image001

 


 Statystyka

zajęcia obowiązkowe dla I roku na kierunkach "Biologia" i "Biotechnologia" oraz dla II roku na kierunku "Ochrona Środowiska"

 

Punktacja:

89-94 pkt. – 5!

83-88 pkt. – 5

77-82 pkt. – 4,5

71-76 pkt. – 4

64-70 pkt. – 3,5

55-63 pkt. – 3

0-54 pkt. – 2

Osoby, które nie spełniły wymogów formalnych otrzymują ocenę NK.

 

Nie ma możliwości poprawiania ocen pozytywnych.

 

Kolokwium poprawkowe dla osób, które otrzymały ocenę „2”
odbędzie się 3.03.2016 w godzinach 15:00-17:00 w sali 103B

 


Maciej Wódkiewicz wodkie@biol.uw.edu.pl