Aktualności

Zapraszamy studentów do wykonywania prac dyplomowych w ZFMiE!

Studentko! Studencie!

Byłeś już wszędzie? Widziałaś wszystko? Czy zdajesz sobie sprawę, że w budynku CNBCh mieści się Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji, w którym obecnie realizowanych jest aż 10 grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki? Czy wiesz, jak szerokie spektrum możliwości oferujemy studentom? W ZFMiE można realizować najróżniejsze projekty - od prac terenowo-ekologicznych, przez badania fizjologii grzybów, aż po badania genomów mikroorganizmów eukariotycznych.

Jak zawsze zachęcamy również studentów do samodzielności, czyli stawiania hipotez i testowania ich podczas realizacji swoich prac dyplomowych. Zachęcamy do odwiedzin w naszym zakładzie i poznania nas bliżej. Wszyscy pracownicy bardzo chętnie opowiedzą o prowadzonych badaniach i możliwości włączenia się do nich. Do zobaczenia na czwartym piętrze CNBCh!

prezentacja

W zakładce dla studentów znajdują się informacje o zasadach przyjmowania dyplomantów, opiekunach oraz tematyce prac.

Preludium dla Kacpra Maciszewskiego!

Gratulujemy laureatowi konkursu NCN Preludium mgr Kacprowi Maciszewskiemu, który będzie realizował projekt pt. "Ewolucja i funkcja odwróconych powtórzeń (IR) w genomach plastydowych Euglenophyta". To dziesiąty aktualny grant NCN, który będzie realizowany w naszym zakładzie! Wszystkim wykonawcom, a zwłaszcza Kacprowi życzymy powodzenia!


Więcej informacji na temat ostatniego konkursu NCN można znaleźć tutaj. Gratulujemy i liczymy na dalsze sukcesy!

Seminarium prof. Lucie Bittner i Sebastiana C. Treitli

Serdecznie zapraszamy w najbliższy wtorek 21 maja, o godzinie 9.00 do CNBCh do sali 0.37 na seminarium dotyczące ekologii i ewolucji mikroorganizmów eukariotycznych, na którym referaty wygłoszą: prof. Lucie Bittner (Sorbonne Université, France) oraz Sebastian C. Treitli (Charles University in Prague, Czech Republic). Seminarium odbywa się w ramach inicjatywy 4EU+ Alliance.

Streszczenia

Prof. Lucie Bittner (Sorbonne Université, France)
From omic dark matter to traits: exploring the (meta)omic bases of traits within microbial eukaryotes

The advent of high-throughput sequencing approaches has unveiled the extent of Earth biodiversity and revealed our ignorance with respect to the role of this diversity in ecosystems’ functioning. The fundamental molecular mechanisms associated to the ecological traits of organisms are poorly known, and often restricted to model organisms. For instance, symbiotic relationships are widespread and are critically important for the functioning of ecosystems but the genomic bases of the establishment and the maintenance of these associations remain largely unknown. The study of holobiont transcriptomes involving non-model lineages represents bioinformatic challenges in order to circumvent the production of chimera or to distinguish the taxonomic origins of the assembled sequences. In addition, the vast majority of the sequences obtained remain functionally unknown, limiting the analyses to a subpart of the genomic data newly produced. I will present the bioinformatic approach we developed and applied on marine holobionts, in order to investigate the (meta)genomic basis of traits, such as the symbiosis. Using a k-mer based similarity method, holobiont reads were sorted out and independent assemblies were performed for each partners, leading to a significant diminution of de novo assembled chimeras compared to classical assembly methods. Thereafter, sequence similarity network analyses were used to perform comparative studies including the functionally unknown sequences. Following this strategy, candidate protein domains associated to symbiosis were identified. These genomic markers constitute working hypotheses, to be further confirmed by targeted molecular studies, and represents one of the very few studies available to date to expand our knowledge about traits of non-model organisms, while exploring (meta-)omic datasets at a massive scale.


Sebastian C. Treitli (Charles University in Prague, Czech Republic)
Revealing the metabolic capacity of Streblomastix strix and its bacterial symbionts using single-cell metagenomics

Lower termites harbour in their hindgut complex microbial communities which are involved in the digestion of cellulose. Among these are protists, which are usually associated with specific bacterial symbionts found on their surface or inside their cells. In this study, we analysed the complex community consisting of Streblomastix strix and its ectosymbiotic bacteria using single-cell genomic techniques. We generated partial genome assemblies of the oxymonad S. strix and Candidatus Ordinivivax streblomastigis as well as a complex metagenome assembly of remaining Bacteroidetes bacteria. Using rRNA FISH, we show that all these bacteria are truly associated with S. strix, forming a complex community consisting of at least eight different ribotypes. Our data suggests that while S. strix is most probably not involved in the cellulose degradation, the bacterial community on the surface secrets a complex array of glycosyl hydrolases, providing them with the ability to degrade cellulose to monomers and fuelling the metabolism of S. strix. In addition, some of the bacteria can fix nitrogen and can theoretically provide S. strix with essential amino acids and cofactors, which the protist cannot synthesize. On the contrary, most of the bacterial symbionts lack enolase, which catalyses the ninth step of the glycolytic pathway, and this serious limitation may hypothetically be overcome by the exchange of intermediates with S. strix. This community is the first such system of a flagellate and its bacterial symbionts to be comprehensively analysed by metagenomics.

Alicja Okrasińska stypendystką w Programie im. Iwanowskiej!

Kolejny sukces w naszym zakładzie! Alicja Okrasińska, doktarantka naszego zakładu uzyskała stypendium w ramach programu im. Iwanowskiej, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Alicja będzie przez poł roku prowadziła badania związane z tematem pracy doktorskiej w Michigan State University. Wielkie gratulacje, tak trzymać!


Więcej informacji na temat programu można znaleźć tutaj. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

EMBO Installation Grant dla Ani Karnkowskiej!

Kolejny sukces w naszym zakładzie, tym razem w skali europejskiej! Dr Anna Karnkowska znalazła się wśród dziesiątki laureatów tegorocznej edycji EMBO Installation Grant! Ania uzyskała finansowanie projektu zatytułowanego "Evolution of phototrophy in eukaryotes" od Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (European Molecular Biology Organization). Gratulujemy i życzymy owocnej realizacji grantu!


Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dr Julia Pawłowska stypendystką MNiSW!

Kolejny sukces w naszym zakładzie! Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. Bardzo miło nam poinformować, że wśród nich znalazła się dr Julia Pawłowska z naszego zakładu! Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Tak trzymać!


Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Preludium dla Natalii Gumińskiej!

Gratulujemy laureatce konkursu NCN Preludium mgr Natalii Gumińskiej, która będzie realizowała projekt pt. "Charakterystyka kolistych, pozachromosomowych DNA u klejnotek (Euglenida)". To już dziesiąty aktualny grant NCN, który będzie realizowany w naszym zakładzie! Wszystkim wykonawcom, a zwłaszcza Natalii życzymy powodzenia!


Więcej informacji na temat ostatniego konkursu NCN można znaleźć tutaj. Gratulujemy i liczymy na dalsze sukcesy!

Naukowa Majówka Wydziału Biologii

Po raz kolejny poster przygotowany przez pracowników i studentów naszego zakładu zdobył pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy plakat podczas Naukowej Majówki Wydziału Biologii! GRATULUJEMY!


Dr Anna Karnkowska i Alicja Okrasińska stypendystkami MNiSW!

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. Bardzo miło nam poinformować, że wśród nich znalazła się dr Anna Karnkowska z naszego zakładu! To nie koniec dobrych wiadomości - stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe uhonorowana została również nasza studentka, Alicja Okrasińska, która wykonuje pracę magisterską pod kierunkiem dr Julii Pawłowskiej! Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Tak trzymać dziewczyny!


Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj i tutaj. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Opus dla dr Julii Pawłowskiej!

Co rozdanie to nowy grant! Gratulujemy dr Julii Pawłowskiej uzyskania finansowania projektu badawczego zatytułowanego "Wpływ zanieczyszczenia gleby na występowanie i różnorodność przedstawicieli Mucoromycota oraz ich bakteryjnych endosymbiontów" w konkrusie NCN OPUS 13. To już dziewiąty grant NCN, który będzie realizowany w Zakładzie Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji! Oprócz tego w naszym zakładzie realizowany jest jeden Diamentowy grant MNiSW oraz trzy projekty DSM. Wszystkim wykonawcom, a zwłaszca Julii Pawłowskiej, życzymy powodzenia!


Więcej informacji na temat ostatniego konkursu NCN można znaleźć tutaj. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Kolejne granty badawcze będą realizowane w ZFMiE!

Szalenie miło nam poinformować, że w naszym zakładzie realizowane będą kolejne granty badawcze! Prof. Bożena Zakryś (Opus 12: Sekwencjonowanie środowiskowe /metabarcoding/ kluczem do poznania różnorodności biologicznej autotroficznych euglenin /Euglenida/) oraz dr Marta Wrzosek (Opus 12: Grzyby Mortierellomycotina jako symbiotyczne organizmy siedlisk oligotroficznych) uzyskały finansowanie projektów z Narodowego Centrum Nauki, natomiast projekty trójki naszych młodszych kolegów (dr Magdalena Płecha, mgr Natalia Gumińska, mgr Halszka Wysocka-Korzun) uzyskały dotacje w ramach konkursu DSM Wydziału Biologii. W efekcie w Zakładzie Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji realizowanych będzie łącznie osiem grantów NCN, jeden Diamentowy grant MNiSW oraz trzy projekty DSM. Wszystkim wykonawcom życzymy powodzenia!


Więcej informacji na temat ostatniego konkursu NCN można znaleźć tutaj i tutaj. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Seminarium dr Anny Karnkowskiej

W środę 10-go maja o godzinie 13.00 (CeNT sala 0142) Ania Karnkowska wygłosi seminarium w ramach Warszawskich Seminariów z Ekologii i Ewolucji p.t.: Biology’s ‘dark matter’ – eukaryotic microbes. Szczegóły na stronie. Serdecznie zapraszamy!

Abstract. Our view of biology is very much biased towards what we can see with the naked eye – plants, animals, and fungi. We are also aware of prokaryotic life living on and around us. However, in between the prokaryotes and the animals, plants, and fungi is an enormous, mostly hidden biological diversity — the protists, single-celled eukaryotes. More than 95% of described eukaryotic species are animals, plants, and fungi. But this is only a small fraction of the estimated diversity of eukaryotic life. The rest of the tree comprises mostly microbial eukaryotes. Some of these organisms are of interest to medicine because they cause disease but recently we understand more the important functions protists play in food webs and biogeochemical cycles. Studies on protists also help to understand better the eukaryotic cell evolution because many differ from the standard eukaryotic cells. An important defining feature of the eukaryotic cell is its organelles, and research on protists has been essential for our understanding of organelle evolution. The origin, evolution, and loss of those organelles have been intensively studied in various groups of microbial eukaryotes and helped to understand endosymbiosis.

I will present some of the results from the projects I have been involved and complement them by examples depicting the importance of evolutionary and ecological research on microbial eukaryotes.

Seminarium dr Naojiego Yubuki

Zapraszamy na seminarium otwarte Zakładu Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji, na którym dr Naoji Yubuki (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy i Univeristy of British Columbia, Kanada), przedstawi prezentację pt. "Unravelling the plastid origin of a mixotrophic euglenophycean Rapaza viridis". Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 20 lutego o godz. 11.00 w sali seminaryjnej 2.101 w CNBCh UW (ul. Żwirki i Wigury 101, II piętro, nowa część budynku).

Na zdjęciu: Rapaza viridis pochłania swoją ofiarę - zielenicę z rodzaju Tetraselmis.

A large and diverse body of evidence supports the primary and secondary endosymbiotic theories of plastids. It is universally accepted that the common ancestor of both green plants and red algae acquired the chloroplast from a free-living cyanobacteria by primary endosymbiosis. Subsequently, a heterotrophic eukaryotic host took up a green alga or a red alga, which evolved into the secondary chloroplasts. The Euglenophyceae is a group of phototrophic microalgae with the secondary plastids from Pyramimonas green alga. Nonetheless, there is still substantial missing data that limits our ability to fully portray the origin and early evolution of euglenophyte plastids, largely because this event happened a long time ago and also any lineages derived from an intermediate phase of euglenid have not been identified until recently.
In 2012, a novel euglenophycean, Rapaza viridis was discovered by our group. Behavioral and ultrastructural data, and molecular phylogeny analyses of Rapaza demonstrated the intermediate morphological traits between those in phototrophic euglenophyceans and phagotrophic lineages. Rapaza is the only mixotrophic (phototrophy and phagotrophy) member and the most basal branching lineage within the Euglenophyceae. Therefore, Rapaza is the best candidate to unravel the origin(s) of the euglenophycean plastids.
Our genome analyses from Rapaza demonstrated the first evidence of kleptochloroplasts (stolen chloroplasts) within Euglenophyceae. Kleptochloroplasts are not inherited vertically in generations and have to be uptaken in each generation from algae. Our transcriptome investigation revealed many plastid-targeted protein genes in the Rapaza nucleus. Although kleptochloroplasts have been reported in several eukaryotic lineages (sea slugs, dinoflagellates, ciliates and foraminiferans), plastid targeting system toward kleptochloroplasts from the nucleus has never been discovered prior to our research. Our data provides crucial insights into the plastid origin and subsequent evolution in not only Euglenophyceae but also photosynthetic eukaryotes as a whole.

Seminarium dr Helene Audusseau

Serdecznie zapraszamy na seminarium otwarte Zakładu Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji, na którym dr Helene Audusseau (Institut d'Ecologie et des Sciences de l'Environnement de Paris, Francja), przedstawi prezentację pt. "Effect of Climate and land use on niche utilization and distribution of nettle-feeding butterflies". Spotkanie odbędzie się w środę 30 listopada o godz. 12.00 w sali seminaryjnej 4.148 w CNBCh UW (ul. Żwirki i Wigury 101, IV piętro, nowa część).

Kolejne dwa nowe granty w ZFMiE

Dr. Anna Karnkowska (Sonata 11: Ewolucja i funkcja plastydów bezbarwnych glonów z grupy Euglenophyta i Dictyochophyceae) oraz dr Rafał Milanowski (Opus 11: Charakterystyka intronów niekonwencjonalnych w genach jądrowych euglenin) uzyskali finansowanie projektów z Narodowego Centrum Nauki. W efekcie w Zakładzie Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji realizowanych będzie łącznie sześć grantów NCN. Wszystkim wykonawcom życzymy powodzenia!


Więcej informacji na temat ostatniego konkursu można znaleźć tutaj i tutaj. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Noc grozy w CNBCh UW

Obcy w brzuchu, odpadające kończyny, życie po życiu, podmorskie cmentarzyska, zabójcza rtęć, klątwy faraonów, żywe spiżarnie, przekleństwo nieśmiertelności i inne mocne atrakcje...


Zapraszamy 29 listopada o godzinie 18.00 do BOCZNEGO (bardzo ciemnego...) holu przy auli C w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, gdzie rozpocznie się NOC GROZY... Strach się bać...

Coś się kończy, coś się zaczyna...

Przeprowadzka Zakładu do nowej siedziby stała się faktem. Opuściliśmy przytulne sąsiedztwo Ogrodu Botanicznego i rozgościliśmy się w nowoczesnym Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych na Kampusie Ochota. Studentom z pewnością ułatwi życie bliskość Wydziału Biologii - teraz będą mogli pojawiać się w labie w przerwach między zajęciami. Mamy nadzieję, że nowa lokalizacja, nowoczesne wyposażenie i wspaniała atmosfera Zakładu przyciągną kolejnych adeptów filogenetyki molekularnej i ewolucji, zaś dotychczasowym nie zabraknie zapału do pracy i nauki :)

Rzecz jasna będziemy tęsknić za bliskością przyrody, niepowtarzalnym klimatem budynku przy Al. Ujazdowskich, tarasem i możliwością organizowania imprez okolicznościowych pod chmurką. Będzie nam tego brakowało, jednak nie rozpaczamy, gdyż w nowej siedzibie czekają na nas świetnie wyposażone laby, nowoczesne sprzęty, przestrzeń do nauki, pracy oraz miłego spędzania wspólnego czasu. Wspaniałą atmosferę Zakładu zabraliśmy ze sobą i rozpakowaliśmy ją od razu - Zakład tworzą przede wszystkim ludzie, a tych niepowtarzalnych u nas nie brakuje :)

Przeprowadzka stanowi ważny punkt w historii Zakładu - nowa siedziba, nowe wyzwania, nowe pomysły i projekty badawcze. Z tej okazji postanowiliśmy zainaugurować działalność profilu Zakładu Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji na Facebooku. Będziemy na bieżąco dzielić się informacjami z życia Zakładu, chwalić się osiągnięciami - i nie tylko.

Zachęcamy do odwiedzania i komentowania!

O tym się mówi: Monocercomonoides sp.

Szalenie miło nam ponformować, że 12 maja ukazała się publikacja naszego pracownika, dr Anny Karnkowskiej, w prestiżowym czasopiśmie Current Biology (A Eukaryote without a Mitochondrial Organelle). Jest to podsumowanie jej pracy w trakcie stażu podoktorskiego na Uniwersytecie Karola w Pradze. Praca ta opisuje analizę genomu jądrowego jednego z przedstawicieli super-grupy Excavata, Monocercomonoides sp. Jest to pierwszy opisany przypadek organizmu ekariotycznego pozbawionego mitochondrium, a także jakichkolwiek genów mitochondrialnych będących efektem transferu horyzontalnego do jądra. Praca ta odbiła się głośnym echem w środowisku naukowym i nie tylko naukowym. Poniżej można znaleźć odnośniki do komentarzy na temat pracy. Aniu, serdecznie Ci gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na Twój powrót!

Komentarze na temat pracy:

Dwa nowe granty!

Prof. Krzysztof Spalik (Czynniki ekologiczne i ograniczenia rozwojowe warunkujące ewolucję wtórnej drzewiastości na przykładzie baldaszkowatych z podrodziny Apioideae) oraz dr Rafał Milanowski (Ewolucja intronów w genach jądrowych euglenin) uzyskali finansowanie projektów w ramach programu Opus Narodowego Centrum Nauki. Serdecznie gratulujemy!


Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj i tutaj. Jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Seminarium dr-a Kamila Szafrańskiego

Zapraszamy na seminarium otwarte Zakładu Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji w dniu 16 maja 2016 o godz. 10.30 (Budynek Obserwatorium Astronomicznego, Sala Systematyki, Al. Ujazdowskie 4), na którym dr Kamil Szafrański (Équipe Diversité, Écologie et Évolution Microbiennes (DEEM) Laboratoire d'Écologie, Systématique et Évolution - UMR CNRS 8079 CNRS/Université Paris-Sud/Université Paris-Saclay) przedstawi prezentację pt. „Różnorodność symbioz między bakteriami chemosyntetyzującymi a małżami w morskich ekosystemach ekstremalnych”. Do zobaczenia!

Sonata dla dr Julii Pawłowskiej!

Dr Julia Pawłowska uzyskała finansowanie projektu „Ewolucja zdolności asymilacji różnych źródeł węgla u przedstawicieli rzędu Mucorales” w ramach programu Sonata Narodowego Centrum Nauki. Serdecznie gratulujemy!


Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Diamentowy grant dla Michała Gorczaka!

Michał Gorczak, wykonujący pracę magisterską pod opieką dr Marty Wrzosek, uzyskał finansowanie projektu „Filogenetyczna klasyfikacja Laboulbeniales na tle innych grzybów owadobójczych” w ramach programu Diamentowy Grant MNiSW.

Przy pracy

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Sonata dla dr Łukasza Banasiaka!

Dr Łukasz Banasiak uzyskał finansowanie projektu „Szacowanie czasów dywergencji baldaszkowatych (Apiaceae) na podstawie rekonstrukcji ewolucji pyłku oraz danych kopalnych” w ramach programu Sonata Narodowego Centrum Nauki. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Nowa nazwa zakładu

Dnia 23 marca 2015 roku Rada Wydziału Biologii zatwierdziła zmianę nazwy Zakładu Systematyki i Geografii Roślin na Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji.

Zakład Systematyki i Geografii Roślin został utworzony w październiku 1919 roku jako jednostka dydaktyczna w strukturach organizacyjnych katedry o tej samej nazwie. Zajmował wówczas część pomieszczeń tzw. skrzydła wschodniego kompleksu zabytkowych budynków w Al. Ujazdowskich 4 (obecnie budynek dyrekcji Ogrodu Botanicznego). Po krótkim okresie przygotowań prowadzenie zajęć dydaktycznych rozpoczęto jesienią 1922 roku. Pierwszym kierownikiem ZSiGR został prof. Bolesław Hryniewiecki, który piastował tę funkcję przez 40 lat, tj. do czasu odejścia na emeryturę w 1960 roku. W kolejnych latach zakładem kierowali: prof. Alina Skirgiełło (1960-1979), dr hab. Andrzej Batko (1979-1992), dr hab. Alicja Borowska (1992-2000), a od 1 marca 2000 roku prof. Bożena Zakryś.

W okresie II wojny światowej zakład nie funkcjonował – budynki zostały zniszczone, a personel zwolniony przez władze okupacyjne. Zachowały się jednak unikatowe zbiory zielnikowe, stanowiące obecnie trzon wyodrębnionego z zakładu Zielnika Wydziału Biologii UW, oraz biblioteka z cennymi starodrukami botanicznymi (obecnie w depozycie BUW). W styczniu 1946 roku, zakład otrzymał 3 małe pomieszczenia w kamienicy przy ul. Hożej 74, gdzie wznowił swą działalność dydaktyczną i naukową; pierwsze zajęcia rozpoczęły się już w trymestrze wiosennym 1946 roku. Po czterech latach (w 1950 roku) zakład powrócił w Aleje Ujazdowskie do odbudowanego skrzydła zachodniego, skąd po 65 latach wyprowadzi się niebawem do Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych na kampusie Ochota.

W długiej, bo prawie 100 letniej działalności naukowo-dydaktycznej zakładu, zmieniali się ludzie, a wraz z nimi tematyka badawcza. Obecnie nasze zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z filogenezą i ewolucją glonów, grzybów i roślin kwiatowych. W tej sytuacji zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy zakładu, aby lepiej opisywała naszą problematykę badawczą. Decyzja nie była łatwa i dopiero po długich dyskusjach podjęliśmy ją wspólnie z myślą o dalszym rozwoju zakładu. Nie bez znaczenia był również fakt wyprowadzki z budynku w Alejach Ujazdowskich i przeniesienia do Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. Radykalna poprawa warunków pracy naukowej i dydaktycznej otworzy nowy etap w rozwoju zakładu, który chcemy rozpocząć pod nowym szyldem Zakładu Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji.

Badania euglenin w Europie Środkowej

W grudniu 2013 roku dobiegł końca grant finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, w którym wzięła udział grupa badawcza prof. Bożeny Zakryś zajmująca się badaniem euglenin. Dzięki temu projektowi wielu studentów z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Uniwersytetu w Ostrawie mogło poznać doświadczonych badaczy zajmujących się tą grupą organizmów, nauczyć się nowych technik i poszerzyć swoją wiedzę. Efektem czterech spotkań są interesujące pomysły na nowe, wspólne projekty badawcze.

Badania nad eugleninami rozwijają się w Europie Środkowej od wielu lat, obejmując szerokie spektrum zagadnień - od bioróżnorodności i taksonomii, poprzez fizjologię, aż po ewolucję tej grupy. Do tej pory grupy badawcze z Polski, Czech i Słowacji nie podejmowały jednak wspólnych badań. Projekt w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego umożliwił zawiązanie takiej współpracy. Grant (No. 21220094) dotyczył wzmocnienia współpracy w ramach badań nad eugleninami w obszarze krajów grupy Wyszehradzkiej (Improvement of cooperation in Visegrad region in research of euglenid flagellates). W projekcie udział wzięły cztery zespoły badaczy wraz ze studentami: z Uniwersytetu Warszawskiego prof. Bożena Zakryś, dr Rafał Milanowski i dr Anna Karnkowska, z Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie prof. Juraj Krajčovič (koordynator projektu) i dr. Matej Vesteg, z Uniwersytetu Karola w Pradze dr Vladimir Hampl i dr Anna Karnkowska oraz z Uniwersytetu w Ostrawie dr Marek Eliáš i dr Matej Vesteg. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zespoły z Czech, Słowacji i Polski miały możliwość wymiany doświadczeń i zaplanowania wspólnych badań w kolejnych latach. Zorganizowano kilka spotkań o różnorodnym charakterze. Spotkanie w Polsce odbyło się w stacji terenowej Wydziału Biologii UW w Sajzach i miało na celu zebranie prób środowiskowych oraz ich identyfikację. W trakcie spotkania w Pradze odbyły się warsztaty z immunofluorescencji, genomiki i mikroskopii, w ramach których studenci mogli pracować nad swoimi własnymi problemami badawczymi. Studenci i badacze mieli również możliwość zaprezentowania projektów nad którymi aktualnie pracują w ramach dwóch spotkań dedykowanych eugleninom, które towarzyszyły 43. Czeskim Dniom Protozoologicznym (06.-10.05.2013) i 54. konferencji Czeskiego Towarzystwa Algologicznego (15.-19.09.2013).