Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA SEMESTRU LETNIEGO 2022/2023

I INFORMACJE OGÓLNE

  1. Rejestracja na zajęcia semestru letniego 2022/2023 odbędzie się zgodnie z TERMINARZEM REJESTRACJI zamieszczonym w sekcji II;
  2. Studenci: MISMAP, MSOŚ, BIBS, AL, AZ i z pozostałych wydziałów UW zapisują się wg tego samego TERMINARZA co studenci WB;
  3. Zapisy prowadzone są: (1) przez ogólnouniwersytecki system USOSWEB (https://USOSweb.uw.edu.pl/), lub (2) w przypadku niektórych przedmiotów fakultatywnych z wykorzystaniem formularzy Google;
  4. Zapisując się na zajęcia należy posługiwać się siatkami zajęć danego cyklu, odpowiedniego kierunku i/lub specjalizacji. Pliki siatek znajdują się w zakładce „Organizacja roku /siatki zajęć”. W przypadku znalezienia błędu, prosimy o kontakt: siatka.biol@ uw.edu.pl, telefonicznie pod nr. (22) 55 42-509 lub kontakt z samorządem studenckim.
  5. Proszę uważnie czytać komunikaty zamieszczane w uwagach do przedmiotu w USOSWEB. W przypadku części zajęć fakultatywnych (kierunkowych lub specjalizacyjnych), wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków. Od tej rejestracji informacje: o ocenach, preferencji grup ćwicz., związane z pracą licencjacką/magisterską będą dostarczane koordynatorom zajęć bezpośrednio przez wspomniane formularze Google. Nie będzie równoległej rejestracji w USOSWEB. Linki do wszystkich formularzy zostały zebrane w sekcji III. FORMULARZE GOOGLE.
  6. REJESTRACJA DWUETAPOWA na zajęcia fakultatywne (tzw. „REJESTRACJA OTWARTA”) zostaje zastąpiona rejestracją przez formularze Google, która będzie przebiegała w następujący sposób: (1) student wypełnia formularz zgłoszeniowy (II TERMINAŻ REJESTRACJI); (2) koordynator rozpatruje zgłoszenia i przekazuje listę przyjętych do dziekanatu; (3) dziekanat wprowadza listę przyjętych do USOS, wyniki są widoczne w USOSWEB; (4) wszyscy studenci kontynuują zapisy w USOSWEB na pozostałe przedmioty fakultatywne w ramach wolnych miejsc.
  7. W przypadku rejestracji BEZPOŚREDNIEJ nic się nie zmienia, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i limity miejsc.
  8. W przypadku małej liczby chętnych decyzja o otwarciu/odwołaniu zajęć, należy do koordynatora przedmiotu.
  9. W przypadku zajęć cieszących się dużym zainteresowaniem, istnieje możliwość zwiększenia limitu miejsc, decyzja również należy do koordynatora, do niego należy kierować prośby o podniesienie limitów.
  10. Dopisanie do zajęć, po zakończeniu rejestracji, jest możliwe tylko po uzgodnieniu z koordynatorem i przedstawieniu jego PISEMNEJ (także mailowej) zgody. Nie dopisujemy do grup na podstawie oświadczeń studentów.

II TERMINARZ REJESTRACJI na zajęcia semestru letniego 2022/2023

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY WYDZIAŁU BIOLOGII UW

Rejestracje WB rozpoczną się 08.12 (czw.) o godzinie 21.30, zakończą się 20.01.2023.

Szczegółowy harmonogram:

8.12 (czw.) – 20.01.2023 (czw.) – TURA ZIMOWA

Przedmioty obowiązkowe wszystkich roczników
Przedmioty bloku pedagogicznego

W przypadku większości rejestracji na przedmioty obowiązkowe wyodrębnione zostały dwie tury:
I TURA – 8.12 (czw.) – 13.12 (wt.), w której uprawnieni są studenci MISMAP z pierwszym kierunkiem na WB
II TURA – 15.12 (czw.) – 20.01.2023 (pt.), w niej uprawnieni są już wszyscy studenci MISMAP

8.12 (czw.) – 13.12 (wt.) – Kierunkowe I TURA

Przedmioty kierunkowe – tura dedykowana

W tej turze uprawnienia do zapisów mają studenci WB oraz studenci MISMAP, którzy jako pierwszy kierunek wskazali: Biologię, Biotechnologię lub Ochronę środowiska

15.12 (czw.) – 20.12 (wt.) – Specjalizacyjne I TURA

Przedmioty specjalizacyjne

W tej turze uprawnienia do zapisów mają studenci II st., oraz studenci MISMAP, którzy jako pierwszy kierunek wskazali: Biologię, Biotechnologię lub Ochronę środowiska

13.12 (wt.) – 17.12 (sob.) – Rejestracja przez formularze Google

Wybrane przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne. Formularze Google zostaną otwarte o godzinie 20.00

O przyjęciu na zajęcia decyduje koordynator, na podstawie przesłanych zgłoszeń

15.12 (czw.) – 20.12 (wt.) – Kierunkowe II TURA

Przedmioty kierunkowe – tura bez dedykacji

Zapisy dla wszystkich st. III roku (bez podziału na kierunki) i studentów MISMAP z pierwszym kierunkiem na WB

22.12 (czw.) od rana – Wyniki rejestracji przez formularze Google

22.12 (czw.) – 20.01.2022 (pt.) – TURA KOŃCOWA

Przedmioty kierunkowe

Zapisy dla wszystkich st. III roku, wybranych roczników studiów I st. w ramach przedmiotów dowolnego wyboru, studentów MISMAP I st.

Przedmioty specjalizacyjne

Studenci III roku, wybrane roczniki I st. w ramach p. dowolnego wyboru, studenci II stopnia oraz studenci MISMAP

Przedmioty dowolnego wyboru

Wszyscy studenci w ramach przedmiotów dowolnego wyboru z uwzględnieniem rozdziału na przedmioty dla I i dla II stopnia

W tej turze uprawnienia uzyskują także studenci innych wydziałów UW korzystający z oferty WB oraz osoby ubiegające się o zapisy na podstawie podań

REJESTRACJE ŻETONOWE

Informacje o rejestracjach: na przedmioty ogólnouniwersyteckie, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne, zajęcia Studium WF i pozostałe są dostępne na stronie: https://rejestracja.USOS.uw.edu.pl/


III FORMULARZE GOOGLE

Lista przedmiotów, na które zapiszesz się korzystając wyłącznie z formularzy Google:

Linki do formularzy Google są dostępne w usosWEB w polach „Uwagi:” zajęć cyklu „Semestr letni 2022/23”. Formularze będą otwarte od 13.12 o godzinie 20,00 do 17.12 do g. 23,59