Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA SEMESTRU ZIMOWEGO 2020/2021

INFORMACJE OGÓLNE

Zapisy na zajęcia odbywają w USOSweb (https://usosweb.uw.edu.pl).

Logowanie do systemu. Należy podać identyfikator (PESEL) oraz aktualne hasło (studenci i roku posługują się hasłem z IRK). Problemy z logowaniem proszę zgłosić się do dziekanatu macierzystego wydziału (studenci MSOŚ, MISMAP, ARTES LIBERALES zgłaszają się do swoich dziekanatów).

Układając własny plan zajęć, należy posługiwać się obowiązującym programem studiów oraz planszami siatek zajęć właściwymi dla swojego roku /kierunku /specjalizacji. Obowiązujące programy studiów oraz plansze siatek zajęć dostępne są na stronach WB, w sekcji studia.

Wszyscy studenci rejestrujący się na zajęcia z oferty Wydziału biologii powinni zapoznać się z niniejszym dokumentem oraz śledzić aktualności rejestracyjne. w trakcie rejestracji mogą być rozsyłane na adresy studenckie /zarejestrowane w usos/ komunikaty od prowadzących.

Przed rejestracją, należy dokładnie zapoznać się z opisem przedmiotu, zamieszczonym w USOSweb – zwłaszcza w przypadku zajęć do wyboru, w których warunkiem uczestnictwa w zajęciach może być spełnienie dodatkowych wymagań /te informacje znajdują się w polu uwag/. Nie należy rejestrować się na zajęcia ‘na wszelki wypadek.

W przypadkach znalezienia jakichkolwiek błędów w USOSweb lub na siatkacha zajęć prosimy o informację: rejestracjanazajecia@biol.uw.edu.pl, tel. (22)5542509 lub kontakt osobisty – pok. 109B.

Studenci powtarzający cały rok lub zarejestrowani warunkowo z powodu braku zaliczenia ćwiczeń, rejestrują się samodzielnie na cały przedmiot. Uprawnienia do właściwej rejestracji nabywa się na podstawie podania złożonego w dziekanacie. w przypadku niezaliczenia samego egzaminu, rejestracji na zajęcia dokonuje się osobiście /po zakończeniu rejestracji usosowych/ w dziekanacie studenckim.


HARMONOGRAM REJESTRACJI ŻETONOWYCH

Link do systemu USOSul, w którym odbywają się zapisy na zajęcia w trybie rejestracji żetonowych: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/index.php?item=2


HARMONOGRAM REJESTRACJI na WYDZIALE BIOLOGII

Wszystkie rejestracje rozpoczynają się o godz. 20.00 i kończą o 23.59

I TURA (czerwcowa) jest główną turą rejestracji dla studentów II i III roku i stopnia. w tym czasie należy zapisać się na zajęcia obowiązkowe i kierunkowe.

Od początku tury czerwcowej, pełne uprawnienia do rejestrują mają studenci WB, realizujący program zgodnie z planem studiów, studenci MISMAP, którzy jako 1-szy kierunek studiów mają jeden z kierunków WB oraz studenci ARTES LIBERALES kierunku Antropozoologia. Pozostali studenci MISMAP (I stop. i studia jednolite) będą mogli zapisać się na zajęcia od 12.06 (piątek).

Osoby, które muszą zapisać się na zajęcia spoza swojego programu, (niezaliczenie przedmiotu, uzupełnianie różnic programowych) lub posiadają pisemną zgodę Dziekana na rejestrację, uzyskują uprawnienia do zapisów w II TURZE (wrześniowej).

Terminarz I TURY
4 – 30 czerwca

przedmioty obowiązkowe dla studentów II i III roku studiów licencjackich

przedmioty kierunkowe – ściśle dla studentów kierunku

przedmioty bloku pedagogicznego z oferty WB

II TURA (wrześniowa) – a) kontynuacja zapisów z I tury; b) główna tura zapisów dla nowoprzyjętych studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich; c) zapisy na przedmioty obowiązkowe dla II MU.

Podobnie jak w turze czerwcowej studenci MISMAP, którzy studiują jeden z kierunków WB ‘jako pierwszy’ oraz studenci ARTES LIBERALES będą uprawnieni do rejestracji od początku zapisów, pozostałe grupy z około tygodniowym opóźnieniem.

Terminarz II TURY
10 września – 4 października

Uwaga! Terminy tej tury mogą ulec niewielkim zmianom.

10 września – 4 października

przedmioty obowiązkowe dla II i III roku studiów licencjackich – kontynuacja (z uwzględnieniem podań)

przedmioty kierunkowe i w ramach “do wyboru”- dla wszystkich studentów I stopnia

przedmioty bloku pedagogicznego – kontynuacja rejestracji

Po immatrykulacji nowoprzyjętych studentów I roku MU (studiów magisterskich):

29 września – 4 października

przedmioty obowiązkowe dla studentów I i II roku studiów magisterskich

przedmioty specjalizacyjne dla st. II stopnia

przedmioty dowolnego wyboru dla wszystkich studentów I i II stopnia oraz wszystkich st. MISMAP, MSOŚ oraz Artes Liberales


ZASADY ZAPISÓW na ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

Przed zarejestrowaniem się na wybrany przedmiot, proszę zapoznać się z sylabusem przedmiotu i warunkami przyjęcia. w niektórych przypadkach o przyjęciu mogą decydować: ranking ocen z innych przedmiotów, średnia z ostatniego roku, status magistranta/licencjusza lub inny warunek określony przez koordynatora.

W takim przypadku należy zarejestrować się przez USOSweb i wysłać wymagane informacje zgłoszeniowe na adres rejestracjanazajecia@biol.uw.edu.pl.

Schemat wiadomości z dodatkowymi informacjami o ocenach i preferencją grup ćwiczeniowych

W temacie wiadomości wpisujemy pełną nazwę przedmiotu (np. PROTEOMIKA)

W treści maila:

a. imię, nazwisko, NR INDEKSU studenta
b. kierunek i rok studiów w r. ak. 2020/21
c. pełna nazwa przedmiotu 1 (ocena z ćw., ocena z ezg.)
c. pełna nazwa przedmiotu 2 (ocena z ćw., ocena z ezg.)
c. pełna nazwa przedmiotu 3 (ocena z ćw., ocena z ezg.)
e. uwagi /informacje dodatkowe
d. numery grup w preferowanej kolejności

Podając nazwę przedmiotu należy podać jego wersję D lub M (o ile występowało takie rozróżnienie). Jeżeli wymagane jest podanie ocen z kilku przedmiotów, dopisujemy kolejny punkt „c”.

W uwagach proszę podać dodatkowe informacje np. dot. zakładu w którym jest pisana praca.

Przykładowa wiadomość

PROTEOMIKA

a. Alicja Kowalska, 517137
b. Biologia, III rok,
c. Biochemia D (ćw. 4,5, egz. 5,0)
c. Fizjologia zwierząt M (egz. 4,0)
d. 3, 1
e. licencjat w Zakładzie Parazytologii