Szanowni Państwo! Zakład Regulacji Metabolizmu serdecznie wita na swojej stronie WWW

zapraszamy do poznania:
Składu osobowego ZRM - pracowników, doktorantów i studentów - zakładka Zespół
Naszej, dość zróżnicowanej, tematyki badawczej - poniżej krótka charakterystyka zainteresowań poszczególych pracowników i odnośniki do grup badawczych w których uczestniczą
Wyników naszej pracy - zakładka Granty, Publikacje, Prace Dyplomowe, ikona Statystyka
Wyposażenia naszego laboratorium - galeria Nasze Laboratorium
Codzienności naszego Zakładu - zakładka Przegląd Fotograficzny ZRM - galeria aktualizowana od czasu do czasu

Materiały do prowadzonych przez ZRM zajęć znajdują się w zakładkach Enzymologia I, Enzymologia II, Regulacja Metabolizmu, Inne zajęcia ZRM (materiały do enzymologii w ramach Biochemii D, wykłady z Ekonomi Nowoczesnych Technologi)

Bieżące informacje dotyczące ZRM i zajęć dydaktycznych znajdują się w zakładce AktualnościTematyka badawcza

dr Rafał Derlacz
Poszukiwanie markerów insulinooporności - w kierunku wczesnej diagnostyki cukrzycy


dr hab. Jakub Drożak
Molekularna i biochemiczna charakterystyka tajemniczych enzymów ssaków - N-metylotransferazy karnozynowej i ACSF4

HomingPlus

Strona projektu HomingPlus realizowanego w ZRM we współpracy z de Duve Institute, Universite Catholique de Louvain, Belgia

prof. dr hab. Maciej Garstka, dr Radosław Mazur
oraz spore grono współpracowników spoza ZRM
Samoorganizacja układów biologicznych - znaczenie trzech wymiarów

Badania prowadzone w oparciu o analizę związku między proteomem i lipidomem a przestrzenną strukturą chloroplastów i funkcjonowaniem układów fotosyntetycznych,
w szczególności dotyczą:
- związku budowy kompleksów fotosyntetycznych ze strukturą 3D chloroplastów
- zmian składu błon tylakoidów oraz funkcji i struktury chloroplastów pod wpływem stresu chłodu i natężenia światła
- znaczenia modyfikacji postranslacyjnych w utrzymaniu struktury chloroplastów
- elektrochemi układów fotosyntetycznych
- biogenezy chloroplastów


dr Adam Jagielski
Optymalizacja metod chromatografii cieczowej i spektrometrii mas w analizie metabolomu, proteomu i lipidomu


dr Robert Jarzyna
Ustalenie kluczowej roli kinaza białkowej aktywowanej przez AMP (AMPK) w regulacji metabolizmu komórki zwierzęcej


dr Anna Kiersztan
Znaczenie glikokortykoidów w regulacji metabolizmu glukozy w komórkach zwierzęcych


dr hab. Katarzyna Winiarska
Oksydaza NADPH i jej rola w metabolizmie cukrówTechniki badawcze

metabolomika (HPLC, chromatografia jonowa, metody enzymatyczne), metody spektroskopowe (fluorymetria, FTIR), metody proteomiczne (elektroforeza, immunodetekcja, spektrometria mas białek Q-TOF, MS/MS), lipidomika (TLC, HPLC-ESI/Q-TOF MS/MS), mikroskopia konfokalna (CLSM) i elektronowa (TEM), techniki izotopowe


Materiał badawczy

Izolowane hepatocyty i kanaliki nerkowe i ich kultury pierwotne, mitochondria, chloroplasty, tylakoidy, izolowane kompleksy chlorofilowo-białkowe
Nasze Laboratorium
Ostatnia modyfikacja plików: 12-04-2016

Stroną opiekuje się: Maciej Garstka

statystyka
Aktualności
Zespół
Granty
Publikacje
Prace dyplomowe
Enzymologia I
Enzymologia II
Regulacja Metabolizmu
Inne zajęcia ZRM
Przegląd Fotograficzny ZRM
Strona główna

Napisz do nas!Uniwersytet WarszawskiWydział Biologii UWSteves free web site templates