logo Uniwersytet Warszawski

Rekrutacja na Studia Doktoranckie

Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza rekrutację
na Studia Doktoranckie w zakresie wszystkich specjalności istniejących na Wydziale.

Studia są prowadzone w formie indywidualnych studiów stacjonarnych, w których uczestniczy również Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży i Centrum Nowych Technologii UW (CeNT). O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy uzyskali tytuł magistra lub równorzędny w zakresie nauk przyrodniczych lub informatyki, matematyki, fizyki.

więcej…
 
20. Piknik Naukowy

19 piknik naukowy logo7 maja 2016 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się 20. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tematem tegorocznego Pikniku było „Zdrowie”. Stanowisko Wydziału Biologii UW odwiedziły tłumy zwiedzających. Przedstawiciele Zakładu Parazytologii, Zakładu Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji i Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Koła Naukowego Mikrobiologii, Studenckiego Koła Naukowego Neurobiologii i Koła Naukowego Biologii Medycznej „Antidotum” opowiadali o chorobach pasożytniczych, grzybicy u owadów, mechanizmie działania antybiotyków i szczepionek oraz sposobach na utrzymanie sprawnego...

więcej…
 
FAME LAB

Famelab_Mazurkiewicz_foto

Paweł Mazurkiewicz jest zdobywcą II nagrody w konkursie FameLab Polska 2016 organizowanym przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Paweł to zarazem psycholog i biolog, który od lat rozwija swoje zainteresowania dotyczące zachowań społecznych, wykorzystując jako model badawczy różne gatunki mrówek. Od czterech lat jest studentem Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Swoją pracę doktorską przygotowuje...

więcej…
 
Stanowisko w sprawie objęcia Puszczy Białowieskiej ochroną

puszcza_bialowieska_zdjecie

W dniu 21 i 22 marca 2016 roku Rady Wydziałów Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęły poniższe stanowisko:

Puszcza Białowieska jako unikatowy, najlepiej zachowany fragment naturalnych lasów nizinnych strefy umiarkowanej półkuli północnej stanowi bezcenny obiekt pozwalający na badanie pierwotnych procesów zachodzących w ekosystemach leśnych. O znaczeniu Puszczy ...

więcej…