Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Staże/stypendia dla studentów

StanowiskoJednostka/ProjektTermin
składania
aplikacji
WynagrodzenieTyp konkursuDokumenty/
szczegóły
Student-stypendystaInstytut Biologii Ewolucyjnej/ Zespoły mikroorganizmów słodkowodnych w gradiencie eutrofizacji: różnorodność i interakcje protistów i bakterii (MicroDivEr)19.05.20242000 plnNCN OPUStreść ogłoszenia
Student-stypendystaInstytut Biologii Ewolucyjnej/ Analiza różnorodności funkcjonalnej i taksonomicznej symbiontów wśród protistów z grupy Euglenozoa19.05.20242000 plnNCN Polonez BIStreść ogłoszenia
Student-stypendystaInstytut Biologii Ewolucyjnej/ Analiza różnorodności funkcjonalnej i taksonomicznej symbiontów wśród protistów z grupy Euglenozoa15.11.20232000 plnNCN Polonez BIStreść ogłoszenia
wyniki
Student-stypendystaInstytut Biologii Ewolucyjnej/ Zespoły mikroorganizmów słodkowodnych w gradiencie eutrofizacji: różnorodność i interakcje protistów i bakterii (MicroDivEr)13.11.20232000 plnNCN OPUStreść ogłoszenia
wyniki
Magistrant - stypendystaZakład Geomikrobiologii/ Rola psychro- i halotolerancyjnych bakterii Antarktycznych oraz ich osmoprotektantów w regeneracji zasolonych gleb o potencjale rolniczym08.10.20231000 pln netto /mies.NCN SONATAtreść ogłoszenia
wyniki
Student-stypendystaZakład Bioenergetyki Roślin/ W jakim stopniu dehydrogenaza NADH typu II NDA2 może kompensować brak aktywności kompleksu I w roślinnym mitochondrialnym łańcuchu oddechowym?05.10.20231500 pln /mies.OPUStreść ogłoszenia
Student-stypendystaBenchmarking Human Tissue Culture Systems that Mimic the Tumor Microenvironment26.09.20232000 pln netto /mies.NCN OPUStreść ogłoszenia
wyniki
Student-stypendystaZastosowanie metod biologii systemowej w celu zrozumienia ewolucji i roli ścieżek molekularnych powiązanych z wielokomórkowością15.08.20232000 pln brutto /mies.OPUS-NZtreść ogłoszenia
Student-stypendystaAncestral behaviour and evolutionary origins of lorises (Primates, Mammalia): new insights into their sensory evolution and dietary reconstruction of fossil forms18.04.20234000 plnNCN OPUStreść ogłoszenia
Student-stypendystaFly ashes as the precursors of functionalized materials for applications in environmental engineering, civil engineering and agriculture27.02.20231500 plnTEAM-NETtreść ogłoszenia
Student-stypendystaFly ashes as the precursors of functionalized materials for applications in environmental engineering, civil engineering and agriculture19.12.20221500 plnTEAM-NETtreść ogłoszenia
Student-stypendystaFly ashes as the precursors of functionalized materials for applications in environmental engineering, civil engineering and agriculture30.11.20221500 plnTEAM-NETtreść ogłoszenia
Student-stypendystaZakład Biologii Systemów/Mechanizmy regulacji ekspresji genów na poziomie chromatyny - rola potranslacyjnych modyfikacji histonu H3 w regulacji ekspresji genów odpowiedzi na stres zasolenia u Arabidopsis thaliana07.10.20221000 pln /mies.NCN OPUStreść ogłoszenia
Student-stypendystaFly ashes as the precursors of functionalized materials for applications in environmental engineering, civil engineering and agriculture28.09.20221500 plnTEAM-NETtreść ogłoszenia
Student-stypendystaInstytut Biologii Ewolucyjnej/Zespoły mikroorganizmów słodkowodnych w gradiencie eutrofizacji: różnorodność i interakcje protistów i bakterii (MicroDivEr)23.09.20221500-2000 plnNCN OPUStreść ogłoszenia
wyniki
Magistrant-stypendystaFly ashes as the precursors of functionalized materials for applications in environmental engineering, civil engineering and agriculture19.09.20221500 plnTEAM-NETtreść ogłoszenia
Magistrant-stypendystaFly ashes as the precursors of functionalized materials for applications in environmental engineering, civil engineering and agriculture10.10.20221500 plnTEAM-NETtreść ogłoszenia
Student-stypendystaInstytut Genetyki i Biotechnologii/Identyfikacja białek zaangażowanych w utrzymanie ludzkiego genomu mitochondrialnego z użyciem wysokoprzepustowego przeszukania biblioteką siRNA pokrywającą cały genom jądrowy12.09.20221000 pln netto/mies.SONATAtreść ogłoszenia
Student-stypendystaFly ashes as the precursors of functionalized materials for applications in environmental engineering, civil engineering and agriculture20.07.20221500 plnTEAM-NETtreść ogłoszenia
Student-stypendystaFly ashes as the precursors of functionalized materials for applications in environmental engineering, civil engineering and agriculture01.04.20221500 plnTEAM-NETtreść ogłoszenia
Student-stypendystaFly ashes as the precursors of functionalized materials for applications in environmental engineering, civil engineering and agriculture23.02.20221000 plnTEAM-NETtreść ogłoszenia
Student-stypendystaInstytut Genetyki i Biotechnologii/Badanie mechanizmów regulacji transkrypcji u Arabidopsis01.03.20222000 pln /mies.SHENG 2treść ogłoszenia
Student-stypendystaInstytut Genetyki i Biotechnologii/Identyfikacja białek zaangażowanych w utrzymanie ludzkiego genomu mitochondrialnego z użyciem wysokoprzepustowego przeszukania biblioteką siRNA pokrywającą cały genom jądrowy15.11.20211000 pln netto/mies.SONATAtreść ogłoszenia
Student-stypendystaZakład Embriologii/Uzyskanie i charakterystyka linii mysich zarodkowych komórek macierzystych pozbawionych aktywiny A15.10.20211000 pln netto/mies.OPUS-NZtreść ogłoszenia
Student-stypendystaInstytut Biologii Ewolucyjnej/Zespoły mikroorganizmów słodkowodnych w gradiencie eutrofizacji: różnorodność i interakcje protistów i bakterii (MicroDivEr)23.09.20211200 plnNCN OPUSwyniki
treść ogłoszenia
Magistrant/ka; doktorant/ka - stypendysta/kaInstytut Mikrobiologii - Zakład Genetyki Baterii10.09.20212600 plnOPUS-NZtreść ogłoszenia
Student-stypendystaZakład Hydrobiologii
"Wpływ mikroplastiku na wybrane ekologiczne interakcje między organizmami wodnymi"
01.09.20203000 pln brutto/mies.OPUS-NZtreść ogłoszenia