Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Program studiów

Program studiów III stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów III stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015 (zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału z dnia 26 maja 2014 i poprawkami uchwalonym przez Radę Wydziału
w dniu 29 września 2014)

PrzedmiotRok I
punkty ECTS
Rok II
punkty ECTS
Rok III
punkty ECTS
Rok IV
punkty ECTS
1. Przedmioty ogólnouniwersyteckie3 ECTS
2. Seminaria (zakładowe, instytutowe, etc.)2 ECTS2 ECTS2 ECTS2 ECTS
3. Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne6 ECTS
4. Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe przygotowujące do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym6 ECTS
5. Praktyki dydaktyczne2 ECTS2 ECTS2 ECTS2 ECTS
Suma10 ECTS13 ECTS4 ECTS4 ECTS

Ad.1 Przedmioty do wyboru z listy przedmiotów ogólnouniwersyteckich IBIZA lub COME

Ad.2 Bierny i czynny udział w seminariach zakładowych lub instytutowych na Wydziale Biologii oraz potwierdzony udział w seminariach organizowanych poza wydziałem

Ad.3 Obowiązkowy przedmiot, składający się z dwóch części: Dydaktyki Szkoły Wyższej oraz Metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej

Ad.4 Przedmiot polecony przez opiekuna/promotora pracy doktorskiej z listy przedmiotów oferowanych przez Wydział Biologii lub w placówkach zewnętrznych (instytuty PAN, inne wydziały UW)

Ad. 5 Praktyki dydaktyczne, pod opieką i nadzorem opiekuna naukowego  lub promotora pracy doktorskiej, lub doświadczonego nauczyciela akademickiego w wymiarze 30 godz. rocznie.

Program studiów III stopnia (plik pdf)

Program studiów doktoranckich obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014

PrzedmiotI rok
Semestr I
Punkty
ECTS
I rok
Semestr II
Punkty
ECTS
II rok
Semestr I
Punkty
ECTS
II rok
Semestr II
Punkty
ECTS
III rok
Semestr I
Punkty
ECTS
III rok
Semestr II
Punkty
ECTS
IV rok
Semestr I
Punkty
ECTS
IV rok
Semestr II
Punkty
ECTS
Ogólnouniwersyteckie (IBIZA)2 ECTS1 ECTS
Seminarium (zakładowe, instytutowe, etc.)1 ECTS1 ECTS1 ECTS1 ECTS1 ECTS1 ECTS1 ECTS1 ECTS
Sprawozdanie ustne1 ECTS1 ECTS
Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne
(Dydaktyka Szkoły Wyższej)
5 ECTS7 ECTS
Przedmioty polecane przez opiekuna6 ECTS6 ECTS
Praktyki dydaktyczne60 h / 2 ETCS60 h / 2 ETCS60 h / 2 ETCS60 h / 2 ETCS
Suma23 ETCS23 ETCS4 ETCS5 ETCS

Program studiów indywidualnych obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013

PrzedmiotI rok
Semestr I
Punkty
ECTS***
I rok
Semestr II
Punkty
ECTS***
II rok
Semestr I
Punkty
ECTS***
II rok
Semestr II
Punkty
ECTS***
III rok
Semestr I
Punkty
ECTS***
III rok
Semestr II
Punkty
ECTS***
IV rok
Semestr I
Punkty
ECTS***
IV rok
Semestr II
Punkty
ECTS***
Przedmioty ogólnouniwersyteckie**dowolny
2 ECTS
dowolny
1 ECTS
Seminarium instytutowe /zakładowe/pracowniane wybrane przez doktoranta połączone z dwoma wystąpieniami*15 h
1 ECTS
15 h
1 ECTS
15 h
1 ECTS
15 h
1 ECTS
15 h
1 ECTS
15 h
1 ECTS
15 h
1 ECTS
15 h
1 ECTS
Sprawozdanie ustne I rok i IV rokdowolny
1 ECTS
dowolny
1 ECTS
Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne lub zawodowe*dowolny
6 ECTS
dowolny
6 ECTS
Praktyki dydaktyczne30 h
1 ECTS
30 h
1 ECTS
30 h
1 ECTS
30 h
1 ECTS
30 h
1 ECTS
30 h
1 ECTS
30 h
1 ECTS
30 h
1 ECTS
Praca laboratoryjnadowolny
3 ECTS
dowolny
4 ECTS
dowolny
4 ECTS
dowolny
4 ECTS
dowolny
4 ECTS
dowolny
4 ECTS
dowolny
4 ECTS
Suma7 ECTS8 ECTS12 ECTS6 ECTS6 ECTS12 ECTS6 ECTS3 ECTS

* Moduły i przedmioty podlegające wyborowi przez studenta (w sumie 20 ECTS).
** Moduły i przedmioty podlegające wyborowi przez studenta spoza oferty Wydziału Biologii UW (w sumie 3 ECTS).
*** Wymiar godzinowy/Punty ECTS

Program kształcenia na kierunku Biologia (studia stacjonarne trzeciego stopnia) na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013 (plik pdf)