Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

„Ewolucja. Twórcza moc selekcji” – nowa książka prof. Jerzego Dzika

„Ewolucja. Twórcza moc selekcji” to tytuł najnowszej książki autorstwa prof. dr hab. Jerzego Dzika, paleontologa, członka rzeczywistego PAN, pracującego na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i w Instytucie Paleobiologii PAN w Warszawie. Tytuł został wydany nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, z dofinansowaniem ze strony Wydziału Biologii UW.

To znakomite wprowadzenie do nauki o ewolucji, ukazujące powiązania między biologią, fizyką, chemią i geologią a humanistyką. Autor przedstawia ewolucję jako proces fizyczny zachodzący w geologicznym wymiarze czasu, omawia działanie darwinowskiego mechanizmu doboru naturalnego m.in. w immunologii, neurobiologii, socjologii, a także w historii pewnych aspektów kultury i instytucji politycznych. Wskazuje rezultaty, jakie daje proces selekcji najbardziej udanych rozwiązań w najróżniejszych dziedzinach życia biologicznego i społecznego.

Porusza m.in. takie zagadnienia, jak:

  • dwuznaczność terminu „teoria ewolucji” i falsyfikowalność hipotez ewolucyjnych,
  • ewolucja a termodynamika i złudzenie redukcjonizmu,
  • filogenetyka a kladystyka i drzewo rodowe organizmów,
  • ewolucyjna biologia rozwoju i geny homeotyczne,
  • kumulatywność ewolucji społecznej i ewolucji kulturowej.

Jak pisze prof. Jerzy Dzik we wprowadzeniu do swojej książki: „Wierzę, że nie jestem osamotniony w odczuwaniu potrzeby odnalezienia spójności i porządku w otaczającym świecie. Ujęcie ewolucyjne daje na to szansę. Wyjaśnia związki między zjawiskami przez ukazanie ciągłości zachodzących między nimi procesów w czasie, a nie tylko ich klasyfikowanie i opisywanie ich statystycznego obrazu. Paradoksalnie, wbrew półtorawiekowej historii rozwoju teorii ewolucji, ten sposób myślenia jest dzisiaj w odwrocie. Nie miał szans, by przekonać do siebie szerokie masy, bo jest sprzeczny z kategoryzacyjną naturą ludzkiego umysłu. Mam jednak nadzieję, że nie zostanie całkiem zmarginalizowany, i to motywuje mnie do pisania”.

„Ewolucja. Twórcza moc selekcji” to doskonały podręcznik dla studentów, uczniów i nauczycieli, a zarazem porywająca lektura dla miłośników literatury popularnonaukowej.