logo Uniwersytet Warszawski

Różne gatunki nietoperzy mogą ze sobą konkurować

nietoperz_karlik_fotografia W piśmie "Applied Ecology and Environmental Research" ukaże się artykuł dotyczący relacji pomiędzy gatunkami nietoperzy, którego współautorem jest dr Robert Mysłajek z naszego Wydziału. Prowadzone ponad 20 lat badania wskazują, że wśród nietoperzy: nocków wąsatków i karlików - może panować konkurencja, gdyż gatunki te właściwie nie współwystępują.

więcej informacji

 
OSTATNIA PRACA PROF. ANDRZEJA K. TARKOWSKIEGO

Prof_Andrzej_K_Tarkowski_fotografia W lipcowym numerze Developmental Biology ukazała się ostatnia praca prof. Andrzeja K. Tarkowskiego. Opisuje ona wyniki badań, które prowadził razem z Katarzyną Bożyk, Katarzyną Gilecką, Moniką Humięcką, Marcinem Szpilą i Anetą Suwińską, realizując projekt MAESTRO NCN. Praca dokumentuje rozwój chimer międzygatunkowych szczur-mysz, powstałych w wyniku agregacji 8-komórkowych zarodków obu gatunków i przeszczepionych do dróg rodnych myszy. Zarodki obu gatunków eksprymowały różne markery fluorescencyjne, dzięki czemu możliwe było śledzenie losów komórek przez ...

więcej…
 
PRACA ANNY AJDUK W SCIENTIFIC REPORTS

praca_Ajduk_ilustracja

Dr Anna Ajduk z Zakładu Embriologii jest współautorem korespondencyjnym pracy opublikowanej w piśmie Scientific Reports "Optical coherence microscopy as a novel, non-invasive method for the 4D live imaging of early mammalian embryos": https://www.nature.com/articles/...

Praca ta dotyczy nowej, przyżyciowej techniki obrazowania oocytów i zarodków ssaczych, wykorzującej tzw. optyczną mikroskopię koherencyjną. W metodzie tej obraz obiektu jest odtwarzany na podstawie informacji, którą niesie światło rozproszone przez ten obiekt. Szum generowany przez tę technikę obrazowania, uniemożliwiający zazwyczaj zobaczenie struktur wewnątrzkomórkowych, został zminimalizowany dzięki...

więcej…
 


logo HR