Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Laboratorium Aparaturowe Mikroskopii Konfokalnej

Laboratorium Aparaturowe Mikroskopii Konfokalnej w Pracowni Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej Wydziału Biologii UW oferuje usługi badawczo naukowe obejmujące: (i) czterokanałowe obrazowanie (DU4) z pełną separacją kanałów fluorescencyjnych + światło przechodzące; (ii) obrazowanie trójwymiarowe (3D) z wysoką rozdzielczością; (iii) dwufotonowe (2P) wzbudzanie kropek kwantowych i innych nanokryształów; (iv) dwufotonowe (2P) wzbudzanie barwników wymagających lasera oraz większości klasycznych barwników organicznych; (v) przyżyciowe obserwacje w zakresie podczerwieni obiektów wrażliwych na efekt fototoksyczny; (vi) wykorzystanie podczerwieni w zwiększeniu głębokości obrazowania preparatów biologicznych; (vii) analizę i obróbkę zdjęć w programie NIS-Elements 4.10 AR; (viii) dekonwolucję zdjęć w programie AutoQuant X3