logoUW

Rekrutacja na studia II stopnia – specjalności zamawiane!

Mamy dobrą wiadomość dla kandydatów na studia II stopnia na kierunek Biotechnologia! Również w tym roku kandydaci mogą się ubiegać o przyjęcie na specjalności Komórki macierzyste w biologii i medycynie oraz Molekularne podłoże i terapie chorób cywilizacyjnych. Najlepsi studenci otrzymują stypendia naukowe, finansowane są wyjazdy na staże zagraniczne i konferencje. Nowoczesny program studiów szansą dla Ciebie! Zapraszamy!!! Więcej na http://www.biol.uw.edu.pl/nowbiolmed

 
XXV Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna

IBO_2014_1

W dniach 6-13 lipca 2014 roku na Bali odbyły się zawody XXV Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej. Reprezentantami Polski była czwórka zwycięzców ogólnopolskich finałów XLIII Olimpiady Biologicznej: Kinga Szczepaniak z Elbląga, Karol Waleśkiewicz z Białegostoku oraz Bartosz Gąsiorkiewicz i Piotr Wawryka z Wrocławia. Przed wyjazdem młodzież uczestniczyła w zajęciach przygotowawczych prowadzonych na Wydziale Biologii i na Wydziale Chemii UW. Opiekunami reprezentacji i członkami Międzynarodowego Jury byli pracownicy naszego wydziału: dr Magda Sobolewska i dr Łukasz Banasiak.

więcej…
 
Program Badań Stosowanych - NCBiR

pbsZakład Cytologii Instytutu Zoologii WB jest liderem konsorcjum, które będzie realizowało projekt „Opracowanie i wdrożenie nowej metody wspomagania regeneracji mięśni szkieletowych z zastosowaniem mezenchymalnych komórek macierzystych uzyskiwanych z tkanki tłuszczowej” finansowany przez NCBiR. W skład konsorcjum wchodzi także Pracownia Inżynierii Komórkowej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz firma OpenExome s.c. Projekt dotyczy zagadnień z pogranicza biologii i medycyny...

więcej…