Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

In Memoriam

Pamięci prof. dr hab. Bohdana Matuszewskiego

Dnia 3 marca odszedł prof. dr hab. Bohdan Matuszewski, długoletni kierownik Zakładu Cytologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Bohdan Matuszewski urodził się w Warszawie 3 października 1926 roku. W pierwszym roku okupacji ukończył szkołę szkole podstawową, a następnie uczył się w szkole zawodowej – jedynej, jaka była dostępna dla Polaków. Brał udział w powstaniu warszawskim od początku aż do kapitulacji – jako 18-latek walczył na Starówce i na Żoliborzu. W październiku 1944 r. uciekł z transportu wywożącego powstańców do obozów i przedostał się do Krakowa. W 1945 r. wrócił do Warszawy, gdzie rozpoczął przerwaną naukę, a w rok później otrzymał świadectwo dojrzałości…

czytaj więcej

Pamięci dr hab. Grażyny Bystrzejewskiej-Piotrowskiej

Po długiej i ciężkiej chorobie odeszła od nas 9 października 2021 r. dr hab. Grażyna Bystrzejewska-Piotrowska.

Na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Grażyna Bystrzejewska-Piotrowska przepracowała ponad 45 lat. Była założycielką i wieloletnim kierownikiem Pracowni Izotopowej na naszym Wydziale. Przez wszystkie te lata regularnie odnawiała uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej oraz pieczołowicie prowadziła dokumentację samej Pracowni zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W badaniach naukowych zajmowała się oddziaływaniem radionuklidów na organizmy oraz nanotechnologiami i ich zastosowaniem w badaniach nad środowiskiem naturalnym oraz biotechnologiami środowiskowymi, czego efektem było kilkadziesiąt publikacji. Ściśle współpracowała z koleżankami i kolegami…

czytaj więcej

Pamięci dr Ryszarda Halby

Dr Ryszard Halba, ekolog, ornitolog i nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, odszedł 16 grudnia 2020 r.

Jego cała droga zawodowa związana była z Zakładem Ekologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz ze Stacją Terenową dawnego Instytutu Zoologii w Urwitałcie, na Mazurach, którą przez wiele lat kierował i o którą dbał jak o własny dom.

Dr Ryszard Halba był z nami w Zakładzie Ekologii od zawsze, również wtedy, gdy jako emeryt przychodził by uczestniczyć w zakładowych seminariach i wtedy, gdy organizował…

czytaj więcej

Profesor Ewa Pieczyńska (1934–2020)

11 grudnia 2020 r. odeszła Pani Profesor Ewa Pieczyńska, była dziekan Wydziału Biologii, dama polskiej limnologii.

Rozpoczęła swoją drogę zawodową w 1955 r., na rok przed ukończeniem studiów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Jej zainteresowania naukowe skupiały się wokół środowiska i organizmów litoralu jeziornego. Wiele wyników Jej badań trafiło do renomowanych czasopism międzynarodowych i znalazło miejsce w podręcznikach akademickich. Zasłynęła badaniami nad ekologią pobrzeża jeziornego i była twórczynią i animatorką szkoły badań nad litoralem jeziornym. Tych zagadnień dotyczy także większość bardzo wielu prac magisterskich i kilkunastu doktoratów przygotowanych pod Jej opieką. Przez około dwadzieścia lat kierowała Zakładem Hydrobiologii, organizując badania i dydaktykę, przyjmując doktorantów, nowych asystentów i adiunktów…

czytaj więcej

 

W dniu 16 lipca br. odeszła Pani Anna Hankiewicz, wieloletni pracownik Zakładu Hydrobiologii naszego Wydziału

Oto jak Annę Hankiewicz wspominają Jej przyjaciele i koledzy z Zakładu Hydrobiologii WB, z którym związana była przez ponad 50 lat:

16 lipca odeszła „nasza” Ania, Anna Hankiewicz, która pracowała w Zakładzie Hydrobiologii od zawsze, i – jak się okazuje – każdy z nas po cichu i po swojemu liczył na to, że już na zawsze, nie wyobrażając sobie naszego zespołu bez Niej. Ania przeszła z nami długą drogę, od Katedry Hydrobiologii na Nowym Świecie, przez Banacha aż do nowego budynku na Żwirki i Wigury, niezawodnie, do ostatnich dni towarzysząc nam, studentom, doktorantom i pracownikom w badaniach naukowych, w dydaktyce, we wszelkich zadaniach administracyjnych, w naszej warszawskiej i mazurskiej codzienności. Była świadkiem naszych biografii w ciągu kilkudziesięciu lat…

czytaj więcej

Odeszła od nas dr Barbara Kauc

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 18 czerwca 2020 zmarła nagle w wieku 80 lat Dr Barbara Kauc – emerytowany wieloletni pracownik Katedry/Instytutu Mikrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego (1963 – 2000), a następnie przez kilka lat Biblioteki Wydziału Biologii UW. Basia była z nami od początku istnienia mikrobiologii na Uniwersytecie, jako samodzielnej jednostki organizacyjnej. W Katedrze wykonała pracę magisterską, a następnie, już w Instytucie, doktorską – obie pod kierunkiem prof. Kunickiego-Goldfingera. W latach 1991 – 1997 pełniła funkcję dyrektora administracyjnego Instytutu Mikrobiologii. Była ważnym członkiem naszego zespołu – zawsze wesoła, optymistyczna, zaangażowana zarówno w pracę organizacyjną jak i naukową Instytutu.

Pracownicy Instytutu Mikrobiologii i Biblioteki Wydziału Biologii UW

Odeszła od nas dr Janina Klimczuk

Z głębokim smutkiem żegnamy Dr Janinę Klimczuk, dla większości z nas po prostu Panią Janeczkę. Dr Janina Klimczuk pracowała w Zakładzie Genetyki UW (obecnym Instytucie Genetyki i Biotechnologii) prawie od samego początku jego istnienia. Brała udział w wychowaniu wielu pokoleń studentów i pracowników naszego Instytutu. Była dobrym, życzliwym człowiekiem, nigdy nie odmówiła pomocy lub dobrej rady. Zawsze pamiętała o czekoladkach na nasze imieniny czy urodziny i ciasteczkach dla naszych dzieci.

Pracownicy Instytutu Genetyki i Biotechnologii

 

Odeszła od nas dr hab. Krystyna Jolanta Sotowska-Brochocka, profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 19 stycznia zmarła Pani dr hab. Krystyna Jolanta Sotowska-Brochocka, emerytowana profesor Uniwersytetu Warszawskiego. W osobie Pani Profesor żegnamy cudownego człowieka, wybitnego specjalistę w dziedzinie fizjologii zwierząt, wychowawcę wielu pokoleń biologów, a nade wszystko przyjaciela wielu z nas. Pani Profesor była związana z naszym Wydziałem od 1963 roku, realizując swoje pasje jako uczona i nauczyciel akademicki, pełniła funkcje administracyjne i organizacyjne, za które wielokrotnie uzyskiwała nagrody JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za wyróżniającą się pracę dydaktyczno-wychowawczą Pani Profesor została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Nie mniejszym uznaniem cieszyła się aktywność Pani Profesor, jako wybitnego popularyzatora wiedzy wśród młodzieży szkolnej, czego wyrazem było współtworzenie Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej…

czytaj więcej

Odszedł od nas dr Marek Ostrowski

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 17 grudnia zmarł dr Marek Ostrowski, emerytowany nauczyciel akademicki, mikrobiolog z wykształcenia, warsawianista z zamiłowania, wielki humanista.

Stracilismy wspanialego czlowieka i przyjaciela Wydziału.

Dr Marek Ostrowski w swoich książkach umieszczał następującą dedykację:
“Dedykuję tym, którzy potrafią pokonywać bariery, aby wznieść się wyżej: ponad standard, ponad przeciętność, ponad Ziemię.”

czytaj więcej

Żegnamy dr Małgorzatę Kalinowską

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 18 października zmarła dr Małgorzata Kalinowska, całe życie zawodowe związana z Instytutem Biochemii Wydziału Biologii UW. Badaczka glikozydów steroidów, fenomenalny, twórczy dydaktyk, lubiana i szanowana przez studentów i współpracowników. Wymagała wiele od innych i jeszcze więcej od siebie. Ciepła i życzliwa, kochała większość ludzi i wszystkie koty.

W imieniu koleżanek i kolegów z Instytutu Biochemii, Jej uczniów i współpracowników – Jan Fronk i Anna Szakiel

W piątek, 1.03.2019 r, po długiej chorobie odeszła od nas Pani prof. dr hab. Barbara Tudek

Wybitny naukowiec i dydaktyk, a dla wielu z nas koleżanka, której niezwykła wola życia i pozytywne nastawienie do wszystkiego co ją otaczało czyniło świat odrobinę lepszym.

Celem jej życia było poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za naprawę DNA. O badaniach naukowych które prowadziła niemal do ostatnich chwil życia pisała:

Ostatnio naszym „naukowym oczkiem w głowie” jest proces peroksydacji lipidów, dlatego że większość jego produktów ma ogromne działanie plejotropowe. Zawsze było tak, że uważano iż wolne rodniki działają na DNA. Ale znacznie bardziej na działanie reaktywnych form tlenu…

czytaj więcej

Odszedł dr Wacław Ożdżeński

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 8 grudnia odszedł od nas dr Wacław Ożdżeński, wieloletni pracownik Zakładu Embriologii UW.

Dr Wacław Ożdżeński urodził się ostatniego dnia lutego 1936 r. w Charbinie – (obecnie Harbin) w Chinach. Od 1959 r. był asystentem Zakładu Embriologii Instytutu Zoologii UW. Pracę doktorską wykonał pod kierunkiem prof. dr A.K. Tarkowskiego i obronił w 1970 r. W 1967 r. opublikował pionierską pracę dotyczącą pochodzenia pierwotnych komórek płciowych w zarodku myszy. Był współautorem kilkunastu prac naukowych dotyczących chimer oraz potencji rozwojowych blastomerów  zarodka myszy. Miał wiele nagród: rektora UW…

czytaj więcej

Odszedł prof. dr hab. Stanisław Maleszewski

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 5 sierpnia 2018 roku zmarł, przeżywszy 87 lat, prof. dr hab. Stanisław Maleszewski, wieloletni profesor Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz emerytowany profesor Uniwersytetu w Białymstoku.

Profesor był fizjologiem roślin, specjalistą w dziedzinie fotosyntezy i fotooddychania, autorem licznych publikacji w renomowanych czasopismach naukowych. Pełnił wiele zaszczytnych funkcji na Wydziale Biologii UW, w szczególności był Prodziekanem d/s studenckich i Prodziekanem d/s badań i finansów oraz Dyrektorem Instytutu Botaniki, a także Kierownikiem Pracowni…

czytaj więcej

Prof. dr hab Mieczysław Kuraś

16 marca 2018 roku odszedł od nas w wieku 85 lat prof. dr hab. Mieczysław Kuraś.

Zasłużony naukowiec i pedagog, od 54 lat związany z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel i Kierownik Zakładu Morfogenezy Roślin Instytutu Botaniki. Specjalista w zakresie strukturalnych aspektów morfogenezy roślin i technik mikroskopii elektronowej, ostatnio zajmujący się poszukiwaniem nowych naturalnych leków. Wychowawca wielu pokoleń pracowników, doktorantów i studentów. Bardzo oddany zarówno pracy naukowej jak i pracy ze studentami.

Zawsze skromny, uśmiechnięty i życzliwy ludziom. Tak będziemy pamiętać i tak będziemy wspominać prof dr hab Mieczysława Kurasia.

Zespół dziekański, Rada Wydziału, pracownicy i studenci

Prof. Roman Mycielski

28 listopada 2017 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł prof. dr hab. Roman Mycielski, mikrobiolog, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.

Profesor Roman Mycielski urodził się 21 października 1933 roku we Wrześni, w pałacu na Opieszynie, siedzibie rodu Mycielskich. w 1939 roku został z rodziną wysiedlony z Wrześni przez Niemców i wywieziony do Radomia. w czasie wojny mieszkał w Warszawie i uczył się na tajnych kompletach organizowanych przez siostry zakonne. w 1944 roku wyjechał z matką i siostrami do Austrii i ostatecznie zamieszkali w Wiedniu. Po powrocie do Polski…

czytaj więcej

Prof. Stefan Radzikowski

30 grudnia 2016 r. odszedł Pan Profesor Stefan Radzikowski (1936-2016). Profesor Radzikowski był absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego, na którym studiował w latach 1959-1965. Był uczniem profesora Raabego, pod którego opieką przygotował pracę magisterską dotyczącą kariologii orzęsków. W Zakładzie Zoologii został zatrudniony w 1965 roku i z nim związał swoją karierę naukową. Specjalnością Profesora była cytologia i kariologia orzęska z rodzaju Chilodonella żyjącego w oligotroficznych zbiornikach wodnych. Był stypendystą Fundacji Aleksandra von Humboldta na Uniwersytetach w Tybindze i Giessen, Autorem wielu prac naukowych, kierownikiem wielu prac magisterskich i doktorskich. W roku 2007 profesor Radzikowski przeszedł na emeryturę, a Zakład Zoologii przekształcony został w Zakład Paleobiologii i Ewolucji. Dzieje Zakładu, którym kierował opisał w „Zarys historii zoologii na Uniwersytecie Warszawskim“.
Żegnamy naszego współpracownika, kolegę i nauczyciela.

Prof. Andrzej Krzysztof Tarkowski

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 23 września 2016 odszedł Pan prof. Andrzej Krzysztof Tarkowski.

Prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Tarkowski urodził się w 1933 r. w Warszawie. Był embriologiem, pionierem embriologii eksperymentalnej ssaków. w 1955 r. ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat uzyskał w 1960, habilitację – w 1964, a tytuł profesora – w 1972 roku. Przez całą karierę naukową związany był z Uniwersytetem Warszawskim.

czytaj więcej

Pożegnanie Profesora Zbigniewa Kaniugi

18. grudnia 2014 r. odbyl się pogrzeb profesora Zbigniewa Kaniugi.

Niespeła dwa tygodnie wcześniej świętowaliśmy jubileusz 90-lecia prof. dr. hab. Zbigniewa Kaniugi, jednego z pionierów biochemii w powojennej Warszawie, twórcy i wieloletniego kierownika Zakładu Enzymatyki w Katedrze a potem Instytucie Biochemii na Wydziale Biologii UW, prodziekana, wybitnego badacza, autora podręczników, mentora niemal setki magistrów i doktorów, którzy rozsiani po całym świecie kontynuują Jego badania. Spośród załączonych fotografii autorstwa Andrzeja Podstolskiego jako wskazówkę jak utrzymać doskonałą formę polecamy zdjęcie nr 43, a młodemu pokoleniu ku nauce – 18 i 20 (tak było!).

czytaj więcej