Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Komunikaty w sprawie koronawirusa SARS-COV-2

Jak uczymy?

  • Wszystkie zajęcia prowadzone są stacjonarnie. W uzasadnionych przypadkach prodziekan ds. studenckich może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć on-line.
  • Badania eksperymentalne dyplomantów i doktorantów mogą być prowadzone z zachowaniem wszystkich rygorów, jakie obowiązują pracowników.

Jakie są wytyczne sanitarne?

  • Aktualne wytyczne sanitarne dotyczące pracy w obiektach UW są dostępne na stronie https://www.uw.edu.pl/wytyczne-sanitarne-dotyczace-funkcjonowania-obiektow-uw/
  • Zabrania się przebywania na terenie wydziału osób, u których zaobserwowano choćby jeden z objawów zakażenia – innymi słowy, nie przychodzimy na wydział z podwyższoną temperaturą, kaszlem itd. (choćbyśmy składali to na karb zwykłego przeziębienia). W każdej wątpliwej sytuacji zalecana jest samoizolacja.
  • Nie ma już obowiązku zasłaniania ust i nosa; niemniej, jest to wciąż zalecane, zwłaszcza w pomieszczeniach laboratoryjnych i biurowych, z wyłączeniem pokojów 1-osobowych lub w których stanowiska pracy są rozdzielone przegrodami i włączone są lampy UV.
  • Minimalna odległość między osobami to 2 m przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymogów sanitarno-higienicznych.
  • Należy ograniczyć czas wspólnego przebywania w pomieszczeniach zamkniętych, zwłaszcza trudnych do przewietrzenia albo dezynfekcji.

Z kim się można kontaktować?

  • Pełnomocnikiem dziekana odpowiedzialnym za nadzorowanie, weryfikowanie i egzekwowanie wymogów higieniczno-sanitarnych oraz do kontaktów ze służbami sanitarno-epidemiologicznymi jest pan mgr Romuald Stęborowski. Dokonuje on kontroli przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych na wydziale, w imieniu dziekana może wydawać polecenia osobom znajdującym się na terenie wydziału w celu zapewnienia wymogów higieniczno-sanitarnych oraz współpracuje z dyrektorem administracyjnym wydziału oraz kierownikami wewnętrznych jednostek organizacyjnych, w szczególności niezwłocznie zawiadamia ich o stwierdzonych potrzebach w zakresie realizacji wymogów higieniczno-sanitarnych. Z panem Romualdem Stęborowskim można kontaktować się telefonicznie (22 55 42 318 lub przez portiernię Wydziału Biologii) albo e-mailem: r.steborowski@uw.edu.pl
  • W innych pilnych sprawach organizacyjnych lub dotyczących bezpieczeństwa można kontaktować się z dyrektor administracyjną Wydziału dr Magdaleną Sobolewską-Berezą , tel. 608 401 993, lub dziekanem prof. Krzysztofem Spalikiem, tel. 604 922 750.

Savoir-vivre – jak żyć?

  • W tych trudnych czasach nasze wspólne bezpieczeństwo zależy nie tylko od nakazów i zakazów, ale od naszej dobrej woli i wzajemnej życzliwości. Respektujmy obawy innych, choćby przez zwykłą uprzejmość. Pamiętajmy, że wśród nas są osoby, które z uwagi na stan zdrowia, przebyte choroby lub opiekę nad osobami zagrożonymi lub starszymi, mogą mieć niższy od nas próg wrażliwości za zagrożenie zakażeniem. Dystans, który nam się wydaje bezpieczny, dla nich może być zbyt bliski. Zachowania, które nam się wydają bezpieczne (choć niekoniecznie takimi są), dla nich mogą być nieakceptowalne. Uszanujmy to.

Dziekan Wydziału Biologii: Krzysztof Spalik