ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa :: Wydział Biologii UW, Instytut Mikrobiologii

Zakład Wirusologii

Adres

Uniwersytet Warszawski
Wydział Biologii, Instytut Mikrobiologii
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa

Kierownik

Dr hab. Monika Radlińska
kontakt: Pokój 441A
Tel. +48 22 55 41 419
Fax. +48 22 55 41 402
E-mail: m.radlinska@ biol.uw.edu.pl

Tematyka badawcza:

  • Różne aspekty biologii bakteriofagów i ich bakteryjnych gospodarzy, a zwłaszcza strategie obronne (gospodarz) i inwazyjne (fagi). Oprócz celu poznawczego, wynikiem tych badań będzie uzyskanie nowych narzędzi, mogących mieć zastosowanie w biologii molekularnej i medycynie.
  • Molekularne podstawy zmienności bakterii i procesów patogenezy, w szczególności mechanizmów warunkujących niezwykłą zmienność genetyczną obserwowaną u bakterii patogennej Neisseria gonorrhoeae, czynniku etiologicznym rzeżączki. Dążymy do opracowania alternatywnych metod walki z tą chorobotwórczą bakterią.

Równolegle do pracy naukowej nasze wysiłki koncentrujemy na kształceniu studentów naszego Wydziału w zakresie biologii molekularnej, mikrobiologii i wirusologii. Nasz zespół prowadzi szereg zajęć dydaktycznych, w tym unikatowe w skali Wydziału, dotyczące biologii molekularnej wirusów, interakcji pomiędzy tymi patogenami a ich gospodarzami (człowiek) oraz niewyczerpanych możliwości aplikacyjnych elementów pochodzenia wirusowego. Są to: „Wirusologia molekularna”, „Wirusologia lekarska” i „Zastosowanie wirusów w inżynierii genetycznej”.