logo Uniwersytet Warszawski

Obecności, w kręgu pamięci - ludzie, miejsca, wspomnienia"

zaproszenie_wystawa_obecnosci_ilustracja

28 listopada odbył się uroczysty pokaz wystawy “Obecność”.

Wystawa będzie prezentowana w kolejnych dniach
w godzinach 13.00-16.00.

Zapraszamy!

Zdjęcia z pokazu mogą Państwo zobaczyć w naszej galerii.

 
Dr hab. Łukasz Dziewit laureatem Nagrody im. prof. S. Pienkowskiego

Dziewit_L_2

Dr hab. Łukasz Dziewit został laureatem Nagrody im. Profesora Stefana Pieńkowskiego za rok 2016.

Łukasz Dziewit jest adiunktem w Zakładzie Genetyki Bakterii, w Instytucie Mikrobiologii Wydziału Biologii UW. W swej pracy badawczej zajmuje się analizą struktury i funkcji ruchomych elementów genetycznych i badaniem ich roli w adaptacji bakterii do środowisk ekstremalnych, w tym permanentnie zimnych regionów polarnych. Ponadto, prowadzi badania z zakresu genomiki mikroorganizmów o znaczeniu biotechnologicznym oraz konstruuje nowe narzędzia genetyczne i układy biologiczne na potrzeby biologii molekularnej i biotechnologii.

 
Profesor Władysław Kunicki - Goldfinger na znaczku pocztowym!

prof_kunicki_znaczek_pocztowy Pod koniec października br. Poczta Polska wyemitowała serię znaczków zatytułowaną "Osiągnięcia nauki polskiej". Prezentuje ona sylwetki sześciu wybitnych polskich naukowców, w tym Profesora Władysława Kunickiego - Goldfingera, założyciela Instytutu Mikrobiologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Kunicki-Goldfinger był autorem licznych artykułów z różnych dziedzin mikrobiologii oraz filozofii przyrody, a także Nauczycielem i Mistrzem wielu pokoleń mikrobiologów. Był również autorem podręczników akademickich, w tym słynnego „Życia bakterii”. W bieżącym roku przypada setna rocznica urodzin Profesora.
Więcej informacji na stronie: http://zgb.biol.uw.edu.pl/...

 
RePeat – międzynarodowe badania nad przywracaniem roli torfowisk niskich w regulacji klimatu

badania_RePeat_ilustracja W konkursie BiodivERsA, finansowanym w ramach programu Horyzont 2020, dofinansowanie uzyskał projekt „RePeat – REstoration and prognosis of PEAT formation in fens – linking diversity in plant functional traits to soil biological and biogeochemical processes”. Koordynatorem projektu jest dr hab. Wiktor Kotowski z Wydziału Biologii UW. RePeat jest jedynym z 26 projektów nagrodzonych w konkursie BiodivERsA koordynowanym przez polską instytucję. W badaniach wezmą udział naukowcy z Uniwersytetu im. Ernsta Moritza Arndta w niemieckim Greiswaldzie, Norweskiego Instytutu Badań Rolniczych i Środowiskowych...

więcej…
 


logo HR