Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA SEMESTRU ZIMOWEGO 2022/2023

I INFORMACJE OGÓLNE

  1. Rejestracja na zajęcia semestru zimowego 2022/2023 odbędzie się zgodnie z TERMINARZEM REJESTRACJI zamieszczonym w sekcji II. Rejestracja odbędzie się w dwóch głównych turach: (1) czerwcowej i (2) wrześniowej, w trakcie których właściwe grupy studentów nabędą uprawnienia do zapisów;
  2. Osoby, zapisujące się na zajęcia spoza swojego programu, czy to z powodu braku zaliczenia przedmiotu, uzupełniania różnic programowych, czy za zgodą KJD uzyskają dostęp do rejestracji w turze wrześniowej;
  3. Wszyscy studenci: MISMAP, UCBS, AL, AZ, BIBS oraz z pozostałych wydziałów UW zapisują się wg tego samego TERMINARZA co studenci WB;
  4. Zapisując się na zajęcia należy posługiwać się siatkami zajęć cyklu 2022Z znajdującymi się w zakładce „Organizacja roku /siatki zajęć”.
   W przypadku odkrycia jakiegokolwiek błędu, prosimy o PILNY kontakt: (1) na adres siatkazajec@biol.uw.edu.pl, (lub siatkazajec.biol@uw.edu.pl), (2) telefoniczny pod nr. (22) 55 42-509 lub (3) z samorządem studenckim;
  5. Zapisy prowadzone będą: (1) przez ogólnouniwersytecki system USOSWEB – serwer centralny (https://USOSweb.uw.edu.pl/), lub (2) z wykorzystaniem formularzy Google (wybrane przedmioty fakultatywne);
  6. Dawna REJESTRACJA DWUETAPOWA (tzw. „REJESTRACJA OTWARTA”) zostaje zastąpiona rejestracją poprzez formularze Google. Prosimy o uważne czytanie komunikatów zamieszczanych w polach uwag tych przedmiotów, albowiem czasami wymagane jest spełnienie dodatkowych kryteriów i przekazanie informacji uzupełniających: o ocenach, preferencji wyboru grupy ćwiczeniowej, czy też informacji związanych z pracą lic./mgr. W przypadku tych przedmiotów nie ma równoległej rejestracji w USOSWEB, a jedynym sposobem zapisu na zajęcia jest wysłanie wypełnionego formularza, który  trafia bezpośrednio i natychmiast do koordynatora przedmiotu. Linki do wszystkich formularzy zostały zebrane w sekcji III. FORMULARZE GOOGLE;
  7. Przebieg rejestracji z formularzami Google odbywa się następująco: (1) student wypełnia udostępniony formularz Googla, (2) koordynator, po zakończeniu rejestracji, rozpatruje zgłoszenia i przekazuje listę przyjętych do dziekanatu studenckiego, (3) w dziekanacie lista jest wprowadza do USOS i następnego dnia jest widoczna w usosWEB, (4) wszyscy studenci kontynuują zapisy w USOSWEB na pozostałe przedmioty fakultatywne w ramach pozostałych rejestracji na przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne (tura wrześniowa);
  8. W przypadku rejestracji BEZPOŚREDNIEJ nic się nie zmienia, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i ogłoszone limity miejsc; zapisy odbywają się w USOSWEB;
  9. W przypadku małej liczby chętnych decyzja o otwarciu/odwołaniu przedmiotu należy do koordynatora przedmiotu i jest uregulowana stosownymi przepisami i postanowieniami Rady Dydaktycznej dotyczącymi limitów;
  10. W przypadku zajęć cieszących się dużym zainteresowaniem, istnieje możliwość zwiększenia liczby miejsc. Taką decyzję podejmuje koordynator, do niego także należy kierować prośby o podniesienie limitów;
  11. Dopisanie do zajęć, po zakończeniu rejestracji, jest możliwe tylko w uzgodnieniu z koordynatorem i po przedstawieniu jego PISEMNEJ (mailowej) zgody. Nie dopisujemy do zajęć na podstawie oświadczeń studentów.

II TERMINARZ REJESTRACJI na zajęcia semestru zimowego 2022/2023

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY WYDZIAŁU BIOLOGII UW

Tura czerwcowa

Rejestracje WB rozpoczną się 07.06 (wtorek) o godzinie 21.30, a zakończą się 30.06.2022


Przedmioty obowiązkowe dla wszystkich roczników
Przedmioty bloku pedagogicznego

 7.06 (wt.) – 30.06 (czw.)

W przypadku większości rejestracji na przedmioty obowiązkowe wyodrębnione zostały dwie tury:
(A):     7.06 (wt.) – 13.06 (pon.) godz. 0:01, w której uprawnieni są studenci MISMAP z pierwszym kierunkiem na WB;
(B):     14.06 (wt.) – 30.06 (czw.), w której uprawnieni są już wszyscy studenci MISMAP.


Przedmioty kierunkowe

7.06 (wt.) – 18.06 (wt.) – tura dedykowana

W tej turze uprawnienia do zapisów mają studenci WB oraz studenci MISMAP, którzy jako pierwszy kierunek wskazali: Biologię, Biotechnologię lub Ochronę środowiska

14.06 (wt.) – 18.06 (sob.) – rejestracja przez formularze Google

Wybrane przedmioty kierunkowe. Formularze Google zostaną otwarte o godzinie 21.30
O przyjęciu na zajęcia decyduje koordynator, na podstawie przesłanych zgłoszeń

21.06 (czw.) – 30.06 (czw.) – tura bez dedykacji

Zapisy dla wszystkich studentów III roku oraz wybranych roczników studiów I stopnia w ramach przedmiotów dowolnego wyboru oraz studentów MISMAP I stopnia


Tura wrześniowa

Szczegółowy terminarz tury wrześniowej zostanie podany później


REJESTRACJE ŻETONOWE

Informacje o rejestracjach: na przedmioty ogólnouniwersyteckie, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne, zajęcia Studium WF i pozostałe są dostępne na stronie: https://rejestracja.USOS.uw.edu.pl/

Informacje o zajęciach dających uprawnienia pedagogiczne

 1. 2300-PED-P-Ć Pedagogika (ćwiczenia) 30 godz.
  dedykowane grupy:

  • poniedziałek 10.00-11.30 (Wydział Chemii) budynek Radiochemii nr 3101 (Żwirki i Wigury 101) s.224R – ta grupa na pewno powstanie, zajęcia prowadzi dr Krzysztof Pierścieniak;
  • poniedziałek 17.00-18.30 (Wydział Pedagogiczny) budynek nr 1351 (Mokotowska 16/20) s.129 – nie jest wiadomo czy ta grupa powstanie, zajęcia prowadzi prof. Dobromir Dziewulak.
 2. Wykłady z Pedagogiki dla nauczycieli 30 godz. w terminach:
  • poniedziałek 15.00-16.30 Prof. Janina Kamińska (Budynek Polonistyki 1102), sala 8 lub
  • poniedziałek 16.45 -18.18 Mgr Anna Sobolewska , Budynek 1239 Dobra 55, sala 1.008 lub
  • poniedziałek 18.30-20.00 Dr Monika Jakubowska-Mirek, Budynek 1239 Dobra 55, sala 1.008

Zajęcia w semestrze letnim
Studenci Wydziału Biologii będą mieli dostęp do zajęć: Pedagogika, Warsztaty zintegrowane i do Praktyk psychologiczno-pedagogicznych.

Sale mogą jeszcze ulec zmianie, budynki już nie powinny.


III FORMULARZE GOOGLE

Lista przedmiotów, na które zapiszesz się korzystając wyłącznie z formularzy Google:

Przedmioty KIERUNKOWE – TURA CZERWCOWA:

Formularze będą otwarte 14.06 o godzinie 21.30

Przedmioty SPECJALIZACYJNE – TURA WRZEŚNIOWA:
W PRZYGOTOWANIU

Przedmioty dowolnego wyboru – TURA WRZEŚNIOWA:
W PRZYGOTOWANIU

Linki do formularzy Google są dostępne także w usosWEB w polach „Uwag” konkretnych przedmiotów. Rejestracja dotyczy przedmiotów cyklu zimowego 2022Z roku akademickiego 2022/23.