Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Ogłoszenie konkursów na liderów zespołów naukowych w ramach Działania I.3.4. Programu IDUB

Dziekan Wydziału Biologii UW ogłasza dwa konkursy na stanowiska adiunktów w ramach Programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Zadaniem nowych pracowników będzie stworzenie nowych, interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

“Naszym celem jest przyciągnięcie zdolnych naukowców z doświadczeniem naukowym zdobytym poza naszą uczelnią, którzy przyczynią się do rozwoju nowych kierunków badawczych i rozwiną sieć współpracy zarówno z innymi grupami pracującymi już na Uniwersytecie Warszawskim, jak i z najlepszymi ośrodkami badawczymi na świecie” – mówi dr hab. Anna Ajduk, kierownik Działania I.3.4. Jak podkreśla, tematyka badawcza określona w konkursach ma charakter interdyscyplinarny i dotyka istotnych zagadnień współczesnego świata: chorób cywilizacyjnych oraz nowych zagrożeń biologicznych, związanych np. ze zmianami klimatu, zanieczyszczeniem środowiska, lekoopornością patogenów czy nasilającą się antropopresją.

“Zwycięskim kandydatom oferujemy startowy pakiet finansowy na pokrycie kosztów zatrudnienia członków nowego zespołu badawczego, wyposażenie laboratorium itp. w wysokości do 3 180 000 zł na okres 3 lat. To atrakcyjna oferta, liczy więc na silny odzew i wielu mocnych kandydatów” – zaznacza dr hab. Ajduk.

W pierwszym z konkursów poszukiwany jest lider nowego zespołu prowadzącego badania z zakresu podłoża, epidemiologii, diagnostyki oraz nowych metod leczenia chorób cywilizacyjnych. Do celów szczegółowych badań należy:

  • opracowanie nowych metod diagnostycznych chorób cywilizacyjnych;
  • identyfikacja uwarunkowań środowiskowych i genetycznych chorób cywilizacyjnych;
  • integracja danych socjoekonomicznych i epidemiologicznych.

Zwycięzca konkursu będzie mógł zostać zatrudniony na Wydziale Biologii UW lub w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

Informacje dotyczące zakresu obowiązków oraz profilu kandydata znajdują się na stronie internetowej Programu IDUB. Ponadto zostały opublikowane ogłoszenia o konkursie w języku polskim oraz angielskim.

W drugim konkursie poszukiwany jest kandydat zainteresowany tematyką nowych typów zagrożeń biologicznych w świetle globalizacji i zmiennych czynników socjoekonomicznych oraz opracowaniem technik bioremediacji środowisk zanieczyszczonych. Do celów szczegółowych badań należą:

  • identyfikacja czynników wpływających na profil zagrożeń biologicznych (np. zanieczyszczenie środowiska, zmniejszenie bioróżnorodności, zmiany klimatu, kryzys żywnościowy, wielolekooporność patogenów) w różnych strefach klimatycznych i w regionach z różną antropopresją;
  • określenie roli globalnej mobilności ludzi w transferze zanieczyszczeń i rozprzestrzenianiu się innych zagrożeń biologicznych;
  • opracowanie systemów monitoringu i usuwania się zanieczyszczeń oraz przeciwdziałania innym zagrożeniom biologicznym.

Zwycięzca konkursu znajdzie zatrudnienie na Wydziale Biologii UW.

Informacje dotyczące zakresu obowiązków oraz profilu kandydata znajdują się na stronie internetowej Programu IDUB. Opublikowano także ogłoszenia o konkursie w języku polski oraz angielski.

Oba konkursy odbywają się w ramach realizacji Programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, Działanie I.3.4. “Stworzenie trzech zespołów naukowych inicjujących powstanie sieci prowadzących badania z zakresu chorób cywilizacyjnych, nowych typów zanieczyszczeń środowiska oraz gospodarki o obiegu zamkniętym”.