Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA SEMESTRU LETNIEGO 2020/2021

W letnim semestrze r. ak. 2020/2021 wszystkie zajęcia, do odwołania, odbywają się w trybie zdalnym.

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Rejestracja na zajęcia semestru letniego 2020/21 odbędzie się zgodnie z TERMINARZEM REJESTRACJI. Studenci MSOŚ, MISMAP AL i z pozostałych wydziałów zapisują się wg tego samego TERMINARZA, co studenci WB.
 2. Zapisy prowadzone są przez ogólnouniwersytecki USOSweb: https://usosweb.uw.edu.pl/. W przypadku innych form zapisów lub dodatkowych wymagań, w uwagach danego przedmiotu znajdują się uzupełniające informacje.
 3. Zapisując się na zajęcia należy posługiwać się siatką zajęć dla danego roku, kierunku i specjalizacji. Plansze siatek zajęć znajdują w zakładce „Siatka zajęć, rejestracja”. W przypadku zauważenia błędów, lub niezgodności USOSweba z siatkami, prosimy o kontakt mailowy rejestracjanazajecia@biol.uw.edu.pl, telefoniczy: (22) 55 42509 lub kontakt z samorządem studenckim.
 4. Proszę uważnie czytać komunikaty zamieszczane w uwagach do przedmiotu. W przypadku części zajęć: kierunkowych, specjalizacyjnych, przystąpienie do nich wymaga spełnienia dodatkowych kryteriów. Wymagane informacje wysyłamy mailem na adres: rejestracjanazajecia@biol.uw.edu.pl. Format wiadomości znajduje się w punkcie „SCHEMAT WIADOMOŚCI Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI O OCENACH, ZALICZENIACH, GRUPACH i UWAGACH”.
 5. REJESTRACJA DWUETAPOWA na zajęcia fakultatywne (tzw. „OTWARTA”)
  I etap rejestracji
  W przypadku niektórych zajęć /kierunkowych, specjalizacyjnych, do wyboru/ udział w nich uwarunkowany jest spełnieniem dodatkowych wymagań /zaliczenia wskazanych przedmiotów/. Informacje te należy przesłać na adres rejestracjanazajecia@biol.uw.edu.pl, posługując się SCHEMATEM WIADOMOŚCI (punkt III).
  Informacje proszę wysyłać wyłącznie w trakcie trwania rejestracji.
  II etap rejestracji
  Po zakończeniu rejestracji, nadesłane przez was informacje wraz z listami z USOS przekazywane są koordynatorom zajęć, którzy przygotowują ostateczne listy przyjętych.
  Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu jest widoczna w USOSweb. Informacje o listach rezerwowych i inne szczegóły, o ile tak zdecyduje k. przedmiotu publikowane są na stronach zakładowych lub w odp. gablotach.
  III etap rejestracji
  Po zakończeniu rejestracji, w przypadku decyzji odmownej, student zainteresowany odbyciem innych zajęć kieruje się bezpośrednio do koordynatora przedmiotu z prośbą o przyjęcie.
  Po 3-ch tygodniach od rozpoczęcia, do dziekanatu powinny trafić skorygowane, ostateczne listy przyjętych. Jeżeli do tego czasu nie widzisz się na liście – zgłoś to koordynatorowi.
 6. W przypadku rejestracji jednoetapowej – BEZPOŚREDNIEJ o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszenia w USOSweb. W przypadku małej liczby zgłoszeń, decyzja o tym, czy zajęcia się odbędą, należy do koordynatorów przedmiotów.
 7. Dopisanie do zajęć, po zakończeniu rejestracji jest możliwe tylko po przedstawieniu PISEMNEJ lub mailowej ZGODY KOORDYNATORA.

Uwaga! Nie dopisujemy do grup na podstawie Państwa oświadczeń o zgodzie koordynatorów.


II TERMINARZ REJESTRACJI – semestr letni 2020/2021

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY WYDZIAŁU BIOLOGII UW

Rejestracje na zajęcia WB rozpoczną się 03.12.2020 (czwartek) g. 21.30  i potrwają do 15.01.2021 g. 23.59

03.12.2020 (czwartek) g. 21.30 – 15.12.2020 g. 23.59

 • Zapisy na zajęcia obowiązkowe – wszystkie roczniki
 • Zapisy na przedmioty kierunkowe; do 15 grudnia – tura dedykowana (przedmioty wskazane w programie studiów dla danego kierunku, nie będą dostępne dla studentów innych kierunków).

W terminie od 03.12.2020 do 10.12.2020 g. 00:01 uprawnienia do zapisów mają studenci WB, oraz studenci MISMAP, którzy jako pierwszy kierunek wskazali: Biologię, Biotechnologię lub Ochronę środowiska.

W terminie od 11.12.2020 uprawnieni do rejestracji będą: wszyscy studenci MISMAP.

17.12.2019 (czwartek) g. 21.30 – 15.01.2021 g. 23.59

 • Zapisy na zajęcia obowiązkowe – wszystkie roczniki – kontynuacja
 • Zapisy na przedmioty kierunkowe – tura bez dedykacji, dla wszystkich st. III roku (bez podziału na kierunki) oraz dla wybranych roczników studiów I st. w ramach dowolnego wyboru
 • Przedmioty specjalizacyjne dla studiów II stopnia
 • Wykłady monograficzne oraz przedmioty dowolnego wyboru

W terminie od 17.12.2020 uprawnieni do rejestracji będą: wszyscy studenci MISMAP, MSOŚ, AL oraz osoby ubiegający się o zapisy na podstawie podań.

Wszystkie informacja o rejestracjach na przedmioty ogólnouniwersyteckie, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne, zajęcia Studium WF i pozostałe rejestracje żetonowe 2019/2020, dostępne są na stronie: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/


III SCHEMAT WIADOMOŚCI Z INFORMACJAMI O OCENACH, pref. GRUPACH i UWAGAMI

dot. wyłącznie przedmiotów rejestracji dwuetapowej, tzw. „otwartej”

Uwagi ogólne:

 • Jeżeli w trakcie trwania rejestracji nadesłane zostaną więcej niż jedna wiadomość, prowadzącemu przekazana zostanie ostatnia
 • Zgłoszenia należy składać wyłącznie w swoim imieniu, posługując się przy tym własnym kontem e-mail
 • W JEDNEJ WIADOŚCI – ZGŁOSZENIE JEDNEJ OSOBY NA JEDEN PRZEDMIOT
 • Termin nadsyłania informacji kończy się wraz z zakończeniem rejestracji
  informacje nadesłane po terminie, mogą nie zostać uwzględnione przez koordynatorów zajęć

Format wiadomości:

W temacie wiadomości wpisujemy pełną nazwę przedmiotu, na który chcemy się zarejestrować (np. Proteomika, Parazytologia środowiskowa, Genetyka molekularna).

W treści wiadomości wpisujemy:

a. imię nazwisko, NR INDEKSU studenta
b. kierunek i rok studiów w roku akademickim 2020/21,
c. pełna nazwa przedmiotu 1 (ocena z ćw., ocena z egz.)
c. pełna nazwa przedmiotu 2 (ocena z ćw., ocena z egz.)
c. pełna nazwa przedmiotu 3 (ocena z ćw., ocena z egz.) (np. Genetyka z inż. gen. (cw. 4, egz. 5))
d. numery grup (w preferowanej kolejności) (np. 3,1,2)
e. uwagi

 • jeżeli wymagane jest podanie ocen, z kilku przedmiotów, dopisujemy kolejny pozcycję „punkt c.”,
 • wymieniamy wszystkie grupy w preferowanej przez nas kolejności (od najbardziej do najmniej korzystnej),
 • w przypadku potrzeby podania dodatkowych informacji np. dot. zakładu w którym jest pisana praca magisterska/licencjacka, prosimy takie informacje podać w punkcie e. uwagi
 • studenci, którzy nie studiowali wcześniej na WB wcześniej, i nie mogą przedstawić ocen z przedmitów z I stopnia, mogą wskazać podobne /najbardziej odpowiadające wymaganym/ przedmioty ze swojego toku studiów z informacją o wymiarze godzinowym i trybie zajęć.

Przykładowa wiadomość

Temat:
Fizjologia zwierząt kręgowych

Treść:
a. Alicja Kowalska, 517137
b. Biologia, III rok,
c. Biochemia (cw 4,5, egz. 5,0)
c. Fizjologia zwierząt (egz. 4,0)
d. 3, 1
e. licencjat w Zakładzie Parazytologii, w bieżącym roku ak.