28.12 (czw.) dostępna tylko dla studentów Wydziału Biologii i MISMaP, którzy realizują zawarte w rejestracji zajęcia w ramach programu obowiązkowego
II TURA – 29.12 (pt.) – 20.01.2024 (sob.) uprawnienia uzyskują pozostali studenci ( WB, MISMaP, MSOŚ, AZ)

12.12 (wt.) – 28.12 (czw.) – I TURA

Przedmioty obowiązkowe, kierunkowe i specjalizacyjne
W tej turze uprawnienia do zapisów mają studenci WB odpowiadającego stopnia oraz studenci MISMAP, którzy jako pierwszy kierunek wskazali: Biologię, Biotechnologię lub Ochronę środowiska.

29.12 (pt.) – 20.01.24 (sob.) – II TURA

Przedmioty obowiązkowe, kierunkowe i specjalizacyjne
Zapisy dostępne dla pozostałych studentów WB, którzy przedmioty te grupy mogą realizować w ramach dowolnego wyboru, oraz wszystkich studentów MISMaP
W tej turze uprawnienia uzyskują także studenci innych wydziałów UW korzystający z oferty WB oraz osoby ubiegające się o zapisy na podstawie podań

12.12 (pt.) – 20.01.24 (sob.) – tura zimowa

Przedmioty dowolnego wyboru dla I stopnia

21.12 (pt.) – 20.01.24 (sob.) – tura zimowa

Przedmioty dowolnego wyboru dla I i II stopnia

REJESTRACJE ŻETONOWE

Informacje o rejestracjach: na przedmioty ogólnouniwersyteckie, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne, zajęcia Studium WF i pozostałe są dostępne na stronie: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/


III FORMULARZE GOOGLE

01.12 (pt.) – 06.12 (śr.)

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

Lista przedmiotów, na które zapiszesz się korzystając wyłącznie przez formularze Google:

Linki do formularzy są też dostępne w usosWEB w polu „Uwagi” przy zajęciach cyklu „Semestr letni 2023/24”.