Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Sekcja historyczna

Obchody 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego i zorganizowana w listopadzie 2016 roku wystawa „Obecności. W kręgu pamięci – ludzie, miejsca, wspomnienia” były impulsem do stworzenia Sekcji Historycznej Wydziału Biologii.

Głównym zadaniem Sekcji jest zbieranie, porządkowanie i opracowywanie materiałów historycznych dotyczących działalności Wydziału Biologii. Ideą przewodnią dla wszystkich działań Sekcji  jest utrwalanie pamięci o ludziach i miejscach, tworzących Wydział od początku jego istnienia. Dbająco to, by pamięć o minionych osobach i wydarzeniach związanych z Wydziałem była żywa i trwała, Sekcja będzie udostępniać swoje materiały nie tylko na sposób katalogowanych archiwów, ale także podczas specjalnie organizowanych odczytów, wystaw, koncertów, słuchowisk, czy pokazów filmowych. Ważnym zadaniem Sekcji będzie także przygotowywanie okolicznościowych opracowań monograficznych i artykułowych. W zamyśle założycieli, Sekcja ma być nie tylko depozytariuszem wydziałowych muzealiów, ale możliwie interaktywnym łącznikiem między przeszłością Wydziału, a jego dniem obecnym.

Wszystkich zainteresowanych pracą w Sekcji lub chcących podzielić się z nami swoimi wspomnieniami i pamiątkami, serdecznie zapraszamy do współpracy.

Dr hab. Tomasz Jagielski
Przewodniczący
Sekcji Historycznej Wydziału Biologii UW
w latach 2016-2020


Członkowie:

Mgr Iza Wyszomirska, absolwentka Wydziału Biologii UW, obecnie kierownik Biblioteki Wydziału Biologii UW.
Biblioteka
Wydział Biologii UW
tel. (4822) 55 42 520-2
e-mail:  i.wyszomirska@uw.edu.pl

Dr Andrzej Czubaj, pracownik Zakładu Cytologii UW. Organizator i kierownik Pracowni Mikroskopii Elektronowej, a następnie Pracowni Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej. Od 2015 r. emerytowany nauczyciel akademicki.
Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej
Wydział Biologii UW
tel. (4822) 55 41 001
e-mail: czubaj@biol.uw.edu.pl

Dr Maja Graniszewska jest kierownikiem Zielnika Wydziału Biologii UW. W ramach Sekcji Historycznej opracowuje historię uniwersyteckiego herbarium, jego kolekcji oraz osób z nim związanych.
Zielnik
Wydział Biologii UW
tel. (4822) 55 26 687
e-mail: mgraniszewska@biol.uw.edu.pl

Dr Hanna Werblan-Jakubiec jest starszym wykładowcą na Wydziale Biologii UW, autorką kilkunastu prac naukowych dotyczących systematyki zielenic i ochrony przyrody. Od blisko 40 lat prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów UW. Organizuje i prowadzi kursy edukacyjne dla nauczycieli, warsztaty edukacji ekologicznej dla pracowników ogrodów botanicznych i parków narodowych oraz edukację nieformalną dla dzieci i młodzieży. Popularyzuje wiedzę botaniczną w licznych audycjach radiowych i telewizyjnych oraz tekstach popularnonaukowych.
Ogród Botaniczny
Wydział Biologii UW
tel. (4822) 55 30 512
e-mail: hwerblan@biol.uw.edu.pl

Mgr inż. Magdalena Chełchowska jest architektem krajobrazu. Absolwentka Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW. Od 20 lat pracuje w Ogrodzie Botanicznym Wydziału Biologii UW, gdzie obecnie pełni funkcję kuratora działu biologii roślin. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.
Ogród Botaniczny
Wydział Biologii UW
tel. (4822) 55 30 514
e-mail: mjack@biol.uw.edu.pl

Prof. dr hab. Tomasz Majewski, absolwent Wydziału Biologii UW, wieloletni pracownik Pracowni i Zakładu Mykologii Instytutu Botaniki PAN. Obecnie profesor emeritus w Katedrze Fitopatologii SGGW.
Samodzielny Zakład Fitopatologii
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW
tel. (4822) 59 32 039
e-mail: tomasz_majewski@sggw.pl

Mgr Karolina Żyniewicz – artystka działająca w oparciu o biologię i biotechnologię, badaczka „poprzez sztukę”, studentka I roku Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich ,,Na styku Natury i Kultury’’ na Wydziale Artes Liberales UW; współpracuje głównie z Instytutem Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii UW oraz Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN.
Wydział Artes Liberales UW
e-mail: karolinazyniewicz@gmail.com