Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Seminarium biologiczne dla Ukraińców / Біологічні семінари для Українців

Wydział Biologii UW zaprasza na seminarium biologiczne skierowane do młodych Ukraińców, którzy planują zdawać maturę polską lub ukraińską, mają zamiar rozpocząć naukę w polskim liceum lub studia w Polsce. Cykliczne odbywające się spotkania będą tłumaczone na język ukraiński. Pierwszy wykład już 31 marca.

Podczas seminarium zostaną poruszone zagadnienia obowiązujące na polskiej i ukraińskiej maturze z biologii w celu przygotowania do tychże egzaminów. Z prezentowanej wiedzy akademickiej skorzystać także mogą młodsi uczniowie klas licealnych, którzy zamierzają rozpocząć naukę w Polsce, a także wszyscy miłośnicy nauki i biologii bez względu na wiek.

Wykłady odbywać się będą w auli 9B Wydziału Biologii UW przy ulicy Miecznikowa 1, w czwartki od godziny 17:00 do 19:00.

Zajęcia będą prowadzić:

Mikołaj Cup – magister biologii, absolwent Wydziału Biologii UW. Aktualnie student Wydziału Lekarskiego WUM. Od początku studiów zaangażowany w prace naukowe, które realizował między innymi w takich ośrodkach jak Uniwersytet w Rennes, Kataloński Instytut Onkologii czy Dana-Farber Cancer Institute. Oprócz działalności naukowej od wielu lat zajmuje się popularyzacją nauki. W ramach Biocentrum Edukacji Naukowej prowadzi zajęcia laboratoryjne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz jest prowadzącym podcast popularnonaukowy BioCAST.

Stanisław Szleszkowski – student biotechnologii i chemii w ramach Kolegium MISMaP UW oraz student Wydziału Lekarskiego WUM. Finalista olimpiady biologicznej i olimpiady wiedzy ekologicznej oraz konkursów prac naukowych E(x)plory i EUCYS. Od dawna związany z działalnością dydaktyczną. Prowadzący warsztaty laboratoryjne dla uczniów szkół w ramach BioCentrum Edukacji Naukowej. Nauczyciel biologii w Akademeia Middle School oraz korepetytor przygotowujący do matury z biologii i chemii.

Wykłady będą tłumaczone na język ukraiński przez Antoninę Ignatenko, absolwentkę Wydziału Biologii UW.

Kalendarium:
31.03 – Inauguracja zajęć. Wprowadzenie do teorii biologii i podstaw systematyki, podstawy biologii komórki
7.04 – Budowa komórki: bakteryjnej, roślinnej, zwierzęcej, grzybowej
14.04 – Teoria endosymbiozy, chemiczne nośniki informacji genetycznej (DNA, RNA)
21.04 – Budowa chromosomów, molekularne podstawy replikacji
28.04 – Transkrypcja, translacja, obróbka posttranskrypcyjna i posttranslacyjna

Zapisy na seminarium odbywają się przez formularz rejestracyjny: https://forms.gle/PaspYyP2EMSL4bex6
Organizatorem seminarium jest Wydział Biologii UW


Біологічний факультет Варшавського університету запрошує на біогічні семінари, адресовані молодим Українцям, які планують здавати польські або українські іспити незалежного тестування, а також мають намір почати навчання в польських ліцеях або університетах. Регулярні зустрічі відбуватимуться українською мовою. Перший семінар відбудеться 31 березня.

Під час семінару обговорюватимуться теми котрі є обов’язкові для здачі іспиту по польській та українській навчальній програмі. Представлені академічні знання також знадобляться учням молодших класів, які мають намір почати навчання в Польщі, крім того, ми запрошуємо всіх любителів науки і біології незалежно від віку.

Лекції відбуватимуться щочетверга з 17:00 до 19:00 у залі 9В біологічного факультету Варшавського Університету за адресою вулиця Miecznikowa 1.

Заняття проводитимуть:

Mikołaj Cup – Mагістр біології, випускник біологічного факультету Варшавського університету. В даний час студент медичного факультету Варшавського Mедичного Університету. З самого початку навчання займається науковою діяльністью, в тому числі, в таких центрах, як Університет Ренн, Каталонський Iнститут Oнкології або Інститут Oнкології Дана-Фарбера. Крім наукової діяльності, він багато років займається популяризацією науки. Під керівництвом Біоцентру Науковoї Oсвіти проводить лабораторні заняття для початкових і середніх шкіл і є ведучим науково-популярного подкасту BioCAST.

Stanisław Szleszkowski – студент біотехнології та хімії в комітетi MISMaP UW та студент медичного факультету Варшавського Mедичного Університету. Фіналіст Біологічної олімпіади та Олімпіади з екологічних знань, а також переможець конкурсів наукових робіт E(x)plory та EUCYS. Тривалий час займається дидактичною діяльністю, проводячи лабораторні семінари для школярів у складі Біоцентру Науковoї Oсвіти. Викладач біології в Akademeia Middle School та репетитор який готує учнів до iспитів з біології та хімії.

Лекції перекладатиме на українську мову Антоніна Ігнатенко, випускниця біологічного факультету Варшавського університету.

Дати занять:

31.03 – Інавгурація занять. Вступ до теорії біології та основ систематики, основи клітинної біології.
7.04 – Будова клітин: бактеріальна, рослинна, тваринна, грибкова
14.04 – Теорія ендосимбіозу, хімічнi носії генетичної інформації (ДНК, РНК)
21.04 – Cтруктура хромосомiв, молекулярнi основи реплікації
28.04 – Транскрипція, трансляція та постранскрипційна i посттрансляційна модифікація

Реєстрація на семінари відбувається через реєстраційну платформу: https://forms.gle/PaspYyP2EMSL4bex6