Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Władze dziekańskie

Zespół Dziekański Wydziału Biologii: dr hab. Piotr Bębas, prof.ucz., prof. dr hab. Krzysztof Spalik, dr hab. Magdalena Markowska, prof. dr hab. Łukasz Drewniak

Dziekan Wydziału Biologii – prof. dr hab. Krzysztof Spalik

Naukowo zajmuje się filogenezą, ewolucją, taksonomią i biogeografią roślin – przede wszystkim z bardzo ważnej ekonomicznie rodziny baldaszkowatych (Apiaceae). Prowadzi zajęcia z botaniki, biologii ewolucyjnej i edukacji ekologicznej. Jest przewodniczącym Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk. Współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną, brał także udział w badaniach edukacyjnych oraz jest współautorem podręczników szkolnych. Kontakt

Prodziekan ds. organizacji badań – dr hab. Piotr Bębas, prof.ucz.

Z Uniwersytetem Warszawskim związany od 1991 roku – najpierw jako student i doktorant, a następnie jako pracownik. Zainteresowania naukowe, obejmujące chronobiologię i fizjologię molekularną owadów, rozwijał pod skrzydłami wybitnych uczonych, Profesora Bronisława Cymborowskiego – twórcy polskiej szkoły chronobiologii i Profesor Jadwigi M. Giebułtowicz – chronobiolożki i fizjolożki owadów z Oregon State University w USA. Zajmuje się badaniem regulacji procesów fizjologicznych przez lokalne, zlokalizowane w narządach, oscylatory biologiczne. Zainteresowany płodnością, zjawiskiem diapauzy i metabolizmem ksenobiotyków u owadów, podlegających kontroli zegara biologicznego. Członek Komitetu Biologii Organizmalnej PAN, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej, przez 16 lat członek jury podczas International Biology Olympiad, współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych, jako twórca i recenzent zadań egzaminacyjnych. Prywatnie zakochany w kotach – zasiedla przestrzeń domową z 14. mruczkami. Kontakt

Prodziekan ds. finansowych – prof. dr hab. Łukasz Drewniak

Doświadczony mikrobiolog i biotechnolog środowiskowy specjalizujący się w bioremediacji gruntów i wód zanieczyszczonych metalami ciężkimi oraz węglowodorami ropopochodnymi. W ciągu ostatnich 10 lat kierował kilkunastoma projektami badawczymi. Jako współzałożyciel firmy RDLS Sp. z o.o. (pierwszej spółki spin-off na Uniwersytecie Warszawskim) zrealizował kilka komercyjnych projektów, których wyniki zostały wdrożone do praktyki gospodarczej lub są na etapie przygotowania do wdrożenia. W ramach działalności spółki jest zaangażowany w projekty badawcze i szkoleniowe z partnerami z branży paliwowej, energetycznej, górniczej oraz farmaceutycznej. Kontakt

Prodziekan ds. studenckich – dr hab. Magdalena Markowska

Od 28 lat związana z Uniwersytetem Warszawskim. Pracę naukową prowadzi w obszarze fizjologii i ekofizjologii zwierząt, z zakresu których prowadzi także działalność dydaktyczną. Posiada doświadczenie w nauczaniu akademickim w ramach kształcenia kierunkowego na Wydziale Biologii, ale także poza nim, dzięki prowadzeniu zajęć dla studentów Fizyki, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Artes Liberales i Polonistyki. Kontakt