ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa :: Wydział Biologii UW, Instytut Botaniki

Zespół

Prof. dr hab. Elżbieta Romanowska, Kierownik Zakładu
Elżbieta Romanowska

Stanowisko: Profesor zwyczajny
Pokój: 012D
Tel. +48 22 554 3916
Fax. +48 22 554 3910
E-mail: romanela@biol.uw.edu.pl

Obszary zainteresowań

 • Funkcjonalne i molekularne aspekty regulacji fotosyntezy, oddychania i fotooddychania roślin C3 i C4 w zależności od czynników środowiskowych
 • Struktura i funkcja aparatu fotosyntetycznego w warunkach stresowych (np. natężenie światła, metale ciężkie, zasolenie, stężenie CO2 i O2)
 • Charakterystyka kompleksów tylakoidowych
 • Rola proteaz chloroplastowych w aklimatyzacji roślin
 • Enzymy antyoksydacyjne i antyoksydanty nieenzymatyczne
 • Enzymy metabolizmu węgla, zawartość i dystrybucja metabolitów. Rola mitochondriów w metabolizmie fotosyntetycznym i fotooddechowym
 • Charakterystyka białek mitochondrialnych. Regulacja ekspresji genów w warunkach stresowych
 • Opracowanie systemu stabilnej transformacji ekstremofilnego jednokomórkowego krasnorostu Cyanidioschyzon merolae 10D, umożliwiającego funkcjonalne i strukturalne badania kompleksów fotosyntetycznych z wykorzystaniem stabilnych linii mutantów w obrębie fotoukładów II i I (PSII i PSI) (kierownik tematu M. Zienkiewicz)
Dr hab. Eugeniusz Parys prof. UW
Euganiusz Parys

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Pokój: 014D
Tel. +48 22 554 3914
E-mail: parys@biol.uw.edu.pl

Obszary zainteresowań

 • Fizjologia i biochemia fotosyntezy
 • Fotooddychanie i oddychnie mitochondrialne
 • Mechanizmy fotosyntezy typu C3 i C4
 • Regulacja procesów metabolicznych w komórkach liści
 • Enzymy fotosyntezy, fotooddychania i oddychania
 • Wpływ czynników środowiskowych na metabolizm liścia
 • Opracowanie systemu stabilnej transformacji ekstremofilnego jednokomórkowego krasnorostu Cyanidioschyzon merolae 10D, umożliwiającego funkcjonalne i strukturalne badania kompleksów fotosyntetycznych z wykorzystaniem stabilnych linii mutantów w obrębie fotoukładów II i I (PSII i PSI) (kierownik tematu M. Zienkiewicz)
Dr Anna Drożak
Anna Drożak

Stanowisko: Adiunkt
Pokój: 020D
Tel. +48 22 554 3920
E-mail: adrozak@biol.uw.edu.pl

Obszary zainteresowań

 • Budowa i funkcja kompleksów tylakoidowych chloroplastów roślin C3 i C4
 • Organizacja i rola PSII w chloroplastach bezgranowych
 • Zależna od światła faza fotosyntezy u roślin C4, reprezentujących różne typy metaboliczne w warunkach stresowych oraz mechanizmy ją regulujące
 • Opracowanie systemu stabilnej transformacji ekstremofilnego jednokomórkowego krasnorostu Cyanidioschyzon merolae 10D, umożliwiającego funkcjonalne i strukturalne badania kompleksów fotosyntetycznych z wykorzystaniem stabilnych linii mutantów w obrębie fotoukładów II i I (PSII i PSI) (kierownik tematu M. Zienkiewicz)
Dr Tomasz Krupnik
Tomasz Krupnik

Stanowisko: Adiunkt
Pokój: 012D
Tel. +48 22 554 3912
Fax. +48 22 554 3910
E-mail: t.krupnik@biol.uw.edu.pl

Obszary zainteresowań

 • Struktura i fizjologia białek roślinnych
 • Sztuczna fotosynteza
 • Struktura i funkcja fotosystemów PSI oraz PSII
 • Opracowanie systemu stabilnej transformacji ekstremofilnego jednokomórkowego krasnorostu Cyanidioschyzon merolae 10D, umożliwiającego funkcjonalne i strukturalne badania kompleksów fotosyntetycznych z wykorzystaniem stabilnych linii mutantów w obrębie fotoukładów II i I (PSII i PSI) (kierownik tematu M. Zienkiewicz)
Dr Wioleta Wasilewska
Wioleta Wasilewska

Stanowisko: Specjalista naukowo-techniczny
Pokój: 018D
Tel. +48 22 554 3918
E-mail: wiolaw@biol.uw.edu.pl

Obszary zainteresowań

 • Aktywność fotochemiczna i struktura kompleksów aparatu fotosyntetycznego roślin C3 i C4 w warunkach stresowych (działanie jonów metali ciężkich, natężenie światła)
 • Zależna od światła faza fotosyntezy u roślin C4, reprezentujących różne typy metaboliczne oraz mechanizmy ją regulujące
 • Wpływ stresów środowiskowych na fosforylację białek tylakoidowych
 • Opracowanie systemu stabilnej transformacji ekstremofilnego jednokomórkowego krasnorostu Cyanidioschyzon merolae 10D
Dr Maksymilian Zienkiewicz
Maksymilian Zienkiewicz

Stanowisko: Adiunkt
Pokój: 016D
Tel. +48 22 554 3912
E-mail: maximus@biol.uw.edu.pl

Obszary zainteresowań

 • Ekspresja genów, sekwencjonowanie DNA
 • Analiza bioinformatyczna
 • Mutageneza
 • Tworzenie banków sekwenji DNA w bakteriach
 • Biologia plazmidów bakteryjnych
 • Fotosynteza roślin C3 i C4
 • Proteoliza w chloroplastach
 • Mechanizmy obronne roślin podczas stresu świetlnego
 • Opracowanie systemu stabilnej transformacji ekstremofilnego jednokomórkowego krasnorostu Cyanidioschyzon merolae 10D, umożliwiającego funkcjonalne i strukturalne badania kompleksów fotosyntetycznych z wykorzystaniem stabilnych linii mutantów w obrębie fotoukładów II i I (PSII i PSI) (kierownik tematu)
Mgr Ilona Bacławska
Ilona Bacławska

Stanowisko: Doktorant
opiekun prof. dr hab. E. Romanowska
Pokój: 018D
Tel. +48 22 554 3918
E-mail: ilona.baclawska@biol.uw.edu.pl

Tematyka pracy doktorskiej

,,Funkcjonalna i strukturalna charakterystyka fotoukładu II (PSII) roślin C4 oraz glonu czerwonego Cyanidioschyzon merolae podczas aklimatyzacji do światła”

Celem badań będzie wykazanie, czy w chloroplastach komórek pochew okołowiązkowych roślin C4 o zmiennej zawartości PSII oraz w komórkach glonu czerwonego Cyanidioschyzon merolae występują w warunkach stresowych podobne mechanizmy odpowiedzialne za regulację wielkości i składu systemów antenowych PSII oraz wykazanie jakie czynniki warunkują odporność na stres świetlny i wysoką aktywność fotochemiczną fotoukładów. Uzyskane wyniki stanowią punkt wyjścia do szczegółowych badań dotyczących supramolekularnej organizacji PSII podczas aklimatyzacji aparatu fotosyntetycznego roślin o różnej budowie anten energetycznych PSII

Udział w projekcie: Opracowanie systemu stabilnej transformacji ekstremofilnego jednokomórkowego krasnorostu Cyanidioschyzon merolae 10D

Mgr Alicja Buczyńska
Alicja Buczyńska

Stanowisko: Doktorant
promotor prof. dr hab. E. Romanowska
Pokój: 020D
Tel. +48 22 554 3920
E-mail: alicja.b@biol.uw.edu.pl

Obszary zainteresowań

 • Mechanizmy aklimatyzacji do światła na poziomie szybkich zmian indukowanych w obrębie kompleksów tylakoidowych u gatunków roślin C4 podtypu NADP-ME, charakteryzujących się różną zawartością gran w chloroplastach komórek pochew okołowiązkowych
 • Charakterystyka porównawcza chloroplastów mezofilowych i pochew okołowiązkowych: organizacja systemów antenowych, aktywność fotochemiczna fotoukładów, produkcja energii w chloroplastach, system antyoksydacyjny, fluorescencja chlorofilu a, fosforylacja białek tylakoidowych. Charakterystyka fotochemiczna superkompleksów
Mgr Barbara Michalak
Barbara Michalak

Stanowisko: Doktorant
promotor prof. dr hab. E. Romanowska
Pokój: 012D
Tel. +48 22 554 3912
E-mail: barbara.michalak@biol.uw.edu.pl

Obszary zainteresowań

Rola kompleksu cytochromowego bb6f w regulacji funkcji kompleksów tylakoidowych przez stan redoks i energetyczny chloroplastów. Zmiany w oświetleniu (natężenie i jakość światła), przejście światło-ciemność, inhibitory kompleksów tylakoidowych są wykorzystane w celu indukowania różnych odpowiedzi w organizacji chloroplastów u roślin reprezentujących różne typy metaboliczne. Pragnę wykazać, że zaburzenia równowagi w transporcie elektronów, różnice w budowie kompleksów antenowych pełnią kluczowa rolę w percepcji i transdukcji sygnału redoks z udziałem natężenia i jakości światła

Mgr Julian David Janna Olmos
Julian David Janna Olmos

Stanowisko: Doktorant
promotor dr hab. J. Kargul
Pokój: 020D
Tel. +48 22 554 3920
Fax: +48 22 554 3910
E-mail: jolmos@biol.uw.edu.pl

Obszary zainteresowań

Praca doktorska wykonywana w ramach projektu "Zastosowanie fotosystemu I z ekstremofilnej czerwonej algi C. merolae jako naturalnego katalizatora do produkcji wodoru w ramach tandemowego półprzewodnikowego fotoogniwa paliwowego"

Mgr Ewa Wacławczyk-Lach
Ewa Wacławczyk-Lach

Stanowisko: Specjalista naukowo-techniczny
Pokój: 019D
Tel. +48 22 554 3919

Obszary zainteresowań

 • Hodowla roślin
 • Pomiary wymiany CO2 przy pomocy analizatora w podczerwieni
 • Pomiary fluorescencji chlorofilu a in vivo na fluorymetrach dostępnych w Zakładzie