Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Laboratorium Aparaturowe Chromatografii Cieczowej i Spektrometrii Mas

Laboratorium Aparaturowe Chromatografii Cieczowej i Spektrometrii Mas posiada sprzęt do wysokosprawnej chromatografii cieczowej i chromatografii jonowej oraz szereg detektorów takie jak hybrydowy detektor mas Synapt G2 HDMS umożliwiający analizy proteomiczne, detektor konduktometryczny czy elektrochemiczny.

Rutynowo wykonywane są tytaj analizy identyfikacji i oznaczeń ilościowych białek po trawieniu trypsyną, analizy zawartości metabolitów glikolizy, glukoneogenezy, Cyklu Krebsa, nukleotydów, monosacharydów, barwników fotosyntetycznych.

Laboratorium nie ogranicza się wyłącznie do standardowych oznaczeń. Jeżeli jakaś analiza została wykonana na podobnym sprzęcie jakim dysponuje laboratorium i jest ona opisana w literaturze, możliwe jest podjęcie próby jej wykonania. Jednostka rozwija także całkiem nowe metody oznaczeń, jeśli istnieją przesłanki, że jest to celowe.

Zakres świadczonych usług

 1. Analizy różnorodnych prób z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z różnymi, podanymi w wykazie detektorami, w tym z użyciem detektora MS/MS
 2. Wdrożenie i weryfikowanie analiz podanych w literaturze jeśli baza sprzętowa wydaje się odpowiednia
 3. Oznaczanie metabolitów glikolizy, cyklu Krebsa w materiale biologicznym
 4. Oznaczanie szeregu anionów nieorganicznych w roztworach wodnych
 5. Oznaczanie barwników fotosyntetycznych
 6. Identyfikacja i ilościowe oznaczenie białek po trawieniu trypsyną
 7. Oznaczanie cukrów przy użyciu chromatografii jonowej z detekcją elektrochemiczną
 8. Oznaczanie mas związków niskocząsteczkowych i wysokocząsteczkowych, ich widm rozbicia – jeśli podlegają metodzie jonizacji – elektrorozpylanie

Baza aparatury

 • Hybrydowy detektor mas Synapt G2 HDMS firmy Waters
 • Kwadrupolowy detektor mas ZQ firmy Waters
 • UPLC Acquity firmy Wates
 • Nano – UPLC Acquity firmy Waters
 • Chromatograf jonowy Dionex 3000 z detektorami konduktometrycznym,      elektrochemicznym, UV-Vis, PDA
 • Starszy sprzęt HPLC