Serwerownia Wydziału Biologii UW  
Ważne informacje i komunikaty

Ostatnia aktualizacja: 2018-12-06

Serwerownia Wydziału Biologii działa od poniedziałku do piątku od godz. 8:30 do 18:00; tel.: (0-22) 55 42 506

W weekendy i dni świąteczne (oraz po godzinie 18:00 w dni powszednie) z pracownikami serwerowni można się kontaktować w sprawach działania sieci za pośrednictwem Portierni w budynku przy ul. Miecznikowa 1 (tel. 0-22 55 41 000)
Wszelkie problemy prosimy zgłaszać na adres: serwerownia@biol.uw.edu.pl 

Marek WoĽniak: wozniak@biol.uw.edu.pl
Jacek Nowowiejski: jacekn@biol.uw.edu.pl
Maciej Michalak: maciej.michalak@biol.uw.edu.pl


Wydruki wielkoformatowe
Instrukcja, jak wydrukować u nas plakat. (Niestety, drukarka po 15 latach użytkowania odmówiła pracy, nie przyjmujemy prac do druku)
 
Kontakt: serwerownia@biol.uw.edu.pl 
Prosimy wszystkie sprawy komputerowe i sieciowe zgłaszać na podany adres - jest on czytany przez nas wszystkich i pozwoli reagować natychmiast!
 
Licencje na oprogramowanie
Wydział Biologii dysponuje licencjami na następujące oprogramowanie (licencje ogólnouczelniane dla pracowników i studentów):
 
Program Data odnowienia licencji uwagi
ArcGIS - info: http://portal.uw.edu.pl/web/dwi/arcgis
Endnote -  
ESET NOD Antivirus - dostępne są wersje 32 i 64 bitowe
Origin - v. 8.6 (9.0)
SAS - info: http://portal.uw.edu.pl/web/dwi/sas
SAS JMP Genomics (moduł dodatkowy) ?
Sigma ?  
IBM SPSS - info: http://dwi.strony.uw.edu.pl/typowe-licencje/licencje-ogolnouczelniane/spss/
Statistica - v. PL i EN; info: http://portal.uw.edu.pl/web/dwi/statistica
Dział Wspomagania Informatycznego UW
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Serwerowni.
  
"Złe doświadczenia"
Informacja dla osób pragnących korzystać z serwisu naprawy komputerów na mieście.
NIE POLECAMY firmy Megaserwis na Ochocie w Warszawie. Drogo i nie zawsze naprawiony sprzęt działa jak powinien ;-(
07.08.2009
Nowy klient poczty na stronach Wydziału. WebMail. Nowsza wersja 'odrobaczona'. Może będzie sprawniej i mniej zawodnie działać.
 

"Stara strona"  

Sprawy administracyjne: dyrektor.admin@biol.uw.edu.pl
Sprawy komputerowe i sieciowe: serwerownia@biol.uw.edu.pl