Statystyka

zajęcia obowiązkowe dla I roku na kierunkach "Biologia" i "Biotechnologia" oraz dla II roku na kierunku "Ochrona Środowiska"

 

Szanowni Państwo!

Kolokwium poprawkowe odbędzie się 6.03.2015 w godzinach 9:00-11:00 w sali 103B

 

Po wpisy zapraszam w Al. Ujazdowskie 4 do Zakładu Systematyki i Geografii Roślin pok. 16. w dniach 25 i 26 lutego w godzinach 11-14. Indeksy/karty egzaminacyjne można przynosić „hurtowo”.

 


Maciej Wódkiewicz wodkie@biol.uw.edu.pl