Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

WSPÓŁPRACA W Ramach WOLONTARIATU Z WYDZIAŁEM BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Na Wydziale Biologii UW osobą odpowiedzialną za koordynację i opiekę nad wolontariuszami odpowiedzialny jest Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. wolontariatu.

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Biologii ds. wolontariatu:
dr hab. Paweł Majewski
Miecznikowa 1, blok A, pok. 34A
tel. 22 55 41 035,
e-mail: pm.majewski@uw.edu.pl

Pełnomocnik upoważniony jest do:

  • podpisywania stosownych dokumentów związanych z organizacją wolontariatu,
  • rejestrowania wolontariuszy,
  • pomocy w uzyskaniu zaświadczenia o odbytym wolontariacie.

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu i zasad korzystania ze wsparcia wolontariuszy przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego – plik pdf.

Wzór porozumienia z wolontariuszami:
POROZUMIENIE OGÓLNE – plik docx

Pozostałe dokumenty tj. wzór zgody rodzica/prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej, wzór wypowiedzenia porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego i wzory dokumentów w języku angielskim znajdują się pod adresem: https://wolontariat.uw.edu.pl/wolontariat-uw/

UWAGA: W przypadku korzystania z pomocy wolontariuszy w różnych projektach (badawczych/grantowych etc.), jednostka powinna przygotować własny wzór porozumienia o współpracę z wolontariuszami (zgodnie z procedurami obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim), dostosowany do specyfiki projektu wraz z odpowiednimi zapisami dotyczącymi przekazania praw autorskich. Tak przygotowany wzór porozumienia powinien uzyskać akceptację Biura Prawnego UW.