Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Dr Julia Pawłowska i mgr Alicja Okrasińska współautorkami książki “Grzyby chronione Polski”

Dr Julia Pawłowska i doktorantka mgr Alicja Okrasińska z Instytutu Biologii Ewolucyjnej Wydziału Biologii UW są współautorkami książki “Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne”. Monografia została wydana przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu.

Książka, licząca 512 stron, to pierwsze tak obszerne opracowanie dotyczące chronionych w Polsce gatunków grzybów. Zawiera ona fotografie i opisy owocników wszystkich (117) gatunków chronionych, krytyczną analizę ich rozmieszczenia w Polsce, określenie zagrożeń dotyczących poszczególnych gatunków i rekomendacje działań ochronnych. Publikacja to wynik pracy dwudziestu autorów i autorek z różnych polskich ośrodków akademickich oraz mykologów-amatorów. Jest ona kierowana do szerokiego grona odbiorców, w tym teoretyków i praktyków mających bezpośredni wpływ na ochronę różnorodności przyrodniczej Polski.

Przygotowanie i druk książki zostały dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Doskonała Nauka – dofinansowanie monografii naukowych (umowa nr DNM/SP/468952/2020) a także przez Polskie Towarzystwo Mykologiczne w związku z realizacją jego celów statutowych.

Książkę można bezpłatnie pobrać w formacie pdf na stronie www Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.