Indukcja apoptozy w komórkach nowotworowych prostaty


dr Joanna Trzcińska-Danielewicz


Stacks Image 5
Celem projektu jest stworzenie nowego rodzaju rekombinowanych, białkowych cząsteczek o charakterze terapeutycznym, selektywnie działających na komórki nowotworowe prostaty.
Rak prostaty jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych u mężczyzn. Istotną rolę w rozwoju tego nowotworu odgrywa supresja apoptozy. Przyczyną supresji apoptozy w komórkach nowotworowych może być obniżenie efektywnego stężenia białek apoptotycznych poniżej minimalnego poziomu niezbędnego do przebiegu tego procesu.
W ramach projektu chcemy zidentyfikować białka, których funkcjonalny poziom w komórce jest krytyczny dla uruchomienia apoptozy i sprawdzić, czy będą one uczulać komórki nowotworowe na apoptozę indukowaną na szlaku zewnątrzkomórkowym, jak i wewnątrzkomórkowym. Identyfikacja takich białek mogłaby w przyszłości stanowić podstawę do konstrukcji białkowych cząsteczek terapeutycznych o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego, oprócz Uniwersytetu (Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Immunologii), wchodzi Instytut Biologii Doświadczalnej PAN oraz spółka BTM Mazowsze, zajmująca się transferem technologii biomedycznych i komercjalizacją osiągnięć badawczych w tym zakresie.

Obiektem naszych badań są linie ludzkich komórek nowotworowych prostaty (PC3 i LNCaP). Metody, które wykorzystujemy przy realizacji projektu to: standardowe techniki pracy z kwasami nukleinowymi (PCR, klonowanie i mutageneza DNA) i białkami (ekspresja i oczyszczanie białek rekombinowanych), hodowle komórkowe (oznaczanie przeżywalności komórek i apoptozy z zastosowaniem cytometrii przepływowej).
© 2003-2020 Zakład Biologii Molekularnej UW