Pracownicy

prof. Bożena Zakryś - kierownik zakładu (pokój 4.156)
tel. 22 55 266 45   zakrys@biol.uw.edu.pl
problematyka badawcza

dr Anna Karnkowska (pokój 4.146)
tel. 22 55 266 41   ankarn@biol.uw.edu.pl
problematyka badawcza

dr Maja Łukomska-Kowalczyk (pokój 4.144)
tel. 22 55 266 47   majalukomska@biol.uw.edu.pl
problematyka badawcza

dr Magdalena Płecha (pokój 4.146)
tel. 22 55 266 41   m.plecha@biol.uw.edu.pl
problematyka badawcza

dr Mohammed Alsarraf (pokój 4.143)
tel. 22 55 267 04   muha@biol.uw.edu.pl
problematyka badawczaDoktoranci

mgr Jakub Baczyński (pokój 4.143)
tel. 22 55 267 04   jabacz@biol.uw.edu.pl
problematyka badawcza

mgr Katarzyna Chaber (pokój 4.144)
tel. 22 55 266 47   k.chaber2@uw.edu.pl
problematyka badawcza

mgr Alicja Fells (pokój 4.144)
tel. 22 55 266 47   afells@biol.uw.edu.pl
problematyka badawcza

mgr Kamil Frankiewicz (pokój 4.171)
tel. 22 55 267 04   frankiewicz@biol.uw.edu.pl
problematyka badawcza

mgr Michał Gorczak (pokój 4.161)
tel. 22 55 26 727   gorczak@biol.uw.edu.pl
problematyka badawcza

mgr Natalia Gumińska (pokój 4.144)
tel. 22 55 266 47   n.guminska@biol.uw.edu.pl
problematyka badawcza

mgr Paweł Hałakuc (pokój 4.145)
tel. 22 55 266 47   pawelhalakuc@biol.uw.edu.pl
problematyka badawcza

mgr Michał Karlicki (pokój 4.145)
tel. 22 55 266 47   mkarlicki@biol.uw.edu.pl
problematyka badawcza

mgr Kacper Maciszewski (pokój 4.145)
tel. 22 55 266 47   macisz@biol.uw.edu.pl
problematyka badawcza

mgr Alicja Okrasińska (pokój 4.161)
tel. 22 55 26 727   alis.ok@biol.uw.edu.pl
problematyka badawcza

mgr Igor Siedlecki (pokój 4.161)
tel. 22 55 26 727   isiedlecki@biol.uw.edu.pl
problematyka badawcza