logo Uniwersytet Warszawski

Rekrutacja na Studia Doktoranckie

Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza dodatkową rekrutację
na Studia Doktoranckie

Studia są prowadzone w formie indywidualnych studiów stacjonarnych, w których uczestniczy również Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży i Centrum Nowych Technologii UW. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy uzyskali tytuł magistra lub równorzędny z zakresu nauk przyrodniczych lub informatyki, matematyki, fizyki.

więcej…
 
IUVENTUS PLUS

logo MNiSWFinansowanie projektów Iuventus Plus w ostatnim konkursie MNiSW uzyskali dr Tomasz Jagielski autor projektu: "Charakterystyka mykobiomu skóry osób zdrowych oraz pacjentów z atopowym zapaleniem skóry" oraz dr Piotr Maszczyk autor projektu: "Populacyjna odpowiedź funkcjonalna ryby planktonożernej – efekty wielkości układu eksperymentalnego i heterogenności w rozmieszczeniu pokarmu". Gratulujemy!

 
NAGRODA IM. PROF. EDMUNDA MIKULASZKA

ilustracja_Nagroda_im_E_Mikulaszka Z przyjemnością informuję, że w rozstrzygniętym konkursie o Nagrodę Naukową im. Prof. Edmunda Mikulaszka, Nagrodę I. stopnia otrzymał dr Tomasz Jagielski z zespołem za cykl prac poświęconych molekularnej diagnostyce gruźlicy lekoopornej, zaś Nagroda III. stopnia przypadła dr hab. Katarzynie Brzostek, prof. UW z zespołem za prace dotyczące białka OmpR - globalnego regulatora ekspresji genów u Yersinia enterocolitica.

więcej…
 
WYRÓŻNIENIA PODCZAS 57 ZJAZDU PTB

logo PTBPodczas 57 Zjezdu PTB w Lublinie Medalem im. Profesora Bolesława Hryniewieckiego, nadawanym przez Polskie Towarzystwo Botaniczne, został uhonorowany Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, jako instytucja, oraz indywidualnie prof. Barbara Sudnik-Wójcikowska. Medal jest przyznawany osobom i instytucjom w dowód uznania za działania na rzecz rozwoju i upowszechniania wiedzy botanicznej. Prof. dr hab. Elżbieta Romanowska została Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Godność ta jest nadawana krajowym i zagranicznym osobom fizycznym, wybitnie zasłużonym na polu botaniki i nauk pokrewnych.

 


logo HR