Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

PODYPLOMOWE STUDIA W ZAKRESIE: MIKROBIOLOGIA, HIGIENA, ŚRODOWISKO – Rekrutacja

Wymagania stawiane kandydatom na studia – adresaci studiów

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier i magister) o profilu biologiczno-chemicznym. Studia kierowane są do osób poszukujących pracy, a także związanych zawodowo z proponowaną tematyką, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Studia adresowane są szczególnie do pracowników laboratoriów mikrobiologicznych przy zakładach produkcyjnych oraz osób odpowiedzialnych za zapewnienie jakości w procesie wytwarzania produktów spożywczych, leczniczych, kosmetycznych.

Zasady rekrutacji na studia, w tym wymagane dokumenty:

Podstawą do kandydowania jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), wypełnienie wymaganych danych, załączenie skanu dyplomu ukończenia studiów oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo mają kandydaci z wykształceniem lub doświadczeniem mikrobiologicznym (praca w laboratorium mikrobiologicznym).

Zakwalifikowani kandydaci składają komplet dokumentów: podanie o przyjęcie na studia, życiorys, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności. Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Limit miejsc: 36

Minimalna liczba uczestników wymagana do uruchomienia studiów podyplomowych: 32

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: Kandydat powinien dokonać opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto widoczne w systemie IRK w trakcie trwania tury rejestracji, nie później niż do końca dnia następującego po ostatnim dniu rejestracji na dany kierunek studiów.

Harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji, termin ogłoszenia wyników: Rekrutacja przebiega dwuetapowo.

 I tura rekrutacji – rejestracja w IRK (19.06. – 18.08.23)
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji I tury: 28.08.23
W przypadku nie wypełnienia limitu miejsc w pierwszej turze rekrutacji otwarta zostanie druga tura rekrutacji na tych samych zasadach.

II tura rekrutacji – rejestracja w IRK (18.09. – 16.10.23)
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji II tury: 23.10.23

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w wersji papierowej będą przyjmowane po zakwalifikowaniu kandydata w systemie IRK. Dokumenty można składać osobiście w terminie 29.08.23 – 11.09.23 w pokoju 204A na Wydziale Biologii UW lub przesłać pocztą.

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych MHŚ

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek w godzinach 10:00-15:00

Adres:
Wydział Biologii UW,
ul. Miecznikowa 1; pokój 204A
02-096 Warszawa

tel. 22 55 41 204
e-mail: spmhs@uw.edu.pl