logo Uniwersytet Warszawski

Odeszła od nas dr Wanda Riedel

Z głębokim żalem żegnamy Panią dr Wandę Riedel, wieloletniego pracownika naukowego i dydaktycznego Zakładu Zoologii i Ekologii Instytutu Zoologii Wydziału Biologii. Wykształciła i wychowała wiele pokoleń studentów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego i wyłonionego później Wydziału Biologii. Z wielkim zaangażowaniem łączyła pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną:  zoolog i hydrobiolog, znawca fauny chruścików Polski, szczególnie gatunków z potoków tatrzańskich, pienińskich i bieszczadzkich, organizatorka, prowadząca i koordynatorka różnorodnych zajęć z zoologii, opiekunka prac magisterskich, przez cztery kadencje wicedyrektor do spraw dydaktycznych w Instytucie Zoologii, wieloletnia przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej dla Warszawy i województwa stołecznego, członek zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Mikołaja Kopernika. Rzetelnością w pracy i życzliwością dla ludzi zyskała sobie szacunek i uznanie pracowników Wydziału Biologii i wielu roczników studentów.

Na naszym Wydziale pracują jeszcze przyjaciele i koledzy Pani dr Wandy Riedel oraz niewielka grupa byłych studentów, którzy mieli szczęście uczestniczyć w prowadzonych przez Panią Doktor z ogromną pasją wykładach i ćwiczeniach. Jeszcze raz wyrażamy nasze uznanie i wdzięczność za pełną poświęcenia pracę. Nie zapomnimy Jej życzliwości, uśmiechu, pasji naukowej i dydaktycznej.

Pracownicy i studenci Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 29 lipca, 2015 r. o godzinie 13.00 na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie, ul. Młynarska 54/58.

 
DIAMENTOWE GRANTY

diamentowy grantDwoje studentów naszego Wydziału zostało beneficjentami programu Diamentowy Grant MNiSW. Pani Żaneta Matuszak uzyskała finansowanie projektu „Rola fragmentów rRNA generowanych podczas stresu oksydacyjnego w regulacji ekspresji genów metabolizmu RNA u drożdży S. cerevisiae”. Badania będą realizowane w Instytucie Genetyki i Biotechnologii, pod opieką prof. Joanny Kufel. Pan Michał Gorczak zdobył finansowanie projektu „Filogenetyczna klasyfikacja Laboulbeniales na tle innych grzybów...

więcej…
 
STUDENCKI NOBEL DLA ŻANETY MATUSZEK

Matuszek

Żaneta Matuszek zajęła I miejsce w konkursie na najlepszego studenta RP, w specjalności nauki rolniczo-przyrodnicze. Żaneta jest studentką IV roku biotechnologii i chemii w ramach MISMaP. Jej głównym kierunkiem jest biotechnologia. Pracę magisterską realizuje w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii UW, pod opieką prof. Joanny Kufel. Tytuł pracy brzmi: "Analiza dojrzewania końców 5' i 3' snoRNA u S. cerevisiae".

więcej…