logo Uniwersytet Warszawski

AmerLab ośrodkiem stażowym

Logo AmerlabLaboratorium Diagnostyki Zarażeń Pasożytniczych i Odzwierzęcych AmerLab Sp. z o.o. działające przy Wydziale Biologii UW zostało wpisane na listę podmiotów Ministra Zdrowia uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA z zakresu...

więcej…
 
Biopreparaty bakteryjne w rekultywacji gleb rolnych

Biopreparaty_bakteryjne_ilustracja

W październiku 2017 roku dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW wraz z UOTT przeprowadziła kampanię medialną, która dotyczyła prac badawczych w zakresie biotechnologii dla rolnictwa prowadzonych przez jej zespół w ramach działalności Spółki spin-off Uniwersytetu Warszawskiego- BACTrem. Badania te pozwoliły wypracować niezwykle skuteczne i obiecujące metody wspomagania upraw rolnych. Proponowane metody związane są z prowadzeniem upraw rolnych przy znaczącym ograniczeniu toksycznych oprysków i mineralnego nawożenia gleb, za to z wykorzystaniem występujących w glebach pożytecznych bakterii. Kampania wywołała dyskusję dotycząca szkodliwości substancji aktywnej...

więcej…
 
Nagroda im. Bolesława Skarzyńskiego dla dr Roberta Jarzyny i Anny Michalik

Nagroda_im_Skarzynskiego_ilustracja

Dr Robert Jarzyna wraz ze studentką - panią Anną Michalik otrzymali Nagrodę im. Bolesława Skarżyńskiego, przyznawaną za najlepszą pracę kwartalniku "Postępy Biochemii" opublikowaną w roku 2016.

Tytuł pracy to "Kluczowa rola kinazy białkowej aktywowanej przez AMP (AMPK) w procesach starzenia".

Zachęcamy do lektury, praca jest dostępna na stronie kwartalnika: http://www.postepybiochemii.pl/...471.pdf

 
Piotr P. Stępień - Opera Notung: V część Pierścienia Nibelunga

P_Stepien_przed_teatrem_Wagnera

Być może nie wszyscy wiedzą, że wielką pasją prof. Piotra Stępnia z Instytutu Genetyki i Biotechnologii jest muzyka. Razem z kompozytorem - Arturem Słotwińskim stworzył on kontynuację Pierścienia Nibelunga.

O swoim dziele prof. Stępień pisze tak:
„Ryszard Wagner napisał w jednym ze swych listów, że jego "Ring des Nibelungen" jest czystą matematyką. Rzeczywiście, ten 15-godzinny cykl operowy jest utkany z kilkudziesięciu motywów muzycznych, których słuchanie i rozpoznawanie oczarowuje słuchaczy od 150 lat.

więcej…
 


logo HR