Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Pięć nowych grantów w konkursie OPUS i trzy nowe granty – PRELUDIUM

Ośmioro badaczy i badaczek z Wydziału Biologii uzyskało finansowanie grantów w 19 edycji konkursu NCN OPUS i PRELUDIUM. Projekty skierowane do finansowania dotyczą szerokiej gamy tematów – ekologii, immunologii, ewolucji, genetyki, mikrofosyliów, fizjologii komórki czy toksykologii. Gratulujemy!

Konkurs Narodowego Centrum Nauki OPUS skierowany jest do badaczy na wszystkich etapach kariery naukowej a czas jego realizacji może wynosić od 12 do 48 miesięcy. Konkurs NCN PRELUDIUM przeznaczony jest dla badaczy nieposiadających stopnia doktora, czas realizacji projektu to od 12 do 36 miesięcy. W 19. edycji obu konkursów pozytywną decyzję o finansowaniu projektów uzyskali:

Opus

dr hab. Renata Anna Welc-Falęciak
Wpływ mikrobiomu kleszczy i koinfekcji na występowanie Borrelia u kleszczy Ixodes ricinus oraz na sukces transmisji krętków na drodze kleszcz -człowiek

dr Barbara Pietrzak
Epigenetyka superklonów rzuca nowe światło na ewolucję

prof. dr hab. inż. Bogdan Jaroszewicz
Teraźniejszość jest kluczem do przeszłości – mikrofosylia pozapyłkowe jako wskaźniki wpływu zwierząt roślinożernych na roślinność w Puszczy Białowieskiej.

dr Anna Ewa Karnkowska
Zespoły mikroorganizmów słodkowodnych w gradiencie eutrofizacji: różnorodność i interakcje protistów i bakterii (MicroDivEr).

dr hab. Agnieszka Maja Kloch
Wykorzystanie metabarkodingu do oceny zagrożenia zoonotycznego stwarzanego przez małe ssaki (gryzonie i nietoperze)

Preludium

mgr Aleksandra Bilska
Badanie specyficzności substratowej niekanonicznej cytoplazmatycznej polimerazy poli(A) TENT5C w limfocytach B

mgr Monika Fluks
Analiza prędkości ruchu cytoplazmy jako narzędzie do oceny jakości cytoszkieletu aktyno-miozynowego w oocycie ssaka

lic. Wojciech Karol Wilczyński
Wpływ bojowych środków trujących na wybrane parametry historii życia i mikrobiotę w przewodzie pokarmowym ryb