We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Scholarships – since academic year 2018/2019

PhD Students’ Representatives in PhD studies commission
mgr Anna Banaś
mgr Rafał Becker
mgr Aleksandra Błażejewska
mgr inż. Katarzyna Bujak
mgr Maria Dąbrowska

Submitting Application Scheme [pl] (donload pdf)

PhD Scholarship at Facilty of Biology [pl] (download pdf)

Rector’s Scholarship at Faculty of Biology [pl] (download pdf)

PhD Scholarship increase at Faculty of Biology [pl] (download pdf)

Legal [pl]

Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (pobierz pdf)

Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim (pobierz pdf)