logo Uniwersytet Warszawski

Rekrutacja na Studia Doktoranckie

Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza dodatkową rekrutację
na Studia Doktoranckie

Studia są prowadzone w formie indywidualnych studiów stacjonarnych, w których uczestniczy również Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży i Centrum Nowych Technologii UW. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy uzyskali tytuł magistra lub równorzędny z zakresu nauk przyrodniczych lub informatyki, matematyki, fizyki.

więcej…
 
X Festiwal Rodzinny “Rośliny, owady i miód”, 3-4 września 2016 r.

ilustracja_Festiwal_Rodzinny Jak zawsze w pierwszy weekend września zapraszamy do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego (Al. Ujazdowskie 4) na imprezę poświęconą kwestii zapylania roślin.

Na odwiedzających będą czekać między innymi: zabawy edukacyjne, warsztaty, pokazy, koncerty, kiermasz miodów i szereg innych atrakcji*.

Zapraszamy całe rodziny, dzieci starsze i młodsze a także całkiem dorosłe.

więcej…
 
DIAGNOSTYKA CHORÓB TROPIKALNYCH

Amerlab_diagnostyka_ZIKA_ilustracja Nasi Koledzy z Zakładu Parazytologii WB UW prowadzący laboratorium AmerLab jako pierwsi w Polsce prowadzą badania serologiczne, które pozwalają potwierdzić zarażenie wirusem Zika.Wirus Zika przenoszą tropikalne komary Aedes. Występuje w regionach Ameryki Południowej i Centralnej, Azji Południowo-Wschodniej oraz na wyspach Pacyfiku. W USA i Europie odnotowano kilka przypadków zachorowań u osób powracających z terenów o podwyższonym ryzyku zakażenia.

Osoby zarażone mają gorączkę, bóle głowy, mięśni lub stawów...

więcej…
 
NAGRODY PREZESA RADY MINISTRÓW

Nagrodą Prezesa Rady Ministrów zostali wyróżnieni – za rozprawę habilitacyjną dr hab. Wiktor Kotowski z Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska Insytutu Botaniki, za rozprawę doktorską dr Ewa Mierzejewska z Zakładu Parazytologii Instytutu Zoologii. Dzieło naukowe Wiktora Kotowskiego, przedstawione w postepowaniu habilitacyjnym nosi tytuł „Funkcjonalna ekologia roślin jako podstawa czynnej ochrony torfowisk niskich i terenów nadrzecznych”. Rozprawa doktorska Ewy Mierzejewskiej zatytułowana jest...

więcej…
 


logo HR