Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Staże/stypendia dla doktorantów

StanowiskoJednostka/ProjektTermin
składania
aplikacji
WynagrodzenieTyp konkursuDokumenty/
szczegóły
Doktorant-StypendystaInstytut Mikrobiologii/ Zakład Geomikrobiologii23.08.20245000 pln/mies.OPUS 25treść ogłoszenia
Doktorant-StypendystaInstytut Biochemii/ High-throughput droplet microfluidics for dissecting cellular interactions03.06.20244000-5000 pln/mies.SONATAtreść ogłoszenia
Doktorant-StypendystaInstytut Biochemii/ Ultrahigh throughput studies of microbial consortia with DNA barcoding and droplet microfluidics03.06.20244000-5000 pln/mies.SONATA BIStreść ogłoszenia
Doktorant-StypendystaInstytut Biochemii/ Ultrahigh throughput studies of microbial consortia with DNA barcoding and droplet microfluidics03.06.20244000-5000 pln/mies.SONATA BIStreść ogłoszenia
Doktorant-stypendystaZakład Anatomii i Cytologii Roślin27.05.20245000 pln/mies.OPUS-LAPtreść ogłoszenia
wyniki
Doktorant-stypendystaInstytut Biologii Ewolucyjnej/ Pochodzenie i ewolucja endosymbiozy: poszukiwanie stadiów przejściowych wśród mikroorganizmów eukariotycznych (SYMBIOSTART)03.06.20242500-5000 plnNCN Sonata BIStreść ogłoszenia
Doktorant-stypendystaInstytut Genetyki i Biotechnologii/ Inwadopodia w zależnej od receptora AXL inwazji i lekooporności komórek nowotworowych10.06.20244000-5000 pln/mies.NCN OPUStreść ogłoszenia
Doktorant-stypendystaInstytut Biologii Ewolucyjnej/ FunDive – Monitorowanie i mapowanie różnorodności grzybów na potrzeby ochrony przyrody22.05.20242000 pln brutto/mies.NCNtreść ogłoszenia
wyniki
Doktorant-stypendystaZakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin/ Identification loci responsible for maize adaptation to cold condition at early31.05.20244200 pln/mies.OPUS 25treść ogłoszenia
Doktorant-stypendystaInstytut Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin/ Zakład Bioenergetyki Roślin26.03.20244000 pln/mies.OPUStreść ogłoszenia
Doktorant-stypendystaInstytut Biologii Rozwoju i Nauk Biomedycznych, Wydział Biologii/ Grupa Badawcza Neurobiologii Komórkowej14.01.20244000-5000 pln/mies.OPUStreść ogłoszenia
Doktorant-stypendystaInstytut Biologii Rozrodu i Nauk Biomedycznych/ Plastic-(nie)fantastic? Wpływ bisfenolu A i jego analogów na homeostazę jonów wapnia w oocytach ssaków13.10.20232500 pln/mies.OPUS-NZtreść ogłoszenia
wyniki
Doktorant-stypendystaInstytut Biologii Ewolucyjnej/Zespoły mikroorganizmów słodkowodnych w gradiencie eutrofizacji: różnorodność i interakcje protistów i bakterii (MicroDivEr)05.10.2023od 1500 pln brutto/mies.NCN OPUStreść ogłoszenia
wyniki
Doktorant-stypendystaZakład Geomikrobiologii/ Rola psychro- i halotolerancyjnych bakterii Antarktycznych oraz ich osmoprotektantów w regeneracji zasolonych gleb o potencjale rolniczym08.10.20234000 pln netto/mies.SONATAtreść ogłoszenia
wyniki
Doktorant-stypendystaHigh-throughput droplet microfluidics for dissecting cellular interactions26.09.20233000 pln netto/mies.SONATAtreść ogłoszenia
wyniki
Doktorant-stypendystaZakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej/ Zrozumienie jak wirusowy epitranskryptom kształtuje odpowiedź immunologiczną gospodarza08.09.20235000 pln/mies.SONATA BIStreść ogłoszenia
wyniki
Doktorant-stypendystaZakład Immunologii/ Rola i znaczenie chemokin w inwazjach pasożytniczych – nowa droga do opracowania skutecznej szczepionki przeciw helmintom25.08.20235000 pln brutto/mies.SONATAtreść ogłoszenia
wyniki
Doktorant-stypendystaZakład Biotechnologii i Mikrobiologii Środowiskowej/ Zagospodarowanie popiołów lotnych - mikrobiologiczna degradacja niespalonego węgla03.08.20233000 pln netto/mies.OPUStreść ogłoszenia
wyniki
DoktorantWzorce ewolucyjne a kolonizacja nowych środowisk: badanie ewolucji i morfologii funkcjonalnej słodkowodnych szczękoczułkowców/ Evolutionary patterns and colonization of new environments: understanding the evolution and functional morphology of freshwater chelicerates26.07.20234266-5199 brutto/mies.PRELUDIUM BIStreść ogłoszenia
Competition notice
Doktorant-stypendystaZakład Fizjologii Bakterii/ Bakteryjne endofity roślinne jako ważny wektor rozprzestrzeniania antybiotykooporności31.07.2023około 4260 brutto/mies.SONATAtreść ogłoszenia
Doktorant-stypendystaThreats from thermophilic tick species in the era of global warming: Hyalomma spp. (monster tick), Crimean-Congo hemorrhagic fever virus (CCHFV) and citizen
Science
30.06.20235000 pln/mies.OPUS 24treść ogłoszenia
wyniki
Doktorant-stypendystaZakład Eko-epidemiologii Chorób Pasożytniczych/ Zależności pomiędzy patogenami z rodzajów Babesia, Borrelia i Theileria a wektorami-kleszczami w różnych ekosystemach świata19.06.20235000 pln/mies.OPUS 23treść ogłoszenia
wyniki
DoktorantOpracowanie narzędzia opartego o bakteriofagi jako alternatywy dla antybiotykoterapii w leczeniu lekoopornej rzeżączki/ Development of phage-based tool with the potential to treat antibiotic-resistant gonorrhea19.06.20234266-5199 brutto/mies.PRELUDIUM BIStreść ogłoszenia
Competition notice
IRK
Doktorant-stypendystaFly ashes as the precursors of functionalized materials for applications in
environmental engineering, civil engineering and agriculture
17.06.20233800 plnTEAM-NETtreść ogłoszenia
Doktorant-stypendystaFly ashes as the precursors of functionalized materials for applications in environmental engineering, civil engineering and agriculture10.10.20223800 plnTEAM-NETtreść ogłoszenia
Doktorant-stypendystaFly ashes as the precursors of functionalized materials for applications in environmental engineering, civil engineering and agriculture10.10.20223800 plnTEAM-NETtreść ogłoszenia
Doktorant-stypendystaZakład Ekologii i Ochrony Środowiska/FORCE – Prognozowanie odpowiedzi hydrologicznej, bilansu węgla oraz emisji z naturalnych torfowisk w przekroju od Arktyki do strefy klimatu umiarkowanego w obliczu gwałtownych zmian klimatycznych26.09.20225000 pln brutto/mies.GRIEGtreść ogłoszenia
wyniki
Doktorant-stypendystaZakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej/"Rola pozakomórkowego DNA, powstającego w trakcie oczyszczania ścieków komunalnych, w transmisji genów wirulencji i oporności na antybiotyki w ekosystemach wodnych"09.09.20224000 pln/mies.OPUStreść ogłoszenia
Doktorant-stypendystaZakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej/"Terapia fagowa i pasywne systemy oczyszczania jako strategia zapobiegania rozprzestrzenianiu się oporności na antybiotyki w wodach powierzchniowych"09.09.20224700 pln/mies.JPI AMRtreść ogłoszenia
Doktorant-stypendystaZakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej/"Granice życia: różnorodność, strategie adaptacyjne oraz potencjał biotechnologiczny drobnoustrojów żyjących w głębinach morskich Arktyki"09.09.20225000 pln/mies.GRIEGtreść ogłoszenia
Doktorant-stypendystaZakład Embriologii/"Biomechaniczne właściwości trofektodermy jako wskaźnik jakości zarodków ssaków"31.08.20221000 pln/mies.OPUS-NZtreść ogłoszenia
wyniki
Doktorant-stypendystaInstytut Genetyki i Biotechnologii/"Niekanoniczna poliadenylacja RNA oraz inne posttranskrypcyjne mechanizmy
regulatorowe w adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej zależnej od komórek T"
21.08.2022---NCN SONATA BIStreść ogłoszenia
wyniki
Doktorant-stypendystaZakład Mikrobiologii Medycznej/”W poszukiwaniu rezerwuaru prątków niegruźliczych - badania środowiskowe i molekularne”01.09.20224500,00 zł brutto brutto/mies.NCN SONATA 17treść ogłoszenia
wyniki
DoktorantInstytut Biologii Ewolucyjnej/Fotosymbioza u słodkowodnych orzęsków: badanie różnorodności, funkcjonowania i ewolucji z zastosowaniem sekwencjonowania pojedynczych komórek06.06.20225000-6000 pln brutto/miesNCN PRELUDIUM BISwyniki
treść ogłoszenia
Doktorant-stypendystaInstytut Mikrobiologii/
"Biologiczna rola sRNA OmrA i jego wpływ na poziom zjadliwości i zdolności adaptacyjnych enteropatogenu Yersinia enterocolitica"
23.05.20225000-6000 brutto/mies.PRELUDIUM BIStreść ogłoszenia
Doktorant-stypendystaZakład Molekularnych Podstaw Homeostazy u Roślin/Badanie mechanizmów odpowiedzialnych za modyfikacje kierunku wzrostu korzeni tytoniu w sytuacji heterologicznej dystrybucji, osobno Zn i Fe w środowisku20.05.20225000 pln brutto bruttoSONATAwyniki
treść ogłoszenia
Doktorant-stypendystaBenchmarking Human Tissue Culture Systems that Mimic the Tumor Microenvironment13.05.20225000 pln brutto/mies.OPUStreść ogłoszenia
wyniki
Doktorant-stypendystaInstytut Biologii Ewolucyjnej/Zespoły mikroorganizmów słodkowodnych w gradiencie eutrofizacji: różnorodność i interakcje protistów i bakterii (MicroDivEr)06.05.2022---NCN OPUStreść ogłoszenia
wyniki
Doktorant-stypendystaFly ashes as the precursors of functionalized materials for applications in environmental engineering, civil engineering and agriculture21.05.20223800 plnTEAM-NETtreść ogłoszenia
Doktorant-stypendystaBiomechaniczne właściwości trofektodermy jako wskaźnik jakości zarodków ssaków11.05.20222000 pln/mies.OPUS-NZtreść ogłoszenia
wyniki
Doktorant-stypendystaInstytut Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin - Zakład Biologii Systemów30.04.20224000 pln brutto/mies.OPUS 18treść ogłoszenia
Doktorant-stypendystaInstytut Genetyki i Biotechnologii/Badanie mechanizmów regulacji transkrypcji u Arabidopsis01.03.20225000 pln brutto/mies.SHENG 2treść ogłoszenia
Doktorant-stypendystaZakład Bioenergetyki Roślin/W jakim stopniu W jakim stopniu dehydrogenaza NADH typu II NDA2 może kompensować brak aktywności kompleksu I w roślinnym mitochondrialnym łańcuchu oddechowym?11.10.2021---OPUStreść ogłoszenia
Doktorant/ka - stypendysta/kaZakład Parazytologii30.09.20214 000 zł brutto brutto /mies.OPUS 19 - NZtreść ogłoszenia
Doktorant/kaInstytut Biologii Rozwoju i Nauk Biomedycznych - Zakład Cytologii31.08.20215000 pln brutto brutto/mies.OPUS-NZtreść ogłoszenia
wyniki
Magistrant/ka; doktorant/ka - stypendysta/kaInstytut Mikrobiologii - Zakład Genetyki Baterii10.09.20212600 plnOPUS-NZtreść ogłoszenia
DoktorantCo filogeografia może nam powiedzieć o ewolucji żywicieli i ich pasożytów? Genomika, koewolucja i lokalne przystosowania------NCN PRELUDIUM BIStreść ogłoszenia
DoktorantWykorzystanie metabarkodingu do oceny zagrożenia zoonotycznego stwarzanego przez małe ssaki (gryzonie i nietoperze)------NCNtreść ogłoszenia
Doktorant-stażystaZakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin
"W poszukiwaniu nowych mechanizmów adaptacji kukurydzy do warunków chłodnej wiosny"
02.08.20214000 pln brutto/mies.OPUS NCNtreść ogłoszenia
Doktorant-stypendystaInstytut Biologii Ewolucyjnej15.06.2021---OPUS NCNwyniki
treść ogłoszenia
DoktorantZakład Mikrobiologii Medycznej
Ocena potencjału wirulentnego glonów Prototheca spp., oportunistycznych patogenów ludzi i zwierząt – badania in vitro oraz in vivo
15.06.2021patrz treść
ogłoszenia
OPUS NCNtreść ogłoszenia
Doktorant-stypendystaZakład Embriologii
"Rola aktywiny A w regulacji rozwoju przedimplantacyjnego zarodka ssaka"
22.01.20212500 pln netto/mies.OPUS-NZtreść ogłoszenia
Doktorant"Mechanizmy redystrybucji cynku z korzeni do pędów w warunkach deficytu cynku"10.12.20205000 pln brutto---treść ogłoszenia
Doktorant StypendystaZakład Cytologii
"Funkcjonalizowane hydrożele peptydowe jako narzędzie wspomagające regenerację mięśni szkieletowych i zwiększające właściwości terapeutyczne prekursorowych komórek miogenicznych"
30.11.20205000 pln brutto/mies.OPUS NCNtreść ogłoszenia
Doktorant-stypendystaZakład Hydrobiologii
"Wpływ mikroplastiku na wybrane ekologiczne interakcje między organizmami wodnymi"
01.09.20204000 pln brutto/mies.OPUS-NZtreść ogłoszenia
StypendystaInstytut Genetyki i Biotechnologii
"Hybrydyzacja pomiędzy wilkiem szarym i psem domowym i jej ekologiczne konsekwencje"
21.08.20205000-6000 brutto/mies.PRELUDIUM BIStreść ogłoszenia
DoktorantZakład Ekologii i Ochrony Środowiska
"Uwarunkowania stabilności i dynamiki roślinności torfowisk Polesia"
21.08.20205000-6000 brutto/mies.PRELUDIUM BIStreść ogłoszenia