Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Dr Anna Łasica współautorką artykułu w czasopiśmie “ACS Sensors”

Dr Anna Łasica z Zakładu Genetyki Bakterii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego jest współautorką artykułu dotyczącego wykorzystania zmodyfikowanej techniki SERS do identyfikacji bakterii – patogenów jamy ustnej. Tekst został opublikowany na łamach czasopisma “ACS Sensors” (IF – 7,33).

Tytuł pracy to “In Search of Spectroscopic Signatures of Periodontitis: A SERS-Based Magnetomicrofluidic Sensor for Detection of Porphyromonas gingivalis and Aggregatibacter actinomycetemcomitans“. Pierwszym autorem tekstu jest dr Evelin Witkowska, a badania były prowadzone pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Kamińskiej z Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

Efekt Ramana to zjawisko polegające na nieelastycznym rozproszeniu fotonów przez cząsteczki badanej substancji chemicznej, a technika wykorzystująca to zjawisko nosi nazwę spektroskopii Ramana. W wyniku zastosowania owej techniki otrzymuje się charakterystyczny dla danego związku układ pasm oscylacyjnych, tzn. widmo, dzięki czemu spektroskopia Ramana sprawdza się w analizie jakościowej różnych substancji, w tym również substancji pochodzenia biologicznego, np. białek, wirusów oraz niektórych mikroorganizmów. Ulepszenie omówionej metody polega na wprowadzeniu do badań nanostruktur, np. nanocząsteczek srebra, dzięki którym następuje wielokrotne wzmocnienie sygnału analitycznego. W wyniku tych modyfikacji do badań zastosowano powierzchniowo wzmocnioną spektroskopię Ramana (ang. SERS, Surface-enhanced Raman spectroscopy).

W opublikowanym artykule autorzy piszą o opracowanej przez nich metodzie wyznakowania bakterii magnetycznymi nanocząsteczkami srebra (Fe2O3@AgNPs), który to proces przebiegał w specjalnie zaprojektowanym układzie mikroprzepływowym. Omówione nanocząsteczki spełniały podwójną rolę: miały umożliwić magnetyczną separację bakterii z badanego roztworu, a także wzmocnić pochodzący od bakterii sygnał Ramana. Dodatkowe wzmocnienie sygnału zostało osiągnięte w wyniku zastosowania modyfikowanych laserowo podłoży SERS zbudowanych z krzemu i srebra. Zastosowana metoda pozwoliła na szybką i specyficzną identyfikację mikroorganizmów patogennych znajdujących się w próbce śliny. Umożliwia ona nie tylko rozpoznanie konkretnego gatunku bakterii, ale także rozróżnienie szczepów w obrębie danego gatunku. Ma to szczególne znaczenie, gdyż szczepy bakterii patogennych często różnią się zjadliwością i w konsekwencji intensywnością przebiegu choroby, jak również opornością na środki lecznicze.

Opisana metoda, po stworzeniu odpowiedniej bazy widm charakterystycznych dla mikroorganizmów patogennych, pozwoli na szybką diagnostykę chorób jamy ustnej oraz określenie najlepszego sposobu leczenia.

Dr Anna Łasica zaangażowana jest w analizę mechanizmów wirulencji patogenów bakteryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem patogenów jamy ustnej (m.in. P. gingivalis, A. actinomycetemcomitans) oraz enteropatogenów (C. jejuni, H. pylori).