Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Praca dyplomowa

Pracę dyplomową można wykonać we wszystkich Instytutach Wydziału Biologii

Proponowana tematyka prac dyplomowych

Obrony licencjackie i magisterskie 2022/23

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 155 z dn. 22.12. 2021 r. – obrony odbywają się w trybie stacjonarnym.

Pracę dyplomową składamy w trybie stacjonarnym, tzn. do właściwej Osoby w dziekanacie, przynosimy 1 egzemplarz pracy zbindowanej dwustronnie + potwierdzenie opłaty za dyplom.

Podanie o wyznaczenie terminu i recenzenta dostępne jest poniżej.

W załączniku przedstawiamy terminy tegorocznych obron oraz Zarządzenie Rektora. (plik doc)

ZARZĄDZENIE NR 155 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 120 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym (plik pdf)

składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla studentów (pdf)

Strona tytułowa pracy dyplomowej (docx)

Oświadczenie autora pracy/kierującego pracą (doc)

OPŁATA ZA DYPLOM

Opłatę za dyplom należy kierować na zindywidualizowany rachunek, który jest widoczny w USOSweb, w zakładce Płatności/Konta bankowe uczelni. Aby uzyskać do niego dostęp trzeba być zalogowanym.

Na zidywidualizowany rachunek należy kierować opłaty związane ze studiami (czesne, warunki, odpłatności związane z dyplomem, egzaminy i inne)

W chwili obecnej dostępny jest blankiet wpłaty, który można wykorzystać w Urzędzie Pocztowym.

Płatności związane z ELS nadal należy kierować na odrębne konto.

APD – Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego dostępne jest pod adresem apd.uw.edu.pl Uwagi i raporty o błędach proszę zgłaszać na adres: usosweb@mimuw.edu.pl.

składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla studentów (pdf)

Szczegóły organizacyjne prowadzenia Elektronicznej Księgi Dyplomów w systemie USOS i archiwizacji elektronicznych wersji prac dyplomowych są opisane w załączniku do rozporządzenia Rektora UW.

Podstawowe zasady korzystania z APD:

  1. Dostęp do systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) wymaga posiadania konta w centralnym systemie autoryzacji (CUS). Za założenie konta jest odpowiedzialna jednostka dydaktyczna, w której powstała praca.
  2. Aby umożliwić studentowi, opiekunowi i recenzentowi wprowadzenie danych przez APD, w formularzu w USOS fladze “Status pracy” należy przypisać wartość “A – Do modyfikacji”. Czynność tę wykonuje pracownik sekcji studenckiej dziekanatu, u którego student składa gotową pracę.
  3. Student wprowadza do APD streszczenie, słowa kluczowe i tytuł pracy w języku angielskim. Po zatwierdzeniu zmian student otrzymuje możliwość załadowania do APD pliku z pracą w formacie PDF. Maksymalny rozmiar pliku, który zostanie zaakceptowany przez system, jest ustalany przez administratora systemu (w chwili obecnej jest to 25 MB). Po zakończeniu wprowadzania student powinien wybrać opcję “Wysłano wszystkie pliki” i zatwierdzić zmiany.
  4. Po wysłaniu plików przez studenta, w interfejsie opiekuna praca pojawia się prośba o akceptację wprowadzonych przez studenta danych. Po sprawdzeniu tych danych (także pracy), opiekun zatwierdza je, co jest równoważne z przekazaniem pracy do recenzji.
  5. Zarówno opiekun, jak i recenzent widzą w swoim interfejsie pliki dostarczone przez studenta. Mogą także wpisać treść recenzji, a następnie ją zatwierdzić i wydrukować. Wydrukowaną i podpisaną recenzję należy dostarczyć do sekcji studenckiej dziekanatu jednostki, w której powstała praca. Treść zatwierdzonej recenzji jest widoczna dla studenta.
  6. Każda jednostka może przygotować własny wzór recenzji (zestaw pytań). W celu wprowadzenia go do USOS należy się skontaktować z Działem Aplikacji Komputerowych (DAK).
  7. W APD wszyscy użytkownicy mają dostęp do katalogu z listą prac i wyszukiwarki. Treść pracy oraz recenzje są dostępne tylko dla autora, opiekuna i recenzenta.

Zgłoszenie Opiekuna i tematyki pracy dyplomowej (plik docx, plik pdf)

wzór podania o wyznaczenie recenzenta i terminu obrony (plik doc)

wzór karty obiegowej (plik xls)

wzór podania o przedłużenie okresu trwania studiów (plik docx)

PRZYPOMINAMY

  • streszczenie powinno mieć długość rzędu 800 znaków,
  • słowa kluczowe należy pisać w mianowniku liczby pojedynczej i oddzielać przecinkami – powinno ich być około 10.
  • plik z pracą dyplomową powinien być przygotowany w formacie PDF.