Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE

KOŁO BIOLOGII MIKROORGANIZMÓW

Koło Biologii Mikroorganizmów „KBMikro” zostało założone w 2019 roku. Od tego czasu aktywnie usiłujemy tworzyć środowisko, w którym zainteresowani studenci mogą rozwijać swoją pasję poznawania mikroorganizmów zarówno prokariotycznych jak i eukariotycznych. Naszymi opiekunami są dr hab. Marta Wrzosek prof. ucz. oraz dr Julia Pawłowska. Spotykamy się regularnie na seminaria podczas których dzielimy się wiedzą z zakresu szeroko pojętej mikrobiologii. W ramach działalności Koła organizujemy również warsztaty dla członków z zakresu biotechnologii tradycyjnej, na których uczymy się jak okiełznać mikroorganizmy.

Staramy się także wspierać pomysły i projekty realizowane przez członków i członkinie:

 • realizujemy projekt “Ocena potencjału Entomortierella parvispora w bioremediacji gleby zanieczyszczonej żelazem” finansowany przez MEiN w programie Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje
 • w roku akademickim 2022/23 zorganizowaliśmy Ekspedycję badawczą do Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej w Urwitałcie
 • w roku akademickim 2022/23 osoby członkowskie Naszego Koła brały udział w międzynarodowej konferencji mykologicznej XIX Congress of European Mycologists in Perugia (Italy)

Nasz zarząd:
Przewodniczący – Maksymilian Nowak
Wiceprzewodnicząca – Dorota Wiktorowicz
Skarbnik – Łukasz Słowik
Sekretarz – Beniamin Abramczyk

Nasze publikacje:
Abramczyk, B., Ławicki, S., Pyter, W., Bluszcz, A., Piszczek, I., Audycki, J., & Pawłowska, J. (2023). MICROBIOLOGICAL AWARENESS AMONG UPPER-SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN THE CONTEXT OF COVID-19 VACCINATION. Journal of Baltic Science Education, 22(5), 749–766. https://doi.org/10.33225/jbse/23.22.749

Odwiedź nasze media społecznościowe:
Facebook – facebook.com/KoloBiologiiMikroorganizmow/
Instagram – @kolobiologiimikro
lub skontaktuj się z nami drogą mailową: kolobiologiimikro@gmail.com

STUDENCKIE KOŁO OCHRONY ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2011/2012 na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zainaugurowało działalność Studenckie Koło Ochrony Środowiska. Zostało ono stworzone po to, aby zrzeszać studentów nie tylko ochrony środowiska, ale wszystkich, którym bliskie są szeroko pojęte idee ekologiczne i przyroda.

Spotkania Koła traktujemy jako forum do zdobywania nowej wiedzy bądź poszerzania już posiadanej; wymiany wiadomości i poglądów oraz prezentacji swoich pasji. Jak większość Kół na Wydziale Biologii, opieramy je obecnie na prelekcjach własnych członków oraz zaproszonych gości, mamy jednak nadzieję wyjść poza ten schemat i rozszerzyć ofertę o panele dyskusyjne.

Drugim, równie ważnym, aspektem działalności naszego Koła są „aktywności terenowe”. Pragniemy zaangażować nasze siły przede wszystkim w badania naukowe. Zakładamy nawiązanie współpracy naukowej z jednostkami prowadzącymi projekty ochrony określonych terenów, takich jak Parki Narodowe czy wybrane rezerwaty przyrody. Jako, że ochrony środowiska ciężko doświadczać w sali, planujemy także spotkania w terenie, organizowane w weekendy, obejmujące tak zróżnicowane zagadnienia, jak ochrona wód pitnych (wyjście do Filtrów), naukę rozpoznawania ptaków wodno-błotnych czy rozpoznawanie podstawowych gatunków roślin torfowiskowych. Połącznie uroków życia studenckiego z nabywaniem umiejętności praktycznych i rozwojem naukowym może stać się niezapomnianym doświadczeniem, czego przykładem może być zorganizowany już wyjazd terenowy w okolice Puszczy Rominckiej, zimowe wyjście ornitologiczne nad kolektor Młociński czy pomoc w akcji wykaszania torfów Orońskich.

Opiekun:
dr Paweł Pawlikowski
Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
http://www.zerios.uw.edu.pl/

Zarząd (kadencja na rok akademicki 2013/2014):

 • Katarzyna Głowacka – prezes
 • Paweł Mazurkiewicz – wiceprezes
 • Marek Strojnowski – sekretarz
 • Katarzyna Topolska – skarbnik

Mail:
skos.uw@gmail.com
fan page na facebooku:
https://www.facebook.com/skos.uw
strona www:
http://skos.biol.uw.edu.pl/

KOŁO NAUKOWE BIOLOGII MEDYCZNEJ “ANTIDOTUM”

Biologia medyczna to nauka z pogranicza biologii i medycyny, która łączy w sobie między innymi biologię molekularną, nanobiotechnologię, mikrobiologię, farmakologię, embriologię i bioinformatykę.

Koło Biologii Medycznej Antidotum powstało w 2012r. i jest najmłodszym kołem Wydziału Biologii.

Nasze cele to:

 • poszerzanie wiedzy z pogranicza biologii i medycyny
 • popularyzacja nauki
 • prezentacja najnowszych badań i metod i dyskusja o nich
 • współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami związanymi z biologią, biotechnologią i medycyną
 • uczestnictwo w projektach naukowych

Seminaria dotyczą: chorób genetycznych, nowotworów, zaburzeń metabolizmu, chorób pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych, komórek macierzystych i inżynierii tkankowej, chorób neurodegeneracyjnych, zaburzeń układu immunologicznego

Co roku uczestniczymy także w Festiwalu Nauki, Pikniku Naukowym Polskiego Radia, Nocy Biologów oraz studenckich konferencjach naukowych takich jak Symbioza czy Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Biotechnologii.

Opiekunami naukowymi Koła są: dr Karolina Archacka z Zakładu Cytologii UW kczaja@biol.uw.edu.pl i dr hab. Katarzyna Tońska kaska@ibb.waw.pl z Instytutu Genetyki i Biotechnologii.

Zarząd Koła:

 1. Dorota Zawada (prezes)
 2. Kinga Jastrzębska
 3. Barbara Kurkierewicz

Zapraszamy na naszą stronę internetową i profil na Facebooku, gdzie znajduje się więcej informacji, w tym terminy nadchodzących seminariów.

Kontakt możliwy pod adresem: biolmed.uw@gmail.com

KOŁO NAUKOWE PARAZYTOLOGII

http://www.biol.uw.edu.pl/parazytologia/kolo-naukowe

Koło powstało w styczniu 2013 roku z inicjatywy studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego szczególnie zainteresowanych zagadnieniami związanymi z parazytologią. Chcemy poszerzać i popularyzować wiedzę związaną z takimi gałęziami parazytologii jak parazytologia środowiskowa, immunoparazytologia czy parazytologia lekarska, zarówno wśród studentów naszego wydziału, jak i osób, które na co dzień nie mają styczności z nauką.

Nasze cele będziemy realizować poprzez:

 • organizację seminariów, spotkań naukowych, wyjazdów terenowych
 • udział w konferencjach parazytologicznych
 • branie udziału w pracach naukowych i badawczych
 • popularyzowanie nauk parazytologicznych wśród osób niezwiązanych z nauką.

Wszystkie osoby zainteresowane parazytologią zachęcamy do współpracy. Szczególnie zapraszamy młodszych studentów, którzy swoją przygodę z pasożytnictwem dopiero rozpoczynają.

e-mail – knparaz@gmail.com

Opiekunowie Koła:
Dr Katarzyna Donskow – Łysoniewska
Dr Renata Welc – Falęciak

KOŁO NAUKOWE EPIGENETYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Jeśli rozbijemy garść komórek odpowiednim rodzajem rozpuszczającego detergentu, uwolnimy kleistą substancję, która da się owinąć wokół szklanej pipety. Trudny do opisana wygląd owego ekstraktu pozostaje w sprzeczności z jego potęgą, bowiem kieruje historią życia na Ziemi już od trzech i pół miliarda lat. Jest to dobrze poznane DNA.

Co jednak sprawia, że komórki złożonego organizmu – genetycznie takie same – są strukturalnie i funkcjonalnie różne? Zapewnia to mechanizm epigenetyczny regulujący ekspresję genów zarówno w czasie jak i w przestrzeni zapewniając stabilny i dziedziczny profil genowy komórki. Epigenom jest więc rodzajem molekularnej pamięci komórkowej.

Biologia molekularna umożliwiła biologom oglądanie biosfery od wewnątrz, z perspektywy mikroświata molekuł kontrolujących procesy życiowe. Pasja poznania tego świata jest motywem powstania Koła Naukowego Epigenetyki. Koło stawia sobie za cel rozwijanie studenckiego życia naukowego. Realizacja tego celu będzie osiągana poprzez organizację cyklicznych seminariów, wykładów oraz sesji wyjazdowych, uczestnictwo w konferencjach, współpracę z ośrodkami i towarzystwami naukowymi, prowadzenie własnych badań naukowych.

Opiekun naukowy: Prof. dr. hab. Andrzej Jerzmanowski, dr Andrzej Wierzbicki
Zarząd koła: Paweł Mazur, Aleksandra Kwiatkowska, Maciej Kotliński

Adres:
Zakład Biologii Molekularnej Roślin, UW
Pawińskiego 5a (blok F),
02-106 Warszawa
tel. 592 5707, 592 5708 lub 592 5706
E-mail: epigen@ibb.waw.pl
http://arete.ibb.waw.pl/epigen/

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE NEUROBIOLOGII UW

www.biol.uw.edu.pl/sknn Podstawą naszej działalności są cotygodniowe seminaria prowadzone przez członków Koła. Na spotkaniach zajmujemy się szeroko pojętą tematyką neuroscience: od neurobiologii molekularnej po psychologię. Dlatego też wśród członków są studenci: biologii, psychologii, kierunków medycznych ostatnio także fizyki i informatyki. Nasza działalność to również udział w konferencjach i innych imprezach naukowych, w miarę możliwości również zajęcia praktyczne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich neurofascynatów! 🙂

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE BIOLOGÓW TERENOWYCH UW

www.biol.uw.edu.pl/knbt

KOŁO NAUKOWE BIOLOGII MOLEKULARNEJ

http://www.facebook.com/knbmuw/

Koło skupia ludzi zainteresowanych biologią molekularną, którzy chętnie dzielą się swoją pasją. Spotykamy się na cotygodniowych seminariach, na których wybrany prelegent (członek Koła lub zaproszony Gość) prezentuje osiągnięcia genetyki, medycyny molekularnej, biotechnologii lub innych dziedzin związanych z biologią molekularną.

Organizujemy też coroczne sesje naukowe: wyjeżdżamy gdzieś, gdzie możemy poświęcić się dyskusji i pogłębianiu naszej wiedzy. Ostatnia konferencja, zatytułowana „RNA – cząsteczka o stu twarzach”, odbyła się w Stacji Terenowej Wydziału Biologii UW w Pilchach w pierwszych dniach maja 2003 roku.

Ponadto bierzemy udział w otwartych imprezach popularyzujących naukę, np. w Pikniku Naukowym Radia BIS i Festiwalu Nauki.

W naszej działalności wspiera nas Zakład Genetyki Wydziału Biologii UW, szczególnie Pani profesor Ewa Bartnik i Pan doktor Paweł Golik.

Z otwartymi ramionami przyjmiemy wszystkich chętnych do słuchania, mówienia i działania.

Kontakt możliwy pod adresem:  knbm.uw@gmail.com

KOŁO NAUKOWE RADIOBIOLOGII

Nasza organizacja zajmuje się problematyką szeroko pojętej radiobiologii i radioekologii; zastosowaniem izotopów w różnych dziedzinach, np. medycynie i biotechnologii, a także skupia się na technologicznych i prawnych problemach związanych z utylizacją odpadów radioaktywnych. Jednym z głównych problemów podnoszonych przez nas jest skażenie środowiska przyrodniczego radioizotopami pochodzenia sztucznego. Nasi członkowie popularyzują wiedzę w tych dziedzinach publikując artykuły w czasopismach popularnonaukowych (np. EkoŚwiat).

Zapraszamy na nasze spotkania oraz do udziału w projektach, prowadzonych przy wsparciu Pracowni Izotopowej Wydziału Biologii UW. Szczególnie mile widziani są Koledzy i Koleżanki z początkowych lat studiów MISMaP, biologii, MSOŚ, chemii i in.

Opiekun Koła: Dr Grażyna Bystrzejewska-Piotrowska
Zarząd:
mgr Paweł Ł. Urban
Marcin Kierczak
Paweł K. Mazur
Ewelina Woźniak
Michał Fiedorowicz

Zapraszamy na stronę KNR: www.biol.uw.edu.pl/knr

KOŁO NAUKOWE MIKROBIOLOGII UW

http://www.biol.uw.edu.pl/knm

Koło zostało utworzone we wrześniu 2002 roku w odpowiedzi na potrzebę zorganizowania się grupy studentów połączonych pasją zgłębiania wiedzy z dziedziny mikrobiologii. Głównym celem działalności Koła jest propagowanie wiedzy z zakresu mikrobiologii i nauk w różnym stopniu z nią związanych. Cel ten Koło realizuje poprzez organizowanie cotygodniowych seminariów, paneli dyskusyjnych i sesji naukowych. Spotkania prowadzone są przez jego członków lub zaproszonych gości – specjalistów, badaczy, praktyków. Ponadto członkowie Koła uczestniczą w samodzielnych projektach eksperymentalnych, organizują warsztaty naukowe i wizytacje placówek badawczych, dydaktycznych i innych jednostek.

Cotygodniowe spotkania Koła odbywają się w gmachu Wydziału Biologii UW, ul. Miecznikowa 1. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej.

Opiekun naukowy Koła: dr hab. Tomasz Jagielski – t.jagielski@biol.uw.edu.pl
Prezes – Agata Bluszcz, a.bluszcz2@student.uw.edu.pl
Wiceprezes – Filip Romaniuk, f.romaniuk@student.uw.edu.pl
Skarbnik – Natalia Kuźmierkiewicz, n.kuzmierkie@student.uw.edu.pl
Sekretarz – Karol Piekarski, k.piekarski2@student.uw.edu.pl

Link do fanpage’a na Facebooku: https://www.facebook.com/knmuw
e-mail: knmikro@gmail.com

Adres kontaktowy:
Zakład Mikrobiologii Stosowanej, Wydział Biologii UW,
ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa,
tel. ( 22) 554 13 11.

KOŁO  FOTOGRAFII  PRZYRODNICZEJ

www.biol.uw.edu.pl/kfp

Koło skupia osoby,  których pasją jest szeroko pojęta fotografia. Na wykładach i spotkaniach będziemy poruszać kwestie związane z technikami tradycyjnymi i nie tylko,  fotografią czarno-białą i cyfrową. Organizowane będą m.in. wyjścia z aparatami “na łowy” fotograficzne, prezentacje zdjęć, konkursy.

e-mail:   kfp@biol.uw.edu.pl

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE EKOTOKSYKOLOGII UW

http://ekotox.prv.pl/

EKOTOKSYKOLOGIA to nowa, interdyscyplinarna dziedzina nauki. Powstała z połączenia takich nauk jak Biologia molekularna, Cytologia, Fizjologia, Ekologia i Toksykologia. Ekotoksykologia zajmuje się badaniem wpływu różnych substancji toksycznych na organizmy żywe, zarówno na poziomie molekularnym jak i na poziomie populacji.

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE EKOTOKSYKOLOGII UW jest najmłodszym kołem naukowym w rodzinie kół naukowych Wydziału Biologii. Zrzesza studentów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania z zakresu ochrony środowiska, dzielić się swoimi pomysłami i wiedzą z tej dziedziny z innymi.

Więcej informacji o naszych planach, pomysłach, osiągnięciach i bieżących wydarzeniach można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz zgłaszając się bezpośrednio do nas. Spotykamy się co dwa tygodnie (w razie potrzeby częściej), w poniedziałki o godzinie 14:15 w Sali 13D. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

kontakt:  ekotox@biol.uw.edu.pl
Prezes koła: Natalia Wolska e-mail: neassa6@wp.pl
Sekretarz koła: Małgorzata Ciok e-mail: sium25@op.pl

Opiekun koła: Prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka (Zakład Ekotoksykologii IBER) e-mail: wierzbicka@biol.uw.edu.pl

KOŁO NAUKOWE GEOBOTANIKI

Koło zajmuje się botaniką na poziomiach od molekularnego do biocenotycznego. Zapraszamy szczególnie do współpracy studentów najmłodszych lat studiów, którym chętnie pokażemy jak jest zorganizowane życie naukowe na Wydziale.

Więcej informacji na: www.biol.uw.edu.pl/kngb
Kontakt: lukaszbanasiak@student.uw.edu.pl

KOŁO NAUKOWE BIOLOGII EWOLUCYJNEJ

Ewolucjonizm jest podstawą nowoczesnej biologii. Tłumaczy przyczyny i sens zjawisk zachodzących w świecie przyrody ożywionej, spajając tym samym wszystkie dziedziny biologii.

Członkowie naszego koła zajmują się różnymi zagadnieniami z zakresu wiedzy biologicznej a to, co ich łączy, to uczestniczenie w ciekawych spotkaniach w przyjaznej atmosferze. Główną tematyką koła jest odkrywanie śladów istnienia wymarłych gatunków (paleobiologia), poznawanie bogactwa ścieżek ewolucyjnych (zoologia) i ich niezwykłego charakteru (fizjologia), choć nie są to jedyne poruszane przez nas aspekty nauki.

Koło ma swoją siedzibę w Instytucie Zoologii Wydziału Biologii a opiekunami koła są prof. dr hab. Jerzy Dzik oraz dr Magdalena Markowska.

Działalność koła wyraża się poprzez cotygodniowe seminaria i towarzyszące im dyskusje. Organizujemy również wyjazdy terenowe a także bierzemy udział w konferencjach oraz wykopaliskach paleontologicznych w kraju i zagranicą.

Kontakt: kn.biologii.ewolucyjnej@gmail.com