logo Uniwersytet Warszawski

PATRYK CZORTEK I BOGDAN JAROSZEWICZ WSPÓŁAUTORAMI PRACY W NATURE Drukuj
czwartek, 05 kwietnia 2018 14:11

Szarotka_fotografia

„Wielkie Przyspieszenie” bogactwa gatunkowego flory górskich szczytów.

Pracownicy Białowieskiej Stacji Geobotanicznej: dr hab. Bogdan Jaroszewicz i mgr Patryk Czortek są współautorami pracy omawiającej zmiany bogactwa gatunkowego górskich szczytów, opublikowanej w NATURE (Steinbauer et al. 2018. Accelerated increase in plant species richness on mountain summits is linked to warming. http://dx.doi.org/10.1038/s41586-018-0005-6).

“Wielkie Przyspieszenie” (the Great Acceleration) jest terminem opisującym trend przyspieszenia rozwoju społecznego, gospodarki oraz tempa przekształcania środowiska przez człowieka. Trend ten jest obserwowany w skali globalnej od połowy XX wieku i jest uważany za jeden z wyznaczników początku Antropocenu. Analizy danych florystycznych z 302 europejskich szczytów górskich z ostatnich 145 lat wykazały, że zmiany bogactwa gatunkowego w najwyższych partiach gór są zbieżne z trajektorią innych zmian typowych dla Wielkiego Przyspieszenia. Współcześnie (dekada 2006-2017) tempo przyrostu bogactwa gatunkowego roślin na wierzchołkach gór jest około pięciokrotnie wyższe niż w dekadzie rozpoczynającej Antropocen (1957-1966). Tempo zmian w bogactwie gatunkowym wysokogórskiej flory jest silnie zsynchronizowane z globalnym ociepleniem, którego skutki sięgnęły już nawet najbardziej niedostępnych miejsc na Ziemi.

 


logo HR