Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Dr hab. inż. Robert W. Mysłajek współautorem artykułu o środkowoeuropejskiej subpopulacji wilków w “Wildlife Biology”

Dr hab. inż. Robert W. Mysłajek z Zakładu Ekologii, Instytutu Biologii Funkcjonalnej i Ekologii, Wydziału Biologii UW jest współautorem artykułu, w którym przedstawiono argumenty za rozróżnieniem bałtyckiej i środkowoeuropejskiej subpopulacji wilka. Tekst pojawił się na łamach “Wildlife Biology”.

Tytuł artykułu to “Genetic support for the current discrete conservation unit of the Central European wolf population”. Międzynarodowy zespół badaczy (w tym z Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, Danii, Holandii, Litwy, Luksemburga, Niemiec, Słowenii i Polski), pod kierunkiem specjalistów z Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, wskazał na istotne genetyczne różnice pomiędzy oboma subpopulacjami wilków.

Zdaniem naukowców różna frekwencja alleli w subpopulacji bałtyckiej i środkowoeuropejskiej pozwala na bezsporne wyodrębnienie obu grup. Wskazują także na demograficzną niezależność obu subpopulacji, co oznacza stosunkowo niski poziom krzyżowania się osobników pomiędzy nimi.

Środkowoeuropejska populacja wilka rozszerza swój zasięg na zachód kontynentu. Obecnie obejmuje głównie zachodnią Polskę oraz wschodnie i północne Niemcy, jednak grupy rodzinne tych drapieżników rejestrowane są już w nizinnej części Czech, Danii, Holandii i Belgii, a pojedyncze osobniki dotarły także do Luksemburga. Jak wskazują badania, genetyczna odrębność wilków z populacji środkowoeuropejskiej związana jest z silnym działaniem tzw. efektu założyciela. Te wilki, które pierwsze dotarły na rekolonizowane obszary, pozostawiły tu najwięcej swoich potomków, a co za tym idzie – swoich genów.

Jak podkreślają badacze, wydzielanie transgranicznych subpopulacji pomaga dokładniej ocenić zagrożenia i lepiej planować działania na rzecz ochrony gatunków.

Badania współfinansowane były m.in. przez Narodowe Centrum Nauki.

Dr hab. inż. Robert W. Mysłajek od lat prowadzi badania nad czynnikami kształtującymi strukturę genetyczną populacji wilka. Specjalizuje się w biologii konserwatorskiej oraz ekologii i genetyce ssaków. Działa na rzecz ochrony drapieżników, między innymi w Stowarzyszeniu dla Natury “Wilk”.

Zdjęcie: Robert W. Mysłajek