logoUW

Wynalazek zespołu Magdaleny Popowskiej

Patent_M_Popowska

17 lipca 2014 roku Urząd Patentowy RP wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek pt.: ”Kompozycja szczepów zawierająca: Stenotrophomonas sp. szczep 2L, Stenotrophomonas sp. szczep 5L, Stenotrophomonas sp. szczep 6L, Stenotrophomonas sp. szczep 3N, Achromobacter sp. szczep 4P, Arthrobacter sp. szczep 1N, Brevundimonas sp. szczep 2N, Brevundimonas sp. szczep 5N, Brevundimonas sp. szczep 6N, Pseudomonas sp. szczep 3G, Pseudomonas sp. szczep 4G, zdeponowana pod numerem - numer depozytu KKP 2041p., szczepionka bioremediacyjna zawierająca kompozycję szczepów, zastosowanie szczepionki bioremediacyjnej do usuwania z gleby zanieczyszczeń…

więcej…
 
Program Badań Stosowanych - NCBiR

pbsZakład Cytologii Instytutu Zoologii WB jest liderem konsorcjum, które będzie realizowało projekt „Opracowanie i wdrożenie nowej metody wspomagania regeneracji mięśni szkieletowych z zastosowaniem mezenchymalnych komórek macierzystych uzyskiwanych z tkanki tłuszczowej” finansowany przez NCBiR. W skład konsorcjum wchodzi także Pracownia Inżynierii Komórkowej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz firma OpenExome s.c. Projekt dotyczy zagadnień z pogranicza biologii i medycyny...

więcej…
 
Studencki Nobel 2014

studencki_nobel_2014

Dorota Sabat, studentka II roku studiów magisterskich MISMaP, została wyróżniona jako najlepsza studentka nauk rolniczo-przyrodniczych w organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów konkursie Studencki Nobel 2014. Pracę magisterską, dotyczącą starzenia poowulacyjnego oocytów ssaków, pani Sabat wykonuje pod kierunkiem dr Anny Ajduk w Zakładzie Embriologii na Wydziale Biologii UW. Dodatkowo pani Sabat brała czynny udział w pracach wydziałowej drużyny iGEM, a także jest laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku 2013/2014.

więcej informacji