Zakład Ekologii
Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski
 
 
 
Strona główna > Pracownicy i doktoranci > dr Miłosława Sokół

Pracownicy i doktoranci Zakładu Ekologii

dr Miłosława Barkowska - Sokół

Miłosława Sokół

Kontakt

Zakład Ekologii, Instytut Zoologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
al. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
tel.: (+48) 225526586,
e-mail: milka@biol.uw.edu.pl

Wykształcenie i uzyskane stopnie naukowe

 • 1985 Ukończone studia na Wydziale Matematyki i Fizyki /specjalność Matematyka Teoretyczna/ Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praca magisterska pt."Wymiar Zbioru Algebraicznego" wykonana pod kierunkiem doc. dr T. Winiarskiego.
 • 2002 Ukończone studia na Wydiale Biologii /specjalność Biologia Środowiskowa/ Uniwersytetu Warszawskiego. Praca magisterska pt. "Identyfikowanie i charaktertystyka grup tworzonych przez myszy domowe Mus musculus w warunkach hodowli półotwartej" wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. M. Kozakiewicza.
 • 2008 doktorat. Rozprawa doktorska pt. "Rola czynników zależnych od zagęszczenia oraz zmienności środowiska w kształtowaniu dynamiki liczebności drobnych ssaków - model symulacyjny" wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. M. Kozakiewicza.

Przebieg pracy zawodowej

 • 1990-2001 Zatrudniona na stanowisku "matematyka" w Instytucie Ekologii PAN.
 • 2003-2008 Słuchacz studium doktoranckiego na Wydziale Biologii UW
 • od 2009 Zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Biologii UW

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień pokrewnych matematyce i biologii. Zastosowanie modeli statystycznych i populacyjnych w rozwiązywaniu problemów biologicznych. Procesy stochastyczne występujące w biologii. Regulacja liczebności populacji. Dziedziczenie. Ewolucja.

Wybrane publikacje z ostatnich 5 lat

 1. Gortat T., Kozakiewicz M., Barkowska M., Charytonik U. 2004. The role of chemical information in shaping the spatial activity of bank voles in free-living population. Acta Theriol. 49 (4): 465-477.
 2. Pinowska B., Barkowska M., Pinowski J., Bartha A., Hahm K.-H., Lebedeva N. 2004.The effect of egg size on growth and survival of the Three Sparrow Passer montanus nestlings,. Acta Ornithol. 39 (2):121-135.
 3. Pinowski J., Pinowska B., Barkowska M., Jerzak L., Zduniak P., Tryjanowski P. 2006. Significance of the breeding season for autumnal nest-site selection by Tree Sparrows Passer montanus. Acta Ornithol. 41(1):83-87.
 4. Pinowski J. Haman A., Jerzak L., Pinowska B., Barkowska M., Grodzki A. Haman K. 2006. The thermal properties of some nests of the Eurasian Tree Sparrow Passer montanus. J. Thermal Biol. 31(7): 573-581.
 5. Gryczyńska-Siemiatkowska A. Siedlecka A., Stanczak J., Barkowska M. 2007. Infestation of sand lizards (Lacerta agilis) resident in the Northearstern Poland by Ixodes ricinus (L.) thicks and their infestation with Borrelia burgdorferi sensu lato. Acta Parasitologica 52(1):165-170.
 6. Hetmański T., Barkowska M. 2007. Density and age breeding pairs influence feral pigeon, Columbia livia reproduction. Folia Zool. 56(1):71-83
 7. Kozakiewicz, M., Barkowska, M., Chołuj, A, Kozakiewicz, A., Kowalewicz, J. 2007. Mobility as an element of breeding strategy of individuals in small rodent populations. Hystrx It. J. Mamm. I(supp.):489.
 8. Hetmański T., Barkowska M. 2008. Breeding parameters and recruitment in Feral Pigeons Columbia livia f. domestica. Acta Ornithol. 43: 159-166.
 9. Kozakiewicz M., Chołuj A., Kozakiewicz A., Sokół M., 2009 – Familiarity and female choice in the bank vole – do females preser strangers? Acta theriol., 54: 157 – 164.