Ekologia, systematyka i ewolucja grzybów

Informacje o zespole

Pracownicy i studenci:

 • Łukasz Istel (student II roku studiów uzupełniających)
 • Brunon Malicki (student II roku studiów uzupełniających)
 • Patryk Mierzejewski (student I roku studiów uzupełniających)
 • Grzegorz Ostrowski (student I roku studiów uzupełniających)
 • Justyna Borowiecka (studentka III roku)
 • Klaudia Cieślewicz (studentka III roku)
 • Aleksandra Gęsiorska (studentka III roku)
 • Kamil Kisło (student III roku)
 • Zofia Mencwel (studentka III roku)
 • Blanka Sokołowska (studentka III roku)
 • Michał Kochanowski (student II roku)


Tematyka badań

Przedmiotem zainteresowań naszego zespołu są grzyby i ich szeroko pojęte interakcje z innymi organizmami pro- i eukariotycznymi. Badania prowadzimy z wykorzystaniem nie tylko najnowszych technik molekularnych, ale również klasycznych metod hodowlanych czy eksperymentów olfaktometrycznych.

Obecnie realizujemy dwa projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki i jeden finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Grzyby Mortierellomycotina jako symbiotyczne organizmy z siedlisk oligotroficznych

Mortierellomycotina

Celem tego projektu jest opracowanie wzorca dystrybucji przedstawicieli Mortierellomycotina w kolejnych piętrach roślinności górskiej. W związku z tym, planujemy zbadać zbiorowiska grzybów występujące w glebie pochodzącej z Tatr, Alp i Gór Skalistych. Chcemy również uzupełnić drzewo filogenetyczne grupy Mortierellomycotina, poprzez uzyskanie hodowli kultur aksenicznych i uzyskanie ich sekwencji markerowych. Ostatnim krokiem będzie sprawdzenie, które z wyizolowanych taksonów wchodzą w układy symbiotyczne z bakteriami. W ramach tego projektu użyjemy sekwencjonowania wysokoprzepustowego, a także narzędzi bioinformatycznych do analizy uzyskanych wyników.

Projekt realizowany w ramach projektu OPUS dr hab. Marty Wrzosek.


Ewolucja i taksonomia owadorostów (Laboulbeniales)

Laboulbenia sp.

Owadorosty (Laboulbeniales) to bardzo nietypowy i wciąż słabo poznany rząd grzybów, którego przedstawiciele pasożytują na lądowych stawonogach. Choć należą do workowców, nie posiadają strzępek ani stadiów bezpłciowych. Niewielkie, zwarte plechy wyrastają na chitynowym pancerzu gospodarza, któremu wydają się nie szkodzić. Zaledwie kilka osób na świecie bada tę tajemniczą grupę! W rozwikłaniu zagadek ewolucji Laboulbeniales i ich związku z owadami, pomaga użycie metod molekularnych, ale wciąż tylko dla kilkunastu gatunków z ponad opisanych 2100 znamy jakiekolwiek sekwencje DNA. 

Temat jest realizowany w ramach projektu „Diamentowy Grant” Michała Gorczaka. We współpracy z Department of Organismic and Evolutionary Biology Uniwersytetu Harvarda i Department of Biotechnology and Microbiology Uniwersytetu w Debreczynie.


Wpływ zanieczyszczenia gleby na występowanie i różnorodność przedstawicieli Mucoromycota oraz ich bakteryjnych endosymbiontów

Mucoromycota.

Pleśniakowce (Mucoromycota) są grzybami powszechnie spotykanymi w różnych siedliskach, w różnych częściach świata. Znakomita większość z nich to organizmy rozkładające martwą materię organiczną. W ostatnich latach okazało się, że wewnątrz strzępek niektórych pleśniakowców mogą występować bakterie. Ich różnorodność oraz czynniki wpływające na częstość ich występowania w strzępkach pozostają jednak nieznane. Celem projektu jest zbadanie wpływu zanieczyszczenia gleby na występowanie i różnorodność pleśniakowców oraz na obecność bakterii mogących zasiedlać ich strzępki.  

Temat realizowany w ramach projektu OPUS dr Julii Pawłowskiej. We współpracy z Zakładem Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii UW.


Ponadto realizujemy szereg innych tematów badawczych:


Badania nad filogenezą i różnorodnością „czarnych drożdży” izolowanych z gleb skażonych ropą

„Czarne drożdże” to potoczny termin określający różnorodną ewolucyjnie grupę grzybów, których cechą wspólną są silnie zmelanizowane ściany komórkowe oraz drożdżoidalny wzrost. Jej przedstawiciele należą głównie do różnych rzędów w obrębie workowców. Choć grzyby te z reguły prowadzą saprotroficzny tryb życia, wiele z nich znanych jest jako patogeny kręgowców. Inne znajdowane są w tkankach roślin, gdzie prowadzą ukryte życie jako tzw. endofity. W ostatnich latach coraz intensywniej bada się je pod kątem zdolności bioremediacyjnych. Niedawno wyizolowano szczepy wykazujące zdolności rozkładu związków ropopochodnych. Celem niniejszego projektu jest analiza różnorodności oraz zrozumienie filogenezy „czarnych drożdży” izolowanych z zanieczyszczonych ropą ziem w Iranie.

Projekt jest realizowany we współpracy z dr Somayeh Dolatabadi z Sabzevar University of New Technologies (Iran) ramach projektu INSF nr 96003337.


Badania różnorodności grzybów mikroskopowych w glebie pochodzącej z Antarktyki i Arktyki

Grzyby środowisk ekstremalnych zawsze były interesującym zagadnieniem dla mykologów. Ich wyjątkowe zdolności świadczą o niecodziennych procesach metabolicznych zachodzących w komórkach i nierzadko ich metabolity i enzymy są wykorzystywane w biotechnologii. Jak dotąd prowadzono niewiele badań na temat glebowych micromycetes, a wyniki tych prac należy uznać za wstępne. Łącząc klasyczne metody i nowoczesne techniki sekwencjonowania, chcemy poznać lepiej skład gatunkowy grzybów glebowych terenów polarnych.

Projekt jest realizowany we współpracy z dr. hab. Łukaszem Dziewitem i dr. hab. Maciejem Wódkiewiczem.


Badania grzybów towarzyszących mrówkom

W Polsce żyje ponad 100 gatunków mrówek zajmujących różne nisze ekologiczne i mających odmienny tryb życia. Łączy je natomiast eusocjalność. Znamy liczne przykłady interakcji między mrówkami i grzybami opisane dla rejonów tropikalnych świata. Wiemy, że największe mrowiska w rejonie amazońskim są zakładane przez mrówki współżyjące z grzybami. Czy w rejonie klimatu umiarkowanego również może zachodzić mutualizm pomiędzy tymi organizmami? Czy istnieją specyficzne patogeny mrówek zaadaptowane do życia w ich siedzibach? Czy poszczególne gatunki mrówek mają swoich własnych partnerów, czy może niektóre grzyby charakterystyczne dla danego terenu są częściej wykorzystywane przez wszystkie mrówki z okolicy? Czy mrówki wykorzystują grzyby lecznicze? To tylko niektóre pytania, na które staramy się szukać odpowiedzi.


Rozprzestrzenianie Aureoboletus projectellus w Europie

Aureoboletus projectellus (złotak wysmukły) jest pochodzącym z Ameryki Północnej gatunkiem grzyba, który pod koniec XX wieku dotarł do Europy. Choć początkowo występował tylko na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, w ostatnich latach obserwuje się jego rozprzestrzenianie w Europie oraz masowe pojawy owocników. Grzyb tworzy związki mykoryzowe z rodzimymi gatunkami sosen, przez co może stanowić potencjalne zagrożenie dla rodzimych gatunków grzybów wielkoowocnikowych. Celem projektu jest monitorowanie i przewidywanie rozprzestrzeniania się Aureoboletus projectellus w Europie, co pozwoli lepiej zrozumieć procesy inwazji grzybów wielkoowocnikowych. Przejdź do strony projektu.


Ewolucja zdolności asymilacji różnych źródeł węgla u przedstawicieli rzędu Mucorales

Projekt zrealizowany w ramach projektu SONATA nr 2015/17/D/NZ8/00778 dr Julii Pawłowskiej - strona projektu.


We wszystkich wymienionych projektach są miejsca dla studentów, więc zainteresowanych zapraszamy do kontaktu!Przykładowe publikacje

 • Haelewaters D., Okrasińska A., Gorczak M., Pfister DH. (2020). Draft Genome Sequence of the Globally Distributed Cockroach-Infecting Fungus Herpomyces periplanetae Strain D. Haelew. 1187d. Microbiology Resource Announcements, 9(6): e01458-19 [pobierz plik pdf].
 • Haelewaters D., De Kesel A., Gorczak M., Bao K., Gort G., Zhao SY., Pfister DH. (2019). Laboulbeniales (Ascomycota) of the Boston Harbor Islands II (and Other Localities): Species Parasitizing Carabidae, and the Laboulbenia flagellata Species Complex. Northeastern Naturalist, 25(sp9): 110-149 [pobierz plik pdf].
 • Tischer M., Gorczak M., Bojarski B., Pawłowska J., Hoffeins C., Hoffeins HW., Wrzosek M. (2019). New fossils of ascomycetous anamorphic fungi from Baltic amber. Fungal Biology 123(11): 804-810 [pobierz plik pdf].
 • Pawłowska J., Okrasińska A., Kisło K., Aleksandrzak-Piekarczyk T., Szatraj K., Dolatabadi S., Muszewska A. (2019). Carbon assimilation profiles of mucoralean fungi show their metabolic versatility. Scientific Reports 9: 11864 [pobierz plik pdf].
 • Crous P.W., Carnegie A.J., Wingfield M.J., Sharma R., Mughini G., Noordeloos M.E., Santini A., Shouche Y.S., Bezerra J.D.P., Dima B., Guarnaccia V., Imrefi I., Jurjević Ž., Knapp D.G., Kovács G.M., Magistà D., Perrone G., Rämä T., Rebriev Y.A., Shivas R.G., Singh S.M., Souza-Motta C.M., Thangavel R., Adhapure N.N., Alexandrova A.V., Alfenas A.C., Alfenas R.F., Alvarado P., Alves A.L., Andrade D.A., Andrade J.P., Barbosa R.N., Barili A., Barnes C.W., Baseia I.G., Bellanger J.-M., Berlanas C., Bessette A.E., Bessette A.R., Biketova A.Yu., Bomfim F.S., Brandrud T.E., Bransgrove K., Brito A.C.Q., Cano-Lira J.F., Cantillo T., Cavalcanti A.D., Cheewangkoon R., Chikowski R.S., Conforto C., Cordeiro T.R.L., Craine J.D., Cruz R., Damm U., de Oliveira R.J.V., de Souza J.T., de Souza H.G., Dearnaley J.D.W., Dimitrov R.A., Dovana F., Erhard A., Esteve-Raventós F., Félix C.R., Ferisin G., Fernandes R.A., Ferreira R.J., Ferro L.O., Figueiredo C.N., Frank J.L., Freire K.T.L.S., García D., Gené J., Gęsiorska A., Gibertoni T.B., Gondra R.A.G., Gouliamova D.E., Gramaje D., Guard F., Gusmão L.F.P., Haitook S., Hirooka Y., Houbraken J., Hubka V., Inamdar A., Iturriaga T., Iturrieta-González I., Jadan M., Jlang N., Justo A., Kachalkin A.V., Kapitonov V.I., Karadelev M., Karakehian J., Kasuya T., Kautmanová I., Kruse J., Kušan I., Kuznetsova T.A., Landell M.F., Larsson K.-H., Lee H.B., Lima D.X., Lira C.R.S., Machado A.R., Madrid H., Magalhães O.M.C., Majerova H., Malysheva E.F., Mapperson R.R., Marbach P.A.S., Martín M.P., Martín-Sanz A., Matočec N., McTaggart A.R., Mello J.F., Melo R.F.R., Mešić A., Michereff S.J., Miller A.N., Minoshima A., Molinero-Ruiz L., Morozova O.V., Mosoh D., Nabe M., Naik R., Nara K., Nascimento S.S., Neves R.P., Olariaga I., Oliveira R.L., Oliveira T.G.L., Ono T., Ordoñez M.E., Ottoni A. de M., Paiva L.M., Pancorbo F., Pant B., Pawłowska J., Peterson S.W., Raudabaugh D.B., Rodríguez-Andrade E., Rubio E., Rusevska K., Santiago A.L.C.M.A., Santos A.C.S., Santos C., Sazanova N.A., Shah S., Sharma J., Silva B.D.B., Siquier J.L., Sonawane M.S., Stchigel A.M., Svetasheva T., Tamakeaw N., Telleria M.T., Tiago P.V., Tian C.M., Tkalcec Z., Tomashevskava M.A., Truong H.H., Vecherskii M.V., Visagie C.M., Vizzini A., Yilmaz N., Zmitrovich I.V., Zvyagina E.A., Boekhout T., Kehlet T., Læssøe T., Groenewald J.Z. (2019). Fungal Planet description sheets: 868–950. Persoonia 42: 291-473 [pobierz plik pdf].
 • Banasiak Ł., Pietras M., Wrzosek M., Okrasińska A., Gorczak M., Kolanowska M., Pawłowska J. (2019). Aureoboletus projectellus (Fungi, Boletales) – occurrence data, environmental layers and habitat suitability models for North America and Europe. Data in Brief, 23: 103779 [pobierz plik pdf].
 • Banasiak Ł., Pietras M., Wrzosek M., Okrasińska A., Gorczak M., Kolanowska M., Pawłowska J. (2019) Aureoboletus projectellus (Fungi, Boletales) - An American bolete rapidly spreading in Europe as a new model species for studying expansion of macrofungi. Fungal Ecology 39: 94-99 [pobierz plik pdf].
 • Haelewaters D., Pfliegler W.P., Gorczak M., Pfister D.H. (2019). Birth of an order: comprehensive molecular phylogenetic study excludes Herpomyces (Fungi, Laboulbeniomycetes) from Laboulbeniales. Molecular Phylogenetics and Evolution, 133: 286-301 [pobierz plik pdf].
 • Dolatabadi S., Rezaei-Matehkolaei A., Pawłowska J., Hosseini S.A., Najafzadeh M.J., Madrid H. (2019). Chaetothyrialean fungi from aromatic hydrocarbon-polluted environments of Iran. Nova Hedvigia, 108: 405-426 [pobierz plik pdf].
 • Kubiak K., Wrzosek M., Przemieniecki S., Damszel M., Sierota Z. (2018). Bacteria Inhabiting Wood of Roots and Stumps in Forest and Arable Soils, In: Pirttilä A., Frank A. (eds) Endophytes of Forest Trees, Forestry Sciences, vol 86, pp. 319-342. Publisher: Springer, Cham [pobierz plik pdf].
 • Wijayawardene NN., Pawłowska J., Letcher P.M., Kirk PM., Humber RA., Schüßler A., Wrzosek M., Muszewska A., Okrasińska A., Istel Ł., Gęsiorska A., Adebola PM., Lateef A., Rajeshkumar KC., Singh RV., Radek R., Walther G., Wagner L., Walker C., Wijesundara DSA., Papizadeh M., Dolatabadi S., Shenoy BD., Tokarev YS., Lumyong S., Hyde KD. (2018). Notes for genera: basal clades of Fungi (including Aphelidiomycota, Basidiobolomycota, Blastocladiomycota, Calcarisporiellomycota, Caulochytriomycota, Chytridiomycota, Entomophthoromycota, Glomeromycota, Kickxellomycota, Monoblepharomycota, Mortierellomycota, Mucoromycota, Neocallimastigomycota, Olpidiomycota, Rozellomycota and Zoopagomycota). Fungal Diversity 92(1): 43-129 [pobierz plik pdf].
 • Romaniuk K., Ciok A., Decewicz P., Uhrynowski W., Budzik K., Nieckarz M., Pawlowska J., Zdanowski M.K., Bartosik D., Dziewit L. (2018). Insight into heavy metal resistome of soil psychrotolerant bacteria originating from King George Island (Antarctica). Polar Biology 41(7): 1319-1333 [pobierz plik pdf].
 • Haelewaters, D., Hiller, T., Gorczak, M., & Pfister, D.H. (2018). Influence of Elytral Color Pattern, Size, and Sex of Harmonia axyridis (Coleoptera, Coccinellidae) on Parasite Prevalence and Intensity of Hesperomyces virescens (Ascomycota, Laboulbeniales). Insects, 9(2): 67 [pobierz plik pdf].
 • Zamora J.C., Svensson M., Kirschner R., Olariaga I., Ryman S., Parra L.A., Geml J., Rosling A., Adamčík A., (...) Pawłowska J.,(...) Ekman S. (2018). Considerations and consequences of allowing DNA sequence data as types of fungal taxa. IMA Fungus 9(1): 167-175 [pobierz plik pdf].
 • Pawłowska J., Istel Ł., Gorczak M., Galera H., Wrzosek M., Hawksworth D.L. (2017). Psychronectria hyperantarctica, gen. nov., comb. nov., epitypification and phylogenetic position of an Antarctic bryophilous ascomycete. Mycologia 109(4): 601-607 [pobierz plik pdf].
 • Wrzosek M., Ruszkiewicz-Michalska M., Sikora K., Damszel M., Sierota Z. (2017). The plasticity of fungal interactions, Mycol Progress 16:101–108.
 • Kleespies R.G., Young Woon Lim, C. Tkaczuk, M. Wrzosek, B. Steinwender & R. Wegensteiner. (2017). Metschnikowia cf. typographi and other pathogens from the bark beetle Ips sexdentatus – Prevalence, histological and ultrastructural evidence, and molecular characterization. Journal of Invertebrate Pathology 143: 69-78.
 • Hyde K.D., C. Norphanphoun, V.P. Abreu, A. Bazzicalupo, K.W.T. Chethana, M. Clericuzio, M.C. Dayarathne, A.J. Dissanayake, A.H. Ekanayaka, M.-Q. He, S. Hongsanan, S.-K. Huang, S.C. Jayasiri, R.S. Jayawardena, A. Karunarathna, S. Konta, I. Kušan, H. Lee, J. Li, C.-G. Lin, N.-G. Liu, Y.-Z. Lu, Z.-L. Luo, I.S. Manawasinghe, A. Mapook, R.H. Perera, R. Phookamsak, C. Phukhamsakda, I. Siedlecki, A.M. Soares, D.S. Tennakoon, Q. Tian, S. Tibpromma, D.N. Wanasinghe, Y.-P. Xiao, J. Yang, X.-Y. Zeng, F.A. Abdel-Aziz, W.-J. Li, I.C. Senanayake, Q.-J. Shang, D.A. Daranagama, N.I. de Silva, K.M. Thambugala, M.A. Abdel-Wahab, A.H. Bahkali, M.L. Berbee, S. Boonmee, D.J. Bhat, T.S. Bulgakov, B. Buyck, E. Camporesi, R.F. Castañeda-Ruiz, P. Chomnunti, M. Doilom, F. Dovana, T.B. Gibertoni, M. Jadan, R. Jeewon, E.B.G. Jones, J.-C. Kang, S.C. Karunarathna, Y.W. Lim, J.-K. Liu, Z.-Y. Liu, H.L. Plautz Jr., S. Lumyong, S.S.N. Maharachchikumbura, N. Matočec, E.H.C. McKenzie, A. Mešić, D. Miller, J. Pawłowska, O.L. Pereira, I. Promputtha, A.I. Romero, L. Ryvarden, H.-Y. Su, S. Suetrong, Z. Tkalčec, A. Vizzini, T.-C. Wen, K. Wisitrassameewong, M. Wrzosek, J.-C. Xu, Q. Zhao, R.-L. Zhao, P.E. Mortimer (2017). Fungal diversity notes 603–708: taxonomic and phylogenetic notes on genera and species. Fungal Diversity 87(1): 1-235 [pobierz plik pdf].
 • Muszewska A., Stepniewska-Dziubinska M.M., Steczkiewicz K., Pawlowska J., Dziedzic A., Ginalski K. (2017). Fungal lifestyle reflected in serine protease repertoire. Scientific Reports 7: 9147 [pobierz plik pdf].
 • Crous P.W., M.J. Wingfield, T.I. Burgess, G.E.St.J. Hardy, P.A. Barber, P. Alvarado, C.W. Barnes, P.K. Buchanan, M. Heykoop, G. Moreno, R. Thangavel, S. van der Spuy, A. Barili, S. Barrett, S.O. Cacciola, J.F. Cano-Lira, C. Crane, C. Decock, T.B. Gibertoni, J. Guarro, M. Guevara-Suarez, V. Hubka, M. Kolařík, C.R.S. Lira, M.E. Ordoñez, M. Padamsee, L. Ryvarden, A.M. Soares, A.M. Stchigel, D.A. Sutton, A. Vizzini, B.S. Weir, K. Acharya, F. Aloi, I.G. Baseia, R.A. Blanchette, J.J. Bordallo, Z. Bratek, T. Butler, J. Cano-Canals, J.R. Carlavilla, J. Chander, R. Cheewangkoon, R.H.S.F. Cruz, M. da Silva, A.K. Dutta, E. Ercole, V. Escobio, F. Esteve-Raventós, J.A. Flores, J. Gené, J.S. Góis, L. Haines, B.W. Held, M. Horta Jung, K. Hosaka, T. Jung, Ž. Jurjević, V. Kautman, I. Kautmanova, A.A. Kiyashko, M. Kozanek, A. Kubátová, M. Lafourcade, F. La Spada, K.P.D. Latha, H. Madrid, E.F. Malysheva, P. Manimohan, J.L. Manjón, M.P. Martín, M. Mata, Z. Merényi, A. Morte, I. Nagy, A.-C. Normand, S. Paloi, N. Pattison, J. Pawłowska, O.L. Pereira, M.E. Petterson, B. Picillo, K.N.A. Raj, A. Roberts, A. Rodríguez, F.J. Rodríguez-Campo, M. Romański, M. Ruszkiewicz-Michalska, B. Scanu, L. Schena, M. Semelbauer, R. Sharma, Y.S. Shouche, V. Silva, M. Staniaszek-Kik, J.B. Stielow, C. Tapia, P.W.J. Taylor, M. Toome-Heller, J.M.C. Vabeikhokhei, A.D. van Diepeningen, N. Van Hoa, M. Van Tri, N.P. Wiederhold, M. Wrzosek, J. Zothanzama, J.Z. Groenewald (2017). Fungal Planet description sheets: 558–624. Persoonia 38: 240-384 [pobierz plik pdf].
 • Wrzosek M., Motiejunaite J., Kasparavicius J., Wilk M., Mukins E., Schreiner J., Vishnevskiy M., Gorczak M., Okrasińska A., Istel Ł., Pawłowska J. (2017). The progressive spread of Aureoboletus projectellus (Fungi, Basidiomycota) in Europe. Fungal Ecology 27: 134-136 [pobierz plik pdf].
 • Sierota Z., Wrzosek M., Sikora K., Biedunkiewicz A., Pawłowska J., Tarwacki G., Małecka M., Żółciak A. (2016). The impact of Phlebiopsis gigantea treatment on bacterial and fungal communities inhabiting Norway spruce stumps. Austrian Journal of Forest Science 133(6): 31-49.
 • Li GJ., Hyde KD., Zhao RL., Hongsanan S., Abdel-Aziz FA., Abdel-Wahab MA., Alvarado P., Alves-Silva G., Ammirati JF., Ariyawansa HA., Baghela A., Bahkali AH., Beug M., Bhat DJ., Bojantchev D., Boonpratuang T., Bulgakov TS., Camporesi E., Boro MC., Ceska O., Chakraborty D., Chen JJ., Chethana KWT., Chomnunti P., Consiglio G., Cui BK., Dai DQ., Dai YC., Daranagama DA., Das K., Dayarathne MC., De Crop E., De Oliveira RJV., de Souza CAF., de Souza JI., Dentinger BTM., Dissanayake AJ., Doilom M., Drechsler-Santos ER., Ghobad-Nejhad M., Gilmore SP., Góes-Neto A., Gorczak M., Haitjema CH., Hapuarachchi KK., Hashimoto A., He MQ., Henske JH., Hirayama K., Iribarren MJ., Jayasiri SC., Jayawardena RS., Jeon SJ., Jerônimo GH., Jesus AL., Jones EBG., Kang JC., Karunarathna SC., Kirk PM., Konta S., Kuhnert E., Langer E., Lee HS., Lee HB., Li WJ., Li XH., Liimatainen K., Lima DX., Lin CG., Liu JK., Liu XZ., Liu ZY., Luangsa-ard JJ., Lücking R., Lumbsch HT., Lumyong S., Leaño EM., Marano AV., Matsumura M., McKenzie EHC., Mongkolsamrit S., Mortimer PE., Nguyen TTT., Niskanen T., Norphanphoun C., O’Malley MA., Parnmen S., Pawłowska J., Perera RH., Phookamsak R., Phukhamsakda C., Pires-Zottarelli CLA., Raspé O., Reck MA., Rocha SCO., de Santiago ALCMA., Senanayake IC., Setti L., Shang QJ., Singh S.K., Sir E.B., Solomon K.V., Song J., Srikitikulchai P., Stadler M., Suetrong S., Takahashi H., Takahashi T., Tanaka K., Tang LP., Thambugala KM., Thanakitpipattana D., Theodorou MK., Thongbai B., Thummarukcharoen T., Tian Q., Tibpromma S., Verbeken A., Vizzini A., Vlasák J., Voigt K., Wanasinghe DN., Wang Y., Weerakoon G., Wen HA., Wen TC., Wijayawardene NN., Wongkanoun S., Wrzosek M., Xiao JP., Xu JC., Yan JY., Yang J., Yang SD., Hu Y., Zhang JF., Zhao J., Zhou LW., Peršoh D., Phillips AJL., Maharachchikumbura SSN. (2016). Fungal diversity notes 253–366: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa. Fungal Diversity. 78:1. [pobierz plik pdf].
 • Gorczak M., Tischer M., Pawłowska J., Wrzosek M. (2016). First record of Hesperomyces virescens (Laboulbeniales, Ascomycota) on Harmonia axyridis (Coccinellidae, Coleoptera) in Poland. Acta Mycologica 51(1): 1071. [pobierz plik pdf].
 • Pawłowska J., Aleksandrzak-Piekarczyk T., Banach A., Kiersztyn B., Muszewska A., Serewa L., Szatraj K., Wrzosek M. (2016). Preliminary studies on the evolution of carbon assimilation abilities within Mucorales. Fungal Biology 120: 752-763. [pobierz plik pdf].
 • Sierota Z., Wrzosek M., Małecka M., Żółciak A. (2016). Decay indices for evaluating wood decomposition activity. Biocontrol Science and Technology 26: 163-173.
 • Wrzosek M., Dubiel G., Gorczak M., Pawlowska J., Tischer M., Bałazy S. (2016) New insights on the phylogeny and biology of the fungal ant pathogen Aegeritella. Journal of Invertebrate Pathology 133:1-7.
 • Koziaczy J., Istel Ł., Wrzosek M. (2016). Grzyby glebowe Parku Skaryszewskiego w Warszawie. W: Romanowski J., Park Skaryszewski w Warszawie. Przyroda i użytkowanie. Warszawa. Wydawnictwo UKSW.
 • Kujawa A., Gierczyk B., Domian G., Wrzosek M., M. Stasińska, J. Szkodzik, T.Leski, L. Karliński, M. Pitras, M.Dynowska, A.Henel, D. Ślusarczyk, D. Kubiak (2015). Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis. Acta Mycologica, 50(2): 1070 [pobierz plik pdf].
 • Ruszkiewicz-Michalska M.,S.Bałazy, J. Chełkowski, M.Dynowska, J.Pawłowska, E.Sucharzewska, J.Szkodzik, C.Tkaczuk. M.Wilk, M.Wrzosek (2015). Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). Part III. Micromycetes – new data, Acta Mycologica, 50(2): 1067 [pobierz plik pdf].
 • Wrzosek M., Gorczak M., Okrasińska A., Istel Ł., Pawłowska J. (2015). Czy można spodziewać się zaburzeń mykocenoz w Tucholskim Parku Krajobrazowym w związku z pojawieniem się obcego gatunku borowikowca? [W:] Mieczysław Kunz (red.) Stan poznania środowiska przyrodniczego Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Wyd. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Tucholski Park Krajobrazowy, Tuchola-Toruń: 172-176.
 • Sierota Z., Nowakowska J., Sikora K., Wrzosek M., Żółciak A., Małecka M. (2015). What is important in selecting Phlebiopsis gigantea strain for commercial use? Journal od Agricultural Science and Technology B 5: 55-64.
 • Haelewaters D, Gorczak M, Pfliegler WP, Tartally A, Tischer M, Wrzosek M, Pfister DH (2015). Bringing Laboulbeniales into the 21st century: enhanced techniques for extraction and PCR amplification of DNA from minute ectoparasitic fungi. IMA Fungus 6: 363-372 [pobierz plik pdf].
 • Różalska S., Soboń A., Pawłowska J., Wrzosek M., Długoński J. (2015). Biodegradation of nonylphenol by a novel entomopathogenic Metarhizium robertsii strain. Bioresource Technology 191: 166-172. [pobierz plik pdf].
 • Wilk M., Pawłowska J., Wrzosek M. (2014). Wentiomyces sp. from plant litter on poor fen in northeastern Poland. Acta Mycologica 49:237-247 [pobierz plik pdf].
 • Hyde K.D., (...), Pawłowska J., (...), Wrzosek M. et al. (2014). One stop shop: backbones trees for important phytopathogenic genera: I (2014). Fungal Diversity 67: 21-125 [pobierz plik pdf].
 • Wilk M., Pawłowska J., Wrzosek M., Gorczak M., Suska-Malawska M. (2014). Colonization of decomposing Sphagnum moss litter by mycorrhizal roots in two types of peatland ecosystems. Folia Biologica et Oecologica 10: 113-121.[pobierz plik pdf].
 • Nilsson R.H., Hyde K.D., Pawłowska J. et al. (2014). Improving ITS sequence data for identification of plant pathogenic fungi. Fungal Diversity 67: 11-19.
 • Pawłowska J., Wilk M., Śliwińska-Wyrzychowska A., Mętrak M., Wrzosek M. (2014). The diversity of endophytic fungi in above-ground tissue of two Lycopodium species in Poland. Symbiosis 63: 87-97 [pobierz plik pdf].
 • Wilk M., Banach A., Pawłowska J., Wrzosek M. (2014). Leaf-litter microfungal community on poor fen plant debris in Torfy Lake area (Central Poland). Acta Mycologica 49(1): 31-45 [pobierz plik pdf].
 • Muszewska A., Pawłowska J., Krzyściak P. (2014). Biology, systematics and clinical manifestations of Zygomycota infections. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 33:1273-1287 [pobierz plik pdf].
 • Różalska S., Pawłowska J., Wrzosek M., Tkaczuk C., Długoński J. (2013). Utilization of 4-n-nonylphenol by Metarhizium sp. isolates. Acta Biochim Pol 60: 677-682 [pobierz plik pdf].
 • Wrzosek M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kujawa A., Pawłowska J., Sierota Z., Ławrynowicz M. (2013). Polskie Towarzystwo Mykologiczne odpowiedzią na zapotrzebowanie środowisk naukowych i społeczeństwa. W: Z. Kruszewski (red.), Towarzystwa Naukowe w Polsce - dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie. Wyd. Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Warszawa, T. 2: 266-279.
 • Crous P.W., Wingfield M.J., Guarro J., Cheewangkoon R., van der Bank M., Swart W.J., Stchigel A.M., Cano-Lira J.F., Roux J., Madrid H., Damm U., Wood A.R., Shuttleworth L.A., Hodges C.S., Munster M., de Jesús Yáñez-Morales M., Zúñiga-Estrada L., Cruywagen E.M., de Hoog G.S., Silvera C., Najafzadeh J., Davison E.M., Davison P.J.N., Barrett M.D., Barrett R.L., Manamgoda D.S., Minnis A.M., Kleczewski N.M., Flory S.L., Castlebury L.A., Clay K., Hyde K.D., Maússe-Sitoe S.N.D., Chen S., Lechat C., Hairaud M., Lesage-Meessen L., Pawlowska J., Wilk M., Sliwinska-Wyrzychowska A., Metrak M., Wrzosek M., Pavlic-Zupanc D., Maleme H.M., Slippers B., Mac Cormack W.P., Archuby D.I., Grünwald N.J., Tellería M.T., Dueñas M., Martín M.P., Marincowitz S., de Beer Z.W., Perez C.A., Gené J., Marin-Felix Y., Groenewald J.Z. (2013). Fungal Planet description sheets: 154–213. Persoonia 31: 188–296 [pobierz plik pdf].
 • Pawłowska J., G. Walther, M. Wilk, G.S. de Hoog, M. Wrzosek (2013). The use of compensatory base change analysis of ITS2 as a tool in the phylogeny of Mucorales, illustrated by the Mucor circinelloides complex. Diversity and Evolution 13: 497-502.
 • Hoffmann K., Pawłowska J., Walther G., Wrzosek M., de Hoog G.S., Benny G.L., Kirk P.M., Voigt K. (2013). The family structure of the Mucorales: a synoptic revision based on comprehensive multigene-genealogies. Persoonia 30: 57-76 [pobierz plik pdf].
 • Walther G., Pawłowska J., Alastruey-Izquierdo A., Wrzosek M., Rodriguez-Tudela J.L., Dolatabadi S., Chakrabarti A., de Hoog S.G. (2013). DNA barcoding in Mucorales: an inventory of biodiversity. Persoonia 30: 11-47 [pobierz plik pdf].
 • Kujawa A., M. Wrzosek, G. Domian, K. Kędra, J. Szkodzik, M. Rudawska, T. Leski, L. Karliński, M. Pietras, B. Gierczyk, M. Dynowska, M. Ławrynowicz, D. Ślusarczyk, I. Kałucka (2012). Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes. Acta Mycologica 47(2): 235-264.
 • Ruszkiewicz-Michalska M., C. Taczuk, M. Dynowska, E. Sucharzewska, J. Szkodzik, M. Wrzosek (2012). Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). I. Micromycetes. Acta Mycologica 47(2): 213-234.
 • Wrzosek, M., P. Pawłowska J., Małagocka J., Muszewska A., Tkaczuk C., Bałazy S. (2012). Molekularne aspekty badań nad patogenicznymi dla stawonogów anamorfami buławinkowatych (Clavicipitaceae sensu lato) i owadomorkami (Entomophthorales) [W:] I. Skrzecz (red.). Wydawnictwa Instytutu Badawczego Leśnictwa, Sękocin Stary: 214-224.
 • Wrzosek, M., A. Kujawa, M. Ruszkiewicz-Michalska, J. Pawłowska. (2012). Polskie Towarzystwo Mykologiczne jako kluczowe ogniwo w sieci wymiany informacji o grzybach. Wiadomości Botaniczne 56 (3/4): 69-74.
 • Budziszewska J., W. Szypuła, M. Wilk, M. Wrzosek. (2011). Paraconiothyrium babiogorense sp. nov., a new endophyte from fir club moss Huperzia selago (Huperziaceae). Mycotaxon 115: 457-468.
 • Budziszewska J., M. Wilk, M. Wrzosek. (2011). Metody stosowane w badaniach grzybów endofitycznych [W:] M. Dynowska & E. Ejdys (red.). Mikologia laboratoryjna. Przygotowanie materiału badawczego i diagnostyka. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn: 82-95.
 • Wrzosek M., Budziszewska J., Wilk M. (2011). Badania interakcji grzybów i owadów. [W:] M. Dynowska & E. Ejdys (red.). Mikologia laboratoryjna. Przygotowanie materiału badawczego i diagnostyka. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn: 70-82.
 • Budziszewska J., Szypuła W. (2010). Influence of site conditions on the diversity of endophytic fungi of clubmoss species Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. Polish Journal of Ecology 58(4): 627-634.
 • Budziszewska J., A. Boulahdjel, M. Wilk, M. Wrzosek. (2010). Soil zygomycetous fungi in Biebrza National Park (Northeast Poland). Polish Botanical Journal 55(2): 391-407.
 • Budziszewska J., J. Piątkowska, M. Wrzosek. (2010). Taxonomic position of Mucor hiemalis f. luteus. Mycotaxon 111: 75-85
 • Budziszewska J., Piątkowska J. (2009). Molecular methods as ways of dealing with terminological difficulties in fungal ecology. Ecological Questions 11: 27-34.
 • Bałazy S., R. Miętkiewski, C. Tkaczuk, R. Wegensteiner, M. Wrzosek. (2009). Diversity of acaropathogenic fungi in Poland and other European countries. In: Diseases of Mites and Ticks (Bruin J. & van der Geest L.P.S. eds). Springer pp. 53-70.
 • Bałazy S., R. Miętkiewski, C. Tkaczuk, R. Wegensteiner, M. Wrzosek. (2008). Diversity of acaropathogenic fungi in Poland and other European countries. Exp. Appl. Acarol. 46: 53-70.
 • Bałazy S., M. Wrzosek, D. Sosnowska, C. Tkaczuk, A. Muszewska. (2008). Laboratory trials to infect insects and nematodes by some acaropathogenic Hirsutella strains (Mycota: Clavicipitaceous anamorphs). Journal of Invertebrate Pathology 97: 103-113.
 • Korniłłowicz-Kowalska T., M. Wrzosek, G. Ginalska, R. Bancerz, H. Iglik. (2006). Identification and application of a new fungal strain Bjerkandera adusta R 59 in decolorization of daunomycine wastes. Enzyme and Microbial Technology 39:583-590.
 • Tkaczuk C., M. Wrzosek, S. Bałazy, A. Muszewska. (2006). Hirsutella species isolated from mites in general arrengement of entomopathogenic Clavicipitales. In: Biotechnology 2006, Scientific Pedagogical Publishing, Ed. Vaclav Rehout, 1111-1113.
 • Sadowska B., Wrzosek M. (2005). Grzyby halucynogenne Polski, Wyd. InWarz, Warszawa-Skierniewice, 77 pp.
 • Wrzosek M., and Z. Gajowniczek. (1998). Some zygomycetous Fungi New to Poland. Acta Mycologica 33: 265-271.
 • Bebłowska M. (1991/1992). Four noteworthy coprophilic Mucorales from Eastern Poland. Acta Mycologica 27(2):271-276.


Ekspertyzy mykologiczne

W ramach współpracy z firmami zewnętrznymi, zajmujemy się różnymi ekspertyzami – np. budowlanymi czy muzealnymi. Badamy mykocenozy obszarów chronionych i cennych przyrodniczo (Biebrzański Park Narodowy, Narwiański PN, Rezerwat Las Bielański). Oprócz tego, prowadzimy konsultacje dla podmiotów komercyjnych (wydawnictwa, szkoły, galerie sztuki) i niekomercyjnych (policja, sądy, szpitale) dotyczące grzybów jadalnych, trujących i szkodliwych oraz halucynogennych.Prace dyplomowe

Oferujemy tematy prac w ramach prowadzonych przez nas aktualnie projektów naukowych. Zachęcamy studentów do proponowania własnych hipotez i do stawiania pytań naukowych. Mile widziane są samodzielne osoby, które chciałyby pod naszym okiem prowadzić badania swoich marzeń. Jesteśmy otwarci na studenckie projekty, które spróbujemy dopasować do wymagań stawianych pracom dyplomowym. Więcej informacji na temat prac licencjackich i magisterskich można znaleźć tutaj.