Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

Aktualności

Zapraszamy studentów do wykonywania prac dyplomowych w ZFMiE!

Byłeś już wszędzie? Widziałaś wszystko? Czy zdajesz sobie sprawę, że w budynku CNBCh mieści się Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji, w którym obecnie realizowanych jest aż 10 grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki? Czy wiesz, jak szerokie spektrum możliwości oferujemy studentom? W ZFMiE można realizować najróżniejsze projekty - od prac terenowo-ekologicznych, przez badania fizjologii grzybów, aż po badania genomów mikroorganizmów eukariotycznych.

Informacje dla studentów

W Zakładzie Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji mogą wykonywać prace licencjackie i magisterskie studenci wszystkich specjalizacji na kierunkach Biologia, Biotechnologia i Ochrona Środowiska, jak również studenci Bioinformatyki, MISMaP i MSOŚ. Tematyka prac dyplomowych jest związana z prowadzonymi badaniami naukowymi, a te dotyczą głównie zagadnień ewolucyjnych, filogenetycznych i biogeograficznych. Prace licencjackie mają najczęściej charakter eksperymentalny (do dyspozycji studentów są pracownie: molekularna, algologiczna, mykologiczna i morfologii roślin), jakkolwiek istnieje również możliwość pisania prac teoretycznych. Powszechnie przyjętą w naszym zakładzie zasadą jest współautorstwo dyplomantów w publikowanych przez pracowników artykułach naukowych.

Problematyka badawcza

Różnorodność biologiczna jest jednym z najważniejszych zasobów przyrodniczych. W naszym zakładzie stosujemy nowoczesne techniki molekularne oraz bioinformatyczne w celu oszacowania współczesnego, jak i historycznego zróżnicowania organizmów na Ziemi. Badamy ewolucję różnych grup organizmów (glony, grzyby, rośiny kwiatowe) integrując dane genetyczne, morfologiczne, geograficzne oraz środowiskowe. Podstawą naszej pracy są techniki odtwarzania filogenezy na podstawie sekwencji kwasów nukleinowych, a także modele matematyczne opisujące ewolucję morfologii oraz zmianę zasięgów i ekologii organizmów w czasie. Oprócz korzystania z baz danych samodzielnie gromadzimy materiały podczas badań terenowych i wizyt w zielnikach. Zajmujemy się także ekspertyzami mykologicznymi oraz identyfikacją organizmów na podstawie danych molekularnych. W naszym zakładzie pracują trzy mniejsze grupy wyspecjalizowane względem badanych taksonów.

Seminaria magisterskie

Seminaria Zakładu Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji odbywają się we wtorki o godzinie 9.00 w sali 0.38 (CNBCh, parter). Serdecznie zapraszamy.

Najnowsze publikacje

 • Karnkowska A., Treitli S.C., Brzoň O., Novák L., Vacek V., Soukal P., Barlow L.D., Herman E.K., Pipaliya S.V., Pánek T., Žihala D., Petrželková R., Butenko A., Eme L., Stairs C.W., Roger A.J., Eliáš M., Dacks J.B., Hampl V. (2019). The oxymonad genome displays canonical eukaryotic complexity in the absence of a mitochondrion. Molecular Biology and Evolution 36(10): 2292-2312 [pobierz plik pdf].
 • Han K.Y., Maciszewski K., Graf L., Yang J.H., Andersen A.A., Karnkowska A., Yoon H.S. (2019). Dictyochophyceae plastid genomes reveal unusual variability of their organization. Journal of Phycology 55(5): 1166-1180 [pobierz plik pdf].
 • Tischer M., Gorczak M., Bojarski B., Pawłowska J., Hoffeins C., Hoffeins HW., Wrzosek M. (2019). New fossils of ascomycetous anamorphic fungi from Baltic amber. Fungal Biology 123(11): 804-810 [pobierz plik pdf].
 • Maciszewski K., Karnkowska A. (2019). Should I stay or should I go? Retention and loss of components in vestigial endosymbiotic organelles. Current Opinion in Genetics and Development, 58-59: 33-39 [pobierz plik pdf].
 • Pawłowska J., Okrasińska A., Kisło K., Aleksandrzak-Piekarczyk T., Szatraj K., Dolatabadi S., Muszewska A. (2019). Carbon assimilation profiles of mucoralean fungi show their metabolic versatility. Scientific Reports 9: 11864 [pobierz plik pdf].
 • Crous P.W., Carnegie A.J., Wingfield M.J., (...), Pawłowska J. et al. (2019). Fungal Planet description sheets: 868–950. Persoonia 42: 291-473 [pobierz plik pdf].
 • Wojewódzka A., Baczyński J., Banasiak Ł., Downie SR., Czarnocka-Cieciura A., Gierek M., Frankiewicz K., Spalik K. (2019). Evolutionary shifts in fruit dispersal syndromes in Apiaceae tribe Scandiceae. Plant Systematics and Evolution 305(5): 401–414 [pobierz plik pdf].
 • Płecha M., Panagiotopoulou H., Popovič D., Michalska-Parda A., Gromadka R., Węgleński P., Stankovič A. (2019). Microsatellite multiplexes for the genetic analyses of northern pike (Esox lucius) populations. Fisheries and Aquatic Life 27: 33-40 [pobierz plik pdf].
 • Banasiak Ł., Pietras M., Wrzosek M., Okrasińska A., Gorczak M., Kolanowska M., Pawłowska J. (2019). Aureoboletus projectellus (Fungi, Boletales) – occurrence data, environmental layers and habitat suitability models for North America and Europe. Data in Brief, 23: 103779 [pobierz plik pdf].
 • Haelewaters D., Pfliegler WP., Gorczak M., Pfister DH. (2019). Birth of an order: comprehensive molecular phylogenetic study excludes Herpomyces (Fungi, Laboulbeniomycetes) from Laboulbeniales. Molecular Phylogenetics and Evolution, 133: 286-301 [pobierz plik pdf].
 • Dolatabadi S., Rezaei-Matehkolaei A., Pawłowska J., Hosseini SA., Najafzadeh MJ., Madrid H. (2019). Chaetothyrialean fungi from aromatic hydrocarbon-polluted environments of Iran. Nova Hedvigia, 108: 405-426 [pobierz plik pdf].
 • Adl SM., Bass D., Lane CE., Lukeš J., Schoch CL., Smirnov A., Agatha S., Berney C., Brown MW., Burki F., Cárdenas P., Čepička I., Chistyakova L, Campo J., Dunthorn M., Edvardsen B., Eglit Y., Guillou L., Hampl V., Heiss AA., Hoppenrath M., James TY., Karnkowska A., Karpov S., Kim E., Kolisko M., Kudryavtsev A., Lahr DJ., Lara E., Le Gall L., Lynn DH., Mann DG., Massana R. Mitchell EA., Morrow C., Park JS., Pawlowski JW., Powell MJ., Richter DJ., Rueckert S., Shadwick L., Shimano S., Spiegel FW., Torruella G., Youssef N., Zlatogursky V. and Zhang Q. (2019). Revisions to the Classification, Nomenclature, and Diversity of Eukaryotes. J Eukaryot Microbiol 66: 4-119 [pobierz plik pdf].
 • Banasiak Ł., Pietras M., Wrzosek M., Okrasińska A., Gorczak M., Kolanowska M., Pawłowska J. (2019) Aureoboletus projectellus (Fungi, Boletales) - An American bolete rapidly spreading in Europe as a new model species for studying expansion of macrofungi. Fungal Ecology 39: 94-99 [pobierz plik pdf].