logo Uniwersytet Warszawski

DIAMENTOWE GRANTY

diamentowy grantDwoje studentów naszego Wydziału zostało beneficjentami programu Diamentowy Grant MNiSW. Pani Żaneta Matuszak uzyskała finansowanie projektu „Rola fragmentów rRNA generowanych podczas stresu oksydacyjnego w regulacji ekspresji genów metabolizmu RNA u drożdży S. cerevisiae”. Badania będą realizowane w Instytucie Genetyki i Biotechnologii, pod opieką prof. Joanny Kufel. Pan Michał Gorczak zdobył finansowanie projektu „Filogenetyczna klasyfikacja Laboulbeniales na tle innych grzybów...

więcej…
 
STUDENCKI NOBEL DLA ŻANETY MATUSZEK

Matuszek

Żaneta Matuszek zajęła I miejsce w konkursie na najlepszego studenta RP, w specjalności nauki rolniczo-przyrodnicze. Żaneta jest studentką IV roku biotechnologii i chemii w ramach MISMaP. Jej głównym kierunkiem jest biotechnologia. Pracę magisterską realizuje w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii UW, pod opieką prof. Joanny Kufel. Tytuł pracy brzmi: "Analiza dojrzewania końców 5' i 3' snoRNA u S. cerevisiae".

więcej…
 
NAGRODA DLA DR. ROBERTA MYSŁAJKA W KONKURSIE INTER FNP

robert_myslajek

27 czerwca 2015, w budynku Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, odbył się finał piątego i jednocześnie ostatniegokonkursu popularyzatorskiego INTER organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu SKILLS*. II nagrodę w konkursie zajął dr Robert Mysłajek z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii UW, który zaprezentował projekt pt. „Jak drapieżniki odgryzają się patogenom?”. Dzięki uzyskanemu finansowaniu zespół kierowany przez dr. Mysłajka będzie badał "polimorfizm genów odpowiedzialnych za odpowiedź immunologiczną u wilków. Projekt będzie realizował wilczy zespół IGiB, we współpracy...

więcej…