image001

 


 Statystyka

zajęcia obowiązkowe dla I roku na kierunkach "Biologia" i "Biotechnologia" oraz dla II roku na kierunku "Ochrona Środowiska"

 

Na zajęcia proszę przynosić kalkulatory.

 


Sprawy organizacyjne      Plan kursu    Materiały pomocnicze


Maciej Wódkiewicz wodkie@biol.uw.edu.pl