logo Uniwersytet Warszawski

Projekt badawczy z udziałem prof. ucz. dr hab. Magdaleny Popowskiej uzyskał finansowanie w ramach działania BiodivERsA Call 2018 Drukuj
wtorek, 05 listopada 2019 07:40

logo_biodiversa Projekt międzynarodowy z udziałem prof. ucz. dr hab. Magdaleny Popowskiej z Wydziału Biologii UW uzyskał finansowanie w ramach działania BiodivERsA Call 2018.

Projekt „ANTIVERSA – Bioróżnorodność jako ekologiczna bariera dla rozprzestrzeniania się istotnej klinicznie oporności na antybiotyki w środowisku” jest realizowany w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzą naukowcy z Austrii, Francji, Irlandii, Niemiec, Polski, Rumunii oraz Szwajcarii. Koordynatorem projektu jest prof. Thomas Berendonk, z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie.

Międzynarodowy zespół skupi się na badaniu przepływu antybiotykooporności (AMR) pomiędzy sferami życia ludzi i zwierząt oraz to, jak bioróżnorodność ekosystemów glebowych i wodnych wpływa na ograniczanie rozprzestrzeniania się AMR w środowisku. Proponowane badania są zgodne z podejściem „One Health”, które zakłada powiązanie zdrowia człowieka ze zdrowiem zwierząt oraz stanem środowiska. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w kontekście zwiększonej urbanizacji oraz uprzemysłowienia rolnictwa, prowadzącej do zanieczyszczenia i degradacji środowiska.  

Uzyskane wyniki pozwolą dokonać oceny ryzyka rozpowszechniania się AMR w danych środowiskowych, a także przyczynią się do rozwoju środków/działań opartych na dowodach naukowych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i tym samych służących ochronie zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Zakładamy, że zmienimy sposób myślenia, badając zdolność wykorzystania różnorodności biologicznej, jako mechanizmu zwiększania odporności środowiska na zanieczyszczenie ARB. Wartość dodana badania zarówno gleby i wody polegać też będzie na określeniu uniwersalnych poziomów różnorodności biologicznej wymaganych do zminimalizowania wpływu odpadów ludzkich lub zwierzęcych dostających się do tych środowisk.

 


logo HR