Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Kolekcja Kultur Mikroorganizmów

Celem Kolekcji Kultur Mikroorganizmów jest deponowanie szczepów mikroorganizmów – zarówno tych, które stanowią materiał źródłowy prac naukowych, jak również np. tych o znaczeniu biotechnologicznym, czy też na potrzeby szeroko pojętej edukacji i popularyzacji wiedzy. Zgromadzone szczepy zgodą deponentów są wykorzystywane na wszystkich etapach kształcenia akademickiego (do przygotowania zajęć laboratoryjnych, prac magisterskich i doktoranckich).

Celem tworzonej kolekcji jest również zbieranie informacji na temat genomów i właściwości metabolicznych deponowanych szczepów, a także informacji o ich rozmieszczeniu geograficznym, co jest niezbędne do zaplanowania i prowadzenia innowacyjnych badań naukowych i aplikacyjnych.

Poprzez zabezpieczenie cennych próbek i umożliwienie do nich dostępu, kolekcja służy całej społeczności naukowej.

Zakres świadczonych usług

  • długoterminowe przechowywanie szczepów bakterii, grzybów oraz plazmidów do celów naukowo-badawczych i edukacyjnych;
  • długoterminowe przechowywanie szczepów o potencjalnym znaczeniu biotechnologicznym;
  • upowszechnianie dostępu do zasobów genetycznych o znanym pochodzeniu;
  • pozyskiwanie wybranych szczepów mikroorganizmów (np. izolacje na zlecenie);

Baza aparatury

  • komora laminarna II klasy bezpieczeństwa biologicznego (ISO3), umożliwiającą pracę z organizmami chorobotwórczymi;
  • zamrażarki niskotemperaturowe służące do przechowywania szczepów bakterii i grzybów oraz preparatów DNA w temperaturze -80°C. Próby i ich duplikaty przechowywane będą w oddzielnych zamrażarkach, które wyposażone są w system zabezpieczający umożliwiający podtrzymanie niskiej temperatury przez 48h. Temperatura wewnątrz zamrażarek monitorowana jest całodobowo w czasie rzeczywistym przez niezależny system alarmowy.
  • oprogramowanie do zarządzania kolekcją biorepozytorium.