Statystyka

zajęcia obowiązkowe dla I roku na kierunkach "Biologia" i "Biotechnologia" oraz dla II roku na kierunku "Ochrona Środowiska"

 

W celu uzyskania wpisu proszę zostawić indeks w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska,

Al. Ujazdowskie 4. Budynek obserwatorium astronomicznego pierwsze piętro.

Następnego dnia indeks powinien być gotowy do odbioru.

 

Informację o terminie kolokwium poprawkowego roześlę przez u-maila.

 


Maciej Wódkiewicz wodkie@biol.uw.edu.pl