logoUW

EDYTA BRZÓSKA-WÓJTOWICZ FINALISTKĄ NAGRÓD POLITYKI

Edyta_Brzoska_2

W niedziele 19 października w siedzibie redakcji wręczono nagrody naukowe tygodnika POLITYKA. Edyta Brzóska jest jedną z czwórki finalistów w dziedzinie nauk o życiu. Gratulujemy! Nagrodę główną w tej kategorii otrzymał dr Michał Kamiński z Centrum Onkologii w Warszawie.

Nagrody Naukowe POLITYKI rozdane po raz czternasty
(źródło: www.polityka.pl)

 
Sir John Gurdon na Wydziale Biologii

gurdon1

W dniach 6-13 września 2014 Sir John B. Gurdon, laureat nagrody Nobla w dziedzinie Fizjologii lub Medycyny w roku 2012, był gościem honorowym Pierwszego Kongresu Biochemii, Biologii, Biofizyki i Bioinformatyki – Bio2014. Sir John Gurdon odwiedził także nasz Wydział. Najpierw pod opieką dr hab. Bogdan Jaroszewicza, kierownika Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Instytutu Botaniki WB UW, zwiedził Puszczę Białowieską, potem był gościem Zakładu Embriologii Instytutu Zoologii WB UW, w końcu razem z mgr Katarzyną Filimonow, doktorantką Zakładu Embriologii odbył wyprawę w Tatry.

więcej…
 
Stypendia MNiSW dla Łukasza Drewniaka i Tomasza Jagielskiego

logo MNiSWDr Łukasz Drewniak z Pracowni Analizy Skażeń Środowiskowych
i dr Tomasz Jagielski z Zakładu Mikrobiologii Stosowanej zostali wyróżnieni stypendiami MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Stypendia przyznawane są młodym badaczom zatrudnionym w uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Ocenie podlega m.in. dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody oraz udział w projektach międzynarodowych.

Serdecznie gratulujemy!

więcej…