Data dodania: 01/02/2013 - 12:14

Uruchomiono stronę internetową informującą o celach i postępach realizacji projektu

Data dodania: 01/02/2013 - 12:13

W trakcie IVth International Conference of Biotechnology Students zaprezentowano wyniki analizy częstości nowej mutacji w genie POLG w dużej grupie kontrolnej

Data dodania: 01/02/2013 - 12:12

Podczas I Międzyuczelnianego Sympozjum Biotechnologicznego SYMBIOZA przedstawiono obecny stan wiedzy na temat molekularnego podłoża i mechanizmów rozwoju chorób mitochondrialnych oraz zaprezentowano wyniki realizacji projektu

Data dodania: 01/02/2013 - 12:12

W trakcie konferencji „Mitochondria in life, death and disease” zaprezentowano pierwsze wyniki realizacji projektu

Data dodania: 01/02/2013 - 12:11

Rozpoczęto realizację projektu „Epidemiologia mitochondrialnych zespołów delecyjnych i poszukiwanie mutacji jądrowych genów wpływających na stabilność mitochondrialnego DNA” finansowanego ze środków programu VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej