Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Publikacja w „Science” autorstwa naukowców z Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW

W czasopiśmie „Science” ukazała się notatka autorstwa prof. Bogdana Jaroszewicza i dr Katarzyny Nowak z Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW oraz dr hab. Michała Żmihorskiego, prof. Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

Autorzy w liście pod tytułem „Poland’s border wall threatens ancient forest” apelują o wypracowanie takiego sposobu zabezpieczenia granicy państwa, który zminimalizuje negatywne oddziaływania na różnorodność biologiczną i zapewni zachowanie integralności tego wyjątkowego ekosystemu.

W skali globalnej, ponad 32 000 kilometrów barier zostało zbudowanych na granicach ponad 70 krajów, w celu powstrzymania migracji ludzi. Rządy koncentrują się na zabezpieczeniu swoich granic, często zapominając o wpływie takich instalacji na przyrodę i bioróżnorodność. Badania nad skutkami polityki odgradzania się od problemów są nieliczne, ale dowodzą bardzo wysokiej skuteczności ogrodzeń granicznych w blokowaniu migracji dzikich zwierząt i znacznie niższej skuteczności w zapobieganiu przenikania przez granice ludzi. W wielu miejscach granice państw przebiegają przez obszary o wysokiej wartości przyrodniczej. W odpowiedzi na ostatni kryzys migracyjny rząd polski planuje budowę 5-metrowej nieprzenikalnej bariery na granicy polsko-białoruskiej, która przecina między innymi wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO Puszczę Białowieską.

W liście autorzy wzywają społeczność europejską i międzynarodową do poszanowania integralności i zdrowia ekosystemów przy planowaniu odpowiedzi na kryzysy związane z migracją ludzi oraz apelujemy do władz w Polsce i na Białorusi o wzięcie pod uwagę wspólnego dziedzictwa i wybitnej uniwersalnej wartości Puszczy Białowieskiej. Pilnie potrzebna jest lepsza polityka, która uwzględni wartość przyrody.

Zdjęcie: Marcelina Zimny