Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Dr hab. Marcin Zych prof. UW powołany do zespołu rektorskiego ds. ekologii i kryzysu klimatycznego

Prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, powołał zespół rektorski do spraw ekologii i kryzysu klimatycznego na kadencję 2020-2024. W składzie zespołu znalazł się dr hab. Marcin Zych prof. UW z Wydziału Biologii, dyrektor Ogrodu Botanicznego.

Jak zapowiedziano do zadań zespołu będzie należeć integracja działań proekologicznych prowadzonych na uczelni, diagnoza potrzeb i opracowania dobrych praktyk na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Prace będą koncentrowały się na przygotowywaniu dla jednostek organizacyjnych UW stanowisk i rekomendacji dotyczących działań i rozwiązań proekologicznych. Istotne będzie wypracowanie z przedstawicielami: środowiska naukowego, społeczności akademickiej, biznesu, organizacji pozarządowych oraz władz, wspólnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Dr hab. Marcin Zych prof. UW od początku swojej kariery naukowej jest związany z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, studiował także w School of Biological Science, University of Wales w Wielkiej Brytanii. Jego zainteresowania naukowe dotyczą biologii roślin, ekologii ewolucyjnej, w szczególności zaś ewolucji systemów reprodukcyjnych roślin oraz ekologicznych interakcji roślin i zwierząt. Jest autorem około 50 oryginalnych i przeglądowych artykułów naukowych oraz licznych doniesień konferencyjnych. Jest także popularyzatorem wiedzy przyrodniczej.

Zdaniem dr hab. Marcina Zycha, “utrata różnorodności biologicznej oraz zmiany klimatu to najpoważniejsze problemy, z którymi musi zmierzyć się ludzkość. Od sposobu ich rozwiązania będzie zależeć nasz przyszłość, ale przede wszystkim przyszłość kolejnych pokoleń”. Według niego, konieczna jest fundamentalna zmiana myślenia o świecie i miejsca w nim człowieka. “Na Uniwersytecie istnieje ogromny, w dużej mierze niewykorzystany, potencjał merytoryczny, ale także związany z kapitałem społecznym, który może w tym pomóc. Rolą Zespołu rektorskiego ds. ekologii i kryzysu klimatycznego jest wyzwolenie tego potencjału oraz zmienianie naszego sposobu myślenia o przyrodzie i środowisku w taki sposób, aby każde działanie Uczelni odbywało się w duchu odpowiedzialności klimatycznej i ekologicznej” – podkreśla dr hab. Marcin Zych.

Przewodniczącą zespołu rektorskiego ds. ekologii i kryzysu klimatycznego została prof. dr hab. Ewa Krogulec, prorektor UW do spraw rozwoju. W skład zespołu weszło 29 pracowników z różnych wydziałów uniwersytetu, w tym także przedstawiciele doktorantów i studentów.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.

Fot. Krzysztof Żuczkowski