Pracownicy

Kierownik:
Prof. dr hab. Grażyna Korczak-Kowalska
tel. (4822) 55 41 125,
e-mail: gkorczak-k@biol.uw.edu.pl

Pracownicy:

Doktoranci: