logo Uniwersytet Warszawski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas Mikołaj Łaniewski-Wołk

Mikolaj_Laniewski_Wolk

W dniu 29 lipca 2015 roku w Kirgizji zginął tragicznie Mikołaj Łaniewski-Wołk (1979-2015) absolwent naszego Wydziału i Wydziału Lekarskiego WUM, lekarz, przewodnik górski, człowiek wielkiej pasji.

 
NAGRODA PREZES RADY MINISTRÓW

logo MNiSWDr hab. Rafał Tomecki z Instytutu Genetyki i Biotechnologii WB UW został laureatem nagrody Premier za rozprawę habilitacyjna „Analiza funkcjonalna i biochemiczna białek z rodziny Dis3 - podjednostek katalitycznych kompleksu egzosomu u Eukaryota”.

Więcej informacji o Rafale Tomeckim.

więcej…
 
PRACA W NATURE

Dr hab. Marta Koblowska z Instytutu Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin WB UW oraz prof. Andrzej Dziembowski i dr Seweryn Mroczek z Instytutu Genetyki i Biotechnologii WB UW są współautorami publikacji, która ukazała się w Nature. Praca jest wynikiem projektu kierowanego przez prof. Agnieszkę Chacińską z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Projekt dotyczył losów białek mitochondrialnych.

więcej…
 
DIAMENTOWE GRANTY

diamentowy grantDwoje studentów naszego Wydziału zostało beneficjentami programu Diamentowy Grant MNiSW. Pani Żaneta Matuszak uzyskała finansowanie projektu „Rola fragmentów rRNA generowanych podczas stresu oksydacyjnego w regulacji ekspresji genów metabolizmu RNA u drożdży S. cerevisiae”. Badania będą realizowane w Instytucie Genetyki i Biotechnologii, pod opieką prof. Joanny Kufel. Pan Michał Gorczak zdobył finansowanie projektu „Filogenetyczna klasyfikacja Laboulbeniales na tle innych grzybów...

więcej…