Ważna informacje o dostępie do CNBCh od 23 marca br. Drukuj
niedziela, 22 marca 2020 22:40

Szanowni Państwo,

Proszę pilnie zapoznać się z przesłanymi przez Panią prof. E. Bulską, po uzgodnieniu z Rektorem M. Pałysem, informacjami o warunkach korzystania z budynków CNBCh UW oraz Radiochemii Wydziału Chemii UW od dn. 23 marca br.

Od dnia 23 marca br. wejście do tych budynków będzie możliwe tylko dla osób, których obecność jest niezbędna dla zabezpieczenia ciągłości pracy i zabezpieczenia aparatury oraz mienia UW. Osoby te muszą uzyskać zgodę dziekana Wydziału Biologii. Imienną listę upoważnionych przez dziekana osób sporządzi Pani Dyrektor dr Magdalena Sobolewska. Osoby, które nie będą miały upoważnienia, nie będą wpuszczane na teren obu budynków.

Dostęp do budynku przy ul. Miecznikowa 1 odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Licząc na Państwa zrozumienie i współpracę
pozostaję z szacunkiem
Agnieszka Mostowska, dziekan Wydziału Biologii

Zasady wejście do budynków CNBCh UW oraz Radiochemii Wydziału Chemii UW (pdf)