Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

Aktualności

Zapraszamy studentów do wykonywania prac dyplomowych w ZFMiE!

Byłeś już wszędzie? Widziałaś wszystko? Czy zdajesz sobie sprawę, że w budynku CNBCh mieści się Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji, w którym obecnie realizowanych jest aż 10 grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki? Czy wiesz, jak szerokie spektrum możliwości oferujemy studentom? W ZFMiE można realizować najróżniejsze projekty - od prac terenowo-ekologicznych, przez badania fizjologii grzybów, aż po badania genomów mikroorganizmów eukariotycznych.

Informacje dla studentów

W Zakładzie Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji mogą wykonywać prace licencjackie i magisterskie studenci wszystkich specjalizacji na kierunkach Biologia, Biotechnologia i Ochrona Środowiska, jak również studenci Bioinformatyki, MISMaP i MSOŚ. Tematyka prac dyplomowych jest związana z prowadzonymi badaniami naukowymi, a te dotyczą głównie zagadnień ewolucyjnych, filogenetycznych i biogeograficznych. Prace licencjackie mają najczęściej charakter eksperymentalny (do dyspozycji studentów są pracownie: molekularna, algologiczna, mykologiczna i morfologii roślin), jakkolwiek istnieje również możliwość pisania prac teoretycznych. Powszechnie przyjętą w naszym zakładzie zasadą jest współautorstwo dyplomantów w publikowanych przez pracowników artykułach naukowych.

Problematyka badawcza

Różnorodność biologiczna jest jednym z najważniejszych zasobów przyrodniczych. W naszym zakładzie stosujemy nowoczesne techniki molekularne oraz bioinformatyczne w celu oszacowania współczesnego, jak i historycznego zróżnicowania organizmów na Ziemi. Badamy ewolucję różnych grup organizmów (glony, grzyby, rośiny kwiatowe) integrując dane genetyczne, morfologiczne, geograficzne oraz środowiskowe. Podstawą naszej pracy są techniki odtwarzania filogenezy na podstawie sekwencji kwasów nukleinowych, a także modele matematyczne opisujące ewolucję morfologii oraz zmianę zasięgów i ekologii organizmów w czasie. Oprócz korzystania z baz danych samodzielnie gromadzimy materiały podczas badań terenowych i wizyt w zielnikach. Zajmujemy się także ekspertyzami mykologicznymi oraz identyfikacją organizmów na podstawie danych molekularnych. W naszym zakładzie pracują trzy mniejsze grupy wyspecjalizowane względem badanych taksonów.

Seminaria magisterskie

Seminaria Zakładu Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji odbywają się we wtorki o godzinie 9.00 w sali 0.38 (CNBCh, parter). Serdecznie zapraszamy.

Najnowsze publikacje

  • Haelewaters D., Okrasińska A., Gorczak M., Pfister DH. (2020). Draft Genome Sequence of the Globally Distributed Cockroach-Infecting Fungus Herpomyces periplanetae Strain D. Haelew. 1187d. Microbiology Resource Announcements, 9(6): e01458-19 [pobierz plik pdf].
  • Lukešová S., Karlicki M., Tomecková Hadariová L., Szabová J., Karnkowska A. Hampl V. (2020). Analyses of environmental sequences and two regionsof chloroplast genomes revealed the presence of newclades of photosynthetic euglenids in marineenvironments. Environmental Microbiology Reports, 12(1), 78–91 [pobierz plik pdf].
  • Łukomska-Kowalczyk M., Chaber K., Fells A., Milanowski R., Zakryś B. (2019). Molecular and morphological delimitation of species in the group of Lepocinclis ovum‐like taxa (Euglenida). Journal of Phycology. W druku [pobierz plik pdf].